Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Психология деятельности в особых условиях


Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09. / В.В. Плохіх; Харк. військ. ун-т. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням участі оперативної пам'яті у формуванні антиципаційного рішення у функціональних системах діяльності льотчика. Розроблена методика експериментального дослідження, в якій моделюються завдання, що реально вирішує льотчик в умовах дії інформаційних екстремальних факторів. Установлено, що оперативна пам'ять відіграє провідну роль в організації антиципації процесів, які швидко розвиваються. Визначені специфічні функції оперативної пам'яті в антиципаційному процесі. Виявлені особливості впливу інформаційних екстремальних факторів на ефективність реалізації антиципаційних функцій оперативної пам'яті. Установлено, що антиципаційні функції оперативної пам'яті, які визначають процес формування образа-мети в завданнях стеження, розвиваються в діяльності льотчика.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / В.Г. Кохан; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2003. — 18 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уточнено суть та зміст психічного здоров'я військовослужбовця. Проведено експериментальне дослідження та визначено рівні психологічної готовності військових керівників до діяльності щодо збереження психічного здоров'я підлеглого. Розроблено пропозиції з метою оптимізації зазначеної діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.І. Черняк; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено існуючі підходи та визначено основні напрямки удосконалення оцінки інтелектуальних здібностей військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, розроблено та впроваджено високонадійні методи прогнозування професійної придатності. Проаналізовано теоретичні підходи до оцінки інтелектуальних здібностей особистості. Розкрито суть і особливості їх оцінювання з метою поліпшення прогнозування успішності професійної діяльності військовослужбовців за контрактом. З'ясовано доцільність використання методик оцінки інтелектуальних здібностей для проведення відповідних досліджень. Обгрунтовано комплекс оціночних критеріїв рівня розвитку інтелекту, а також цілісну технологію оцінювання інтелектуальних здібностей та прогнозування професійної придатності кандидатів. З використанням псхотехнології оцінювання вивчено залежність результатів військово-професійної діяльності військовослужбовців, які призиваються на військову службу за контрактом, від рівня розвитку їх інтелектуальних здібностей. Розроблено рекомендації з оптимізації оцінки цих здібностей.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / І.В. Каськов; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів у військовій частині. Запропоновано основні показники та розроблено методику організації їх соціально-психологічної адаптації. За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації командуванню військової частини щодо організації даної адаптації.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / В.І. Мозговий; Харк. ун-т повітр. сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано структурний підхід щодо аналізу феномену стресостійкості. Дане явище розглянуто як особистісний симптомокомплекс з певною структурною організацією, яка розвивається в онтогенезі та виявляє девіації за різноманітних патологічних станів. Визначено факторну структуру симптомокомплексу стресостійкості/стресовразливості та її специфіку у кадрових офіцерів, офіцерів-миротворців, офіцерів-контрактників. З'ясовано, що специфічними ознаками даної структури є: низька диференційованість, зниження адаптаційного потенціалу (дані показники підтверджено відповідними індексами стресостійкості), а також збереження біполярної структури організації факторів. Запропоновано антистресову психокорекційну тренінгову програму для військовослужбовців, які мають порушення адаптивних механізмів щодо подолання стресу. Програму орієнтовано на особистісний чинник, зокрема на засвоєння навичок психосаморегуляції та розширення рольового репертуару особистості військовослужбовців служби правопорядку у ситуаціях інтенсивного стресу.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.Л. Злотніков; Харк. військ. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено методологічні засади, детермінанти, динаміку та шляхи формування емоційної стійкості курсантів у процесі первинної військово-професійної підготовки. Проаналізовано особливі умови діяльності курсантів у зазначеному процесі та визначено основні стрес-фактори в цей період, які негативно впливають на майбутніх військовослужбовців. На підставі проведеного дослідження динаміки емоційної стійкості курсантів розглянуто її структурні компоненти. Проведено кореляційний аналіз та установлено залежність між емоційною стійкістю та її структурними компонентами. Розроблено, апробовано та впроваджено методику формування емоційної стійкості курсантів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Володимир Петрович Садковий; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / В.Д. Кислий; Харк. військ. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть, закономірності і динаміку соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності за особливих умов, висвітлено психологічні фактори цього процесу в різні періоди службової діяльності офіцерів. Охарактеризовано психічні стани офіцерів, зумовлені впливом стрес-факторів у процесі виконання ними службових завдань. Проведено системний аналіз теоретичних аспектів процесу соціально-психологічної адаптації. Запропоновано прийоми та методи психокорекційної роботи щодо оптимізації процесу адаптації офіцера-випускника. Виявлено основні стрес-фактори, що впливають на процес соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до особливих умов, досліджено його динаміку. Проаналізовано залежність соціально-психологічної адаптації від індивідуально-психологічних особливостей офіцерів-випускників. Розроблено методику соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності за особливих умов, наведено практичні рекомендації щодо оптимізації соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / І.Р. Карчевський; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблемну міжособистісну взаємодію військовослужбовців і особливостей її діагностики та запобігання. За результатами теоретичного аналізу досліджень міжособистісних стосунків у підрозділах і військових частинах військ Західного оперативного командування розвинуто основні поняття та виявлено головні ознаки такої взаємодії військовослужбовців. Виявлено та проаналізовано проблемні сфери міжособистісної взаємодії особового складу у військовій частині. Створено програму її психологічної діагностики та запобігання, а також експериментально перевірено ефективність. За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації командному складу військового підрозділу щодо запобігання проблемної міжособистісної взаємодії військовослужбовців за різних ситуацій повсякденної службової діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Д.І. Сохадзе; Харк. військ. ун-т. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні теоретико-методологічні підходи щодо дослідження професійного психологічного відбору військовослужбовців. Проведено аналіз професійної діяльності військовослужбовців під час виконання миротворчих завдань. Визначено її цілі, завдання, умови та психологічні особливості. Розроблено професіограми основних спеціальностей військовослужбовців даних підрозділів, визначено професійно важливі якості, необхідні для виконання миротворчих завдань. Охарактеризовано динаміку (з використанням психологічних показників) та рівні їх розвитку у військовослужбовців, що свідчить про адекватність професійного психологічного відбору розробленим професіограмам досліджуваних спеціальностей, а також обгрунтованому комплектуванню миротворчих підрозділів. Розроблено систему та організаційно-методичні рекомендації щодо професійного психологічного відбору та комплектування військовослужбовцями миротворчих підрозділів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / С.Ю. Лєбєдєва; Нац. акад. внутр. справ України. — Х., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність та зміст процесу психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп. Обгрунтовано доцільність його впровадження в діяльність керівного складу спеціальних підрозділів МВС України. Розроблено модель багаторівневої системи психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спецпідрозділів МВС України. Встановлено психологічні особливості реалізації її мети та функцій, виявлено психологічні ресурси оптимізації її основних компонентів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Ю.А. Галімов; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено науково-практичні засади, методики та діагностичні алгоритми психологічного прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України, наведено оцінку застосування психологічної саморегуляції для корекції нервово-психічних станів та збереження працездатності. Обгрунтовано принципи психологічного прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів з урахуванням рівня їх стресостійкості. На підставі екстремального особистісно-діяльнісного підходу розроблено й апробовано нові психодіагностичні методики оцінки емоційної та нервово-психічної стійкості. За допомогою методів багатовимірного математичного моделювання виявлено симптомокомплекси особистісних індивідуально-психологічних якостей офіцерів для визначення надійності їх діяльності у стресових ситуаціях. Обгрунтовано доцільність використання нових психодіагностичних методик для довгострокового й оперативного прогнозу надійності діяльності та стресостійкості офіцерів оперативно-розшукових підрозділів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.П. Журавель; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості психологічного супроводу прикордонного пошуку та прикордонної сутички, обгрунтовано основні заходи щодо психологічної підтримки та психологічної допомоги особовому складу в процесі несення прикордонної служби. Уточнено сутність і зміст психологічного супроводу оперативно-службової діяльності особового складу за умов охорони державного кордону, основні соціально-психологічні детермінанти ускладнень, що виникають під час виконання оперативно-службових завдань, а також психічні стани, що можуть виникати в особового складу прикордонних підрозділів під час дій, що потребують використання зброї (спеціальних засобів).

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.09 / О.Р. Охременко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 30 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано, що зі зростанням напруженості праці людини відбувається перехід від кількісного зростання операціональних елементів до якісно нового рівня функціонування - діяльності за умов невизначеності (випадкових середовищ). У разі ускладнення професійних операцій виявлено підвищення інтегрованості різних рівнів робочої функціональної системи, тобто структура експонується як самоструктуризований порядок. Зазначено, що системотвірним фактором під час праці у ситаціях невизначеності є швидкість формування алгоритмів-прототипів. На підставі результатів дослідження структури функціональної системи показано наявність прямого обміну інформацією між зовнішніми структурами (метасистемою) та ефекторним апаратом системи. Метасистему утворюють темпові характеристики діяльності, особистісні смисли та мотивація. Дефіцит часу у категоріальному просторі особистісних сенсів стає джерелом позитивних і негативних емоцій, тобто подвійно діє на ефективність діяльності та грає роль динамічного чинника (тактичного складника). Мотиваційна складова стабілізує діяльність на тривалих відрізках часового континууму (стратегічний складник), це суперечить посиланням про можливість обробки інформації тільки внутрішніми симплексами системи.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / О.А. Сціборовський; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено типологізацію та психологічний опис нестандартних ситуацій щодо прийняття рішень офіцерами Державної прикордонної служби України (ДСПУ) як суб'єктами специфічної професійної діяльності. Розроблено експериментальну методику вивчення психолого-ситуаційних і психолого-продуктивних особливостей прийняття рішень офіцерами ДПСУ у нестандартних ситуаціях. Розкрито сутність та зміст психологічних особливостей прийняття ефективних рішень офіцерами-прикордонниками у нестандартних ситуаціях. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності психологічної підготовки офіцерів-прикордонників.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Станіслав Олександрович Філіппов; Національна академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Ю.О. Овчаренко; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено психологічні особливості діяльності військовослужбовців військ Протиповітряної оборони, структуру їх професійної самосвідомості та особливості її сформованості у офіцерів, прапорщиків, воїнів строкової служби. Виявлено чинники та динаміку розвитку професійної самосвідомості кадрових військовослужбовців та воїнів строкової служби. Запропоновано програму формування та психокорекції професійної самосвідомості військовослужбовців, основу якої складає формування психологічної культури та зміна "Я - концепції". Розроблено комплекс психологічних методів вивчення професійної самосвідомості військовослужбовців.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Ю.М. Широбоков; Харк. військ. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено основні теоретико-методологічні підходи у дослідженні спілкування військовослужбовців. Розроблено динамічну модель та запропоновано програму дослідження спілкування військовослужбовців за особливих умов діяльності. Вивчено умови, зміст і динаміку спілкування військовослужбовців у ході тактико-спеціальних навчань. Проаналізовано залежності спілкування військовослужбовців від їх індивідуально-психологічних особливостей та ефективності сумісної діяльності від виду спілкування. Розроблено систему психолого-педагогічної роботи з формування та удосконалення консолідуючого спілкування військовослужбовців за даних умов дільності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Г.А. Кошонько; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено динаміку становлення сімей майбутніх офіцерів, визначено психологічні чинники дисфункціональності шлюбних взаємин та розроблено комплексну програму соціально-психологічної допомоги нестабільним сім'ям. Проведено психологічний аналіз готовності випускників шкіл і курсантів вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) до створення сім'ї та формування подружніх взаємин. На основі порівняльного вивчення процесів становлення та розвитку молодих сімей курсантів ВВНЗ, студентів вищого навчального закладу й офіцерів-прикордонників розкрито динаміку формування мотиваційної й емоційно-вольової готовності шлюбних пратнерів до сумісної життєдіяльності. Розглянуто чинники, що детермінують створення сім'ї. Проаналізовано проблеми, що виникають у взаєминах молодих подружніх пар. Створено комплексну програму психопрофілактики та психокорекції міжособистісних взаємин у молодих сім'ях курсантів і студентів. Експериментально доведено ефективність використання запропонованих методик.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / А.М. Воєдило; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено науковий аналіз сучасних тенденцій психології управління. Визначено категорійний апарат. З'ясовано концептуальні засади дослідження та формування стилю діяльності керівника, що дало змогу диференціювати шість основних стильових сукупностей управлінської діяльності начальників навчальних прикордонних підрозділів, визначити найбільш ефективну з них, а також встановити психологічні особливості формування ефективного стилю управління та виявити залежності ефективності спільної діяльності підрозділів від стилю управління їх начальника. Показано, що психологічні особливості визначальним чином детермінують ефективність управлінської діяльності начальників та продуктивні взаємовідносини у підрозділі. Запропоновано психологічну модель формування ефективного стилю управління у начальників навчальних прикордонних підрозділів. На підставі результатів експериментальної перевірки доведено, що найбільш релевантними засобами його формування є мотивація, соціально-психологічний і рефлексивно-емоційний тренінги.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины