Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Ветеринарная микробиология и вирусология


Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Г.М. Дяченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчена адаптивна мінливість збудника туберкульозу пташиного виді в організмі морських свинок; людського і бичачого видів - в організмі курей; людського і пташиного видів - в організмі молодняка великої рогатої худоби.Встановлено, що в результаті багаторазового послідовного пасажування через організм не властивого хазяїна мікобактерії туберкульозу втрачають ряд вихідних властивостей і набувають нових ознак, характерних для виду збудника туберкульозу, специфічного для тварин, через організм яких вони пасажувалися. У не властивих хазяїнів збудники туберкульозу людського, бичачого і пташиного видів, поступово адаптуючись, викликають захворювання з характерними патологічними змінами і навіть генералізований інфекційний процес з летальним кінцем.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / П.А. Руденко; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено мікробні асоціації у випадках ендометритів, маститів у корів і шлунково-кишкових, респіраторних захворювань новонароджених телят у дванадцяти господарствах восьми районів Луганщини. Встановлено, що у фермерських біоценозах циркулює від трьох до шости умовно патогенних видів бактерій, які викликають різноманітні патології в корів і новонароджених телят. Ідентичність бактерій, виділених від корів і телят, підтверджується антигенною спорідненістю бактерій у разі різних захворювань, відсутністю антагонізму між бактеріями, ізольованими з одного господарства та позитивним впливом інактивованого полібактеріну, виготовленого з культур бактерій, які циркулюють у даному господарстві. Показано, що під впливом антропогенних факторів і факторів зовнішнього середовища відбувається зміна головних співчленів паразитоценозу, їх кількості в асоціаціях, антогоністичних властивостей, а також зміна чутливості мікрофлори до антибіотиків. Виготовлено експериментальну серію інактивованого полібактеріну. Вперше вивчено клітинні та гуморальні фактори імунної відповіді в корів і телят на введення інактивованого полібактеріну, виготовленого з культур бактерій, які циркулюють у даному господарстві.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.С. Драгуть; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено дані досліджень і здійснено аналіз щодо циркулювання сальмонел серед птиці різного віку на птахофабриках різного технологічного напрямку Харківщини, Дніпропетровщини та АР Крим у період 1990 - 1994 рр. З метою підвищення ефективності діагностики сальмонельозу запропоновано використання цитратно-сольового середовища для нагромадження сальмонел. Завдяки застосуванню препаратів хлоргексидінбіглюконату та декаметоксину на підставі даних вивчення іх протимікробної дії in vitro та за умов промислового виробника удосконалено профілактично-лікувальні заходи щодо боротьби з сальмонельозом птиці, що сприяє збереженню молодняка, підвищенню приросту живої маси та зменшенню сальмонелоносійства.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / В.П. Заболотня; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено етіопатогенетичне значення респіраторних захворювань телят 1 - 6-місячного віку та встановлено стадійність у розвитку респіраторного синдрому, яка обумовлена зміною мікробних популяцій, що корелює з клініко-епізоотологічним проявом інфекційної патології респіраторної системи. Встановлено, що 44 % тварин в досліджуваній групі захворіло бактеріальними пневмоніями, до 75,4 % викликаними P.multocida, з них серотипом А - 44,4 %, серотипом В - 16,6 %, серотипом Д - 39 %. Визначено, що захворювання протікало важко, переважно гостро у формі крупозної пневмонії з летальністю до 11,9 %. У телят до 4-х-місячного віку виділено P.multocida серотипу А в 44,4 % і серотипу Д у 38,8 % випадків, у 4 - 6-місячних телят виділення пастерел серотипу А зменшилося до 20,4 %, а серотипу Д збільшилося до 79,6 %, який мав домінуюче значення в поширенні легеневих пастерельозів, викликаючи переважно хронічний перебіг хвороби. Культуру P.multocida серотипу В в місячному віці виділили в 16,6 % випадків, з наступним зменшенням частоти виділення.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / В.В. Гусаков; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено лабораторній діагностиці грипу коней, а саме, розробці та апробації на практиці ефективної вітчизняної діагностичної системи на грип коней. Розглянуто етапи отримання та контролю діагностичних препаратів, визначено оптимальні умови їх зберігання. Розроблені діагностикуми виявилися активними, специфічними та придатними для діагностичних досліджень щодо захворювання коней на грип. Експериментально доведено, що діагностичні препарати краще зберігаються у ліофілізованому стані. Запропоновано модифіковану реакцію гальмування гемаглютинації (РГГА) з метою діагностики грипу коней, яку було затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини у 1996 р. Визначено оптимальний метод обробки нативних сироваток крові коней перед дослідженням у РГГА щодо усунення неспецифічних інгібіторів гемаглютинації - обробка прогріванням за 56 C протягом 60 хв. Досліджено сироватку крові коней Київського державного іподрому та чотирьох інших господарств (усього 526 зразків) за допомогою розроблених препаратів. Виявлено антитіла до другого підтипу вірусу грипу коней штаму А(кінь)2/Майамі/63 (середній титр становив 1:126,3 +- 5,43). З усіх сироваток 256 зразків досліджено з 7 штамами вірусу грипу людини, актуальними на той час. Розглянуто антитіла до штаму А/Йоганнесбург/33/94 вірусу грипу людини (середній титр становив 1:330 +- 10,17). З'ясовано, що титр антитіл у сироватках крові коней щодо вірусу грипу людини перевищував у 2,2 рази титр антитіл до вірусу грипу коней. У перехресній РГГА зі штамоспецифічними сироватками стосовно даних штамів встановлено відсутність антигенної спорідненості між штамами вірусу грипу коней А(кінь)2/Майамі/63 та А/Йоганнесбург/33/94 вірусу грипу людини, що свідчить про можливість інфікування коней вірусами грипу людини.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / М.С. Романович; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив імуностимулювальних препаратів "Лактоген", "Гематин", " Бовітокс" для підвищення життєздатності новонароджених телят і профілактики захворювань гастроентеритом з ознаками діареї в постнатальний період. Розроблено та випробувано комплексний мікроелементний препарат "Лактоген" для корекції обмінних процесів у корів і телят шляхом парентеральних ін'єкцій. Телята, що народжувалися від корів і нетелей, яких обробляли імуностимуляторами, були більш стійкі до захворювань діареєю. Захворюваність серед них зменшилася в 3-4 рази, вміст Т-лімфоцитів був удвічі вищим. Вперше застосовано тканинний препарат з крові корів "Гематин" для стимулюції загальної резистентності організму новонароджених телят. Доведено, що рання асептизація тканин пупка в комплексі з застосуванням імуностимулювальних препаратів дає змогу підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів телят у разі гастроентеритів, знизити збитки від захворювань новонароджених телят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.А. Позмогова; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано епізоотичну ситуацію щодо захворюваності птиці на туберкульоз та виділення культур мікобактерій пташиного виду з патологічного матеріалу від сільскогосподарських тварин та птиці за період 1976 - 1992 рр. Досліджено культурально-морфологічні, біохімічні та біологічні властивості даних культур мікобактерій пташиного виду. Відібрано штам з високими протеїногенними властивостями. Розроблено синтетичне живильне середовище для адаптації та виробничого культивування M.avium, запропоновано спосіб висіву протеїногенного штаму за біофабричних умов. Встановлено технологічні параметри одержання туберкуліну з культурального фільтрату, що дозволило збільшити вихід препарату та зменшити його собівартість. Розроблено технологічну схему виготовлення туберкуліну очищеного (ППД) для птиці у стандартному розчині та вивчено його властивості (стерильність, нешкідливість, специфічність, активність та сенсибілізувальні властивості) у дослідах на морських свинках, здоровій та хворій туберкульозом птиці.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / М.П. Ситюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Встановлено оптимальні строки вакцинації поросят проти класичної чуми свиней (КЧС), що народжені імунними свиноматками. Визначено вплив материнських антитіл на формування активного поствакцинального імунітету проти КЧС з застосуванням живих вірусвакцин: АСВ та ЛК-М, вивчено імунологічну відповідь на їх введення. Наявність антитіл до вірусу КЧС у сироватках крові, молозива, молока визначено імунопероксидазним тестом у реакції нейтралізації на перещеплюваній культурі клітин SK-6. Виявлено корелятивну залежність передачі пасивних антитіл свиноматками народженому молодняку. Визначено період перебування материнських антитіл у сироватках молока свиноматок та крові їх поросят. Показано вплив материнських антитіл на формування активного поствакцинального імунітету проти КЧС у строки щеплень поросят 45-, 60- та 90-денного віку. Для виявлення антигену вірусу КЧС у патологічному матеріалі запропоновано прискорений спосіб діагностики КЧС з використанням кролячого антисвинячого імуноглобуліну G, міченого пероксидазою хріну. Доведено ефективність застосування в особливих випадках десятикратних доз згаданих вакцин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.А. Ничик; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 22 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення впливу мікробізму пташника, в залежності від його рівня, на організм курчат та епізоотичну ситуацію птахорадгоспів. Вивчено основний спектр факультативних анаеробів в повітрі птахівничих ферм і рівень контамінації їми органів дихання 1-60-денних курчат. З'ясовано вплив різноманітних факторів на динаміку бактеріальної забрудненості повітря птахарень. Встановлена реакція організму 1-60-денних курчат, що утримуються в умовах зростання мікробів в повітрі птахівничих приміщень та при обмеженні контамінації факультативними анаеробами повітря, що вдихається. Розроблено та впроваджено у технологію ветеринарного захисту птахівницьких господарств Сумської області науковообгрунтований режим санації повітря птахарень з метою профілактики бактеріозів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / О.М. Калашник; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено епізоотологічний аналіз розповсюдження сибірки серед сільськогосподарських тварин в Україні за перід 1996 - 2000 рр. Вивчено імуногенні властивості вітчизняної вакцини проти сибірки зі штаму K-79Z, а також вплив даної вакцини на імунну систему двомісячних телят залежно від дози та способу введення. Досліджено стан імунної реактивності телят, щеплених протисибірковими вакцинами з штамів "55 - ВНИИВВиМ" і "СБ". Надано пропозиції щодо удосконалення заходів імунопрофілактики захворювання великої рогатої худоби в стаціонарно неблагополучних щодо сибірки пунктах.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / О.Є. Айшпур; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вивчено гемофільозний полісерозит у свиней: особливості перебігу, патологоанатомічну та бактеріологічну діагностики, вплив на розвиток патології органів відтворення, застосування лікувально-профілактичних і вакцинних препаратів. Визначено особливості перебігу хвороби, патологоанатомічні зміни, вплив збудника на розвиток викиднів у свиноматок. Підбито підсумки використання формолвакцини проти гемофільозного полісерозиту.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Н.Г. Сорокіна; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено природу дисбактеріозу шлунково-кишкового тракту новонароджених телят, розроблено методи його профілактики та корекції. Досліджено кількісний та якісний склад мікрофлори кишечнику клінічно здорових новонароджених телят і телят з розладами функції шлунково-кишкового тракту. Підтверджено поліетіологічний характер шлунково-кишкових хворобновонароджених телят. Розроблено пробіотик нового покоління "Бактонорм" та встановлено основні біологічні властивості культур, що входять до його складу. Запропоновано схему комплексного застосування бактонорму у поєднанні з імуномодулятором і глутасолом.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.Г. Матковська; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню можливості виявлення специфічних антитіл в секретах організму (носовому, піхвовому, слізному) проти вірусу інфекційного ринотрахеїту - пустульозного вульвовагініту (ІРТ-ІПВ), ролі показників антитіл і цитоморфологічних даних виділення вірусу при проведенні заходів по оздоровленню господарств від ІРТ-ІПВ. Одержані результати свідчать про наявність антитіл в секретах і можливість використання цих біологічних рідин організму для діагностики ІРТ-ІПВ шляхом виявлення в них специфічних антитіл в РНГА та РНБА. Запропоновано використовувати показники антитіл в носовому секреті для вивчення дії вакцин при різних способах їх введення, а також для виявлення передачі цього вірусу невакцинованим тваринам при контакті з імунізованими. Цитоморфологічний метод дає можливість робити висновок про вірулентність польових штамів вірусу ІРТ-ІПВ, а також про ефективність інтраназальної імунізації. Дослідження з використанням цитоморфологічного методу довели можливість виявлення мінливості тинкторіальних властивостей внутрішньоядерних тілець-включень при ІРТ-ІПВ; спочатку вони базофільні, а в процесі розвитку набувають оксифільних властивостей.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / В.В. Шарандак; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено основну локалізацію сальмонельозного антигену у тканинах кишечника у разі його преорального застосування. Доведено, що нагромадження антитілоутвірних клітин у тканинах кишечника є основою місцевої імунної реакції на сальмонельозний антиген. Розкрито значення реакції лімфоїдної тканини кишкового каналу у формуванні резистентності проти збудників сальмонельозної інфекції. Відзначено більш інтенсивний вплив антигену на імунологічні показники телят, імунізованих перорально, у порівнянні з парентеральним введенням. Експериментально обгрунтовано та розроблено методику виготовлення еритроцитарних діагностикумів для постановки реакції непрямої гемаглютинації на основі танізованих і сенсибілізованих еритроцитів барана антигенами S. dublin і S. typhimurium. Визначено роль клітинних і гуморальних факторів імунітету у захисті телят від збудників сальмонельозу у разі перорального метода імунізації їх у різному віці після народження.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.03 / О.В. Волосянко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 46 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості перебігу персистуючої герпесвірусної інфекції у великої рогатої худоби (ВРХ) та розроблено засоби для діагностики, профілактики та боротьби з інфекційним ринотрахеїтом (ІРТ). Проаналізовано та узагальнено дані, що характеризують епізоотичну ситуацію щодо ІРТ ВРХ у тваринницьких господарствах України за 1997 - 2002 рр., визначено особливості динаміки формування гуморального імунітету в тварин за умов щеплення живою вакциною та інактивованим імунізуювальним препаратом протигерпесвірусної дії. Обгрунтовано необхідність створення засобів специфічної профілактики ІРТ ВРХ імуногенних, непатогенних та володіючих протективною дією для використання в системі заходів профілактики та боротьби з цим захворюванням. Визначено ефективність та здатність вакцини живої "ІРТ-LG" в стаціонарному осередку інфекції усувати клінічні прояви ІРТ, що є однією з важливих характеристик вакцини проти герпесвірусної інфекції. Вивчено особливості репродукції герпесвірусу 1 штаму "ІРТ-LG" у перещеплюваній культурі клітин трахеї теляти, його імуногенні, непатогенні та протективні властивості у складі живого вакцинного препарату, а також імуномодулювальну дію мікроорганізму виду Bacillus alvei штаму 413 на лабораторних і сільськогосподарських тваринах. Визначено можливість на ефективність використання як гетерогенного антигена цього штаму для виготовлення імунізувального препарату "Ретравак Б" з метою профілактики ІРТ ВРХ всіх вікових груп. Установлено, що щеплення "Ретравак Б" новонародженим телятам інтраназально та перорально вже через дві години стимулює клітинний імунітет, що характеризується збільшенням показника макрофагальної трансформації мононуклеарів крові та зниженням лейкоцитарного індексу інтоксикації. Визначено, що вакцина жива "ІРТ-LG" та "Ритравак Б" у разі серопозитивності тварин до збудника лейкозу в стадії до 18 % забезпечує формування високого рівня гуморального імунного захисту проти герпесвірусної інфекції у ВРХ.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.03 / В.О. Ушкалов; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2002. — 39 c. — укp.

Аннотация: Висвітлено фактори патогенності збудника сальмонельозу та розроблено засоби для активної і пасивної імунопрофілактики та імунотерапії сальмонельозів. Проаналізовано епізоотичну ситуацію щодо сальмонельозів сільськогосподарських тварин у тваринницьких господарствах України за 1990 - 2000 рр., визначено етіологічну структуру і спектр домінуючих сероварів збудника в Україні. Встановлено ступінь розповсюдження збудників сальмонельозів тварин з ознаками токсигенності й адгезивними антигенами. Обгрунтовано необхідність створення засобів специфічної профілактики і терапії сальмонельозів з використанням факторів патогенності збудників як протективних антигенів. Удосконалено методику бактеріологічної діагностики сальмонельозів тварин. Досліджено біологічні, фізико-хімічні, імуногенні властивості екзотоксинів та адгезивних антигенів сальмонел. Розроблено спосіб виготовлення вакцини інактивованої субодиничної проти сальмонельозу тварин та розглянуто імунобіологічні властивості біопрепарату в експериментах на лабораторних і продуктивних тваринах. Проаналізовано стан прооксидантно-антиоксидантної системи у тварин, щеплених проти сальмонельозу та у разі експериментального відтворювання даного захворювання. Запропоновано додатковий критерій оцінки якості вакцинних препаратів за показником нешкідливості. Висвітлено спосіб виготовлення імунної сироватки проти сальмонельозу та ешерихіозу молодняка тварин та доведено профілактичну і лікувальну ефективність препарату в лабораторних дослідах та за виробничих умов.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / І.М. Ксьонз; УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень щодо застосування та науково-експериментального обгрунтування методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для діагностики хламідіозу свиней з застосуванням наборів реагентів, призначених для діагностики даної хвороби в людини. Розроблено методи відбору проб клінічного матеріалу для ПЛР-аналізу від свиней різних статевих і вікових груп та вивчено діагностичну цінність цього методу. Проведено випробування методу ПЛР для діагностики хламідіозу свиней в лабораторному та польових дослідах, запропоновано схеми оздоровчих заходів проти цієї інфекції. Запропоновано методичні рекомендації щодо діагностики хламідіозу свиней методом полімеразної ланцюгової реакції з використанням набору фірми "Літех".

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / І.А. Гуренко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто етіологічну структуру змішаних форм респіраторних хвороб телят в Автономній Республіці Крим. Визначено, що причиною виникнення цих хвороб є різні поєднання вірусів ПГ-3, ІРТ, адено- і хламідії. З усіх змішаних форм поєднання ПГ-3 + ІРТ + алено + хламідії виявлено в 15 % випадків, ПГ-3 + ІРТ + хламідії - у 13,5 %, ПГ-3 + хламідії - у 28 %, ПГ-3 + ІРТ - у 21,7 % випадків. Виділено пастерелі, стафілококи, кишкову паличку та протей. У чистому вигляді від тварин, хворих на респіраторні хвороби, вірус ПРГ-3 і хламідії виділено тільки у разі гострої форми хвороби в початковій її стадії. Встановлено фактори, що сприяють виникненню змішаних респіраторних хвороб телят. Досліджено епізоотологічну ситуацію стосовно змішаних респіраторних хвороб великої рогатої худоби в Криму. Описано клінічну картину захворювання та патологоанатомічні зміни в телят, що загинули. Розроблено тест-систему імуноферментного аналізу з метою проведення діагностики хламідійних інфекцій великої рогатої худоби та змішаних респіраторних інфекцій телят та доведено можливість її використання за умов виробництва. Запропоновано аерозольний метод терапії та профілактики змішаних форм респіраторних хвороб телят з використанням лікарської форми доксиветину в чистому вигляді та в суміші з іншими препаратами.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / М.І. Келеберда; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення впливу похідних імідазолонового ряду: левапізолону та його аналога ФІАНТ-2 на стан імунітету курчат у процесі щеплення їх вакцинами з імуносупресивною дією. На підставі дослідів зі застосуванням комплексу серологічних, гістоморфометричних і біохімічних досліджень розроблено й обгрунтовано нові схеми стимуляції імунітету під час вакцинації птиці проти інфекційної бурсальної та н'юкаслської хвороби. Встановлено, що левамізол (у дозі 2,5 - 4 мг/кг) та ФІАНТ-2 (у дозі 1 мг/кг) під час щеплення проти даних хвороб чинить імуностимульовану дію на стан гуморального імунітету та посилює продукцію лімфоїдних клітин бластів і пламацитів в імунокомпетентних органах, що проявляється активацією морфофункціонального стану відповідних гермінативних зон і збільшенням розмірів лімфоїдних структур. Експериментально доведено доцільність застосування імуностимуляторів з введенням їх через проміжки часу різної тривалості.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / С.В. Аранчій; Національний аграрний ун-т. — К., 1999.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины