Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Палеха Юрій Іванович. Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування : дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України; Український НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Палеха Ю.І. Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005.

Дисертацію присвячено дослідженню культури діловодства в сучасних установах України. Запропоновано визначення поняття “культура діловодства”. На підставі вивчення архівних документів, опублікованих нормативно-правових актів, спеціальної літератури розглянуто історичні етапи розвитку вітчизняної культури діловодства у ХХ столітті. Розглянуто стан культури документостворення та організації роботи з документами в сучасних установах, а також рівень її автоматизації, нормативного та методичного забезпечення як складових загальної культури діловодства. Викладено результати дослідження рівнів професійної культури працівників служб діловодства установ. Визначено зміст заходів щодо підвищення ефективності діяльності служби діловодства в установі та керування нею.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Підручники:

 1. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К. : МАУП, 1997. – 344 с.

Посібники:

 1. Палеха Ю.І. Организация общего и кадрового делопроизводства. – К.:МЗУУП., 1993. – 268 с.

 2. Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах. – К.: Вид-во Європейського університету. - 2001. – 557 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Палеха Ю.І. Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. – Т. 11. – С. 168 – 172.

 2. Палеха Ю.І. До історії організації діловодства в державному апараті управлінських урядів 1917-1918 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. - Т.12. – С. 132-136.

 3. Палеха Ю.І. Діловодство у державному апараті часів Директорії // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.– 2004. – №3. – С. 66-68.

 4. Палеха Ю.І. Визначення і структура культури діловодства// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - №4.– С. 40-44.

Статті в інших наукових виданнях:

 1. Палеха Ю.І. Ворончук І.О. Делопроизводство периода Центральной Рады в Украине // Персонал. –1997 - №4 – С. 64-70.

 2. Палеха Ю.И. Ворончук І.О. Создание национальной системы делопроизводства в Украине в 1917-1918 // Персонал. - 1997 - №5. - С.82-86.

 3. Палеха Ю.І. Методологічні основи культури управління // Освіта та управління. – 1998 - №2. – С. 62-65.

 4. Палеха Ю.І. Культура діловодства як механізм документаційного забезпечення управління //Економіка управління. – 2004. - №3. – С.87-91.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины