Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Искусствоведение / Декоративное и прикладное искусство


Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Н.В. Кубицька; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження історично-культурних і художніх особливостей керамічних виробів гончарських осередків Кульчина та Рокити у контексті розвитку народної кераміки Волинського Полісся кінця XIX - XX ст. Проаналізовано передумови виникнення та виділено основні етапи становлення та розвитку гончарства на даній території. У мистецтвознавчому аспекті розглянуто локальні відмінності технології виготовлення гончарних виробів Кульчина та Рокити, розроблено типологію форм і здійснено класифікацію композиційних схем декорування поліського глиняного начиння. Вперше розглянуто проблему спадковості гончарних традицій у даному регіоні, зокрема, у науковий обіг введено нові імена провідних гончарів, висвітлено їх творчість і показано внесок у формування художніх особливостей народної кераміки Кульчина та Рокити кінця XIX - XX ст.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Г.М. Івашків; Львів. акад. мистец. — Л., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: На прикладах українських глиняних виробів показано еволюцію та трансформації домінантних мотивів і сюжетів. Зроблено мистецтвознавчий аналіз зображень та художніх особливостей декору українських гончарних виробів, зокрема мотивів хреста, тощо, риби, міфологічних образів Сенмурва, однорога, сирени, русалки, василіска, що свідчить про їх широкий іконографічний репертуар. Всебічно розглянуто зображення Богородиці, св. Миколая, Юрія-Змієборця, архистратига Михаїла та ангелів, які представляють традиційне коло святих, а також церковних споруд, виявлено ряд спільних рис і відмінностей у створенні аналогічних композицій у творах І.Баранюка, О.Бахматюка, П.Самоловича та інших майстрів. Проведено аналіз декору українських гончарних виробів у слов'янському та частково загальноєвропейському контексті, що дало змогу увиразнити універсальні та унікальні особливості оздоблення національної кераміки. Введено до наукового обігу нові імена гончарів і проведено атрибуцію ряду керамічних виробів. Укладено схеми, які наочно представляють домінатні мотиви в декорі традиційних українських гончарних виробів у порівняльному аспекті.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / М.В. Приймич; Львів. акад. мистец. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто декоративне різьблення як невід'ємну частину сакрального мистецтва Закарпаття. Проаналізовано проблему появи різьбленого декору в храмовому інтер'єрі, визначено особливості та важливі моменти в розвитку сакрального мистецтва, зокрема, різьблення. Простежено еволюцію розвитку структури іконостаса в церквах краю протягом XVIII-XIX ст. За комплексом ознак розроблено типологію різьбленого обладнання храмових споруд. Проаналізовано особливості стильового різблення іконостасів та встановлено авторство ряду робіт. Проведено паралелі в розвитку сакрального мистецтва з мистецтвом решти регіонів України та країн Центральної Європи.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Л.І. Цимбала; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезу поширення золототканих виробів в Україні, простежено історико-культурні чинники, що сприяли налагодженню на теренах Галичини у XVIII ст. золототкацького виробництва, розглянуто провідні центри та осередки виготовлення золототканих виробів. Проведено типологію даних виробів за призначенням та способами декоративного оздоблення. Доведено обумовленість кількісної переваги виготовлення окремих типів виробів у контексті європейських мистецьких стилів. Значну увагу приділено трансформації здобутків золототкацтва XVIII ст. у виробах шовкоткацької майстерні у Бучачі (1879 - 1939 рр.), введено до наукового обігу неатрибутовані зразки та проведено типологію бучацьких декоративних золототканих макат. Розглянуто вплив золототкацтва на народну тканину Карпатського регіону та перспективи застосування здобутків золототкацтва Галичини в сучасному текстилі.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Л.В. Хом'як; Львів. акад. мистецтв. — Львів, 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості народної меморіальної різьби в камені як родове відгалуження художньої обробки каменю з використанням матеріалів експедицій по історичних місцях Галичини. Виявлено загальноетнічні та локальні художньо-стилістичні риси, характерні для вітчизняного каменеобробництва новітнього часу. Розширено та конкретизовано попередні дані про персональний склад ремісничих колективів кожного пам'ятникарського осередку. Укладено словник спеціальної каменярської термінології, вивчено творчість провідних майстрів меморіальної скульптури. Застосовані в оформленні надгробків засоби художньої виразності проаналізовано відповідно до призначення меморіального об'єкта як одного з компонентів поховальної обрядовості.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвозн.: 17.00.06 / О.Р. Козакевич; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено комплексне дослідження мистецтва в'язання у Західній Україні кінця XIX - першої третини XX ст. З'ясовано специфіку його становлення та розвитку у контексті соціокультурних, економічних і мистецьких процесів та функціонування фахової освіти. Виявлено й охарактеризовано основні осередки в'язального виробництва, визначено локальні особливості традиційних в'язаних виробів, з'ясовано провідні тенденції моди, які сформували художньо-стильові риси західноукраїнського в'язання. Розроблено типологію в'язаних виробів, що побутували на західноукраїнських землях наприкінці XIX - у першій третині XX ст., здійснено їх художній аналіз. Аргументовано висновок про значення художнього в'язання у Західній Україні як багатогранного мистецького явища.

Источник: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.06 / Р.Т. Шмагало; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2005. — 44 с. — укp.

Аннотация: Всебічно висвітлено взаємозв'язок українського мистецькоосвітнього процесу з європейським. Комплексно проаналізовано, систематизовано та введено до наукового обігу значний факторологічний матеріал, який охоплює столітній період становлення та розвитку мистецької освіти в Україні. Висвітлено історичний розвиток мистецьких шкіл у всіх регіонах України, створено хронологію мистецькоосвітнього процесу. Теоретично визначено функцію мистецтвознавчої науки щодо пізнання мистецької освіти у системі міждисциплінарних зв'язків. Доведено суб'єктивні підстави для кваліфікації мистецькоосвітніх досліджень як наукової субдисципліни мистецтвознавства. Виявлено роль мистецької освіти у боротьбі культурно-мистецьких сфер за автономію за умов імперських і тоталітарних державних систем. Комплексно розглянуто розвиток української мистецької освіти за умов еміграції поза Батьківщиною. Грунтовно у формі Словника митців-педагогів систематизовано факторологічний матеріал, взаємопов'язаний з діяльністю більш, ніж п'ятисот митців-педагогів, за цього десятки персоналій введено до наукового обігу вперше. Проаналізовано розв'язання головних проблем композиції, кольору та форми у мистецькій освіті, з'ясовано індивідуальні особливості методики викладання цих дисциплін видатними митцями-педагогами. Надано мистецтвознавчу оцінку значній кількості творів та навчально-творчих робіт, що були породжені мистецькоосвітнім рухом.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / В.М. Типчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Доведено існування на території Західної Гуцульщини делятинського осередку народного дерев'яного будівництва та різьблення по дереву, який характеризувався своєрідною системою декорування предметів побуту, власною мистецькою традицією. Найвизначнішим різьбярем цього осередку в першій третині XX ст. був В.Турчиняк, який першим розпочав виготовлення іконостасів, вирізьблював ікони та предмети церковного інтер'єру з використанням традиційного для гуцулів способу плоского різьблення. Виявлено структуру орнаментальних композицій та художні особливості монументально-декоративного різьблення іконостасів і церковного обладнання майстра, визначено художньо-образні характеристики та іконографію різьблених ікон. Розглянуто характер запозичень, трансформацій та впливів художніх стилів на різьблення предметів церковного інтер'єру митця. Визначено місце та роль В.Турчиняка в мистецьких процесах розвитку гуцульського плоскорізьблення Західної Гуцульщини в першій третині XX ст.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Р.Я. Галишич; Львів. акад. мистец. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено історичні етапи розвитку українського сакрального монументально-декоративного мистецтва зарубіжжя, його художньо-стилістичні відміни. Комплексно проаналізовано художньо-образні принципи формування екстер'єрного та інтер'єрного оздоблення в контексті об'ємно-просторового розвитку церковних споруд. За художньо-образними та стилістичними принципами розроблено технологію настінних оздоблень. Простежено розвиток іконостасу як основного елементу інтер'єрного оздоблення, за конструктивними та художньо-естетичними принципами розроблено його типологію. Виділено консервативно-традиційний та новаційний підходи в проектуванні та оздобленні церковних екстер'єрів та іконостасів.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Б.В. Бойчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто народне декоративне мистецтво Покуття як самобутнє етнокультурне явище. Визначено й уточнено основні історичні віхи розвитку народного декоративного мистецтва і цехового ремесла Покуття. Проаналізовано типологію та художню виразність творів узорного ткацтва, вишивки, комплексів традиційного одягу, виробів художнього деревообробництва, металу, витинанок, розписів тощо. Досліджено еволюцію тектоніки форм, структури декору та їх локальні художні відміни.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / В.В. Малина; Львівська академія мистецтв. — Л., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / О.С. Федорчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено спробу простежити розвиток бісерних оздоб народного одягу українців. З'ясовано територію побутування українських традиційних бісерних оздоб у першій половині XX ст., коли вони стають поширеним атрибутом народного одягу. Вивчено, описано та систематизовано техніки виконання бісерних прикрас, що застосовувалися українськими народними майстрами XIX - XX ст. Уперше до технік виготовлення українських традиційних бісерних оздоб віднесено вишивання. Розвинуто типологію українських прикрас з бісеру. Уперше здійснено комплексний мистецтвознавчий аналіз системи художньої виразності українських традиційних бісерних оздоб. Доведено, що національна специфіка декоративно-образної системи художніх творів з бісеру проявлялася головною мірою через орнаментику. Розглянуто композиційні особливості українських народних художніх виробів, описано найпоширеніші мотиви орнаментів та види орнаментальних композицій бісерних творів.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / А.В. Клімашевський; Львів. акад. мистец. — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено облаштування інтер'єру дерев'яних церков Західного Поділля та Покуття ХVІІІ - поч. ХХ ст., як самобутнє маловивчене явище в українському сакральному мистецтві. Висвітлено історичні етапи розвитку церковного обладнання, вплив на його формування мистецьких стилів, народних традицій. З використанням функціональних і формотворчих засад розроблено типологію церковного обладнання, проаналізовано художньо-конструктивні особливості обстави літургійного простору. Здійснено комплексний аналіз художньо-естетичних і функціональних основ формування ансамблевості обладнання інтер'єру дерев'яних церков на досліджуваних територіях.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / О.О. Герій; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі комплексного аналізу широкого кола зразків східнохристиянського орнаменту визначено характер спорідненості орнаменту київського собору з мистецтвом Візантії та Сходу, прослідковано генезу основних орнаментальних мотивів Софії Київської, їх графічні та семантичні трансформації у процесі переходу з нехристиянського у християнське мистецтво. Орнамент храму Св. Софії в Києві розглянуто у його зв'язках з ідейно-символічними завданнями митрополичного собору, його архітектурою та іконографією, виявлено його локальні художні особливості, прослідковано закономірності розміщення орнаментальних композицій в інтер'єрі храму. Виділено низку важливих функцій орнаменту в системі оздоблення собору, які незамінні іншими образно-пластичними засобами.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / О.М. Болюк; Львів. акад. мистец. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено архітектурну пластику східнокарпатських церков та дзвіниць як засіб художньої виразності дерев'яного монументального будівництва у взаємозв'язку з народним декоративним мистецтвом. Розглянуто художні особливості профілювання і різьблення в історичному розвитку декорування. Розроблено типологічну структуру оздоблення пам'яток XVII - початку XX ст. за техніками художнього деревообробництва. Висвітлено вплив народного традиційного декорування конструктивних деталей культових споруд Українських Карпат на сучасне професійне дерев'яне храмобудівництво.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав: 17.00.06 / О.О. Слободян; Львів. акад. мистец. — Л., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено історичні етапи розвитку гончарного промислу, визначено характерні риси формування локальної школи та її роль у становленні гуцульської стилістики керамічного розпису. За функціональними та формотворчими засадами розроблено типологію творів, проаналізовано художню виразність форми та декору пістинської кераміки, особливості її технології. Розглянуто персоналії провідних майстрів народного гончарства, використано спектральну методику для ідентифікації атрибуції гончарних виробів.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Т.Ф. Лупій; М-во освіти і науки України. Львів. акад. мистец.. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто історичну еволюцію народного мистецтва від обрядової реалії до мистецького вираження міфологічного світогляду. На підставі мистецтвознавчого аналізу визначено регіональні художні особливості західнополіських рушників кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. Розкрито світоглядно-міфологічний аспект рушника як довершеної форми ритуальної тканини, його функції та семантику в традиційній культурі. Розглянуто технологію виготовлення, декорування та обрядове використання рушників у контексті традиційної культури Західного Полісся. Проаналізовано композиційну структуру вишивок, образність орнаменту, семантичний зв'язок народного мистецтва із релігійними віруваннями та традиційною обрядовістю. В науковий обіг введено велику кількість автентичних матеріалів, зібраних під час експедиції, зразків декоративно-обрядових рушників як цінних пам'яток орнаментального мистецтва.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Д.О. Янковська; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему східних впливів в орнаменті українських ікон кінця XVI - XVII ст. На базі комплексного підходу висвітлено історичний аспект впливів мусульманського Сходу на культуру європейських країн, визначено передумови східних впливів на українське мистецтво кінця XVI - XVII ст.. Наведено характеристику орнаменту мусульманських країн Близького та Середнього Сходу, розглянуто причини орнаментування ікон. Висвітлено загальні тенденції розвитку іконної орнаментики, виявлено основні схеми та мотиви, художні особливості досліджених орнаментів. Досліджено їх еволюцію у контексті тогочасних мистецьких явищ - західноєвропейських і східних впливів. На підставі порівняльного аналізу орнаментики українських ікон і орнаментів мусульманського Сходу виявлено численні аналоги схем і мотивів в обох орнаментальних комплексах. У орнаментиці ікон визначено схожі за походженням схеми та мотиви: на основі рослинної ромбовидної сітки та сітки з геометричних фігур з рослинними мотивами всередині (банд-е румі), мотиви тюльпана, гвоздики, лотоса, квітки та плода граната, простежено їх розвиток у східному орнаменті та в оздобленні українських ікон.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / О.М. Сом-Сердюкова; Львів. акад. мистецтв. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено діяльність київської школи художнього скла, що існувала на базі Київського заводу художнього скла. Вперше у максимальному обсязі проведено комплексне вивчення даного мистецького явища. Розглянуто питання історії розвитку підприємства. Проаналізовано творчість провідних художників. Визначено основні художньо-стильові тенденції та напрямки. Окреслено специфічні, самобутні риси київської школи художнього скла, введено у загальний мистецький контекст її художній доробок. Запропоновано методику дослідження на підставі історико-фактологічного та порівняльно-аналітичного методів.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / А.Т. Коприва; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання стосовно угорської вишивки Закарпаття як домінантного засобу декоративного оформлення інтер'єру житла, церковних атрибутів та одягу. Висвітлено історичні умови розвитку цього виду мистецтва на Закарпатті у хронологічних межах XIX - перша чверть XX ст. Виявлено стилістичні особливості та регіональні взаємовпливи загальних історико-культурних процесів, що відбувалися на території колишньої Австро-Угорщини. Вивчено художньо-функціональну суть вишивки в угорському костюмі. Розглянуто техніку виконання та композицію орнаменту, які доповнено схемати та таблицями. Зазначено, що своєрідна стилізація мотивів угорської орнаментики доводить її змістовність і філософське підгрунтя, що є важливим чинником для виявлення семантики вишивки угорців Закапаття.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины