Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Ветеринарная фармакология и токсикология


Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Ж.М. Періг; Львів. нац. акад. вет. мед.ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні вивчено фармакодинаміку та токсичність бровальзену та бронтелу у разі нітратного навантаження та встановлено ефективність їх застосування для лікування овець, хворих на фасціольоз. Проведено комплексне дослідження впливу даних антигельмінтиків на морфологічні та біохімічні показники крові та гістологічну структуру внутрішніх органів лабораторних тварин і овець. Встановлено мутагенну дію бровальзену та бронтелу за наявності нітратного навантаження. Науково обгрунтовано доцільність застосування сульфату натрію для профілактики нітратно-нітритного токсикозу в овець.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Ю.Є. Дворська; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано, що аурофузаринотоксикоз дорослих японських перепелів характеризується зниженням їх яйценоскості (на 6,5 %), незначним зниженням маси інкубаційних яєць (3,6 %), репродуктивних якостей перепелів (заплідненості - 7,2 %, виводимості - 14,15 %), підвищенням ембріональної смертності (1 - 14 доба - на 5,8 %, 15 - 18 доба - 7,2 %), зниженням виводу перепелят (на 19,6 %) та викликає появу патоморфологічних ознак - коричневого забарвлення яєчників та жовтого з крововиливами забарвлення печінки. Колір жовтка яєць змінюється від жовтого до брудно-коричневого з зеленуватим відтінком. Доведено, що аурофузарин накопичується у жовтку та впливає на антиоксидантний та жирнокислотний статуси (концентрації вітамінів Є, А, каротиноїдів і докозагексаєнової жирної кислоти знижуються). Введення до корму сорбентів (природних цеолітів та препарату мананових олігосахаридів - мікосорбу) дозволяє знизити негативний прояв аурофузаринотоксикозу в перепелів біохімічні зрушення в їх організмі, запобігти змінам в якості яєць. Зазначено, що Т-2 токсикоз перепелів характеризується скупченістю, відмовою від корму, затримкою росту, некротичним ураженнями ротової порожини, збільшенням печінки, зміною кольору печінки на жовтий та наявністю дрібних крапкових крововиливів і в'ялою консистенцією. Деструктивні зміни виявлено у верхніх відділах травного тракту - витончення слизової оболонки стравоходу та виразковість слизової оболонки залозистого шлунка. Відносна маса зоба разом зі стравоходом перепелів дослідної групи зменшується. Відзначено вірогідне зниження концентрації природних антиоксидантів у печінці (вітамінів А, Є, С і каротиноїдів). Зазначено, що введення до корму цеолітів не ефективне для запобігання негативного впливу Т-2 токсину в перепелів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Г.В. Сливка; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше на дослідах на собаках і котах доведено, що ізамбен має суттєві переваги у порівнянні з традиційними імуномодуляторами. Доведено, що даний препарат має протизапальну, жарознижувальну, болезаспокійливу, інтерфероногенну дію за умов in vivo та in vitro, прискорює диференціацію попередників макрофагів, посилює клітинний імунітет. Установлено, що ізамбен підвищує ефективність вакцинації собак проти чуми м'ясоїдних, вірусного гепатиту, паровірусного ентериту, аденовірозу та ефективніть лікування собак у разі бабезіозу, кон'юктивіту, соркоптозу, а також котів за аденовірозу, кон'юктивіту, саркоптозу. Показано, що за умов антропогенного навантаження за існуючих технологій утримання дрібних домашніх тварин імунний статус їх організму потребує постійної корекції та реабілітації.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Г.В. Бойко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в експериментах in vitro та in vovo на поросятах визначено поглинальну ефективність гемосорбентів СКН-1К (сферичного карбоніту) та ГСГД-4 (гемосорбенту гранульованого делігандизуючого) по відношенню до Т-2 токсину. Розроблено та апробовано технологію гемосорбції у поросят (без спеціальної фіксації тварин) з використанням ГСГД-4, яка сприяє попередженню їх загибелі у разі гострого отруєння Т-2 токсином навіть в абсолютно смертельних дозах. На підставі результатів клінічних, гематологічних, біохімічних і патоморфологічних досліджень доповнено існуючі уявлення щодо патогенезу Т-2 токсикозу тварин.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.04 / О.Т. Куцан; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2005. — 40 с. — укp.

Аннотация: Уперше теоретично обгрунтовано й вирішено методичні питання визначення пестицидів в об'єктах тваринного походження. Аргументовано покращені методичні прийоми екстракції й очищення проб від коекстрактивних речовин, з використанням яких розроблено нові методики визначення окремих піретроїдних пестицидів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками у кормах і об'єктах тваринного походження. Одержано нові дані про вплив піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками на вуглеводно-енергетичний обмін в організмі курей. Виявлено інтегральні показники характеру дії гострого та хронічного отруєння тварин препаратами за відносно малих доз, які можуть бути наявні у кормах у разі забруднення кормів за умов сільськогосподарського виробництва. Здійснено комплексну оцінку шкідливого впливу пестицидів як хімічних контамінантів, визначено важливу роль деяких біохімічних показників, зокрема швидкості ферментативних реакцій тканин внутрішніх органів. Проведено комплексні експериментально-токсикологічні дослідження на лабораторних і сільськогосподарських тваринах, вивчено патогенез, розподіл, накопичення, метаболізм, а також виведення піретроїдів та їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками із організму тварин. Обгрунтовано токсикологічну та ветеринарно-санітарну оцінку піретроїдного пестициду "Ф'юрі" і комбінованого пестициду "Нурел-Д", розроблено їх максимально допустимі рівні у кормах для сільськогосподарських тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / К.М. Новіцький; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Установлено, що для послаблення токсичного впливу Т-2 токсину на організм доцільно використовувати вугільні адсорбенти. З урахуванням ефективності та вартості адсорбентів визначено, що перспективним для використання у тваринницві є березове активоване вугілля марки А. Відзначено, що гострий Т-2 токсикоз поросят супроводжувався блювотою пригніченням, анорексією, тахікардією та прискоренням дихання, еритроцитозом, зменшенням середнього об'єму еритроцитів та вмісту в них гемоглобіну. Біохімічно виявлено гіперпротеїнемію, зниження коефіцієнту співвідношення альбумінів до альфа-глобулінів, рівня сечовини та креатиніну, підвищення активності аспартатамінотрансферази, гіперглікемію та підвищення рівня піровиноградної кислоти, фосфору з одночасним зниженням концентрації кальцію у плазмі крові дослідних тварин. Зауважено, що введення всередину березового активованого вугілля марки А (БАВ-А), за результатами клініко-гематологічних та біохімічних результатів дозволяє знизити негативну дію Т-2 токсину на організм свиней. Згодовування даного токсину протягом 48 діб разом з кормом викликало в свиней хронічний токсикоз без виражених клінічних ознак. В крові тварин виявляли еритроцитоз, зменшення вмісту гемоглобіну в еритроциті, гіперглобулінемію, підвищення концентрації сечовини, піровиноградної кислоти та фосфору та зниження активності гама-глутаміл- та аспартатамінотрансфераз і концентрації кальцію та магнію. Зроблено висновок, що застосування БАВ-А дозволяє послябляти токсичну дію Т-2 токсину на організм тварин, що проявляється нормалізацією досліджуваних гематологічних і біохімічних показників крові та покращанням загального стану тварини. Виявлено, що використання для супоросних свиноматок та їх приплоду березового активованого вугілля марки А сприяє зниженню токсичного впливу уражених мікроміцетами кормів на організм поросят і дозволяє одержати вищі середньодобові прирости маси тіла поросят на 14,3 %. Установлені патологічні зміни в організмі дослідних тварин під час експериментального хронічного Т-2 токсикозу свідчать про необхідність зниження максимально допустимого рівня даного токсину у фуражному зерні.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Р.О. Васів; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено не повністю з'ясовані питання розвитку нітратно-нітритного токсикозу на тлі дії піридоксину гідрохлориду у порівнянні з впливом аскорбінової кислоти та їх сукупну дію. Встановлено, що піридоксин гідрохлорид позитивно вплинув на нормалізацію показників крові з 1 до 3-ої години токсикозу, а із 6 до 12-ої години даний препарат менш інтенсивно сприяв зниженню нітратів, нітритів і метгемоглобіну. Доведено, що аскорбінова кислота за нітратно-нітритного токсикозу протягом усього періоду сприяла зменшенню рівня даних токсикантів у крові тварин. Досліджено, що краще процеси знешкодження нітратів і нітритів у крові бичків проходили із 6 до 12-ої години після її введення. Обгрунтовано доцільність сукупного використання даних препаратів у терапевтичних дозах у випадку нітратно-нітритного токсикозу у бичків.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / О.К. Ситнік; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2005. — 21 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вивчено патогенез та узагальнено методи діагностики циноглосотоксикозу у тварин, здійснено систематизацію способів його профілактики. Визначено, що гострий перебіг отруєння у бичків виникає після одноразового згодовування борошна з сухої трави та листя чорнокореня лікарського другого року вегетації у кількості 7,0 та 18,4 г на 1 кг маси тіла відповідно. З'ясовано, що хронічний перебіг отруєння чорнокоренем у коней проявляється пригніченням, атаксією, анорексією, спрагою, гіпотермією, поліурією, гематурією, гіперглікемією (6,4 - 9,2 ммоль/л), гіпоазотемією, гіперпротеїнемією, збільшенням вмісту піровиноградної кислоти (159,04 - 261,28 мкмоль/л) та зменшенням вмісту сечовини у крові. Запропоновано схему діагностики, яка базується на даних анамнезу, аналізі ботанічного складу кормів, оцінці клінічних симптомів, результатах біохімічних досліджень крові стосовно вмісту глюкози та піровиноградної кислоти, а також гістологічних досліджень печінки, селезінки, серця, нирок, головного мозку. Установлено, що остаточний діагноз циноглосотоксикозу підтверджується за умов якісного виявлення алкалоїдів чорнокореня лікарського у кормах за методом тонкошарової хроматографії. Систематизовано заходи щодо профілактики циноглосотоксикозу тварин.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.04 / І.Я. Коцюмбас; Ін-т експерим. і клініч. ветеринар. медицини УААН. — Х., 2001. — 39 с. — укp.

Аннотация: Досліджено гостру та хронічну токсичність, кумуляцію, побічну дію, віддалені наслідки вживання кормових домішок для тварин. Визначено порядок вивчення об'єкта проведення токсикологічних досліджень, послідовність постановки дослідів з вибором конкретної методики. Проведено модифікацію та адаптацію до умов сьогодення ряду методик та методів установлення токсикологічних параметрів, зокрема, мутагенності, нешкідливості, фармакокінетики та фармакодинаміки в хронічних дослідах. За період проведення досліджень (1991 - 2000 рр.) визначено та вивчено токсикологічні параметри 163 препаратів імпортного та вітчизняного виробництва, апробовано різні способи визначення токсичності, проведено аналіз отриманих даних, залежно від фармакологічних груп ступеня токсичності. На підставі результатів вивчення та повного токсикологічного дослідження 23 препаратів узагальнено, систематизовано та встановлено порядок проведення фармакотоксикологічних досліджень нових засобів захисту тварин, визначено принципи вибору методів, послідовність проведення дослідів, залежно від фізико-хімічних властивостей субстанцій та фармацевтичної форми. Для препаратів, в яких застосувуються нові субстанції, обов'язково досліджуються фармакінетика, фармакодинаміка, кумулятивні властивості, побічна дія та віддалені наслідки. Вперше визначено дію лікарських засобів, які різняться за ступенем токсичності, будовою та функціональним призначенням на виживання, розмноження, поведінку, морфологічний стан, функціонування травної системи, осморегуляторну функцію Paramecium caudatum в гострих та хронічних дослідах. Розроблено експрес-метод визначення токсичності нових засобів захисту тварин та кормових домішок за допомогою інфузорій. Доведено можливість використання культури клітин, як модельної системи, для токсикологічного контролю ветеринарних препаратів. Уперше виявлено наявність кореляції між визначенням токсичності в експериментах на теплокровних тваринах і цитотоксичною оцінкою їх за допомогою аналізу культури клітин. Встановлено та науково обгрунтовано загальні принципи, порядок і вимоги до визначення нешкідливості та розроблено нормативний документ (галузевий стандарт), який регламентує основні положення визначення нешкідливості ветеринарних препаратів та дозволяє забезпечити їх належну якість. Проведено порівняльний аналіз методів токсикологічного контролю комбікормів та сировини з використанням лабораторних тварин, риб гуппі, інфузорій різних видів, визначено позитивні та негативні риси кожного методу.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Ю.М. Новожицька; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати хіміко-токсикологічних досліджень, виконаних у державних лабораторіях ветеринарної медицини стосовно санітарно-гігієнічної характеристики кормів, продуктів тваринного походження, води та діагностичних досліджень патологічного матеріалу. Встановлено найбільш потенційні небезпечні компоненти з групи пестицидів, неорганічних сполук, природних токсично небезпечних компонентів (нітратів, нітритів, алкалоїдів, глікозидів), зооцидів, протруйників насіння, які викликали отруєння та загибель тварин. Розроблено та впроваджено в практику "План державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження", а також комплект науково-технічної документації з нормативно-правового та методичного забезпечення програми хіміко-токсикологічних досліджень.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.04 / В.Б. Духницький; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 40 с.: рис. — укp.

Аннотация: У порівняльному аспекті вивчено клінічний перебіг, картину крові, лейкограму та стан процесів обміну речовин за хронічної форми Т-2 токсикозу щурів, котів і поросят. Установлено, що хронічна форма Т-2 токсикозу характеризувалась розвитком імунодефіцитного стану, за цього виявлено зміни у клітинній та гуморальній ланках імунітету. На біохімічному рівні встановлено порушення обміну білків, вуглеводів і мінеральних речовин, активності ферментів плазми крові, активацію процесів перекисного окиснення ліпідів, зниженння активності системи антиоксидантного захисту організму, порушення обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів, вплив Т-2 токсину на обмін аргініну. Застосування нукливету і унітіолу з лікувально-профілактичною метою за хронічної форми Т-2 токсикозу поросят позитивно впливало на окремі показники обміну білків, вуглеводнів, картину крові й активність ферментів. Унітіол проявляв антиоксидантну дію та стимулював систему антиоксидантного захисту організму.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / П.О. Заїка; УААН, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику визначення lambda-цигалотрину та циперметрину в органах і тканинах курей, у зелених рослинах та прикореневому грунті, що є важливим кроком до об'єктивної токсико-гігієнічної оцінки піретроїдів та якості отриманої продукції. Встановлено, що одноразове введення lambda-цигалотрину та циперметрину в дозах 12 та 30 мг/кг не призводить до значного порушення життєдіяльності організму курей. Препарати у вказаних дозах повністю виводяться через 14 діб після введення. Виявлено зміни у гематологічних, біохімічних, патоморфологічних показниках, що свідчить про потенційну небезпеку препаратів, їх переважно гепатоксичну дію. Тривале надходження в організм курей (60 діб) у дозі 2, 4 та 6 мг/кг призвело до нагромадження препаратів, насамперед, у жировій тканині та органах шлунково-кишкового тракту. Зміни біохімічних, гематологічних, патоморфологічних показників були тимчасовими, що свідчить про порушення енергетичного обміну та функціонального стану печінки. У процесі обробки рослин (картоплі та кукурудзи) в дозі 0,2 л/га залишки препаратів зникають через 28 діб після застосування. Рекомендований максимально допустимий рівень (МДР) lambda-цигалотрину та циперметрину у кормах для тварин складає: 0,02 мг/кг та 0,01 мг/кг (для птиці на відгодівлі).

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / І.О. Герілович; Ін-т експерим. і клініч. ветеринар. медицини УААН. — Х., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено токсичні властивості омайту (пропаргіту), особливостей його персистенції у довкіллі та розробці методики визначення залишкових кількостей пестициду в біосубстратах. Наведено результати хіміко-аналітичних досліджень з вивчення хроматографічних властивостей омайту та способів його виявлення на хроматографічних пластинках. Розроблено методику вызначення залишкових кількостей пестициду в об'єктах тваринного походження (м'ясо, жир, внутрішні органи, молоко, яйця) газорідинною та тонкошаровою хроматографією. Вивчено цитотоксичні та мітогенні властивості пестициду під час проведення дослідів на перещеплюваних культурах клітин. Отримано дані щодо характеру розподілення пестициду в організмі ссавців і птиці. Встановлено підсилюючу дію омайту на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів. Доведено, що досліджуваний препарат є сильно подразнюючою речовиною, а також характеризується резорбтивною дією.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / О.М. Брезвин; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено токсикодинаміки Т-2 токсикозу за дії розчину гіпохлориту натрію (ГХН) на Т-2 токсин. Проаналізовано дезінтоксикаційний вплив розчину ГХН на токсикологічні параметри та морфо-функціональний стан організму щурів і птиці за умов Т-2 токсикозу. Встановлено динаміку гематологічних, біохімічних, патоморфологічних і гістологічних змін за умов гострого та хронічного Т-2 токсикозу та процесів відновлення під час застосування розчину ГХН. Досліджено та застосовано розчин ГХН, одержаний способом електролізу, вивчено його дезінтоксикаційний вплив на токсикологічні параметри та морфо-функціональний стан організму за умов Т-2 токсикозу. Встановлено динаміку змін гематологічних, патологоанатомічних і гістологічних показників у щурів і птиці за умов виникнення Т-2 токсикозу, охарактеризовано процес регенерації під час застосування розчину ГХН.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / О.Л. Тішин; Львів. акад. вет. мед. ім. С.З.Гжицького. — Л., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено токсикодинаміку "Бороцину" з визначенням параметрів токсичності в дослідах на інфузоріях, мишах, щурах та птиці. Встановлено мутагенну дію препарату та його здатність до кумуляції в організмі щурів та птиці. Показано динаміку змін коефіцієнтів маси внутрішніх органів, гематологічних, біохімічних показників крові у щурів та молодняку птиці за умов хронічного токсикологічного впливу бороцину. Вивчено гістологічну структуру внутрішніх органів і процеси регенерації в щурів у разі тривалого застосування. Встановлено кінетичні характеристики діючої речовини препарату.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.04 / Н.М. Слободюк; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розроблено оптимальний склад та технічні умови виготовлення мазі "Офлодерм" для лікування гнійно-некротичних уражень шкіри у тварин. Досліджено фармакокінетику, а також фармакологічні та токсичні властивості компонентів, що входять до її складу (офлоксацину та димексиду) та препарату в цілому. Під час застосування нового засобу для лікування спонтанних інфікованих ран у собак, некробактеріальних уражень копитець у овець, гнійного запалення пуповини у телят встановлено високу терапевтичну ефективність мазі "Офлодерм" у порівнянні з хлортетрацикліновою.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.04 / В.М. Гунчак; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження хронічного нітратно-нітритного токсикозу в курчат і можливості застосування антиоксидантів для зниження токсичної дії нітритів на організм птиці. Вперше висвітлено нові аспекти патогенезу нітратно-нітритного токсикозу. Встановлено, що у даному процесі поряд з метгемоглобіноутворенням вирішальну роль на клітинному рівні відіграють процеси вільнорадикального окиснення фосфоліпідів біологічних мембран клітин з подальшим розвитком окиснювального стресу. За даних умов виявлено пригнічення гуморального імунітету та гальмування поствакцинальної імунної відповіді. Досліджено морфологічні та біохімічні зміни у крові та гістологічні - у внутрішніх органах, встановлено пригнічення білоксинтезувальної, дезінтоксикаційної й антиоксидантної фукнцій печінки у птиці за наявності у кормах нітратів і нітритів понад допустиму добову дозу. Запропоновано ефективні методи корекції гомеостазу за допомогою антиоксидантів. На підставі комплексної оцінки інтенсивності наслідків ендогенної інтоксикації визначено ступінь ураження організму та визначено способи корекції метаболічних процесів за наявності у кормах для птиці нітритів у дозах понад допустимого добового рівня. Для профілактики токсикозу до корму рекомендовано додавати антиоксиданти з розрахунку на 1 т.: аскорбінової кислоти - 50 г, метіоніну - 80 г, фенарону - 200 г або метіфену - 280 г. Відзначено можливість їх застосування у складі мінерально-вітамінних преміксів для захисту жирів корму та жиророзчинних вітамінів від окиснення та для підвищення продуктивності курей.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины