Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Антоненко Ірина Євгенівна. Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології : дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005.

В дисертації досліджуються питання керування документацією за кордоном впродовж другої половини ХХ – початкових років ХХІ ст. На підставі всебічного аналізу законодавчих та нормативних актів, інструктивних і методичних розробок, наукової літератури Австралії, США, Канади, Великої Британії у роботі охарактеризовано зміст, особливості та проблеми керування документацією за кордоном на різних етапах його розвитку. Розглянуто понятійний апарат сфери керування документацією за кордоном та запропоновано застосування унормованих у міжнародній практиці термінів в Україні. Досліджено особливості організації роботи зі службовими документами в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій. Визначено основні перспективні напрями використання в Україні світового досвіду з керування документацією у вітчизняній практиці організації створення та функціонування службових документів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Антоненко І. Є. До історії розроблення міжнародного стандарту ISO 15489-2001 “Інформація та документація – Управління документацією” // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 73 – 83.

2. Антоненко І. Є. Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією // Наукові праці НБУВ. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 537 – 547

3. Антоненко І. Є. Міжнародний досвід методики розроблення та впровадження документаційних систем // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 137 – 148.

4. Антоненко І. Є. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489-2001 “Інформація та документація – Управління документацією” // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.

5. Антоненко І. Є. ХІІІ Міжнародний конгрес архівів // Архіви України. – 1996. – № 4 – 6. – С. 104 – 110.

6. Антоненко І. Є. Стандартизація процесів управління документацією: досвід Австралії // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ 25-26 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 60 – 62.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины