Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Архитектура / Градостроительство и ландшафтная архитектура


Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.04 / В.А. Щурова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено зміст понять мережі та зон впливу транспортно-пересадочних вузлів, розглянуто основні напрямки та історичні етапи їх еволюції. Визначено базові типи архітектурно-планувальної організації міської забудови у зонах впливу транспортно-пересадочних вузлів і розглянуто шляхи їх природних перетворень у процесі розвитку. Сформульовано сучасні вимоги щодо формування транспортно-пересадочних вузлів та архітектурно-планувальної організації міської забудови у зоні їх впливу. Систематизовано напрямки удосконалення та перспективи розвитку архітектурно-планувальної організації забудови транспортно-пересадочних вузлів. Досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та забудови міських територій у зоні їх впливу. Визначено основні етапи та стадії природного розвитку транспортно-пересадочних вузлів. З урахуванням природної динаміки їх змін розроблено рекомендації щодо удосконалення архітектурно-планувальної організації міської забудови. Результати наукового дослідження впроваджено у практику проектування та навчальний процес підготовки архітекторів.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.04 / Н.Ю. Войко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проведений аналіз містобудівної політики та світового досвіду проектування малоповерхової садибної забудови за попередні роки. Розглянуті питання, пов'язані з методологією проектування, з урахуванням специфіки малоповерхового будівництва в нових соціально-економічних умовах. Описаний новий методичний підхід до реконструкції забудови, який враховує принципи і засоби планувальної організації. Розроблена нормативно-цільова модель малоповерхової садибної забудови, принципи, методи і моделі процесу проектування таких районів з метою постановки задачі формування варіантів проектних рішень в умовах автоматизованого проектування.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.04 / І.І. Устінова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено науково-методичні засади вирішення екологічних проблем у галузі містобудування. Розроблено регіональні еколого-містобудівні нормативи, що регламентують якість середовища та усталеність розвитку урбанізованих територій, розглянутих як основа та елементи еколого-містобудівної системи, що наближається до стану рівноваги. Проаналізовано дію механізму саморегуляції у розвитку урбанізованих територій, розкрито екологічну сутність процесу урбанізації, запропоновано критерій сталого розвитку та систему його показників. Визначено принципи системної оцінки урбанізованих територій, екологічні засади їх врівноваженого функціонування та сталого розвитку й обгрунтовано заходи гармонізації еколого-містобудівного оточення. Розроблено балансово-нормативну модель сталого розвитку та метод екологічного балансу території. Запропоновано методику кількісного аналізу, прогнозу та обгрунтування напрямків, режимів і параметрів сталого розвитку міст та урбанізованих регіонів. Визначено новий тип об'єкту регіонального планування - міжрегіональні зони, у межах яких можливе забезпечення умов екологічної рівноваги та сталий розвиток. Запропоновано концепцію та модель врівноважуючої урбанізації України.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины