Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физическое воспитание и спорт / Физическая реабилитация


Источник: Автореф. дис... канд. фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / І.А. Кульченко; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено й апробовано комплекс малоамплітудних вправ, виконання яких поєднано з розвантаженням хребта на профілакторі Євмінова, спрямовааних на підвищення ефективності процесу фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз. Експериментально обгрунтовано доцільність використання нової методики відновлювального лікування, виражену в одержанні анальгезуючого ефекту під час інтенсивного формування та зміцнення м'язового корсета. Обгрунтовано показання та протипоказання до занять лікувальною фізичною культурою з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів і факту наявності супутніх патологій, що забезпечить максимальну ефективність і безпеку застосування реабілітаційних заходів. Експериментально встановлено, що нову методику фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз доцільно застосовувати в найбільш ранній період захворювання, що значно скорочує терміни лікування.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.03 / О.К. Ніканоров; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено функціональні особливості (мітонометричні, гоніометричні, реовазографічні) опорно-рухового апарату нижніх кінцівок хворих з багатоуламковими та фрагментарними діафізарними переломами стегнової кістки та кісток гомілки. Розроблено програму фізичної реабілітації за умов спільного застосуванням ряду традиційних і нетрадиційних засобів відновної терапії відповідно до нових методів операційного втручання хворих з даною патологією. Розширено теоретичні уявлення щодо їх впливу на стан опорно-рухового апарату. Доповнено програму фізичної реабілітації хворих з переломами діафіза стегнової кістки та кісток гомілки вправами для зміцнення м'язів, що приймають участь у відновленні ходьби й ортостатичної синергії.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / А.М. Герцик; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто нормативні документи Світової конфедерації фізичної терапії та розкрито зміст міжнародних стандарів професійної діяльності фахівців у сфері фізичної реабілітації стосовно України. Обгрунтовано можливості впровадження канадського досвіду щодо удосконалення організаційно-методичних аспектів підготовки фахівців в Україні. Визначено алгоритм їх клінічної діяльності, який суттєво впливає на загальний результат реабілітаційного втручання. Викладено понятійний апарат та ключові терміни освітньо-професійної сфери фізичної реабілітації. Наведено теоретичні відомості щодо стану нормативного та програмно-методичного забезбечення підготовки таких кадрів в Україні та Канаді. Висвітлено сучасні тенденції й перспективи розвитку фізичної реабілітації як освітньої та професійної діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Н.В. Гончарук; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі врахування патологічних змін, які виникають в організмі жінок під впливом оваріектомії, етапу та характеру перебігу післяопераційного періоду, виду супутньої екстрагенітальної патології вперше розроблено програму фізичної реаблітації, яка відрізняється комплексним підходом і включає лікувальну гімнастику з методикою поверхневого дихання з елементами міорелаксації й аутотренінгу та дозовану ходьбу (з використанням бігової доріжки), у поєднанні з лікувлаьним масажем. Доповнено теоретичні уявлення про вплив запропонованих засобів фізичної реаблітації на стан серцево-судинної, дихальної та вегетативної нервової систем на стаціонарному етапі відновлювального лікування на підставі оцінки їх ефективності. Уточнено дані про негативний характер психоемоційного стану жінок до оваріектомії і в ранньому післяопераційному періоді та його позитивну динаміку у процесі застосування запропонованих видів реабілітаційного впливу.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук із фіз. виховання та спорту: 24.00.03 / Н.І. Соколова; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 40 с. — укp.

Аннотация: Здійснено теоретико-методологічне й організаційне обгрунтування превентивної фізичної реабілітації як стратегії профілактики хронічних неінфекційних захворювань, яка містить технологію та передбачає організацію діагностичних і оздоровчих засобів. Представлено ретроспективний аналіз літературних даних, які відображають стан здоров'я населення, розглянуто існуючі підходи до оцінки здоров'я. Доведено, що масове застосування оцінки соматичного здоров'я індивіда, яке охарактеризовано кількісно, обумовлює безпечну зону інтенсивності рухової активності та є критерієм ефективності превентивної фізичної реабілітації. Завдяки здійсненому дослідженню одержано інформацію про соціально-демографічний статус і стан здоров'я працівників промислових підприємств Донецього регіону. Установлено, що з загальної кількості обстежених (10 445 осіб) зареєстровано низький і нижчий за середній рівні фізичного здоров'я у 84,0 % обстежених, середній - у 11,9 %, вищий за середній - у 3,7 %, високий рівень фізичного здоров'я мали тільки 0,4 %, що обумовило необхідність розробки заходів превентивної фізичної реабілітації. Показано, що з загальної кількості обстежених звернулися з приводу захворювань 6 123 (58,6 %) людини, з них 32,25 % - особи, які працюють фізично. Показано залежність між рівнями фізичного здоров'я та групами здоров'я. Низький рівень фізичного здоров'я відзначено в усіх групах, навіть у групі "здоровий" - 104 (0,99 %) людини, у групі "практично здоровий" - 3 024 (29,0 %) людини. Сформульовано нову стратегію та тактику збереження та зміцнення здоров'я населення регіону, що містить певні етапи та заходи комплексної програми превентивної фізичної реабілітації, яка реалізувалася шляхом організації територіальних лікувально-оздоровчих ділянок на основі існуючої структури охорони здоров'я та фізичної культури. Представлено результати імунологічного контролю у комплексній системі медичного забезпечення гірничорятувальників і комплекс превентивної реабілітації, який проводився перед початком робіт, під час виконання, безпосередньо після підйому з шахти й у міжаварійні періоди.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / С.Ю. Кобелєв; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано зміст і досвід застосування програм фізичної реабілітації до осіб з травмою хребта та спинного мозку на грудному та поперековому рівнях. Уперше у сучасній вітчизняній теорії та практиці фізичної реабілітації науково обгрунтовано відповідну методику для осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта з ураженням спинного мозку, який передбачає застосування диференційованого підходу залежно від рівня та ступеня ураження хребта та спинного мозку, вибір методів і термінів реабілітаційного втручання для кожного конкретного пацієнта. Уперше з застосуванням методів мануального тестування встановлено ефективність оцінки методик фізичної реабілітації у порівнянні з існуючими методами (масажу, лікувальної фізичної культури) за умов стаціонарного лікування осіб з нижньою параплегією внаслідок травми спинного мозку у разі переломів грудного та поперекового відділів хребта. Виявлено позитивний вплив запропонованої методики фізичної реабілітації на тонус м'язів і об'єм рухів у суглобах паралізованих кінцівок, рухову активність осіб з нижньою параплегією унаслідок травми спинного мозку. Доповнено й уточнено дані про фізичний стан і фізичні можливості осіб з травмою хребта та спинного мозку. Доведено наявність взаємозв'язку між індивідуальним підходом у фізичній реабілітації осіб з нижньою параплегією та ефективністю реабілітації. Уперше виявлено позитивний вплив наведеної методики фізичної реабілітації на патологічно змінені біохімічні показники крові (активність перекисного окиснення ліпідів, вмісту нуклеїнових кислот, середніх молекул, оксид азоту, гемоглобіну, лейкоцитів у крові, швидкість осідання еритроцитів) та доведено можливість використання їх кількісного тестування за умов оцінки ефективності реабілітаційних заходів.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Б.Р. Крук; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми фізичної реабілітації осіб з хребетно-спинномозковою травмою. Розроблено методику фізичної реабілітації осіб першого зрілого віку з хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу у післяопераційний період. Обгрунтовано програму відновлення втрачених внаслідок травми рухових фукцій і навчання навичок самообслуговування та переміщення у побуті. Установлено межі фізичного навантаження для таких осіб у процесі фізичної реабілітації.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / І.О. Жарова; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено функціональні особливості опорно-рухового апарату (ОРА), зокрема, тензодинамометричні, стабілографічні та термографічні показники хворих зі сполучною патологією, та доведено їх взаємозумовленість. Розроблено програму фізичної реабілітації, яка вирізняється комплексним підходом і передбачає застосування засобів, підібраних з урахуванням виявлених порушень та спрямованих на зміцнення м'язів і зв'язок стопи та хребта. Розвинуто теоретичні уявлення про вплив запропонованих засобів і методів фізичної реабілітації на стан ОРА на підставі результатів оцінки їх ефективності. Доповнено існуючу програму реабілітації осіб з поперековим остеохондрозом і плоскостопістю, яка передбачає застосування альтернативних засобів.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины