Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Балабак Олександр Анатолійович. Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань, 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Балабак О.А. Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Уманський державний аграрний університет. Умань, 2005.

Дано інтегровану оцінку регенераційної здатності 14 сортів дерену справжнього, визначено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процеси коренеутворювання, вивчено морфогенез адвентивних коренів.

Визначено здатність стеблових живців до адвентивного коренеутворювання; встановлено морфологічні відмінності укорінювання різнотипних живців дерену справжнього залежно від сортового складу та віку маточних рослин, термінів живцювання та впливу фізіологічно-активних речовин ауксинової природи; визначено оптимальні строки заготівлі живців та їх висаджування на укорінювання. На основі результатів теоретичних і практичних досліджень підтверджено можливість вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України та розроблено агротехнологічні засоби інтенсифікації.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове технологічне вирішення наукової задачі з удосконалення технології вирощування садивного матеріалу районованих в Україні сортів дерену справжнього із зелених живців.

1. Аналіз літератури свідчить, що дослідження з вирощування садивного матеріалу дерену справжнього із зелених живців носять фрагментарний характер і не охоплюють всього циклу вирощування, а відповідні агрозаходи недостатньо розроблені.

2. Стеблові живці досліджуваних сортів дерену справжнього мають неоднакову регенераційну здатність: Видубецький, Володимирський, Вавиловець, Євгенія, Лук’янівський належать до середньовкорінюваних, а Билда, Гренадер, Елегантний, Екзотичний, Миколка – до важковкорінюваних.

3. Оптимальними строками заготівлі живців дерену справжнього та висаджування їх на вкорінювання є фаза інтенсивного росту пагонів у довжину.

4. Кількість вузлів у зелених живців визначає регенераційну здатність та подальший ріст і розвиток рослин. Оптимальними для живцювання є одновузлові та двовузлові живці з дворічною основою завдовжки 1,5–2,0 см („п’яткою”).

5. Рівень регенераційної здатності живців дерену справжнього визначається типом живця. Істотно вища вкорінюваність живців, заготовлених з апікальної частини пагона, а заготовлені з медіальної та базальної частин мають слабку коренеутворювальну здатність увесь період коренеутворювання.

6. Укорінюваність стеблових живців дерену справжнього залежить від віку маточних рослин. Живці, заготовлені з 2–5 річних маточних рослин, забезпечують найвищу регенераційну здатність.

7. У стеблових живців дерену справжнього адвентивні корені утворюються в базальній частині висадженого в субстрат живця. Зона формування адвентивних коренів має цілком визначені морфологічні межі – 2–3 см базальної частини живця.

8. Морфогенез адвентивних коренів у зелених живців дерену справжнього включає ендогенну стадію, що складається з калюсогенезу та коренегенезу і екзогенну стадію з фазами утворення коренів першого та наступних порядків галуження.

9. Фізіологічно-активні речовини ауксинової природи в оптимальних концентраціях активізують формування адвентивної кореневої системи у регенерованій ксилемі стеблового живця дерену справжнього.

10. Фізіологічно-активні речовини ауксинової природи, залежно від концентрації водного розчину, стимулюють або пригнічують коренеутворювальні процеси у живців. Ефективними для стимулювання регенераційних процесів у живців дерену справжнього є -нафтилоцтова кислота (-НОК) у концентрації водного розчину 5–20 мг/л та -індолилмасляна кислота (-ІМК) – 10–25 мг/л.

11. Максимальний вихід товарних саджанців досліджуваних сортів дерену справжнього в процесі дорощування в умовах Правобережного Лісостепу України 89,7–91,5% отримано при весняному пересаджуванні та пересаджуванні в контейнери у період масового утворювання коренів.

12. Удосконалена технологія забезпечує отримання товарного садивного матеріалу дерену справжнього в рік живцювання, 30–40% збільшення виходу кореневласних саджанців з 1 м2, зменшення собівартості садивного матеріалу та затрат праці на його вирощування з рівнем рентабельності до 321,6%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Балабак А.Ф., Варлащенко Л. Г., Балабак О.А., Опалко О.А., Тисячний О.П. Ефективність ростових речовин для укорінювання стеблових живців малопоширених плодових рослин // Зб. наук. пр. Уман. держ. агр. акад. – 2001. – Вип. 51. – С. 151–154 (20% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

2. Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Дорощування укорінених живців деяких малопоширених плодових культур // Зб. наук. пр. Уман. держ. агр. акад. – 2001. – Вип. 53. – С. 142–147 (40% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

3. Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Морфологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної та дерену звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України // Зб. наук. пр. Уман. держ. агр. акад. – 2001. – Вип. 52. – С. 97–102 (60% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

4. Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Технологічні особливості кореневласного розмноження деяких малопоширених садових рослин // Зб. наук. пр. Уман. с.-г. акад. – 1999. – С. 288–291 (40% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

5. Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Вирощування саджанців деяких малопоширених ягідних культур методом зеленого живцювання // Зб. наук. пр. Мліївського ін-ту сад-ва ім. Л.П. Симиренка та Уман. с.-г. акад. – 2000. – С. 125–129 (40% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

6. Опалко О.А., Балабак О.А. Фізіологічний стрес – індуктор ризогенної активності живців садових рослин // Вісник Львівського держ. агр. ун-ту / Агрономія. – 1999. – № 4. – С. 179–181 (50% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

7. Балабак О.А., Варлащенко Л.Г. Вплив фізіологічно-активних речовин ауксинової природи на ризогенну активність стеблових живців Lonicera edulis Turcz. i Cornus mas L. // Інтродукція рослин. – 2000. – № 1. – С. 63–67 (60% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

8. Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Перспективи кореневласної культури деяких малопоширених плодових культур // Садівництво. – 2000. – Вип. 51. – С. 102–107 (40% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

9. Балабак О.А., Красноштан А.О. Кореневласна культура перспективних сортів дерену звичайного (Cornus mas L.) в умовах Центрального Лісостепу України // Зб. наук. пр. Уман. держ. аграр. ун-ту / Біологічні науки і проблеми рослинництва. – 2003. – Спец. вип. – С. 499–503 (80% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

10. Балабак О.А. Еколого-біологічні особливості перспективних і новостворених сортів дерену справжнього (Cornus mas L.) у Правобережному Лісостепу України та перспективи кореневласної культури його розмноження // Садівництво. – 2004. – Вип. 55. – С. 350–357.

Інші публікації

11. Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Вирощування саджанців деяких малопоширених ягідних культур методом зеленого живцювання // Сади Чарториських (Міжн. наук. конф., Умань, 2000). – Warszawa, 2001. – Vol. 1. – P. 268–270 (40% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

12. Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Перспективи кореневласного розмноження деяких малопоширених культур в умовах Центрального Лісостепу України // Вісник Уман. держ. агр. акад. – 2001. – № 1–2. – С. 13–14 (50% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

13. Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Регенераційна здатність стеблових живців деяких малопоширених плодових культур // Матеріали Всеукр. наук. конф. – К., 2000. – С. 35–38 (50% – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

14. Балабак О.А. Вплив віку маточних рослин на адвентивне коренеутворювання у стеблових живців дерену справжнього // Матер. Всеукр. конф. мол. вчених. – Умань, 2004. – С. 84–86.

15. Балабак О.А. Еколого-біологічні особливості дерену справжнього (Cornus mas L.) у правобережному Лісостепу України та перспективи його розмноження у кореневласній культурі // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва / Матер. ІV Міжн. наук. конф. молод. досл. – К., 2004. – С. 210–212.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины