Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Ветеринарная хирургия


Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.05 / Н.М. Хомин; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30-33 — укp.

Аннотация: Обгрунтовано причини виникнення, особливості перебігу гострого та хронічного асептичного пододерматитів у великої рогатої худоби (ВРХ). Розроблено заходи профілактики та методів лікування хвороби. Визначено вплив умов утримання та рівня годівлі на стан копитцевого рогу на підставі змін біохімічних показників і фізико-механічних параметрів епідермісу. Установлено, що у корів, яких утримували на залізобетонній щілинній підлозі знижується вміст вологи у копитцевому розі й опір до його стирання, що призводить до надмірного стирання рогу підошви. Згодовування коровам кормів, дефіцитних за поживними та мінеральними речовинами, призводить до зниження вмісту мінеральних речовин у копитцевому розі, перерозподілу фракцій кератозів, що погіршує його якість і сприяє надмірному нашаруванню рогу в ділянці підошви. Виявлено гістологічні та гістохімічні зміни рогу та основи шкіри залежно від перебігу асептичного пододерматиту. Обгрунтовано залежність динаміки морфолого-біохімічних, імунологічних показників крові від характеру перебігу асептичного запалення основи шкіри копитець. Установлено характерні зміни біохімічних показників у даних ділянках за різних форм асептичного пододерматиту, а також визначено біофізичні параметри епідермісу копитець залежно від перебігу захворювання. Виявлено, що за хронічного асептичного пододерматиту у корів знижується імунобіологічна реактивність організму, концентрація сірковмісних амінокислот у копитцевому розі та зростає вміст сульфогідрильних груп у ньому, що призводить до погіршення якості копитцевого рогу та його недостатнього стирання. Розроблено заходи профілактики асептичного пододерматиту у ВРХ, які дозволяють запобігти розвитку захворювання, та методи лікування, завдяки чому є можливим скорочення періоду видужання тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / К.С. Медведєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / В.В. Ханєєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 23 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняній ветеринарній хірургії теоретично та клініко-експериментально обгрунтовано патогенетичну роль системи гемостазу у розвитку хірургічної інфекції у собак та розроблено ефективні методи її корекції з застосуванням мазей на гідрофільній основі, тіотриазоліну та пентоксифіліну. Доведено, що у собак з хірургічною інфекцією зміни гемостазіологічних параметрів залежать не лише від характеру та величини травми, а й від видового складу ранової мікрофлори. Установлено, що у разі інфікування ран анаеробними та грамнегативними мікроорганізмами істотно порушується метаболізм фібриногену (одночасне накопичення в плазмі крові розчинного фібрину ат продуктів розщеплення фібрину/фібриногену), знижується активність природних антикоагулянтів та фібринолізу, що зумовлює коагулопатію та ускладнений перебіг гнійно-запального процесу. Водночас, за умов інфікування асоціаціями грампозитивних мікробів розвивається помірна гіперкоагуляція, цілком контрольована антикоагулянтами. Доведено діагностичну та прогностичну цінність у випадку хірургічної інфекції у собак фібриногену, розчинного фібрину, фактора XIII, антитромбіну-III, тканинного активатора плазміногену. У разі сприятливого перебігу кількість метаболітів фібриногену динамічно знижується, а активність фактора XIII і антитромбіну -III - підвищується. Установлено, що пік активності фактора XIII і тканинного активатора плазміногену має місце у періоді інтенсивного формування грануляційного бар'єра. Одержано дані щодо бактерицидних властивостей нейтрофілів та динаміки циркулюючих імунних комплексів у випадку хірургічної інфекції у собак. Виявлено, що у період інтенсивних деструктивних змін у тканинах знижується бактерицидний потенціал мікрофагів та накопичуються у кровоносному руслі імунні комплекси, що зумловлює неповноцінність біологічних бар'єрів, особливо у разі анаеробної та грамнегативної ранової інфекції. Обгрунтовано й апробовано раціональні та ефективні засоби лікування хірургічної інфекції у собак: багатокомпонентні мазі на гідрофільній основі, які прискорюють очищення гнійно-запальних вогнищ та формування повноцінного грануляційного бар'єра, завдяки чому відбувається нормалізація гемостазіологічних показників та неспецифічної імунологічної реактивності; тіотриазолін та пентоксифілін, які сприяють швидкій нормалізації метаболізму фібриногену, активності мієлопероксидази, кількості лізоциму та імунних комплексів, зростанню фактора XIII і антитромбіну-III.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / Р.В. Передера; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вікову динаміку показників мінерального обміну та антиоксидантної системи сироватки крові та синовіальної рідини у клінічно здорових коней та за умови перебігу асептичних артритів, розроблено ефективні патогенетично обгрунтовані методи їх корекції. Виявлено, що у разі даного захворювання спостерігаються підвищення вмісту більшості мінеральних елементів синовії та сироватки крові та зниження антиоксидантних властивостей цих субстратів. Уперше для лікування асептичного артриту в коней запропоновано комплексний метод, який включає зовнішнє застосування полтавського бішофіту, димексиду та новокаїну у вигляді компресу або електрофорезу цього розчину. Доведено їх позитивний вплив на перебіг захворювання.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / С.В. Цісінська; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів експериментальних клініко-гематологічних, біохімічних і бактеріологічних досліджень з'ясовано інформативність динаміки патогенетичних показників у разі асептичного запального процесу в дистальній ділянці тазової кінцівки великої рогатої худоби. Встановлено артеріо-венозну різницю вмісту в крові окремих органічних і мінеральних речовин і запропоновано раціональні терапевтичні засоби, спрямовані на відновлення її мікроциркуляції в зоні запального процесу. На підставі біохімічних досліджень крові з артерії та вени сафена встановлено, що у крові, яка відтікає від тканини дистального відділу кінцівки за асептичного запального процесу змінюється співвідношення між альбуміновою та глобуліновою фракціями. Виявлено, що уражені тканини посилено використовують цукри, затримують іони магнію, фосфору, кальцію, хлору і виділяють у кров іони калію. За даних умов виявлено зміну морфологічного складу крові: кількість еозинофілів зростає, а нейтрофілів - зменшується. Доведено, що загальностимулювальні препарати (екстракти алое та прополісу, АСД-ф2) у разі їх парентерального застосування діють на різні ланки імунної системи організму.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.05 / В.П. Сухонос; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання етіології та патогенезу дисплазій суглобів кінцівок собак, удосконалення їх діагностики та лікування. Досліджено дисплазії суглобів кінцівок, зокрема, у плечовому - природжений медіальний вивих голівки плечової кістки, відрив горбка лопатки, розсікаючий остеохондрит; у ліктьовому - природжений латеральний підвивих ліктьової кістки, природжений вивих голівки променевої кістки, підвивихи внаслідок порушень синхронного росту кісток передпліччя, незрощення відростків (медіального вінцевого та ліктьового ліктьової кістки, медіального надвиростка плечової кістки), розсікаючий остеохондрит; у передплічно-зап'ястковому - деформації; у кульшовому - дисплазія; у колінному - природжені вивихи надколінка, кутова деформація, краніальна деформація епіфіза великогомілкової кістки, відрив гребеня великогомілкової кістки, розсікаючий остеохондрит; у заплесновому - бокова деформація, розсікаючий остеохондрит. Наведено схему лікування собак у разі дисплазій суглобів, розглянуто методи консервативного лікування та оперативні втручання залежно від особливостей патогенезу клінічних форм дисплазій та будови окремих суглобів. Розроблено методику клінічного обстеження кінцівок собак з метою діагностики дисплазій суглобів. Визначено зміни будови та гістохімічних показників метафізарного хряща собак у постнатальному розвитку та у випадку остеохондропатій.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / А.В. Телятніков; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у разі консервативного лікування черепно-мозкових травм (переважно струсу, удару, субдуральної гематоми, набряку мозку) показано кровоспинні (3 - 5 %-й розчин іхтіолу в дозі 5 - 7 мг/кг, 1 %-ний розчин вікасолу - 1 мл 1 - 2 рази на добу, 2,5 %-й розчин етамзилату 2 - 4 мл 2 - 3 раз на добу, 10 %-й розчин кальцію хлориду в/в), осмотерапевтичні (15 - 20 %-й розчин маніту - 2 г/кг, в/в), сечогінні (1 %-й розчин фуросеміду 1 - 2 мл), протизапальні (дексаметазон в дозі 1 - 4 мг, в/в кожні 4 - 8 год), протисудомні (20 %-й розчин натрію оксбутирату в дозі 50 - 100 мг/кг, в/в; дроперидол у дозі 3 мг/кг на добу в/м) препарати. За умов оперативного лікування черепно-мозкових травм (удару мозку, субдуральної гематоми, здавлювання та переломів черепа, гострого набряку мозку тощо) доцільно проводити декомпресійну краніотомію, трепанацію тім'яної кістки. Доведено, що цистернальна пункція з видаленням частини ліквору у разі підвищення внутрішньочерепного тиску загрожує грижею намету мозочка.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / М.В. Петрик; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни показників імунобіологічної реактивності, обміну сполучної тканини та гострофазних білків за гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців і терміни їх відновлення за різних методів лікування даної патології. На підставі результатів експериментального та клінічного дослідження захворювання вперше для лікування гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців високопродуктивних корів запропоновано використання фенол-скипидар-димексидної емульсії та препарату АСД (фракція 3) з димексидом. Одержано дані щодо поширення гійно-некротичних уражень пальців у високопродуктивних корів залежно від умов їх годівлі та утримання. Визначено оптимальну дозу імуномодулювального препарату КАФІ (комплексу активуючих факторів імунітету) для високопродуктивних корів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / М.П. Чорнозуб; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню ролі деяких показників синовіальної рідини в патогенезі асептичних артритів у молодняку великої рогатої худоби і опрацюванню на цій основі патогенетично обгрунтованих методів лікування. Вивчено вміст білків гострої фази - церулоплазміну, трансферинів, гаптоглобінів, а також сіалових кислот, глікопротеїдів і глікозаміногліканів у синовіальній рідині клінічно здорового молодняку великої рогатої худоби та їх зміни в динаміці експериментального асептичного артриту. Одержані результати досліджень дали змогу опрацювати і рекомендувати виробництву метод лікування, який досить швидко обмежує активність запальної реакції в суглобі і дозволяє істотно скоротити термін лікування хворих тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / О.Г. Стоцький; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено активність лужної фосфатази, фракційний склад ліпідів, протеїназно-інгібіторний потенціал синовіальної рідини та плазми крові в динаміці асептичного артриту та при лікуванні хворих коней. Отримані результати досліджень дали змогу рекомендувати для лікування коней, хворих на асептичний артрит, препарат "Імзауф" на 0,5%-ному розчині метилцелюлози, який сприяє нормалізації вмісту загального білка, активності лужної фосфатази, ліпідів і протеїназно-інгібіторного потенціалу синовіальної рідини та периферичної крові, що дозволяє скоротити термін лікування на 6-8 днів порівняно з традиційним (новокаїн з антибіотиком).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / С.В. Черняк; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена вивченню деяких питань патогенезу асептичних артритів у молодняку великої рогатої худоби і опрацюванню на цій основі патогенетично обгрунтованих методів лікування. Вперше вивчено клітинний склад, рівень циркулюючих імунних комплексів, ферментативно-енергетичний потенціал лімфоцитів синовіальної рідини на фоні стабілізації та в динаміці при лікуванні хворих на асептичний артрит. Отримані результати досліджень дали змогу рекомендувати для лікування асептичних артритів 25%-ний розчин димексиду з 0,5%-ним метронідазолом, які нормалізують цитологічні, цитохімічні та імунологічні показники периферичної крові та синовіальної рідини, що сприяє скороченню терміну лікування хворих тварин на 4-5 днів, порівняно з традиційним лікуванням (застосування гідрокортизону ацетату із 0,5%-ним розчином новокаїну).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / О.С. Бродовський; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню кон'юнктивітів у собак. Кон'юнктивіти можуть бути: а) первинними - гострий і хронічний катаральний, сосочково-фолікулярний, гнійний та флегмонозний, б) вторинними - гландулярний (гіперпластичний аденоматоз), вторинно-дислокаційний, "сухий", дермоїдний та кон'юнктивіт у зв'язку зі стороннім тілом. При консервативному лікуванні рекомендуємо використовувати інстиляцію крапель 5%-го розчину димексиду на 0,5%-ному новокаїні. При хронізації запалення до цієї суміші слід додавати лідазу з розрахунку 64 ОД на 15 мл розчину, що попереджає утворення рубців у кон'юнктиві і наступну деформацію повік (виворіт або заворіт). При септичному перебігу процесу до складу димексид-новокаїнової суміші слід включати антибіотики, зокрема, левоміцетін, гентаміцин, тетрациклін тощо. При сосочково-фолікулярному кон'юнктивіті необхідно застосовувати скарифікацію, при гландулярному слід видаляти гіперплазовану залозисту тканину паралельно хрящу третьої повіки; при "сухому" кон'юнктивіті раціональною є пересадка стенонового протока в латеральну частину кон'юнктивального мішка; при наявності дермоїда або стороннього тіла їх видаляють, після чого застосовують димексид-новокаїнові краплі.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / Т.Г. Панасова; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що в собак, хворих на парааденіт, особливо на хронічну форму, мають місце зміни у секреторному апараті залоз, які призводять до затримки виведення секрету назовні, а, отже, всмоктування його в організм і, відповідно, алергізації організму продуктами секрету. Це викликає значні зміни в системі неспецифічного захисту організму, які проявляються у зниженні активності факторів клітинного та гуморального імунітету. Вперше під час лікування парааденіту використано комплексний метод лікування, який полягає у застосуванні магнітолазеротерапії, поряд з видаленням секрету з залоз, застосуванням ректальних супозиторіїв, антигістамінних препаратів та новокаїнової блокади ділянки залоз та анусу.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.05 / М.Г. Ільніцький; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 39 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан детоксикаційних і антиоксидантної систем організму та патогенетично обгрунтовано засоби детоксикаційної терапії та профілактики ранової інфекції в свиней. Доведено, що з розвитком гнійно-запального процесу в організмі свиней виникає компенсований ендотоксикоз, зумовлений диспротеїнемією, істотним накопиченням у крові токсичних олігопептидів середньої молекулярної маси та продуктів азотистого обміну-креатиніну та сечовини, порушенням співвідношення між антиоксидантними ферментами - супероксиддисмутазою та каталазою. Поряд з цим у крові збільшується кількість гострофазних білків (фібронектину, церулоплазміну, гаптоглобіну, трансферину), порушується баланс мікроелементів (Fe, Cu, Zn), посилюється гідролітична деструкція ліпідів, що входять до складу біомембран, та зменшується активність факторів гуморального імунітету, що негативно впливає на стан детоксикаційних і антиоксидантної систем організму, що спричинює ускладнений перебіг ранового процесу. З метою лікування ран і профілактики хірургічної інфекції розроблено, апробовано та впроваджено у виробництво препарат "Песил", який має сорбційно-антибактеріальні властивості. Запропоновано метод профілактики хірургічної інфекції в свиней шляхом комбінованого застосування вірутрициду та трициліну, використання яких скорочує термін лікування ран у свиней в 1,6 рази, у порівнянні з традиційними (маззю Вишневського, або трициліном).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / А.Б. Лазоренко; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено роль системи гемокоагуляції та фібринолізу в розвитку хірургічної інфекції та перебіг ранового процесу у коней. На підставі одержаних результатів розроблено й експериментально апробовано методи його корекції з застосуванням сорбційно-антибактеріального препарату "Песил" і тіотриазоліну. Вперше вивчено стан коагуляційно-антикоагулянтного та фібринолітично-інгібіторного потенціалу плазми крові клінічно здорових коней в онтогенезі. Доведено, що у коней пік розвитку запальної реакції у рані супроводжується гіперкоагуляцією й одночасним зниженням активності природних антикоагулянтів і пригніченням фібринолітичної активності, що зумовлює коагулопатію й ускладнений перебіг ранового процесу. Встановлено однаково виражену спрямованість змін гемостазіологічного статусу у разі гнійних ран незалежно від віку тварин. Зазначено, що перехід ранового процесу в фазу регенерації супроводжується динамічним зниженням кількості фібриногену, розчинних фібриномономерних комплексів й активності фактора XIII та посиленням дії антитромбіну III. Зазначено, що у період утворення грануляційної тканини зростає фібринолітична активність за одночасного зниження рівня антиплазмінів. Обгрунтовано ефективний метод лікування коней з застосуванням вульнеросорбенту "Песил" і тіотриазоліну, що прискорює процеси очищення гнійних ран та елімінацію продуктів запальної реакції, в результаті яких відбувається коригування гемостазіологічних параметрів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / Д.В. Слюсаренко; Харк. зооветеринар. ін-т. — Х., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Подано матеріали про розробку пролонгованої епідуральної анестезії у собак і кіз шляхом послідовного введення 2 %-ого розчину лідокаїну гідрохлориду ( собакам - 0,3 - 20,5, козам - 0,6 - 0,8 мл на кожні 10 см довжини тулуба ) через катетер. Загальний час знеболювання сягав двох годин. У кіз катерізуцію епідурального простору з подальшим кількаразовим введенням місцевого анестетика виконано вперше. Проведено комплекні дослідження щодо впливу анестезії на організм собак і кіз. Установлено, що використання анестезії не спричиняє будь-яких негативних явищ в організмі тварин, які можуть викликати ускладнення.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.05 / О.Ф. Петренко; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати лікування 687 свійських тварин з різними переломами кісток осьового та периферичного скелета. Розглянуто можливості проведення інтрамедулярного та екстракортикального остеосинтезу, а також післяопераційне застосування стимулювальних препаратів для прискорення репаративних процесів у разі переломів кісток, а також динаміку гістологічних особливостей загоєння переломів. На 40 головах великої рогатої худоби (ВРХ) досліджено можливості проведення екстракортикального остеосинтезу та динаміку гістологічних і гістохімічних особливостей загоєння переломів кісток. На 12 головах ВРХ доведено ефективність застосування черезкісткового остеосинтезу апаратом А.Н.Костюка. У післяопераційному періоді досліджено вплив намациту та новокаїнових блокад на загоєння переломів кісток.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / Р.І. Шарварчук; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено клінічні особливості і характер перебігу рикетсіозного кон'юнктивокератиту молодняку великої рогатої худоби. Встановлено, що недостатня зрілість лімфоїдного шару кон'юнктиви - відсутність світлих гермінативних центрів у лімфоїдних вузликах, слабовиражена макрофагальна та плазмоцитарна диференціація, які досягають належного розвитку у дорослих тварин, сприяє виникненню захворювання. Виявлено, що рикетсіозний кон'юнктивокератит уражує молодняк перших 11-ти місяців життя, визначено стадії його перебігу: сльозну, серозно-ексудативну, корнеально-десквамативну, корнеально-ерозивну, корнеально-перфоративну та гнійно-офтальмічну. Як експрес-діагностику захворювання рекомендовано використовувати мікроскопію препаратів-зскребів, що виявляють коко- та паличкоподібні форми мікроорганізмів, розвиток яких пов'язаний з цитоплазмою десквамованих плоскоклітинних елементів кон'юнктиви. Встановлено, що рикетсіозний кон'юнктивокератит супроводжується інтенсивною запальною реакцією кон'юнктиви, значним її набряком, майже повним зникненням зі складу епітеліального шару келихоподібних клітин, плоскоклітинною метаплазією, інтенсивною десквамацією епітелію. Виявлено, що в епітелію рогівки відбуваються дистрофічні зміни, він посилено десквамується, вогнищево оголюється строма рогівки, яка під дією ексудату на окремих ділянках розпадається, що призводить до перфорації рогівки. З'ясовано, що лікування рикетсіозного кон'юнктивокератиту енроксилом більш ефективне (80 %), ніж тетрацикліном (64,3 %), а найкращий результат одержано завдяки інтрапальпебральному ін'єктуванню розчинів (раз на добу протягом 6-7 днів) тетрацикліну (76,3 %) та енроксилу (86,7 %).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / С.М. Кулинич; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стан систем неспецифічного захисту, фібринолізу в бугайців в нормі та за умов розвитку септичного запалення, викликаного дією травми, хімічного подразника, а також у випадку гострих гнійних та хронічного (актиномікозу) процесів ділянки пальця в корів. Висвітлено зміни даних показників у разі лікування корів з застосуванням комплексної імуностимулювальної терапії. Встановлено, що асептичні запалення призводять до зниження лужної, кислої фосфатаз, фагоцитарної активності (ФАН) та фагоцитарного індексу (ФІ) нейтрофілів, загальних імуноглобулінів, фібриназної активності та до збільшення кількості фібриногену, продуктів деградації фібриногену (ПДФ) і ранніх фібрин-мономерних комплексів (РФМК); у випадку одноразової травми - активізації фібринолітичної активності плазми крові (ФАПК); у разі повторних - зниження ФАПК та хагеман-залежного фібринолізу (ХЗФ). Визначено, що гнійно-запальні процеси призводять до зниження неспецифічного захисту, особливо за наявності у вогнищі запалення грамнегативних асоціацій. Гемостаз за умов домінування грампозитивних мікроорганізмів характеризується гіперфібринемією, зниженням активності фібринази, ФАПК та ХЗФ, накопиченням ПДФ і РФМК. За умов наявних грамнегативних асоціацій було спостережено невірогідне підвищення вмісту фібриногену з вірогідним збільшенням ПДФ та РФМК та активізацією ФАПК та ХЗФ. За результатами вивчення динаміки даних показників у хворих тварин розроблено патогенетично обгрунтоване комплексне лікування, яке супровожувалось крім клінічного покращання підвищенням ФАН, ФІ, активності фібринази, зниженням загального білка, лужної, кислої фосфатаз, ПДФ, РФМК, а також нормалізацією рівня імуноглобулінів, фібриногену, ФАПК та ХЗФ.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / Б.П. Киричко; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено поширеність хвороб ділянки пальця в корів, патогенез гнійних пододерматитів, флегмонозних процесів, ран і виразок. З'ясовано, що гнійно-некротичні процеси ділянки пальця у високопродуктивних корів зумовлюють суттєві порушення морфо-біохімічного складу крові, зміни серед факторів неспецифічної реактивності організму, перебої в роботі системи гемокоагуляції, накопичення токсичних продуктів перекисного окиснення ліпідів. Уперше для лікування гнійно-некротичних процесів у ділянці пальця застосовано комплексний метод лікування, який полягає у місцевому використанні санобіту (лікувального засобу на основі бішофіту Полтавського, сорбенту й анестетика), інтрааортальному введенні тіотриазоліну і селеніту натрію. Доведено його позитивний вплив на патогенез захворювання.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины