Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Военные науки / Военная история


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В. Тумашов; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено об'єктивний військово-історичний аналіз витоків, ходу та наслідків "холодної війни", однієї з найдраматичніших сторінок в історії ХХ ст., спростовано фальсифікації, тенденційні спотворення, які мали місце у минулому, зокрема, у добу існування СРСР. Розкрито головні аспекти даної війни - політичний, військовий, ідеологічний. Головну увагу приділено витокам, наслідкам протистояння СРСР і США, двох очолюваних ними могутніх військово-політичних блоків - НАТО та Організації Варшавського Договору, зокрема, протистояння у розбудові ракетно-термоядерного потенціалу, "психологічній війні". Проаналізовано нове розташування політичних, військових сил у Європі та світі в цілому після розпаду СРСР, припинення діяльності Організації Варшавського Договору, зростаючої ролі США, НАТО, Росії у створенні надійної системи міжнародної безпеки, успішної ліквідації проявів міжнародного тероризму.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Л.П. Кривизюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто становлення системи військової підготовки та виховання в українській армії на різних етапах її діяльності у 1917 - 1920 рр. Основну увагу приділено роботі вищих державних і військових структур щодо налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення системи військової освіти. У контексті військового устрою це сприяло утвердженню суверенітету Української держави. Історичний досвід військової підготовки та національно-патріотичного виховання сприяв продовженню національно-визвольної боротьби українського народу, а також є актуальним для сучасного реформування Збройних сил України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / С.М. Свистович; Наук.-дослід. центр гуманіт. пробл. Збройн. Сил України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання складання та розвитку військової організації Хозарського каганату (VII - XIII ст.ст.), Волзької Булгарії (VIII - XIII ст.ст.) та давніх мадярів (VIII - XIII ст.ст.), а також родового, соціального та числового складу війська цих державних утворень. На підставі вивчення зброї та спорядження бойового коня хозарів, булгар та мадярів реконструйовано комплекс їх озброєння на різних етапах розвитку військової організації, висвітлено питання бойового застосування окремих видів озброєння. На загальному фоні війн хозарів, булгар та мадярів, у першу чергу зі слов'янами та Київською Руссю, досліджено їх стратегію та оперативно-тактичне мистецтво, рівень розвитку фортифікації.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Олександр Миколайович Желтобородов; Національна академія оборони України. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.М. Грицюк; Нац. акад. оборони України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексну реконструкцію організаційних та функціональних компонентів скіфського війська, запропоновано періодизацію виникнення та розвитку військової організації скіфів. Проаналізовано природні умови скіфського часу та їх вплив на розвиток воєнної справи. Систематизовано знання про війни за участю скіфів, уточнено та обгрунтовано хронологію їх походів до Передньої Азії у VII ст. до н.е., виявлено особливості скіфського воєнного мистецтва. Зроблено спробу дослідити систему забезпечення воєнних дій скіфського війська. На підставі оцінки кардинальних змін у комплексі озброєння, військовій організації, способах та прийомах ведення бойових дій зроблено припущення про те, що у скіфський період відбулась революція у воєнній справі на теренах Південно-Східної Європи.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Валентина Олександрівна Микитишин; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.С. Виздрик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано програмні документи УВО-ОУН стосовно ідеологічного та військово-патріотичного вишколу, розкрито зміст та основні напрямки національно-патріотичного виховання членів молодіжних товариств. Досліджено форми та методи боротьби УВО-ОУН у міжвоєнний період, визначено роль молодіжних організацій у національно-визвольному русі. Введено у науковий обіг низку невідомих, маловивчених джерел та літератури для надання вільної від ідеологічних упереджень чи штампів минулого оцінки подій з військово-патріотичного виховання української молоді Галичини.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О.М. Даценко; Нац. акад. оборони України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто стан українського суспільства напередодні Української Революції 1917 р., становлення системи військово-патріотичного виховання в Україні на різних етапах її діяльності. Значну увагу приділено питанням роботи вищих державних і військових структур з відновлення патріотичних та державотворчих почуттів у громадян України, налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення національної системи військової освіти, що сприяє утвердженню суверенітету Української держави. Зроблено висновок, що історичний досвід військового вишколу та національно-патріотичного виховання в період визвольних змагань сприяв продовженню національно-визвольної боротьби українського народу, а також є актуальним за сучасних умов реформування Збройних Сил України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.М. Футулуйчук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, науково-історичних праць, мемуарів громадсько-політичних та військових діячів ЗУНР, матеріалів армійської преси проаналізовано військовий вишкіл і патріотичне виховання особового складу Галицької армії у 1918-1920 рр. Узагальнено форми і методи ідеологічної, культурно-освітньої роботи у війську, їх вплив на формування високих морально-бойових якостей стрілецтва.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.І. Харук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, історичних праць, мемуарів, матеріалів періодичних видань проаналізовано базу для формування національних військово-повітряних сил, охарактеризовано процес становлення військово-повітряних сил України. Розкрито організаційну структуру авіаційних і повітроплавних формувань, їх кількісний склад, технічне оснащення. Узагальнено досвід бойового використання військово-повітряних підрозділів на усіх етапах національно-визвольної боротьби українського народу 1917 - 1920 рр., визначено їх роль у цій боротьбі та місце військово-повітряних сил в загальній структурі Збройних сил України досліджуваного періоду.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О.В. Медвідь; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено місце Д.Палієва (1896 - 1944 рр.) в українському національно-визвольному русі першої половини XX ст. Простежено процес формування суспільно-політичних поглядів військовика на тлі соціально-економічного та політичного життя в Західній Україні досліджуваного періоду. Висвітлено його участь у бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР 1918 - 1920 рр. Досліджено роль Д.Палієва у формуванні праворадикального табору національно-визвольного руху в Західній Україні у міжвоєнний період, його участь у формуванні дивізії "Галичина". Проаналізовано наукові студії Д.Палієва з воєнної історії України XX ст., насамперед Першолистопадової революції 1918 р. на західноукраїнських землях. Показано цінність політичного досвіду та творчого доробку військового діяча для сучасного процесу державотворення в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / І.Г. Шандрівський; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено місце та роль діяча Української Народної Республіки Миколи Капустянського (1880 - 1969) в українському національно-визвольному русі першої поливини ХХ ст. Розглянуто процес формування суспільно-політичних поглядів молодого офіцера на тлі соціально-економічного та політичного життя Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХ ст. Висвітлено його участь у бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил України 1917 - 1918 рр. Установлено роль М.Капустянського у формуванні праворадикального табору національно-визвольного руху в Західній Україні у міжвоєнний період, його участь у русі Опору 1940-х років, зокрема, на посаді військового референта ОУН. Приділено увагу повоєнній громадсько-політичній діяльності у Німеччині, Франції, США, Канаді. Проаналізовано наукові праці діяча з повоєнної історії України ХХ ст., насамперед Української національно-демократичної революції 1917 - 1921 рр. Показано цінність політичного досвіду та творчого доробку М.Капустянського для сучасного процесу державотворення в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.Л. Топальський; Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі дослідження джерельної бази проаналізовано й узагальнено погляди учених стосовно місця та ролі військово-інженерної справи Давньоруської держави під час ведення оборонних і наступальних дій. Узагальнено дані про її складові. Досліджено їх походження та тенденції розвитку. З'ясовано призначення, будову та місце оборонних споруд у системі оборони окремих регіонів, а також держави в цілому. Виявлено вплив сусідніх народів на вдосконалення теорії та практики оборонного будівництва. Надано практичні рекомендації щодо використання у національному та військово-патріотичному вихованні військовослужбовців ЗС України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О.Й. Дем'янюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано загальні тенденції зародження українського національного молодіжного руху в Галичині. Надано характеристику процесу переходу молодіжних товариств від культурно-освітнього та фізкультурно-спортивного до війсково-підготовчого напрямку в їх діяльності. Визначено особливості цього напрямку напередодні Першої Світової війни. Висвітлено участь вихованців "Сокола", "Січі" та "Пласту" у її військово-політичних подіях та національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / С.В. Василенко; Нац. акад. оборони України. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено воєнно-політичний та військовий аспекти військових втручань СРСР у внутрішні справи Угорщини 1956 р. та Чехословаччини 1968 р. Виявлено спільні риси й особливості у причинах, політичному змісті, характері та наслідках цих втручань. Узагальнено досвід застосування військ і опору їх діям під час вторгнень, розроблено рекомендації щодо урахування цих уроків за сучасних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В. Шумка; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто історичний розвиток загальних питань теорії інформаційної боротьби. Вивчено основні фактори, які впливали на вдосконалення інформаційного протиборства. Хронологічно висвітлено розвиток певних видів оперативного забезпечення бойових дій військ (розвідки, військової дезінформації, радіелектронної боротьби, психологічних операцій), їх перетворення до найбільш важливих складових інформаційної війни. Досліджено питання застосування інформаційної зброї у локальних війнах і збройних конфліктах для дезорганізації системи військового управління. На підставі вивчення офіційних документів армії Сполучних Штатів Америки розкрито зміст і особливості боротьби з бойовими системами управління. Охарактеризовано еволюцію поглядів на розвиток сил і засобів психологічної війни. Визначено характерні риси й особливості застосування інформаційної зброї на сучасному етапі й у можливих війнах майбутнього.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О.Ш. Чіхрадзе; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано джерела та праці вітчизняних і зарубіжних істориків стосовно Другої українсько-більшовицької війни. Висвітлено причини війни. Розглянуто динаміку бойових дій українських військ проти Червоної армії. З'ясовано особливості тактики ведення війни Дієвою армією УНР самостійно та після її об'єднання з Українською Галицькою Армією. Досліджено структуру, організацію, чисельний та якісний склад Армії УНР. Надано характеристику політичних і військових керівників, які мали вплив на формування воєнної доктрини УНР. Показано взаємозалежність військових і політичних чинників у перебігу бойових дій та вплив на них кадрової політики державних органів влади. Проаналізовано еволюцію поглядів політичного керівництва УНР щодо створення регулярної армії, виявлено суб'єктивні чинники, які впливали на прийняття рішень українського командування в ході війни. Встановлено, що досвід і уроки Другої українсько-більшовицької війни є актуальними для сучасності.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.Ф. Деревінський; Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено, що після тривалого процесу формування етнонаціональних задач політичної діяльності у 1940-х рр. за умов війни Організація українських націоналістів (ОУН) та Українська повстанська армія (УПА) розробили власну цілісну концепцію етнонаціональної політики. Встановлено, що відповідно до цієї концепції ОУН та УПА в ході збройної боротьби прагнули налагоджувати відносини з іншими народами та державами на основі взаємоповаги, толерантності, рівноправності та невтручання до внутрішніх справ протилежної сторони. Крім того, ОУН і УПА роздільно ставилися до окремо взятого народу та шовіністично налаштованих представників провідної верхівки цього народу. З'ясовано, що в етнонаціональній концепції ОУН і УПА визначено ставлення до національних меншин України, яким гарантувалися рівні з українцями права, зокрема, право на вільний політичний, соціальний, національний і культурний розвиток. Встановлено, що в етнонаціональній концепції ОУН і УПА значну увагу приділено необхідності створення фронту спільної боротьби поневолених нацистським і радянським тоталітаризмом націй задля свого визволення. Наголошено, що лише поневолені цими режимами нації є природними союзниками українців. Охарактеризовано специфіку та значення методів та форм агітаційно-пропагандистської діяльності для практичної реалізації принципів етнонаціональної політики ОУН і КПА, проаналізовано досягнення та недоліки етнонаціональної політичної діяльності даних організацій у 1940 - 1953 рр.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Надія Тимофіївна Стукаліна; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / В.М. Кожевніков; Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу наукової літератури, історичних джерел, оприлюднених документів і статистичних матеріалів досліджено особливості розвитку форм і способів застосування артилерії за умов локальної війни в гірській місцевості (в Афганістані - 1979 - 1989 рр. і Чечні (1994 - 1996, 1999 - 2000 рр.). Виявлено тенденції та закономірності удосконалення та застосування артилерійської техніки. Основну увагу приділено питанням розвитку різних способів застосування артилерії залежно від змін у тактиці дій загальновійськових з'єднань і частин під час бойових дій. Висвітлено маловідомі у вітчизняній історіографії аспекти застосування реактивної артилерії за особливих умов. Доведено, що за специфічних фізико-географічних умов гірської місцевості збільшується час на виконання бойових завдань, зменшуються та обмежуються маневрові можливості артилерії та технічних засобів артилерійської розвідки. Відзначено негативний вплив чинників автономності дій загальновійськових підрозділів та відсутності достатньої кількості доріг на матеріально-технічне забезпечення артилерійських підрозділів. Розкрито основні принципи, форми та способи застосування артилерії за специфічних умов на різних етапах військових дій і відзначено посилення її ролі як основного вогневого засобу в бойових діях. Наведено рекомендації щодо перспективних напрямів застосування досвіду ведення локальної війни в гірській місцевості у процесі підготовки артилерійських частин і підроздів Збройних Сил України.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины