Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Радиш Тетяна Володимирівна. Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами : дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Радиш Тетяна Володимирівна. Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню механізмів імунотерапевтичної дії імунізації алогенними лейкоцитами у жінок із звичним невиношуванням вагітності нез’ясованої етіології (ЗНВ). Результати роботи свідчать, що у жінок із ЗНВ в 4-7 тиж. вагітності формуються дефекти в плодо-материнському імунному розпізнаванні та контролі за динамікою, розповсюдженням, тривалістю і висотою материнської імунної відповіді на плід, внаслідок чого вона розвивається по типу хронічного запалення і супроводжується порушенням у формуванні супресорної домінанти та відсутністю фізіологічного рівня активації природних кілерів. Застосування алоімунізації у жінок із ЗНВ в 5-7 тиж. вагітності приводить до фізіологічного врегулювання плодо-материнських імунних взаємовідносин через індукцію алоантигенного стимулювання лімфоцитів, стимуляцію генерації T-регуляторних клітин, відновлення супресорної функції лімфоцитів, регуляцію активації природних кілерів та підвищення ефективності гомеостатичного контролю за кількістю Т-цитотоксичних лімфоцитів. Як наслідок такого впливу досягається пролонгація вагітності.

 1. У жінок із звичним невиношуванням нез’ясованої етіології в 4-7 тиж. вагітності спостерігається зниження кількості В-лімфоцитів, підвищення вмісту ПК та низька експресія на них маркерів активації CD8 і CD25; зниження кількості CD3+, CD4+ і CD8+ клітин, що експресують CD25; підвищення експресії HLA-DR на CD3+ і CD8+ лімфоцитах та експресії CD45RA на CD4+ клітинах; виявлення ConA-індукованими лімфоцитами анормального стимуляторного ефекту або зниження їхньої супресорної активності порівняно з фізіологічним перебігом вагітності.

 2. Імунопатогенетичними ознаками звичного невиношування нез’ясованої етіології є недостатність генерації T-регуляторних лімфоцитів (CD4+25+) та лімітування активованих Т-цитотоксичних клітин (CD8+DR+), затримка диференціації наївних Т-хелперів (CD4+45RA+) у клітини пам’яті, дефект супресорної функції лімфоцитів (ConA-індукованої супресорної активності) та активації природних кілерів (CD16/56+25+, CD38+).

 3. Імунізація алогенними лейкоцитами жінок із звичним невиношуванням нез’ясованої етіології в 5-7 тиж. вагітності спричиняє повну нормалізацію експресії маркерів активації CD25 і HLA-DR на CD3+, CD4+ і CD8+ клітинах та CD25 і CD8 на ПК, тенденцію до нормалізації супресорної активності ConA-індукованих лімфоцитів та кількості ПК, відновлення фізіологічного рівня продукції плацентарних протеїнів хоріонічного гонадотропіну та глікоделіну через 2 тижні після лікування.

 4. Механізми імунотерапевтичної дії алоімунізації полягають в алоантигенному стимулюванні Т-лімфоцитів та ПК (значний зріст вмісту CD3+25+ і CD16/56+25+ з подальшою його ормалізацією), індукції генерації T-регуляторних клітин (нормалізація кількості CD4+25+ лімфоцитів), відновленні супресорної функції лімфоцитів (підвищення ConA-індукованої супресорної активності або зміна стимуляторного ефекту ConA-індукованих лімфоцитів на супресорний), регуляції активації ПК (нормалізація вмісту CD38+ і CD16/56+25+ клітин) та підвищенні ефективності гомеостатичного контролю за Т-цитотоксичними лімфоцитами (нормалізація експресії HLA-DR на CD8+ клітинах і вмісту СD8+25+ лімфоцитів).

 5. Імунізація алогенними лейкоцитами є високоефективним методом імунотерапії звичного невиношування нез’ясованої етіології, який сприяє збереженню вагітності у 90 % жінок. Ефективність та патогенетичність зазначеної імунотерапії засвідчує відсутність фізіологічного відновлення кількості ПК, В-лімфоцитів, CD3+25+, CD4+25+, CD8+25+, CD16/56+25+, CD38+ клітин, експресії HLA-DR на CD3+ і CD8+ лімфоцитах, продукції плацентарних протеїнів та супресорної функції лімфоцитів після застосування умовного плацебо в 5-7 тиж. вагітності.

 6. Зниження експресії HLA-DR на CD3+ лімфоцитах і клітинного співвідношення CD4+/CD8+, підвищення вмісту CD38+ клітин, підсилення ConA-індукованої супресорної активності або зміна стимуляторного ефекту ConA-індукованих лімфоцитів на супресорний, динамічне зростання концентрації глікоделіну через 2 тижні після імунізації алогенними лейкоцитами порівняно із станом до лікування свідчать про ефективність проведеної імунотерапії і дозволяють очікувати позитивних наслідків вагітності.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Radysh T.V., Chernyshov V.P. Cell immunotherapy and lymphocytes activation in patients with imminent abortion // Central-European Journal of Immunology. - 1996. – Vol. 21, N2. – P.170-174. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка і узагальнення результатів, підготовка статті до друку).

 2. Радиш Т.В., Чернишов В.П. Динамічні зміни в стані активації та супресорній функції лімфоцитів при імунізації алогенними лейкоцитами // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2005. – №1(29). – С.101-109. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка і узагальнення результатів, підготовка статті до друку).

 3. Радиш Т.В., Писарєва С.П., Чернишов В.П. Результати застосування імунізації алогеннимим лейкоцитами у жінок із звичним невиношуванням вагітності // Лікарська справа. – 2005. – №1-2. – С.52-55. (Аналіз прогностичної значущості результатів імунологічного обстеження, підготовка статті до друку; оцінка клінічної ефективності алоімунізації – спільно з зав. відділенням наукових проблем невиношування вагітності ІПАГ АМНУ проф. Писарєвою С.П.).

 4. Радиш Т.В., Чернишов В.П. Імунопатофізіологічні особливості перебігу ранньої вагітності у жінок зі звичним невиношуванням // Фізіологічний журнал. – 2005. – №1. – С.65-72. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка і узагальнення результатів, підготовка статті до друку).

 5. Радиш Т.В., Чернишов В.П., Писарєва С.П. Дефект материнської імунної відповіді і компенсаторні імунні механізми при звичному невиношуванні вагітності // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ-Луганськ-Харків, 2005. – Вип. 1(64). – С.131-136. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка і узагальнення результатів, підготовка статті до друку).

 6. Радыш Т.В. Иммунитет и беременность: современные представления об иммунопатофизиологии, иммунодиагностике и иммунотерапии привычного невынашивания беременности // Здоровье женщины. – 2005. - №1 (21). – С. 65-68.

 7. Radysh T.V., Chernyshov V.P. Effect of leukocyte immunization on maternal immune response in RSA // Abstr. 2nd Int. Forum of Reprod. Immunol. – Magdeburg (Germany), 1993. – P.36. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку).

 8. Radysh T.V. Immunotherapy of women with recurrent spontaneous abortions: activated lymphocyte response to immunization // Abstr. Int. Symp. Immunol. Reprod. – Kiev (Ukraine), 1993. – Р. 66.

 9. Radysh T.V., Soroka I.N., Chernyshov V.P., Pisareva S.P. Lymphocyte subsets in spontaneous abortions after leukocyte immunization // Abstr. Int. Symp. Immunol. Reprod. – Kiev (Ukraine), 1993. – Р. 67. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку).

 10. Radysh T.V., Chernyshov V.P. Cell immunotherapy and lymphocyte activation in patients with threatened abortion // Abstr. Symp. Reprod. Immunol. – Kazimierz Dolny n.Wisla (Poland), 1995. Suppl. II-12. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку, доповідь).

 11. Chernyshov V.P., Radysh T.V., Galanina I.K., Pisareva S.P., Goura I.V. Suppressor cells are the targets for cell immunotherapy in recurrent spontaneous abortion // Proc. 6th Int. Congr. Reprod. Immunol. – Washington (USA), 1995. – Amer. J. Reprod. Immunol. Microbiol. – 1995. – Vol.33, N2. – P.466 (P509). (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку).

 12. Radysh T.V. NK cell levels and pregnancy outcome // Abstr. 3rd Int. Forum of Reprod. Immunol. – Magdeburg (Germany), 1996. – P. 34

 13. Radysh T.V., Chernyshov V.P. The effects of cell immunotherapy in recurrent spontaneous abortion // Abstr. 12th Int. Congr. Immunology and 4th Ann. Conf. FOCIS. – Motreal (Canada), 2004. – CIM. – 2004. – Vol.27, No.4. – P.143C. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку, доповідь).

 14. Радиш Т.В., Чернишов В.П. Функціональний стан лімфоцитів та секреторна функція плаценти вагітних жінок під впливом імунізації алогенними лейкоцитами // Мат. наук. конф. мол. вчених “Актуальні проблеми старіння”. – Київ, 2005. – С.138-139. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку).

 15. Радыш Т.В., Чернышов В.П. Иммунизация аллогенными лейкоцитами как способ нормализации материнского иммунного ответа на плод при привычном невынашивании беременности // Мат. конф. “Иммунология репродукции”. – Russian J. Immunology. – 2005. – Vol.9, Suppl.2. – P.249. (Імунологічне дослідження зразків крові, статистична обробка та аналіз результатів, підготовка тез до друку).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины