Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физическое воспитание и спорт / Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения


Источник: Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання та спорту: 24.00.02 / О.І. Бичук; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності формування геометрії мас тіла школярів, досліджено динаміку зміни біодинамічних характеристик їх тіла та пружно-в'язких властивостей скелетних м'язів, які беруть участь у регуляції ортоградного положення тіла, вивчено біомеханічні особливості формування вертикальної пози. Запропоновано методи біомеханічного контролю постави школярів, розроблено дидактичну програму профілактики порушень постави, перевірено їх ефективність у процесі профілактики порушень постави. Наведено таблиці оцінок фізичного розвитку учнів.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.М. Зварищук; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено критерії оцінки відповідальності учнів за свій фізичний стан (ФС). Встановлено рівень залежності ФС від рівня відповідальності юнаків за свій ФС. Доведено, що чим вищий рівень відповідальності старшокласника тим вищий рівень його ФС. Розроблено програму виховання відповідальності (ВВ) учнів, перевірено її ефективність. Виявлено педагогічні умови ВВ за свій ФС. Розкрито індивідуальні характеристики, мотиви та прояви відповідальності у старшокласників.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Мурад Алі Шрим; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Я.В. Тимчак; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / М.І. Шум; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено інтенсивність фізичного навантаження у процесі реабілітаційних заходів, їх індивідуалізацію (особливо у випадку кількох інтеркурентних захворювань), оцінено ефективність реабілітації. Запропоновано як критерій толерантності до фізичного навантаження та можливості індивідуалізації, оцінки ефективності фізичної реабілітації використовувати рівень соматичного здоров'я. Зазначено, що рівень здоров'я є критерієм планування та контролю процесу фізичної реабілітації осіб, які зазнали впливу комплексу факторів після аварії на Чорнобильській АЕС. Розроблено алгоритм фізичної реабілітації з урахуванням кількісних показників здоров'я.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / І.Я. Грубар; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено та проаналізовано статистичні дані про види, частоту та локалізацію травматичних ушкоджень дітей в Україні, Західному регіоні та Тернопільській області. Визначено морфофункціональні показники травмованих і нетравмованих дітей, властивості їх центральної нервової системи та психологічні особливості, встановлено соціально-побутові чинники травматизму. Розроблено спосіб визначення адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального фактору. Створено технологічну схему кінезотерапії у процесі фізичної реабілітації дітей на прикладі переломів кісток нижньої третини передпліччя. Запропоновано бальну систему оцінки ефективності фізичної реабілітації.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Веселова; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання, які стосуються фізичного розвитку, фізичної підготовленості, психофізіологічного статусу, рівня захворюваності школярів віком 11 - 14 років, які проживають за негативних умов довкілля Києва. Порівняно результати дослідження хлопчиків 11 - 14 років IV зони радіаційного контролю (м.Фастів) та відносно "чистої" зони Києва, дані досліджень киян-однолітків до та після аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовано сучасне програмне та нормативне забезпечення фізичного виховання в школі. Запропоновано шляхи підвищення рухової активності школярів на уроках фізичної культури та рівня їх фізичної підготовленості за допомогою найбільш ефективної програми корекції процесу фізичного виховання в школі, адекватної фізичному стану хлопчиків. Розроблено та впроваджено 20-ти бальну рейтингову систему оцінки фізичної підготовленості школярів.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / С.І. Глазунов; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: За результатами аналізу професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ та на підставі вивчення досвіду організації контролю фізичної підготовки у збройних силах країн НАТО з метою визначення спеціальної підготовки запропоновано застосовувати експрес-контроль як кінцевий етап її перевірки та оцінки. Обгрунтовано технологію розробки способу експрес-контролю, за якою можна визначити його структуру та кількісно-часові показники. Зауважено, що експрес-контроль базується на комплексному тесті. Відзначено важливість контролю спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців у складі відділень. Розроблено методичні рекомендації щодо практичного застосування способу експрес-контролю для визначення даної підготовки мотострільців.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.М. Мятига; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше з застосуванням методу антропометричних оцінок схильності обстежуваних дітей до гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) розроблено систему формування фізичного розвитку дітей дошкільного віку, установлено комплексний рівень їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності. Створено систему методів дозованого бігу у сполученні з дихальними вправами й елементами загартовування у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Уточнено кількісні показники характеристик функціонального стану кардіореспіраторної системи дітей 6-го та 7-го року життя, які часто хворіють на ГРЗ. Доповнено систему засобів фізичного виховання цих дітей.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.В. Гузій; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасні погляди щодо патогенезу дитячого церебрального паралічу, наведено клініко-психологічну характеристику дітей з церебральним паралічем, висвітлено досвід використання засобів фізичного виховання у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем. Визначено морфофункціональний стан, рівень соматичного здоров'я і показників рухової функції, особливості психічного стану школярів з обмеженою руховою активністю. Розроблено й експериментально обгрунтовано комплексну програму фізичної реабілітації школярів з церебральним паралічем. Досліджено межі дозування фізичних навантажень залежно від вихідного стану серцево-судинної системи.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Т.В. Івчатова; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла. Виявлено, що у жінок першого зрілого віку найістотніші зміни просторової організації тіла спостерігаються у сагітальній площині. Відзначено вірогідність впливу біомеханічних властивостей скелетних м'язів і рівня фізичної підготовленості жінок на порушення сагітального профілю постави. Розроблено й апробовано технологіюю корекції статури з урахуванням сагітального профілю постави жінок і геометрії мас їх тіла, яку рекомендовано використовувати у процесі організованих занять з оздоровчого фітнесу та для самостійної підготовки. Розроблено алгоритм організації річного циклу занять оздоровчим фітнесом жінок 25 - 32 років, що складається з трьох макроциклів - утягуючого, корекційно-профілактичного та підтримуючо-оздоровчого. На підставі результатів педагогічного експерименту показано, що впровадження розробленої технології у процес занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку істотно поліпшує показники фізичної підготовленості, геометрії мас тіла та просторової організації біоланок відносно соматичної системи координат. З метою підвищення ефективності занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку розроблено інформаційно-методичну систему "PERFECT BODY" на основі методики корекції статури жінок з урахуванням геометрії мас їх тіла. Результати наукового дослідження впроваджено у практику навчального процесу вищих навчальних закладів і фітнес-клубів.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Ж.Г. Сотник; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стан здоров'я дітей середнього шкільного віку, які мешкають у різних зонах радіаційного контролю. Представлено програму позакласної роботи з фізичного виховання з метою покращання функціонального стану, фізичної підготовленості підлітків. Встановлено взаємозв'язок між вмістом інкорпорованих радіонуклідів в організмі та функціональними можливостями, фізичним станом підлітків. З'ясовано ставлення учнів VI - VIII класів до занять фізичними та спортивними вправами. Розроблено програму оздоровчих занять фізичними вправами для дітей вказаного віку, які мешкають на території радіаційного забруднення. Використано комплексний підхід з метою вирішення проблеми покращання функціонального стану та фізичної підготовленості школярів. Запропоновано корекційну програму з проведення позакласних занять з фізичного виховання, яка є ефективним адаптогенно-реабілітаційним засобом оздоровлення дітей.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.С. Чепурна; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Визначено рівень фізичного розвитку, функціонального стану кардіореспіраторної системи та загальної фізичної підготовленості школярів віком 11 - 13 років. На підставі одержаних даних розроблено та експериментально обгрунтовано методику лікувальної гімнастики з використанням елементів гімнастики Хатха-Йога для школярів спеціальних медичних груп з хронічними бронхітами та пневмоніями. Під впливом занять за запропонованою методикою в експериментальній групі визначено більш позитивні зміни функціональних показників дихальної та серцево-судинної системи, а також показників загальної фізичної підготовленості та результатів Гарвардського степ-тесту, ніж у контрольній групі.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.М. Ольховий; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ефективність застосування чинної методики професійної підготовки офіцерів, які проводять заняття з курсантами у період первинного військово-професійного навчання у вищих військових навчальних закладах. На підставі одержаних результатів обгрунтовано необхідність її удосконалення. Запропоновано новий підхід щодо організації процесу підготовки офіцерів у період проведення зборів на основі модульно-рейтингової системи навчання. Виявлено достовірну залежність якості засвоєння програми навчання від функціонального стану, фізичного розвитку та граничного рівня початкових знань і вмінь курсантів та вимог освітньо кваліфікаційних характеристик випускника вищого військового навчального закладу. З урахуванням даної закономірності науково обгрунтовано структуру та зміст модульно-рейтингової програми підготовки офіцерів і розроблено методику її проектування. Розроблено структурно-логічну схему технологічної послідовності упорядкування основних складових системи підготовки офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки та програмно-діагностичний комплекс перевірки засвоєння організаційно-методичних знань. Удосконалено модель професійного навчання офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки з курсантами на первинному етапі військової служби.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.А. Томенко; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено і експериментально обгрунтовано методику навчання плаванню та програму педагогічного і біомеханічного контролю для відповідних занять дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату. Під впливом занять за запропонованою методикою в експериментальних групах рівень оволодіння навичками плавання, показники основних рухових якостей були вищими за контрольні. Відзначено позитивні зміни біомеханічних властивостей тестованих м'язових груп, а також окремих показників серцево-судинної і дихальної систем. У цілому підвищився рівень мотивації дітей-інвалідів до занять плаванням.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Олександр Григорович Шалепа; Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Л., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.Г. Шалепа; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою оптимізації навчального процесу вищих військових навчальних закладів розроблено комп'ютерну програму та створено системну модель поетапної фізичної підготовки курсанток, а також обгрунтовано методику з урахуванням фізіологічних та індивідуальних особливостей жіночого організму. Експериментально доведено, що цілеспрямований розвиток фізичних якостей курсанток на етапах навчання з індивідуальним підходом забезпечує підвищення рівня фізичного стану, загальної витривалості, покращання успішності навчання, зниження захворюваності та підвищення якості військово-професійної підготовки.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Пильненький; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2006. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено організаційно-методичні засади оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров'я. Обгрунтовано програму оздоровчого тренування таких студентів, яка передбачає врахування індивідуальних особливостей студентів. Ця програма дозволяє за мінімальної затрати часу одержати високий рівень здоров'я та можливість підтримувати його тривалий час. Експериментально на підставі експрес-скринінгу установлено межі фізичних навантажень залежно від рівня соматичного здоров'я даних осіб, з'ясовано педагогічні умови його покращення у процесі оздоровчого тренування. Наведено нові дані про стан соматичного здоров'я, фізичної працездатності, норми обсягу рухової активності та рівня розвитку основних фізичних якостей студентів. Обгрунтовано ефективність організаційно-методичних засад їх оздоровчого тренування на базі реалізації методичних принципів поступовості та безперервності, адекватності та ритмічності фізичного навантаження, цілеспрямованості засобів оздоровчого тренування. Завдяки такій організації занять рівень соматичного здоров'я наприкінці навчального року зріс від 2,0 - 2,5 до 3,5 - 4,5 бала (у тих, хто мав низький рівень здоров'я) і від 3,0 - 3,5 до 4,5 - 6 балів (за нижчого від середнього рівня здоров'я).

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Ю.Ю. Цюпак; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено рівень фізичного розвитку, рухової активності, фізичної підготовленості молодших школярів. Проаналізовано стан ведення здорового способу життя учнями та їх батьками, що проживають в екологічно несприятливих умовах. На основі одержаних результатів розроблено методику формування здорового способу життя у школярів, які проживають у зоні радіаційного забруднення, що дозволило якісно підвищити рівень сформованості здорового способу життя у молодших школярів.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Е.М. Навроцький; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2000. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено зміст та співвідношення фізичних вправ на уроках фізичної культури, дозування фізичних навантажень різної спрямованості. Встановлено закономірності взаємозв'язків між показниками фізичного розвитку та підготовленості, а також функціональних можливостей юнаків та вмістом в організмі цезію. Запропоновано методику фізичного виховання юнаків, які проживають на радіаційно забрудненій території.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины