Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Паразитология, гельминтология


Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11 / М.П. Прус; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Викладено матеріали щодо розповсюдження бабезіозу собак в Україні. Наведено дані динаміки захворювання цих тварин протягом року та їх сприйнятливості до збудника залежно від віку, статі та породи. Проведено морфологічні та біохімічні дослідження крові собак як у випадку спонтанного, так і експериментального бабезіозу, а також дослідження сечі хворих тварин. Доведено наявність морфофункціональних змін у печінці, підшлунковій залозі, нирках. З'ясовано, що порушення мінерального обміну в організмі тварин проявляються гіпонатріє-, каліє-, магніє- хлоремією. Показано, що у хворих на бабезіоз собак в перший період гострої фази хвороби розвивається імунодефіцитний стан як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету. Вивчено білковий обмін у хворих на бабезіоз собак, що свідчить про розвиток диспротеїнемії та фоні гіпоальбумінемії. На базі патолого-морфологічних досліджень виявлено ураження серця, печінки, підшлункової залози, нирок. Доведено, що терапевтично ефективною та безпечною для тварин дозою диміназен ацетурату є 1,75 мг/кг маси тіла в 3,5 % водному розчині. Запропоновано спосіб комплексного лікування бабезіозу собак. Розроблено методику одержання гіперімунної протибабезіозної сироватки крові та доведено, що її профілактичне застосування запобігає розвитку гострого перебігу хвороби у собак.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / М.О. Пасунькіна; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Уперше у трьох природно-кліматичних зонах вивчено фауну й екологію іксодових кліщів, що паразитують на вівцях у Криму. Визначено шляхи розселення інсодид і формування нових кліщових вогнищ. Виявлено процес переходу епізоотичних вогнищ у латентні і навпаки. Вивчено біолого-екологічні особливості кліща Rhipicephalus bursa - основного переносника збудників бабезіозів та анаплазмозу овець у Криму. Визначено строки активності цього кліща у природі залежно від метеорологічних показників. Уточнено певні дані епізоотології бабезіозів й анаплазмозу овець. Досліджено акарицидні властивості нових піретроїдів, які раніше не використовувались у тваринництві. Розроблено раціональну схему боротьби з іксодовими кліщами залежно від біологічних особливостей переносника.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / С.В. Павленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено умови та закономірності поширення основних кишкових гельмінтозів собак за умов м.Харкова. Експериментально обгрунтовано вибір протигельмінтозних препаратів у комбінації з імуностимуляторами та запропоновано для практичної ветеринарної медицини комплексні лікувально-профілактичні заходи боротьби з основними гельмінтозами собак міських популяцій. Розроблено комплексні заходи їх профілактики та лікування, згідно з якими є необхідним комплексне застосування ефективних антигельмінтиків, імуностимуляторів, інсектицидних та дезінвазійних засобів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / О.М. Рула; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості біології підшкірних оводів, епізоотології гіподермозу великої рогатої худоби, розроблено заходи боротьби з ним у тваринницьких господарствах та приватному секторі. Під час проведення екологофауністичного обстеження у господарствах різних форм власності Харківської області встановлено, що екстенсивність інвазії та її інтенсивність в середньому становить 66,4 % і 3,9 личинки на уражену тварину. Виявлено, що на території зони лісостепу України гіподермоз великої рогатої худоби у тваринницьких господарствах і приватному секторі спричиняє лише один вид підшкірних оводів - строка (Hypoderma bovis De Geer, 1776). З'ясовано основні економічні збитки, спричинені гіподермозом великої рогатої худоби від недоотримання молока, зниження приросту та сортності шкіряної сировини, які в цілому становлять 38,92 грн. на одну тварину. На основі вивчення особливостей біології та екології розвитку підшкірних оводів встановлено строки найбільш ефективної та екологічно безпечної хіміотерапії гіподермозу великої рогатої худоби. Зазначено високоефективність використання препаратів "Біомектин - 1 %" (екстенсефективність та інтенсефективність - 100 %) та "Ектоцид" (екстенсефективність - 87,1 %, інтенсефективність - 89 %).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / А.Б. Бородай; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Наведено дані щодо розповсюдження, вікової та сезонної динамік криптоспоридіозу телят у господарствах Лісостепової зони України. З'ясовано джерела та фактори передачі криптоспоридіозної інвазії. Установлено зміни морфологічних та біохімічних показників крові тварин у разі паразитування криптоспоридій. Проведено порівняння лікувальної ефективності препаратів вітчизняного виробництва та уперше застосовано імуномодулятор - спиртову настоянку ехінацеї пурпурової. Розроблено та впроваджено до виробництва комплексну схему застосування кокцидіостатика та імуномодулятора, що сприяє підвищенню ефективності лікувальних заходів, нормалізації гематологічних показників тварин, відновленню імунологічного статусу організму й підвищенню продуктивності.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11; 16.00.02 / Н.М. Сорока; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 34 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Визначено екстенсивність та інтенсивність сетаріозної інвазії великої рогатої худоби (ВРХ) у ряді господарств зони Полісся, Лісостепу та Степу України. Проведено порівняльний аналіз ефективності методів лабораторного дослідження тварин, хворих на сетаріоз. Запропоновано спосіб прижиттєвої діагностики зазначеної хвороби. Досліджено метаболічні, функціональні та структурні зміни в організмі хворих тварин, які носять руйнівний та захисно-компенсаторний характер. Показано, що залежно від наявності гострого чи хронічного перебігу хвороби, а також інтенсивності інвазії спостерігаються порушення білкового, вуглеводного, ліпідного, мінерального обмінів, зміни активності окремих ферментів (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, гамма-глутамілтрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази та креатинкінази) та показників природної (бактерицидної, лізоцимної, фагоцитарної активності) резистентності в організмі хворих тварин. Гістоморфологічно виявлено ураження серця, судин, м'язів, печінки, нирок. Випробувано та встановлено ефективну дію на організм хворих тварин вітчизняних антигельмінтиків та вушних бирок з репелентом тривалого впливу. Вивчено персистентність бровермектину у корів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / Г.О. Хлівна; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто явище "післяпологового", "лактаційного" збільшення кількості яєць A.suum у фекаліях свиноматок, вивчено зміни показників їх гуморального та клітинного імунітету залежно від вмісту гормонів продактину та кортизолу в сироватці крові протягом всього репродуктивного циклу (від запліднення до відлучення поросят). Установлено, що першочергова роль у виникненні явища "післяпологового", "лактаційного" підйому овуляції самок аскарисів належить гормонам продактину та кортизолу. Розроблено комплексні заходи профілактики та лікування свиней, хворих на аскаріоз, які включають застосування ефективних антгельмінтиків та імуномодулятора.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / А.М. Машкей; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено масові види зоофільних мух та їх природних ворогів - ентомофагів у державних, фермерських та приватних господарствах. Одержано нові дані про видовий склад, визначено масові види та особливості екології зоофільних та синантропних мух. Розглянуто особливості біології та створено лабораторні лінії кімнатної мухи та блискучої гнійниці, а також видовий склад хижих жуків - ентомофагів з родин Staphylinidae, Husteridae, Carabidae. За лабораторних умов проведено спостереження особливостей біології та харчової активності 11 хижих жуків. Встановлено вплив на чисельність популяції зоофільних мух, які мешкають у господарствах з різною формою власності, та їх ентомофагів з родини Staphylinidae, а також тотальних обробок інсектицидами та екологічно безпечного методу з використанням принадних екранів. На основі синтетичного та рослинного інсектицидів створено високоефективну екологічно безпечну принаду ПіН.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11 / Ю.О. Приходько; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Отримано дані про поширення нематодозів свиней у фермерських та індивідуальних господарствах. На лабораторній моделі нематодозів (білих щурах, заражених ніппостронгілюсами) здійснено цілеспрямований скринінг 34 хімічних сполук вітчизняного виробництва на їх антгельмінтну активність. Відібрано альбендазол, який має гельмінтоцидні властивості. Вивчено клінічну та патологічну картину отруєння свиней альбендазолом. Зроблено висновок, шо вітчизняний альбендазол у лікувальних дозах не впливає на гематологічні, біохімічні, імунологічні показники організму свиней. Удосканалено метод визначення альбендазолу в об'єктах навколишнього середовища та продуктах тваринного походження. Встановлено терміни виведення альбендазолу та його метаболітів з організму тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / А.В. Євтушенко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено епізоотологію, біологію та екологію найбільш поширених збудників лігулідозів - Ligula intestinalis та Digramma interrupta, патогенез захворювань, розроблено заходи боротьби з лігулідозними інвазіями. Вперше отримано дані щодо перебігу епізоотичного процесу у разі лігулідозів риб у водоймах з різними гідробіологічними режимами, доповнено дані щодо строків дозрівання плероцеркоїдів L. intestinalis у додатковому хазяїні. Вивчено динаміку яйцепродукції зрілими гельмінтами, встановлено новий вид першого проміжного хазяїна у циклі розвитку L. intestinalis та D. interrupta. Розглянуто вплив лігулідозних інвазій на гематологічні та біохімічні показники крові, біологічні показники розвитку риб у водоймах з різними гідробіологічними режимами. Вперше встановлено фактори, що обумовлюють зміну поведінки інвазованих лігулідами риб. Визначено ефективність альбендазолу під час його застосування на ранній стадії інвазування риб збудниками лігулідозів. Розроблено методичні рекомендації щодо заходів боротьби з лігульозом та диграмозом риб у рибопромислових водоймах.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / О.В. Скиба; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено тенденцію поширення естрозу та вольфартіозу овець за останні 10 років у господарствах лісостепової та степової зон, установлено екстенсивність й інтенсивність інвазій. Визначено економічні збитки, спричинені цими ентомозами. Уперше виявлено протиестрозну дію екцидозу за інтраназального введення з метою профілактики естрозу овець, вивчено його вплив на організм тварин, терапевтичну й економічну ефективність застосування. Експериментально з'ясовано високу ефективність бровермектину й бронтелу для терапії та профілактики естрозу овець. Запропоновано новий препарат "Інгелен" для лікування міазних ран.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / В.П. Гончаренко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи прижиттєвої діагностики олуланозу на базі мікроскопії змивів зі шлунка та біоптатів шлункової слизової. Встановлено, що неблагополучними щодо олуланозу є 63,63 % свинарських господарств Полісся та Лісостепу України, а вікова динаміка інвазії характеризується підвищенням рівня зараження з віком свиней. Виявлено, що джерелом олулан для свиней можуть бути собаки, коти, щури та миші. Під час розвитку олуланозного патологічного процесу встановлено супресію факторів імунобіологічного захисту, структурні порушення в печінці та холестаз. На підставі результатів визначення олуланоцидної активності універму та вивчення посттерапевтичних змін в організмі хворих на олуланоз свиней запропоновано схеми етіотропної та антгельмінтно-імуностимулювальної терапії (з використанням вірутрициду).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / Анатолій Васильович Пригодін; УААН; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. — Х., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / А.М. Шевченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено дані стосовно умов і закономірностей поширення парамфістоматидозів великої рогатої худоби у зонах Полісся та Лісостепу України. Визначено видову належність збудників інвазії. На підставі методу мас-спектрометричного моделювання обгрунтовано доцільність комбінацій субстанцій з різним механізмом дії під час розробки нового комплексного антигельмінтного лікарського засобу "Рафензол". Досліджено вплив цього препарату на організм лабораторних і продуктивних тварин і встановлено його терапевтичну ефективність. Розроблено нормативно-технічну документацію на виготовлення та рекомендації щодо застосування протипарамфістоматидозного препарату "Рафензол".

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / В.О. Євстаф'єва; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше за умов лісостепової зони України вивчено питання епізоотології саркоптозу свиней, а саме, визначено динаміку ураженості свиней саркоптесами залежно від пори року, віку та статі. Здійснено порівняльну характеристику контактних протипаразитарних засобів - бутоксу-50, неостомазану та аміциду та препаратів широкого спектру дії - "Дектомакс", "Бровермектин" і "Баймек", які зареєстровані в Україні, у разі саркоптозу свиней. Встановлено їх лікувальну ефективність за різних форм перебігу захворювання та вплив даних препаратів на морфологічні та біохімічні показники крові тварин. Запропоновано удосконалений високоефективний метод лабораторної діагностики саркоптозу із застосуванням рослинної олії.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / Ю.В. Прудкий; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Одержано нові дані про поширення та особливості епізоотології сетаріозної інвазії залежно від пори року, статі, віку та породи великої рогатої худоби. Вперше вивчено у порівняльному аспекті ефективність вітчизняних антигельмінтиків нововерму, бровермектину-грануляту, бровермектину-ін'єкційного та зарубіжних препаратів (беймеку, дектомаксу) для лікування сетаріозу великої рогатої худоби. Доведено високу ефективність нового протипаразитарного препарату "Байовлай" проти імаго кровосисних комарів та солей амонію - для знищення їх преімагінальних стадій.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / О.В. Федорова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено поширення телязіозу великої рогатої худоби в господарствах лісостепової зони України. Встановлено видовий склад збудників телязіозу та їх проміжних хазяїв - зоофільних мух. Наведено результати обстеження слизової оболонки кон'юнктивальних мішків та третьої повіки великої рогатої худоби на наявність збудників телязіозу і мезофільної аеробної та факультативно-анаеробної бактеріальної мікрофлори. Встановлено ефективність деяких антгельмінтиків та очної мазі "Альтел" на основі альбендазолу. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів з застосуванням ефективних антгельмінтиків та вушних бірок "Флектрон" для захисту тварин від мух.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11 / А.В. Березовський; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2003. — 36 с. — укp.

Аннотация: Викладено матеріали щодо створення, апробації та впровадження у виробництво різноманітних протипаразитарних препаратів широкого спектру дії ("Бровадазол", "Бровальзен", "Бронтел", "Бровермектин", "Бровалевамізол", "Бровадазол-плюс", "Брованол", "Брованол-плюс", "Комбітрем", "Бровадез", "Азидин-вет"). На основі методу мас-спектрометричного моделювання обгрунтовано доцільність комбінації субстанцій з різним механізмом дії у процесі розробки нових протипаразитарних лікарських засобів. Досліджено вплив даних препаратів на організм тварин, встановлено їх терапевтичну ефективність та доцільність застосування у ветеринарній медицині з економічної точки зору.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.11 / Ю.Ю. Довгій; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 34 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості розповсюдження та сезонну динаміку фасціольозу великої рогатої худоби, що постійно утримувалась за умов другої та третьої зон забрудення радіоактивними речовинами. З'ясовано строки зараження тварин фасціолами на пасовищах. Виявлено, що у корів і молодняку, які постійно перебувають на територіях з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання виникають певні зміни імунологічного стану організму у порівнянні з контрольними тваринами умовно чистої зони. Зареєстровано зміни показників клітинного та гуморального імунітету за паразитування фасціол. Визначено ефективні протифасціольозні препарати та вперше застосовано імуномодулятори - тималін, Т-активін і комбіферон. Розроблено та впроваджено у виробництво комплексні схеми застосування антигельмінтиків та імуномодуляторів, які сприяють підвищенню ефективності лікувальних заходів, нормалізації імунологічних показників крові, відновленню імунодефіцитного стану в органах імунної системи та підвищенню продуктивності тварин за дії іонізуючого випромінювання та в умовно чистій зоні.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / Р.І. Тафійчук; УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено матеріали щодо дослідження впливу міграції личинок Ph. lusiana на геном соматичних клітин коропів та його імунореактивності. Встановлено, що у коропів змінюється перебіг фаз мітозу, підвищується рівень патологічних мітозів, збільшується частота та спектр хромосомних аберацій в органах, а також кількість еритроцитів з мікроядрами. Зазначено, що в інвазованих коропів збільшується рівень циркулюючих імунних комплексів та імуноглобуліну E. Доведено, що застосування левамізолу, альбендазолу, тіабендазолу призводить до порушення стабільності геному дослідних коропів і викликає імуносупресивну дію. Досліджено каріотип та ембріогенез Ph. lusiana, а також вивчено різноманітні аспекти дії на ці структури та личинки даних нематоцидних антгельмінтиків. Розроблено методичні рекомендації щодо цитогенетичної оцінки впливу гельмінтів та нематоцидних препаратів на організм коропа.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины