Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Литвин Аеліта Василівна. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Литвин А.В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.00 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2006.

У дисертації вперше розглянуто процес становлення та розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні, вивчено і проаналізовано архівні та друковані наукові матеріали з досліджуваної проблеми.

Автором дисертації з’ясовано соціально-економічні та культурні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих, визначено й проаналізовано основні етапи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення людей з вадами зору, виявлено специфіку їх обслуговування, визначено перспективні тенденції розвитку шляхом узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, розроблено власну програму організації бібліотечної справи для сліпих в Україні.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Литвин А.В. Особливості класифікації та специфіка бібліотечного обслуговування читачів з вадами зору // Вісник Книжкової палати. – 2005. – №7. – С. 26-29.

  2. Литвин А.В. Соціальна роль спеціальних бібліотек для сліпих у підтримці та оновленні освіти // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. Вип.12. – К., 2004. – С. 255-262.

  3. Литвин А.В. Розвиток спеціалізованих бібліотек для людей з особливими потребами // Бібліотечна планета. – 2004. – № 2. – С. 36-39.

  4. Литвин А.В. Роль спеціалізованих бібліотек у процесі компенсації сліпоти та соціальній реабілітації людей з особливими потребами // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 5. – С. 26-28.

  5. Литвин А.В. Організація бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2003. – С. 178-179.

  6. Литвин А.В. Використання новітніх технологій у бібліотеках, що обслуговують читачів з вадами зору // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2005. – С.150-153.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины