Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Ветеринарное акушерство


Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Власенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: За допомогою ультразвукового методу визначено диференціальні ознаки патологічних змін у яєчниках і матці корів у разі анафродизії, зумовленої гіпофункцією, гіпотрофією, склерозом, кістами, персистенцією жовтого тіла яєчників, атонією матки, ендометритом та піометрою. Розкрито вплив на поширеність анафродизії величини добового фотоперіоду, виявлено залежність виникнення окремих гінекологічних хвороб у корів від повноцінності годівлі та умов утримання. Доведено, що ефективність різних методів стимуляції статевої циклічності у корів з анафродизією залежить від морфофункціонального стану яєчників і матки. Встановлено, що у корів методом послідовної гормональної корекції лютео-, фолікулогенезу та овуляції в яєчниках можна зумовити синхронний прояв індукованої стадії збудження статевого циклу. Проведено оцінку морфофункціонального стану статевих органів у корів під час стадії збудження та визначено фактори, що знижують або підвищують заплідненість корів, у яких проводилася стимуляція та синхронізація стадії збудження.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Р.Є. Малимін; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив домішок, внесених до раціону корів, - біокремнійорганічних пористих адсорбентів, вітчизняного цеоліту й угорського - хумоліту на мінеральний і білковий обмін, перебіг процесу отелення та періоду після нього. Встановлено, що згодовування коровам у зимовий та літньо-пасовищний періоди протягом 60 днів до отелення і 45 днів після отелення цеоліту та хумоліту в дозі 0,5 л на 1 кг маси тіла не впливає негативно на показники фізіологічного статусу корів. На основі ентеросгелю виготовлено ентеросгель-пасту, введення якої в порожнину матки корів, у поєднанні з ін'єкцією вітаміну Е, профілактує гострий післяродовий ендометрит. Згодовування цеоліту та хумоліту сприяє збільшенню питомої маси сирої кістки, підвищенню вмісту кальцію на 5 - 40 % і фосфору на 2 - 11 % в кістковій тканині та зростанню кальцієво-фосфорного співвідношення в зимовий період з 1,14:1 у контролі до 1,36:1 у разі використання цеоліту та 1,40:1 - хумоліту, а також зростанню вмісту в крові загального білка на 5 - 13 %.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.07 / М.І. Харенко; Львів. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 1998. — 33 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням удосконалення технології відтворення свиней у спецгоспах і промислових комплексах України. У роботі в порівняльному аспекті вивчені основні показники відтворення свиней з чітким визначенням помісячної та сезонної динаміки цих показників, розроблений критерій оцінки форм неплідності основних і перевірюваних свиноматок, а також обгрунтована економічна перевага організації внутрішньогосподарських пунктів штучного осіменіння свиней. У порівняльному аспекті вивчені показники спермопродукції районованих порід кнурів-плідників у спецгоспах і промисловому комплексі, обгрунтована перевага комплексного застосування гормональних та вітамінних препаратів при інтенсифікації відтворної функції основних і перевірюваних свиноматок, а також необхідність використання для цієї мети простагландинів і КПМК. Вперше проведена апробація тканинних препаратів /біостимуляторів/, виготовлених із хоріону і пуповини людини для інтенсифікації репродуктивної функції свиноматок і кнурів-плідників.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Горюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено основні причини неплідності худоби у Чемеровецькому районі Хмельницької області, встановлено її різновиди та економічні збитки від неї. З'ясовано, що основною формою неплідності худоби у досліджуваному регіоні є аліментарна, на другому місці за поширеністю виявилася симптоматична неплідність, інші форми даної патології зустрічалися значно рідше. Вивчено ефективність застосування вітамінів та аутомолозива з метою профілактики неплідності худоби. Вперше застосовано сапонітове борошно (у чистому вигляді, екструдованій формі, у поєднанні з вітамінними препаратами та аутомолозивом) у системі заходів з профілактики неплідності худоби та підвищення життєспроможності новонароджених телят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / А.С. Ревунець; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / А.С. Ревунець; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що в процесі згодовування коровам сапоніту знижується вміст цезію-137 у фетальній плаценті на 27 %, навколоплідній рідині - на 29 %, молозиві - на 28 %, сечі - на 24 % і збільшується на 35 % його виділення з калом у корів дослідної групи. Уперше в третій зоні радіаційного забруднення запропоновано застосування дігітолу та комплексу вітамінного препарату для лікування корів з гіпофункцією яєчників і матки та корекції статевого циклу. Розроблено рекомендації щодо доз лікувального застосування дігітолу та тривітаміту в післяотельний період. Визначено позитивний вплив даних препаратів у забрудненій радіонуклідами зоні на час виникнення стадії збудження статевого циклу в корів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Карпюк; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив тривалого малоінтенсивного радіаційного забруднення на перебіг тільності та отелення виведеної нової поліської м'ясної породи корів, стан і природну резистентність новонароджених телят і рівень їх захворюваності ротавірусною діареєю. Розглянуто профілактичні заходи запобігання, зокрема, щеплення тільних корів вакциною нового покоління, створеною на основі макромолекулярного комплексу платини. На підставі проведених досліджень одержано дані про те, що довготривала дія підвищених доз радіації має негативний вплив на фізіологічний стан організму тільних корів та молодняка. Найбільш вразливими до дії малоінтенсивного іонізуючого випромінювання виявились лейкопоетарна система і гуморальні прояви імунітету: фагоцитарна активність нейтрофілів, бактерицидна активність сироватки крові та Т- і В-лімфоцитарні системи. Встановлено доцільність використання ротавірусної інактивованої платинової вакцини, особливо в господарствах забрудненої радіонуклідами зони, неблагополучних щодо захворювань новонароджених телят на ротавірусну діарею, яка стимулювала підвищення специфічного імунітету в глибокотільних корів та обумовила зростання колострального імунітету у новонароджених телят, що на 70 - 90 % захищає їх від ротавірусів, полегшує перебіг захворювання.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.07 / І.В. Паращенко; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено причини низької відтворної здатності телиць парувального віку у господарствах Сумщини. Установлено, що основними причинами тривалої неплідності у даних телиць є комплекс стрес-чинників: неповноцінна годівля, прив'язне утримання, відсутність інсоляції та контакту з тваринами протилежної статі, а також недоброякісний відбір теличок для відтворення стада та порушення технології їх осіменіння. Сезонна динаміка більшості показників біохімічного, морфологічного та гормонального складу крові вказує на непідготовленість організму телиць до прояву повноцінного статевого циклу. Доведено доцільність інтенсифікації відтворної функції телиць парувального віку за допомогою тканинного препарату "Плацента денатурована емульгована" (ПДЕ) та комплексного застосування ПДЕ, декавіту та тривітаміну. Установлено: тканинний препарат сприяє активації процесів обміну речовин, що підтверджується біохімічними, морфологічними та гормональними показниками крові, які досягають їх рівня, що відповідає стану тварини, здатного для запліднення, а також збільшенню кількості інтерстиціальних клітин, інтенсивному розвитку кровоносних судин та паренхіми ячників, а це прискорює процес овуляції. Визначено, що у разі застосування даних препаратів телицям у віці три роки і більше ефективність інтенсифікації різко знижується.

Источник: Автореф. дис... кадн. вет. наук: 16.00.07 / С.Д. Гуфрій; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше створено препарат "Ендотек" для лікування корів, хворих на післяродовий гнійно-катаральний ендометрит, вивчено ефективність застосування даного препарату. Проведено комплексне дослідження рівня гормонів, ферментів та морфологічних показників крові цих корів до та після проведення запропонованого лікування. Вивчено чутливість мікрофлори матки до ендотеку, установлено дозування, кратність застосування та токсичність розробленого препарату.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / І.Б. Вощенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Удосконалено та експериментально обгрунтовано методи визначення титру спермоантитіл у сироватці крові, оцінки клітинного складу вагінальних мазків-відбитків, ректального дослідження свиноматок. Визначено біохімічні, гормональні та гематологічні показники крові основних свиноматок до та після застосування препаратів у разі аліментарної, симптоматичної та імунної форм неплідності. Досліджено терапевтичну та економічну ефективність застосування вітамінних, нейролептичних, тканинних та гормональних препаратів за даних форм неплідності основних свиноматок.

Источник: Автореф. дис... кадн. вет. наук: 16.00.07 / О.М. Чекан; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено та вивчено параметри співпадання основних клінічних, морфологічних, метаболічних показників у свиноматок до родів, під час родів і в перші дні післяродового періоду у разі фізіологічного та патологічного перебігу пуерперального періоду. Для ранньої діагностики та прогнозування післяродової патології та ефективного застосування профілактичних заходів слід враховувати показники утерограми та вагінальних мазків-відбитків, показники ректального дослідження, біохімічних, морфологічних і гормональних показників крові та характер змін гістоструктури матки. Апробовано та доведено доцільність застосування біологічно активних препаратів - тканинного препарату "ПДЕ" та "Естрофан" з метою профілактики післяродової патології за різних схем їх введення, а також метод профілактики післяродової патології у свиноматок з заcтосуванням препарату "Кобактан", який сприяє значному зниженню кількості випадків запальних процесів органів статевої системи у пуерперальному періоді.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / М.М. Омеляненко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження хронічного ендометриту та піометри, що спонтанно виникли, а також експериментально викликаного ендометриту сук шляхом введення в порожнину матки суміші культур збудників неспецифічної гнійної інфекції. Встановлено, що основною причиною піометри є хронічний ендометрит, у патогенезі якого головна роль належить збудникам гнійної інфекції. Доведено можливість відтворення ендометриту у сук у стадію зрівноваження статевого циклу шляхом введення в матку скипидару та культур збудників гнійної інфекції, після родів - гнійного ексудату від хворої на піометру тварини. Встановлено, що за характером ексудату є піометра гнійно-катаральна, гнійно-геморагічна та гнійно-гнильна, а за патоморфологічними змінами в стінці матки - залозисто-кістозна та кістозно-гіперпластична.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Н.М. Зажарська; Харк. зооветеринар. ін-т. — Х., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено етіопатогенез серозного та катарального маститу, а також вплив лазерного випромінювання, антибіотиків, новокаїну на неспецифічну реактивність організму корів, хворих на мастит. Визначено ефективність лазеротерапії у порівнянні з іншими лікувальними методами. За допомогою проведених досліджень доведено, що у разі запалення молочної залози в крові спостерігаються суттєві порушення морфо-біохімічного складу, зміни факторів неспецифічної реактивності організму, імунодефіцитного стану. Вперше проведено тривале вивчення динаміки морфо-біохімічних, імунологічних показників і показників неспецифічної резистентності крові корів, хворих на мастит, у ході лікування їх лазерним приладом СТП-5, мастилексом, який містить гентаміцин і цефалексин та з використанням новокаїнової блокади. Обгрунтовано перевагу лазера над загальноприйнятими методами лікування маститу. Доведено, що низькоінтенсивне лазерне випромінювання від напівпровідникового діоду є високоефективним засобом під час лікування корів, хворих на серозний і катаральний мастит. Визначено позитивну дію лазерного випромінювання на морфо-біохімічні та імунологічні показники крові корів. Встановлено доцільність використання патогенетичних методів лікування серозного та катарального маститу замість етіотропних.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / П.Г. Мельник; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено етіологічну та патогенетичну роль міероелементозів (I, Zn, Se) та гіповітамінозів групи В у розвитку патології органів розмноження корів і телиць в окремих регіонах Буковини (гірському, передгір'ї та лісостеповому). Встановлено, що мікроелементози та гіповітамінози групи В проявляються у 35 - 45 % неплідних корів. Залежно від регіону, перебіг отелення проходить з ускладненнями у 14,9 - 37 % корів, у 6,9 - 14,9 % таких тварин відмічено затримання посліду. У післяродовий період субінволюцію матки виявляли у 26,9 - 31,3 %, ендометрити - у 7,8 - 17,9 % корів. У корів і телиць, що утримувались у гірській зоні, атонію матки спостережено у 39,7 %, у лісостеповій - у 24,6 %, а гіпотрофію яєчників та ПЖТ у гірській зоні - у 30 %, у лісостеповій - у 13 %. Клінічно у тварин гірської та передгірної зон (21,4 - 43,8 %) виявлено анафродизію, а серед тварин лісостепової зони - циклічний перегул від 3-х до 5-ти і більше разів відмічено в 70 % неплідних тварин. Вивчено можливість та доведено терапевтичну доцільність застосування ін'єкцій вітамінів групи В і мікроелементів йоду з цинком у ліпосомній емульсії, бо такі ін'єкції посилюють функції щитовидної залози, гіпофізу, наднирників. За даних умов в крові зростає вміст білка, каротину, резервної лужності та зменшується вміст кетонових тіл, що позитивно впливає на патогенез функціональних і морфологічних змін у статевих органах.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Ю.М. Ордін; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Установлено, що причинами виникнення затримання посліду субінволюції та ендометриту можуть бути: неповноцінна годівля сухостійних корів, порушення утримання, відсутність інсоляції, втрата контролю за санітарним станом у сухостійному і родильному відділеннях під час масових отелень, ймовірність пасажування мікрофлори та загазованість приміщень. Несприятливі фактори зовнішнього середовища призводять до порушення обміну речовин у 80% корів та розвитку у 66% сухостійних тварин остеодистрофії і у 14% - маститу. Розлади обміну речовин і хвороби сухостійних корів мають вірогідний зв'язок з виникненням затримання посліду, субінволюції матки і післяродового ендометриту. Патогенез патології родів і післяродових захворювань та неплідності корів пов'язаний з розладами стероїдогенезу, характерним патогенетичним чинником є дисфункція яєчників і плаценти у сухостійних корів зі зниженням П:Е співвідношення до 2,3:1 (при нормі 2,5:1) і підвищення цього показника під час родів до 2,3:1 (при нормі 1,8:1). Подібні зміни стероїдогенезу у хворих корів є об'єктивним відображенням функціональних розладів яєчників, що спричиняє порушення фетоплацентарного комплексу в сухостійних корів, призводить до гальмування скоротливої функції м'язів матки, її атонії та сприяє затриманню посліду. Обгрунтована роль фармакопрофілактики патологій родів і післяродового періоду на основі прогнозу (наявність ознак остеодистрофії і маститу за 60-45 днів до передбачуваних родів). Апробована і доведена доцільність введення сухостійним коровам тетравіту, натрію селеніту і КАФІ при остеодистрофії і запаленні молочної залози.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.С. Русак; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження з вивчення ефективності лабораторних методів діагностики затримання посліду у корів у господарствах умовно чистої та забрудненої радіонуклідами зони. З'ясовано вплив на стан природної неспецифічної резистентності та перебігу отелення у даних тварин внутрішньовенного введення суміші розчинів 40 %-ї глюкози та 10 %-го кальцію хлориду або 5 %-ї аскорбінової кислоти та підшкірного введення комплексного вітамінного препарату. Досліджено морфологічні зміни в материнській частині плаценти у випадку нормального перебігу отелення та затримання посліду. Обгрунтовано можливість контролю за перебігом післяотельного періоду шляхом визначення в лохіях каталази.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / П.В. Ковальов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати порівняльного аналізу ефективності використання різних комбінацій біологічно активних речовин для корекції статевого циклу у сук. Розроблено методику стимуляції відтворної функції тварин на підставі застосування різних комбінацій хорулону, фолігону, фолікуліну, тканинного препарату та вітаміну E. Проведено дослідження морфологічних змін у статевому апараті, вмісту естрадіолу та прогестерону в крові сук, динаміки розвитку провізорних органів впродовж вагітності, онтогенезу плодів, їх маток та яєчників. Встановлено нешкідливіть та ефективність використання нового методу корекції статевого циклу у сук.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.В. Зажарський; Харк. зооветеринар. ін-т. — Х., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень стосовно використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання від напівпровідникового діода під час лікування гострого післяродового ендометриту корів. Визначено його високу терапевтичну ефективність у порівнянні з тканинотерапією та застосуванням окситетрацикліну-200. Встановлено стимулювальну дію лазерного випромінювання на морфо-біохімічні, імунологічні показники та фактори неспецифічної резистентності організму корів, хворих на гострий гнійно-катаральний ендометрит, визначено імунодепресивну дію окситетрацикліну-200. Проведено порівняльну діагностику для виявлення гострого післяродового та субклінічного ендометриту в корів різними фізико-хімічними методами. Проаналізовано показники відтворення корів, пролікованих різними засобами. Встановлено, що у корів після лазеротерапії скорочувався сервіс-період, знижувався індекс осіменіння.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / В.Д. Недвига; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено експрес-методи ранньої та об'єктивної діагностики тільності, її строків та визначення статі телят з використанням комплексу сонографічних, офтальмологічних, кристалізаційних, ендокринних та електрорефлексологічних показників. На підставі визначення чинників - строків візуалізації ембріональних міхурів, ембріонів, ознак їх серцебиття, рухів, а також появи навколоембріональних оболонок, пупкового канатика, плаценти, органів ембріона, кісток, очного яблука, генітального горбика розроблено програму сонографічної діагностики ранньої тільності, її строків та внутрішньоутробного визначення статі телят. Удосконалено методи діагностики тільності за кристалізацією секрету присінка піхви, та станом електропровідності біологічно активних точок яєчників і матки. Визначено діагностичні показники концентрації прогестерону в сироватці крові корів та проведено порівняльну оцінку об'єктивності сонографічного, кристалізаційного, електрорефлесологічного, офтальмологічного та ректального методів ранньої діагностики тільності. Наведено рекомендації щодо ранньої діагностики тільності, її строків та визначення статі телят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / О.М. Недвига; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено взаємозв'язок між перебігом післяродового періоду та морфофункціональним станом яєчників у корів та обгрунтовано методи профілактики субінволюції та післяродового ендометриту. На базі вивчення зв'язків перебігу післяродового періоду з показниками лізису жовтих тіл вагітності, розвитку везикулярних фолікулів, стану ооцитів розроблено комплексний метод діагностики та профілактики субінволюції та гострого післяродового ендометриту. Установлено, що профілактичне введення 15 мл катозалу, 2 мл естрофану та 10 мл сурфагону коровам із сумнівним чи несприятливим прогнозом щодо перебігу післяродового періоду, позитивно впливає на скорочення м'язів матки, лізис жовтого тіла, розвиток везикулярних фолікулів та прискорює інволюційні процеси в статевих органах. Установлено, що введення препаратів зменшує частоту розвитку субінволюції та ендометриту на 29,4 % і 29,5 % відповідно, а в подальшому сприяє відновленню статевої циклічності за 90 днів після родів у 93,3 % корів, підвищує заплідненість на 24,1 % та зменшує терміни неплідності на 17,3 дні на одну тварину.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины