Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Суберляк Василь Романович. Розробка та створення програмно-апаратного комплексу для високоточної локації ШСЗ: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / НАН України; Головна астрономічна обсерваторія. - К., 2002. - 147арк. - Бібліогр.: арк. 140-147.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Суберляк В. Р. Розробка та створення програмно-апаратного комплексу для високоточної локації ШСЗ. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.01 - Астрометрія і небесна механіка. - Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена розробці та створенню нового і модифікації існуючого програмно-апаратного комплексу супутникового лазерного віддалеміра “Київ-Голосіїв”. Проведена значна модифікація існуючих електронно-оптичних підсистем станції, що дало змогу проводити вимірювання часу поширення згенерованого лазерного імпульсу до ШСЗ з точністю не гірше 400 пікосекунд. Розроблено методику визначення параметрів моделі інструментальних похибок наведення телескопа, оснащеного кодовими датчиками положення. Точність моделі дозволяє проводити локацію “невидимих” для спостерігача ШСЗ. Для автоматизації процесу спостереження зірок та підвищення точності моделі, розроблено систему автоматичного спостереження зірок та визначення параметрів моделі. Створено цілісний програмний комплекс управління станцією, який структурно поділяється на три основні частини: управління телескопом, управління процесом вимірювання відстаней до ШСЗ, тестування та контроль апаратури.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Болотина О.В., Глущенко Ю.М., Медведский М.М., Перетятко Н.Н., Суберляк В.Р., Яцкив Д.Я. Лазерный спутниковый дальномер “Голосиив-Киев”. Технические характеристики и результаты наблюдений 2001 года // Кинематика и физика небес. тел.- Т.17.-№6.-2001.-С.560-572.

  2. Суберляк В. Р., Медведський М. М., Перетятко М. М., Яцків Д. Я., Модель похибок телескопа типу СПЛ (Крим) для лазерної локації ШСЗ // Кинематика и физика небес. тел. (Приложение)- 1999.-№1. С. 118-120.

  3. Medvedsky M., Suberlak V., Mount errors model for Kyiv SLR station // Artificial Sattelites. – Warszawa, 2002. - Vol.37. - No 1.

  4. Musatenko S. I., Suberlyak V. R., The solar partial eclipse during 12 october 1996 and correspondent effects in the ionospheric radionoises //Annales Geophysicae, part III: Space & Planetary Sciences, Supplement III to Volume 15, 1996,C 634.

  5. Peretyatko M.M., Medvedskij M.M., Yatskiv D.Ya., Suberlak V.R. Mount error model for satellite laser ranging // Proceedings of conference of the Aerosense/Defense 99 on laser radar technologies and applications, 6 October 1999, Kiev, Ukraine.

  6. Suberlak V., Bolotina O., Glushchenko Yu., Medvedskij M., Peretyatko M., Yatskiv D. SLR Station "Golosiiv-Kiev": current state and activity // Proceedings of conference Journes 2001 Systmes de Rfrence Spatio-Temporels "Influence of geophysics, time and space reference frames on Earth rotation studies" , 24-26 September 2001, Brussels, Belgium.

  7. Yatskiv D. Ya., Medvedskij M.M., Suberlyak V.R., and Peretyatko M.M., Kyiv laser ranging station report on the experimental operation 1997-1998 // Preprint of the Main Astronomical Observatory of the NAS of Ukraine.-MAO-98-6E.-Kyiv.-1998.-15 p.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины