Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ільченко Володимир Васильович. Удосконалення оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття : дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Національний транспортний ун-т. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ільченко В.В. Удосконалення оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми. – Національний транспортний університет, Київ, 2005.

У роботі виконано науково-практичне обґрунтування та дослідження способу оцінювання зчіпних якостей дорожнього покриття за параметрами шорсткості його поверхні.

Встановлено перелік параметрів шорсткості, які характеризують структуру поверхні дорожнього покриття, а також порядок їх визначення профільним методом та мінімально необхідний обсяг вимірювань.

Запропоновано аналітичні залежності, які базуються на математичному моделюванні процесу взаємодії колеса з дорожнім покриттям, для визначення розрахунковим шляхом коефіцієнту зчеплення.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Ільченко В.В. Удосконалення методики оцінки шорсткості дорожнього покриття // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Випуск 62. - Київ, 2001. - С. 25-28.

2. Павлюк Д.О., Ільченко В.В. “ Застосування теоретико-ймовірнісного підходу до визначення параметрів шорсткості дорожніх покриттів” // Вісник Національного транспортного університету. Випуск 8. – Київ, 2003. – С. 46-49.

3. Ільченко В.В. Оцінка зчіпних якостей дорожнього покриття за параметрами шорсткості його поверхні // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Випуск 68. - Київ, 2003. - С. 45-47.

4. Павлюк Д.О., Ільченко В.В., Захарченко Т.М. “Розроблення сучасного підходу до оцінки шорсткості поверхні дорожніх покриттів” // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Випуск 13. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – С. 133-137.

5. ДСТУ Б.В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей / Держбуд України. – К., 2003. – 25 с.

6. ГСТУ 218.02070915-102-2003. Автомобільні дороги. Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх покриттів. Методи та засоби / Державна служба автомобільних доріг України – К., 2003. – 38 с.

7. Павлюк Д.А., Ильченко В.В., Рыбицкий Л.Л. Некоторые аспекты совершенствования оценки сцепных качеств дорожных покрытий // Сборник научных трудов Первой научно-практической конференции Меж-правительственного совета дорожников “Научно-технические проблемы дорожной отрасли стран СНГ”. - М.: МАДИ(ТУ), 2000. - С. 193-195.

8. Ільченко В.В. Удосконалення способів оцінки шорсткості поверхні дорожніх покриттів // 60 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. - К.: НТУ, 2004. - С. 84-85.

9. Павлюк Д.О., Іваніца Є.В., Булах О.І., Лєбєдєв О.С., Ільченко В.В. Проблеми оцінки транспортно-експлуатаційних якостей покриттів автомобільних доріг // Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньо-будівельного комплексу України”. Тези доповідей. - К.: НТУ, 2004 с. - С. 65.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины