Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Гигиена животных и ветеринарная санитария


Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / І.В. Двилюк; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано використання акустичних репелентів у боротьбі зі шкідливими гризунами, вивчено ефективність і доцільність їх застосування в комплексі з традиційними засобами дератизації на об'єктах ветеринарно-санітарного нагляду. Встановлено залежність етіологічних показників від частотних параметрів емітованого сигналу. Одержано нові дані про вплив акустичних репелентів на біоелектричну активність головного мозку та серця лабораторних щурів. Досліджено динаміку фізіологічних і біохімічних показників крові та репродуктивних показників у щурів за дії акустичного репеленту АР-010. Розроблено спосіб відлякування гризунів і комплексний план, який поєднує фізичні та хімічні засоби дератизації.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.06 / В.М. Колєсніченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Установлено фоновий вміст ртуті у грунтах, воді, кормах, організмі курей-несучок дослідних господарств. Виявлено біогенну міграцію ртуті у системі грунт - вода - корми - організм курей-несучок. Проаналізовано вплив пектиновмісного препарату на концентрацію сполук ртуті в органах і тканинах продуктивної птиці. З'ясовано, що використання пектиновмісного препарату, який виготовлений на основі виноградних вичавок (95 %) і містить пектинові речовини, аскорбінову кислоту (4 %) й активоване вугілля (1 %), сприяє виведенню ртуті з організму курей-несучок дослідних груп на 45 - 67 % у порівнянні з контрольною. Відзначено, що за умов використання даного препарату відбувається збільшення показників: яйценоскості курей-несучок, поліпшення показників біологічної цінності м'яса, підвищення показників морфологічного та хімічного складу отриманих яєць у дослідних групах у порівнянні з контрольною. Уперше визначено коефіцієнт накопичення та коефіцієнт біотрансформації ртуті в організмі продуктивної птиці. Наведено рекомендації щодо використання пектинових речовин з відходів виробництва у птахівництві.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Ю.П. Вікторова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Одержано нові дані про кількість сполук ртуті в компонентах біосфери (грунті, воді та кормах) усіх районів Автономної Республіки Крим. Встановлено концентрацію загальної ртуті в крові та вовні овець, а також інтенсивність та основні шляхи її виведення з організму залежно від віку тварин. Визначено величину й особливості нагромадження ртуті в організмі овець та її вміст в органах і тканинах та вперше розраховано коефіцієнт біотрансформації ртуті з кормів і води до організму тварини за період вирощування. Запропоновано й експериментально підтверджено можливість використання пектиновмісного препарату з виноградних вичавок. У комплексі з аскорбіновою кислотою вивчено його вплив на виведення сполук ртуті з організму, білковий обмін, гематологічні та біохімічні показники крові овець.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Т.В. Макаревич; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено біогенну міграцію сполук ртуті у компонентах екосистеми та вплив на організм тварин, пошук шляхів виведення їх з організму. Встановлено, що сполуки ртуті здатні накопичувати в органах і тканинах у концентраціях, які перевищують гранично допустиму концентрацію, впливають на ріст і розвиток свиней, на якість отриманої продукції (м'яса). Запропоновано метод виведення сполук ртуті з організму з використанням кормової домішки, виготовленої з відходів харчової промисловості. Проаналізовано хімічний склад і комплексно здатну можливість препаратів, що містять пектинові речовини, виготовлених із відходів харчової промисловості яблук та буряків. Висвітлено технологію виготовлення препарату, що виводить сполуки ртуті з організму. Серією дослідів на лабораторних тваринах (білих щурах) доведено ефективність препарату, щодо виведення сполук ртуті з організму. Препарат апробовано в господарстві на свинях віком 2 - 5 місяців. Застосування препарату в якості кормової домішки сприяло покращанню біохімічних показників крові, позитивно вплинуло на ріст і розвиток свиней, біологічну цінність м'яса і морфологічний склад туші.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Я.М. Шарай; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що хронічні катаральні гастрити мають широке розповсюдження серед свинопоголів'я України (88 - 95 %). Показано, що у випадку сильно вираженого хронічного катарального гастриту ступінь обезкровлювання туш була задовільною та незадовільною. Органолептичні та фізико-хімічні показники м'яса погіршувались в залежності від тяжкості патологічного процесу. У м'ясі свиней, хворих на хронічний гастрит, збільшується вміст вологи, зменшується кількість білка, жиру, золи, понижується калорійність м'яса. Дослідження стосовно визначення сумарного вмісту жирних кислот та амінокислот показали, що під час патологічного процесу їх менше, ніж у клінічно здорових, а відносна біологічна цінність м'яса знижується на 22,0 - 30,7 % Схожу картину виявлено під час аналізу мінерального складу. Доведено, що обсіменіння м'яса та внутрішніх органів мікрофлорою збільшується в залежності від ступеня патологічного процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / С.В. Фурман; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.06 / В.М. Безсмертний; Одес. держ. с.-г. ін-т. — О., 1999. — 31 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням ветеринарно-санітарної експертизи та якісної оцінки м'яса птиці (курей, індичок) при аскаридіозі і розробці сучасної профілактики цього захворювання, направленої на збільшення виробництва і підвищення якості м'яса з використанням кормових домішок і відходів м'ясокомбінатів. Розроблена предзабійна і післязабійна діагностика аскаридіозу птиці, вивчено вплив аскаридіозної інвазії на продуктивність птиці, санітарні і якісні показники м'яса та його біологічну цінність. Науково обгрунтована можливість використання відходів м'ясокомбінатів як сировини для виробництва кормових домішок і преміксів і розроблена технологія їх виробництва. Вивчено вплив комплексної профілактики аскаридіозу на санітарні показники і якість м'яса птиці. Встановлена економічна ефективність проведення комплексної профілактики аскаридіозу птиці згідно з розробленою методикою.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / П.Д. Константінов; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено наслідки Чорнобильської катастрофи (вплив радіонуклідів на якість м'яса забійних тварин), вдосконалено методи зниження рівня радіонуклідів у м'ясі та випуск екологічно безпечної м'ясної продукції. Проведено ретроспективний радіометричний аналіз продуктів забою тварин, забруднених радіонуклідами. Встановлено, що радіонукліди, концентрація яких знаходиться в межах допустимих рівнів ДР-97 (19 - 25 Бк/кг), впливають на біохімічний склад яловичини: знижується вміст білка, жиру, сухої речовини, глікогену, молочної кислоти; підвищується вміст летких жирних кислот, аміно-аміачного азоту.Розроблено спосіб приготування біологічно активного препарату "Лактоцидин" з культури молочнокислих мікроорганізмів (ацидофільних паличок штаму 48c). Досліджено і впроваджено спосіб виробництва вареної ковбаси з додаванням лактоцидину, який забезпечив підвищення органолептичних показників готового продукту, зменшив кількість МАФАМ, збільшив вихід ковбаси, подовжив термін її реалізації, знизив вміст радіонуклідів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Н.І. Кос'янчук; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив лізин-протеїнових домішок на організм свиней та якість отриманої продукції. Проведено комплексну ветеринарно-санітарну оцінку продуктів забою свиней, яким згодовували білково-мінеральну домішку, Ліпрот-РАД і Ліпрот-АДШВ. Результати досліджень поглиблюють сучасні уявлення про вплив лізин-протеїнових домішок на резистентність і продуктивність тварин, санітарну та харчову якість одержаної продукції. Показники гематологічних і гуморальних факторів неспецифічної резистентності тварин значно розширюють підхід до комплексної ветеринарно-санітарної оцінки та біологічної цінності отриманої продукції. Встановлено, що кормові домішки активують фактори неспецифічної резистентності тварин, в результаті чого покращується біологічна цінність отриманої продукції. Вивчено вплив лізин-протеїнових домішок на харчову цінність м'яса свиней і органолептичні властивості, вміст основних нутрієнтів: білків, жирів, зольних елементів, амінокислот і мінеральних речовин. Доведено, що кормові домішки Ліпрот-РАД і Ліпрот-АДШВ, введені до раціону свиней, не мають негативного впливу на фізіологічний стан тварин і біологічну цінність білків. Лізин-протеїнові домішки не тільки підвищують продуктивність і резистентність, але й впливають на хімічний і амінокислотний склад м'язової тканини.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / М.О. Дегтярьов; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Викладено результати досліджень по впливу підлог і стін різних конструкцій і застосування сучасних санітарно-гігієнічних засобів на підвищення морфофункціонального статусу молочної залози та якості молока у корів, здоров'я нетелів та подальшу продуктивність і маститостійкість первісток. Експериментально доведено та теоретично обгрунтовано доцільність застосування масажу вимені нетелів і первісток, що дозволяє у значній мірі компенсувати негативний вплив несприятливих умов утримання. Застосування безприв'язно-боксового утримання нетелів з організацією масажу вимені сприяє більш повному розвитку морфологічних, морфометричних ознак вимені, що підвищує продуктивність і якість молока у тварин та зменшує захворюваність їх маститом на 31,5%.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / О.А. Цупило; Харк. зооветеринар. ін-т. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено, що потенційна плодючість норок значно вища за фактичну. Досліджено вплив навколишнього середовища та технології утримання на резистентність і відтворну здатність норок різних кольорових груп. Вивчено вплив обробки тканинними біостимуляторами самок і самців на показники відтворної функції норок, динаміку деяких біохімічних показників і морфлогію крові. Наведено рекомендації щодо оптимізації зоогігієнічних режимів утримання та схем стимуляції відтворної функції самок препаратами з печінки великої рогатої худоби та з жіночої плаценти, що сприяє підвищенню плодючості, резистентності основного стада та новонароджених цуценят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / А.О. Висоцький; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено питання впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів на фізіологічний стан їх серцево-судинної системи та гемопоез у господарствах зони радіоекологічного контролю. Досліджено, що підвищений рівень іонізуючого опромінення негативно вплинув на проходження гемопоезу в корів у цілому та в окремих його ланках. Виявлено напруження еритропоезу в кістковому мозку корів, гіпер- і гіпохромну анемії, що стало однією з причин порушень у функціонуванні серцево-судинної системи тварин. Негативні зміни в інших паростках гемопоезу, лімфоїдному та мієлоїдному (де профілюються імунні клітини крові), підтверджено даними досліджень кістково-мозкового пунктату та пов'язано зі змінами інших показників резистентності організму (кількістю лейкоцитів у периферичній крові, білковим обміном, процентом ендогенної інтоксикації, циркулюючими імунними комплексами тощо). Отримано дані, які сприяють розшифруванню механізмів впливу хронічного малоінтенсивного радіаційного стресу, що приєднувався до технологічних. Їх комплекс негативно впливав на організм корів різних вікових груп. Рекомендовано практичні заходи щодо профілактики зрушень у функціональному стані кровотворних органів, серцево-судинної системи корів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.06 / І.М. Уханова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено оцінку підлог різних конструкцій (гігієнічна, санітарно-токсикологічна, мікробіологічна), проаналізовано їх вплив на мікроклімат, клініко-фізіологічний стан та продуктивність корів. Досліджено етологію корів, їх захворюваність на мастити і санітарну якість молока, висвітлено ефективність утримання тварин на підлогах з теплозахистом. Наведено рекомендації щодо використання полімерних плит для покриття підлог та підвищення продуктивності тварин, поліпшення фізіологічного статусу корів та енергозбереження на підприємствах з виробництва молока.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Г.П. Грищук; Харк. зоовет. ін-т. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання обгрунтування нових аспектів використання гумату натрію та цеолітів у кормах для тільних корів і молодняка в зоні малоінтенсивного іонізуючого забруднення для покращання їх фізіологічного статусу, резистентності організму, забезпечення реалізації генетичних потенцій пренатального і постнатального росту та розвитку телят, поліпшення родового процесу, відтворних якостей породіль. На підставі проведених досліджень одержано нові дані про вплив згодовування гумату натрію та цеолітів коровам у період глибокої тільності на фізіологічний стан, природну резистентність, перебіг родів і відновлення репродуктивної функції. Вперше вивчено біологічні якості молозива під дією препаратів, стан життєздатності новонародженого приплоду. Проведено порівняльну оцінку способів використання гумату натрію телятам у період новонароджуваності: у системі "організм матері - плід", у разі безпосереднього споживання одразу після народження та за умов сполученого його використання першим і другим шляхами. Доведено позитивну дію показників крові та енергії росту під час згодовування гумату натрію, зокрема, в комплексі з цеолітами телятам молочного віку. Визначено економічну ефективність використання гумату натрію та цеолітів коровам у період сухостою та молодняка молочного віку.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / В.Р. Олійник; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше проведено вивчення сезонних змін показників клініко-фізіологічного стану організму кнурів-плідників, динаміки окремих показників вуглеводного, фосфорно-кальцієвого та білкового обміну в крові, якості сперми за довготривалого впливу низьких доз радіаційного опромінення. Надано оцінку продуктивним якостям свиноматок і життєздатності приплоду. Вивчено вікові зміни гістологічної структури тканин сім'яників кнурів. Випробувано та запропоновано для використання як превентивної терапії вітамінно-мінерального преміксу "Агномікс", а також з метою профілактики негативного впливу іонізувального випромінення та нестачі мікроелементів у раціонах кнурів-плідників у свинарських господарствах, розташованих на територіях з низькою щільністю забруднення радіонуклідами.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.06 / Т.Д. Романенко; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено експериментальні дослідження ефективності використання трьох групових типів кліток для вирощування, дорощування та відгодівлі надремонтного молодняку української червоно-рябої молочної породи. Під час визначення параметрів розмірів основних елементів кліток враховано доповнення до норм технологічного проектування. Встановлено, що у групових клітках на 10 голів у 5-, 10- та 14-місячному віці оцінка повітряного середовища відповідає рівню оптимального проектно-технологічного режиму, за прив'язного утримання у 5- та 14-місячному віці - рівню гранично-допустимого експлуатаційного режиму, а у 10-місячному - рівню граничних добових коливань. Вперше виявлено суттєву різницю у поведінці тварин протягом двох годин після початку споживання корму за утримання на прив'язі та безприв'язно. Доведено, що більше часу бички, які утримувалися на прив'язі витрачали на відпочинок, а безприв'язні - на ходіння. Одержано практично однакові прирости живої маси від бичків до 8-місячного віку, але з невеликою перевагою прив'язного над безприв'язним утриманням, а в 12 та 16 місяців - перевага безприв'язного способу за високого рівня годівлі бичків. Встановлено позитивний вплив покращення умов безприв'язного способу утримання надремонтного молодняку в післямолочний період до реалізації на підвищення рентабельності виробництва яловичини на малих фермах до 40 %, а за прив'язного - всього до 10 %.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.00.06 / В.О. Ліцький; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано зоогігієнічні вимоги щодо удосконалення утримання та вибракування молодняку під час виробництва яловичини на малих фермах. На підставі порівняльного вивчення прив'язного та безприв'язного способів утримання встановлено доцільність проведення вибракування відстаючих у рості бичків у віці 6 місяців - 20 %, а у віці 12 місяців - 25 % за меншою живою масою. Виявлено, що постійне утримання тварин у спеціально обладнаній груповій клітці з 1-го до 18-ти місяців забезпечує з віком необхідні зоогігієнічні вимоги. Встановлено імовірність прогнозування відставання в рості молодняку за рівнем життєздатності на підставі результатів тестів поведінки тварин під час народження. Доведено доцільність обладання тваринницьких будівель ізольованими секціями для утримання надремонтного молодняку великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи на малих фермах у групових клітках в приміщеннях шириною 21, 18, 12 м, побудованих за такими типовими проектами 801: 2-59.85, 2-60.85, 2-64.85, 2-65.85; 4-104.86, 4-60.83, 4-1, 4-2. Встановлено, що використання запропонованого способу утримання та вибракування відстаючих у рості бичків дозволяє на малих фермах для надремонтного молодняку створити оптимальні умови мікроклімату та підвищити рентабельність виробнитцва яловичини до 30 %.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / М.Т. Мусієнко; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Простежено залежність накопичення нітратів у молоці від добової дози їх надходження в організм корів у різні пори року. Визначено гранично допустиму концентрацію та норму добового споживання нітратів. Доведено, що в господарствах із низьким рівнем годівлі корів за умов зимово-стійлового утримання настає зимовий хронічний нітратний токсикоз. Перевірено, що ефективним методом попередження токсикозів корів є забезпечення їх раціонами, збалансованими за вмістом обмінної енергії, перетравного протеїну, оптимального білково-цукрового співвідношення. Розроблено комплексний сірковмісний премікс із метою одержання високоякісного молока та профілактики нітратних токсикозів. Запропоновано концепцію створення системи моніторингу наявності нітратів у кормах, воді, молоці та організмі з метою попередження нітратних отруєнь корів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / В.М. Михальська; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено доцільність використання комплексних сполук - метіонату, гліцинату та лізицинату міді у годівлі лабораторних тварин і курчат-бройлерів. Уперше вивчено їх токсичність, яка становить для метіонату міді 335,0 мг/кг, гліцинату - 640,0 та лізицинату міді - 390,0 мг/кг маси тіла, що характеризує комплексні сполуки міді як малотоксичні речовини. Установлено стимулювальний вплив гліцинату та лізицинату, меншою мірою - метіонату міді на активність травних ферментів курчат-бройлерів <>I>in vitro. Виявлено, що у разі введення щурам метіонату, гліцинату та лізинату міді у різних дозах підвищується енергозабезпечення тканин організму, уповільнюються процеси уреогенезу у печінці, змінюється активність певних травних і тканинних ферментів і не змінюються білковий спектр сироватки крові, гематологічні показники та клінічний стан тварин. Показано, що у разі тривалого згодовування курчатам-бройлерам з комбікормом метіонату, гліцинату та лізинату міді забезпечується їх ефективне використання за відсутності кумулятивної дії, підвищується активність ряду ферментів плазми крові, підшлункової залози та тонкого кишечника та не відбувається змін клінічного стану, гематологічних показників, рівня енергетичних процесів, фракційного складу білків сироватки крові, маси внутрішніх органів, має місце висока інтенсивність росту птахів, а також збереженість їх поголів'я.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.06 / Д.А. Засєкін; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 40 с. — укp.

Аннотация: Досліджено розповсюдження важких металів у довкіллі, а також вивчено вплив важких металів на компоненти екосистеми та організм тварин у центральних та північних областях України. Розроблено ефективні заходи щодо запобігання накопиченню важких металів у продукції тваринництва. Висвітлено вплив надлишку важких металів на клінічний статус, функціональний стан органів та тканин, показники обміну речовин в організмі лабораторних тварин, лактуючих корів та новонароджених телят, а також якість молока, яловичини та субпродуктів.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины