Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зубок Тетяна Олександрівна. Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Національний аграрний ун-т. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зубок Т.О. Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Національний аграрний університет. Київ, 2005.

В дисертації викладено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив в умовах вирощування огірка на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України. Визначено вплив доз та строків внесення добрив на агрохімічні показники грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, врожайність та біологічну цінність огірка. Встановлено раціональні та економічно доцільні дози добрив за вирощування огірка за удосконаленою технологією.

В дисертації наведено теоретичні узагальнення та практичне обґрунтування агрохімічної ефективності використання вуглеамонійної солі (ВАС) та суспендованого органічного добрива “Ріверм” для позакореневого підживлення на фоні застосування мінеральних добрив за вирощування гібриду огірка Бригадний F1 на темно-сірому опідзоленому ґрунті в північному Лісостепу України, що дозволяє зробити наступні висновки:

 1. Застосування мінеральних добрив за вирощування огірка на темно-сірому опідзоленому грунті оптимізує умови живлення рослин. Порівняно з варіантом без добрив вміст мінеральних сполук азоту на період сходів за внесення рекомендованої дози добрив (N50P70K120) підвищувався на 20%. До кінця періоду вегетації він збільшувався на 24%. За роздрібненого застосування цих добрив (N30P50K100 + N(ВАС)20P20K20) цей показник підвищувався на період сходів на 15 % і до кінця вегетації на 36.

 2. Використання добрив в умовах вирощування огірка на темно-сірому опідзоленому грунті помітно поліпшувало фосфатний та калійний режими грунту. За роздрібненого використання добрив спостерігалося підвищення вмісту рухомих сполук фосфору порівняно з контролем (без добрив) до 45%. Вміст обмінного калію в грунті зростав у фазу сходів на 37% по відношенню до контролю, у фазу цвітіння - до 25%, до кінця плодоношення - на 27%.

 3. Позакореневе підживлення активізувало фізіологічні процеси у рослинах, зокрема засвоєння ними основних елементів живлення. Так, вміст азоту, фосфору та калію на період масового плодоношення збільшувався в листі рослин на 0,72, 0,17, 0,71%, в плодах - на 0,6, 0,17, 0,71% по відношенню до контролю.

 4. Добрива мали позитивний вплив на показники структури біологічного врожаю огірка. За використання вищезазначених добрив на період формування врожаю рослини мали наступні параметри: вегетативна частина 256 г, плоди 257 г, при цьому середня маса плода – 81 г порівняно з контролем.

 5. Застосування на фоні 2/3 рекомендованої дози мінеральних добрив вуглеамонійної солі та суспендованого органічного добрива “Ріверм” забезпечувало зростання врожаю культури огірка до 17,7 т/га порівняно з контролем (9,16). Приріст врожаю за цього становив 8,5 т/га, а вихід стандартних плодів - 98,2%. Частка пікулів та корнішонів збільшувалася і становила відповідно 1,23 і 5,96 т/га проти контролю.

 6. Застосування шляхом кореневого підживлення вуглеамонійної солі та позакореневого підживлення суспендованим органічним добривом “Ріверм” сприяло поліпшенню якості отриманої продукції. Вміст сухої речовини збільшувався на 0,72%, вітаміну С - на 2,8, цукрів (сума) – на 0,32%. За цього вміст нітратів становив в середньому 70 мг/кг, що не перевищувало максимально допустимого рівня для цих сполук в плодах огірка.

 7. Внесення мінеральних добрив перед сівбою у дозі N50P50K100 та проведення кореневого підживлення N(ВАС)20P20K20 і позакореневого суспендованим органічним добривом “Ріверм” є економічно доцільним заходом, який забезпечує 4593 грн. доходу. За вирощування пікулів та корнішонів ця величина дорівнює 4493 грн/га. Коефіцієнт біоенергетичної ефективності за цього становить 1,64.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Зубок Т.О. Вплив добрив на накопичення нітратів в плодах огірків та урожай //Науковий вісник НАУ. – К., 2000. - №32. – С.189-191.

 2. Сердюк А.Г., Бикін А.В., Зубок Т.О. Вплив добрив на показники родючості темно-сірого лісового ґрунту, урожай та якість огірків //Вісник ХДАУ. – Харків, 2001. - №1. – С.9-12 (самостійно проведена експериментальна частина роботи та біометрична обробка даних).

 3. Зубок Т.О. Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні огірків та їх вплив на поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту //Науковий вісник НАУ. – К., 2002. - №48. – С.253-257.

 4. Сердюк А.Г. Зубок Т.О. Вплив використання добрив на вміст нітратів в огірках //Науковий вісник НАУ. – К., 2005. - №87. – С.286-289 (самостійно проведена експериментальна частина роботи та біометрична обробка даних).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины