Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Психология труда; инженерная психология


Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / А.О. Авєршин; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Здійснено теоретичне й експериментальне дослідження проблеми діагностики професійної придатності операторів підземних шахтних електросистем, а також системний аналіз проблеми професійного відбору за сучасних умов вугільної промисловості. Проведено професіологічне вивчення діяльності даних операторів на підставі результатів виявлення особливостей праці. Розроблено комплекс психодіагностичних методів для професійного відбору операторів - підземних електрослюсарів. Розроблено психограму, параметри якої відображають психологічну структуру професійно важливих якостей особистості оператора. Побудовано структурно-функціональну модель його діяльності. Показано можливість виявлення його професійно важливих якостей за допомогою аналітичного графіка, за яким оцінка цих якостей відбувається не тільки шляхом зовнішніх дій, а й психологічного аналізу їх операційного складу та показників надійності. Визначено критерії професійного відбору операторів підземних електросистем.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / В.І. Осьодло; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено питання діагностики та корекції функціонального стану операторів за умов професійної діяльності. Показано можливість проведення діагностичної та корекційної роботи з метою оптимізації функціонального стану оператора за реальних умов праці. Проведено професіографічний аналіз діяльності операторів специфічного профілю та встановлено, що домінуючою ознакою психологічних особливостей діяльності оператора є збереження основних показників оперативної пом'яті, психофізіологічних функцій слухового аналізатора, висока емоційно-вольова стійкість та перевага процесуальних мотивів діяльності. Виявлено особливості проявів функціонального стану операторів у процесі аналізу динаміки працездатності під час річного циклу діяльності. Доведено ефективність використання прийомів довільної психічної саморегуляції стану операторами експериментальної групи у комплексі психологічного забезпечення професійної діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо використання методів діагностики та прийомів довільної психічної саморегуляції стану на окремих етапах бойового чергування.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / І.О. Філенко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено теоретичне та експериментальне дослідження проблеми психодіагностики функціональних станів операторів автоматизованих систем. Розроблено комплекс методик, що дає змогу оцінювати функціональні стани операторів. Виявлено закономірності розвитку стану втому в операторів. Показано, що в межах досліджених професійних груп комплекс психологічних і психофізіологічних показників дозволяє виділити підгрупи випробуваних за успішністю, надійністю та "ціною" діяльності. З'ясовано відмінності у структурі функціональних станів та "ціні" діяльності досліджених операторів різних професійних груп, що визначаються специфікою її цільових, інформаційно-когнітивних та операційно-дійових компонентів. Одержано прогностичні функції щодо показників успішності, надійності та "ціни" діяльності для машиністів метрополітену та операторів блокових щитів теплоелектростанції.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / Р.А. Калениченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості та фактори, що впливають на ефективність професійної діяльності у взаємозв'язку з психологічним кліматом у підрозділі охорони. Наведено теоретичний та експериментальний аналіз результатів психологічного забезпечення ефективності їх діяльності, показано важливість проведення психодіагностичної та психокорекційної роботи. З'ясовано, що застосування психологічної оптимізації психологічного клімату підрозділу роти охорони суттєво покращує міжособистісні, міжгрупові стосунки, що зумовлює ефективність військово-професійної діяльності. Розроблено програму психологічного забезпечення оптимізації ефективності професійної діяльності даного колективу та доведено ефективність її використання військовослужбовцями експериментальної групи у комплексі психологічного забезпечення професійної діяльності, надано практичні рекомендації щодо використання її у військах.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / А.П. Москаленко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто існуючі підходи до вирішення проблеми науково-методичного забезпечення професійного психологічного відбору кандидатів до вищих навчальних закладів системи МВС України. Наведено результати аналізу сучасної практики психологічного відбору до даних закладів, а також виділено та обгрунтовано комплекс вимог до особистості кандидата на навчання, визначено показники його психологічної придатності. Запропоновано комплексну методику оцінки рівня сформованості структури професійно значущих якостей кандидатів на навчання у вузі системи МВС. Розроблено математичну модель прогностичної оцінки їх придатності даних кандатів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / Щу Гао Хан; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання модернізації людино-машинних систем з урахуванням нових (ринкових) економічних умов. Виявлено фактори, що спричинюють психічну напруженість діяльності операторів прокатних станів. Обгрунтовано необхідність модернізації у межах корективного підходу до інженерно-психологічного забезпечення й проектування операторської діяльності. Наведено рекомендації щодо модернізації технічних засобів діяльності та організації праці прокатників.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / В.А. Стадник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням підвищення надійності діяльності людини в екстремальних умовах шляхом розвитку особистісних механізмів корекції емоційної напруженості. Здійснення психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах повинно включати до своєї структури визначення етапів з найбільш вираженим рівнем емоційної напруженості в структурі професійної підготовки для визначення місця психокорекційної роботи стосовно етапу спеціальної психологічної підготовки. Програма професійної психологічної підготовки висококваліфікованих спортсменів повинна будуватися із застосуванням заходів корекції на етапі спеціальної психологічної підготовки або по його закінченню при безпосередній підготовці до змагань на відміну від традиційного застосування перед етапом спеціальної психологічної підготовки.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / Т.С. Сапєльнікова; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розкрито функціональні механізми взаємодії оперативної короткочасної та довгострокової пам'яті в структурі операторської діяльності у зв'язку з впливом об'єктивних факторів переробки візуальної інформації. Визначено специфіку операційного навантаження у діяльності операторів енергосистем, розроблено методику дослідження функціонування їх оперативної пам'яті. Визначено професійно важливі властивості оперативної пам'яті в діяльності операторів енергосистем.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 / В.В. Вареник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Показано можливість набуття професійно важливих якостей на етапі фахового становлення за умови оптимізації професійного психологічного відбору пожежників. Теоретично проаналізовано найбільш часто використовувані підходи, структуру та систему професійного психологічного відбору. За результатами професіографічного аналізу діяльності фахівця служби пожежогасіння пожежної охорони встановлено, що домінуючою ознакою психологічних особливостей діяльності фахівця є високі рівні розвитку основних показників уваги, психофізіологічних функцій зорового та слухового аналізаторів, нервово-психічної стійкості, інтелектуальний рівень, низький рівень тривожності. Виявлено особливості динаміки становлення професійної майстерності пожежників протягом навчання у вищому пожежно-технічному закладі освіти та на початку практичної діяльності. Доведено ефективність використання запропонованого методичного комплексу професійного відбору до служби пожежогасіння.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины