Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Диагностика и терапия животных


Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / В.О. Гарькавий; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше експериментально встановлено відсутність кореляції між вмістом каротину та вітаміну A у телят 1 - 3-місячного віку. Доведено множинність внутрішньої патології у телят : A- і D-гіповітамінози та гіпопластична анемія розвиваються як супутні хвороби. Розроблено та теоретично обгрунтовано принципово новий спосіб одержання вітамінно-мінерального концентрату, який грунтується на підборі складових компонентів, функціонально поєднаних у клітинному обміні, сумісне використання яких посилює їх біологічну активність.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / К.М. Кунська; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено можливість надійної профілактики неонатальної диспепсії, що передбачає утримання тільних корів на неповноцінних раціонах протягом усього періоду вагітності, а не тільки у сухостійний період. Установлено взаємозалежність складових біологічного ланцюга корм - стан обміну речовин у корів-матерів - якість молозива - стійкість телят до захворювання на диспепсію. З метою корекції основних ланок патогенезу токсичної диспепсії новонароджених телят розроблено та клінічно апробовано комплексний електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ", визначено оптимальні дози його компонентів, зокрема калію хлориду.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.В. Чуб; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церка, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено показники вмісту рубця у клінічно здорових високопродуктивних корів за різних режимів годівлі та структурах раціону. Досліджено поширення та механізми розвитку вторинної дистонії рубця, першопричиною якої визначено: гепатодистрофію, кетоз, зміщення сичуга, ендотерміт, мастит, гнійно-некротичні процеси у ділянці кінцівок. Визначено показники вмісту рубця у разі цих патологій. Апробовано схему лікування корів, хворих на вторинну дистонію рубця, яку застосовують разом з лікуванням основного захорювання. Доведено, що застосування аміридину гідрохлориду та натрію хлориду разом із сумішшю за С.І. Смирновим відновлює моторику рубця, сприяє збільшенню загальної кількості інфузорій, підвищенню редуктазної, целюлолітичної та зниженню амілолітичної активності мікрофлори рубця. Виявлено підвищення рівня оцтової та зниження частки масляної кислот у вмісті рубця.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.А. Дикий; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / І.А. Максимович; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 19 с.: іл. — укp.

Аннотация: Вивчено типові симптоми, функціональний стан, прижиттєві гістологічні зміни печінки у кіз у випадку токсичної та спонтанної гепатодистрофії та гострого некрозу паренхіми. Експериментально й теоретично обгрунтовано методи лікування кіз з патологією печінки. Вивчено фізіологічні коливання деяких показників функціонального стану печінки у кіз. Установлено, що за умов токсичної гепатодистрофії розвивається білкова зерниста та жирова дистрофія печінки, патологія характеризується жовтяничністю, гепатомегалією, гіпоальбумінемією, зростанням концентрації загального та кон'югованого білірубіну, активності аспарагінової (АСТ) та аланінової трансфераз, гамма-глутамілтрансферази (ГГТ), лужної фосфатази. У випадку гострого некрозу печінки у кіз виявлено жовтяницю, значну гіпербілірубінемію, гіперферментемію (АСТ, ГГТ), некротичні зміни паренхіми. Визначено, що основою причиною гепатодистрофії у кіз є неповноцінна та незбалансована годівля за основними поживними та біологічно активними речовинами, інтоксикація свинцем, порушення утримання. У кіз, хворих на гепатодистрофію (спонтанну), виявлено жовтяничність (30 %), гепатомегалію (50 %), гіпоальбумінемію, диспротеїнемію, зростання концентрації загального та кон'югованого білірубіну, активності АСТ і ГГТ. Установлено, що лікування кіз за токсичної гепатодистрофії та гострого некрозу печінки має тривати не менше 7 - 10-ти діб з наступною реабілітацією хворих.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.В. Семьонов; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено вплив різного рівня протеїнового та амінокислотного живлення курей на концентрацію сечової кислоти в сироватці крові. Установлено, що надлишкове споживання птицею сирого протеїну, триптофану, аргініну та цистину призводить до розвитку сечокислого діатезу. Визначено, що ефективним методом профілактики хвороби є зниження в раціонах на 20 - 25 % від норми вмісту зазначених препаратів. Уперше доведено профілактичну дію у разі лікування сечокислого діатезу в курей вітчизняного ферментного препарату мікробіологічного синтезу - мацеробациліну ГЗх, запропоновано його дозування та регламент згодовування. Розроблено новий метод профілактичної терапії захворювання з застосуванням композиції гесаметилентетраміну та токоферолу ацетату.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / Н.І. Руда; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено показники природної резистентності телят, хворих на катаральну бронхопневмонію. Виявлено імунодефіцитний стан у хворих тварин: зниження активності клітинних і гуморальних факторів захисту організму. Експериментально обгрунтовано застосування імуномодуляторів РБС і БАІ-1 для профілактики захворювань на катаральну бронхопневмонію у телят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / М.І. Леньо; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення кислотно-основного балансу (КОБ) крові та сечі на сучасному методичному рівні експериментально та теоретично обгрунтовано розвиток метаболічного ацидозу в корів, хворих на кетоз. Визначено показники цього балансу залежно від ступеня кетонурії. Установлено основні показники, що характеризують розвиток метаболічного ацидозу. Вивчено інформативні дані щодо кислотно-основного балансу сечі, з використанням яких можна діагностувати метаболічний ацидоз, а також досліджено кореляційний взаємозв'язок між основними показниками КОБ крові та сечі у здорових і хворих на кетоз корів. Досліджено вплив внутрішньовенного введення глюкози на корекцію порушень КОБ хворих корів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / І.А. Жила; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Теоретично й експериментально обгрунтовано методи дослідження сечі у коней. Запропоновано ліміти основних показників сечі (білка, креатиніну, сечовини, активності ГГТ та їх індексів). Вивчено зміни функціонального стану ренальної системи за умов аліментарного виснаження, міоглобінурії, хронічного гастроентериту та гепато-ренального синдрому у випадку кормового отруєння. Вивчено мінеральний обмін за цих захворювань та вплив на нього функціонального стану нирок. Обгрунтовано механізм нефропатії за аліментарного виснаження, а також розвиток гепато-ренального синдрому у разі отруєння. Експериментально та теоретично визначено діагностичні критерії для виявлення ниркової недостатності. На практиці апробовано схему відновлення функціонального стану печінки та нирок у коней за гострого кормового отруєння. Відзначено, що критеріями діагностики гепато-ренального синдрому, крім того, є вміст білірубіну, висока активність АСТ, АЛТ і ГГТ у сироватці крові.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / Н.В. Вовкотруб; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано методи діагностики нефротичного синдрому у високопродуктивних корів і телят, хворих на колібактеріоз. Вивчено показники функціонального стану нирок у клінічно здорових високопродуктивних корів і телят першого місяця життя. Досліджено ступінь поширення та механізми розвитку нефротичного та гепаторенального синдромів у високопродуктивних корів. Запропоновано методи діагностики нефротичного синдрому на підставі визначення вмісту креатиніну у сечі та крові, сечовини та білка в сечі, розрахунків коефіцієнта реабсорбції, концентраційного індексу креатиніну та фактора концентрації сечовини. Обгрунтовано доцільність використання як діагностичних критеріїв визначення гепаторенального синдрому у високопродуктивних корів таких чинників, як гіперпротеїнемія, гіпоальбумінемія, позитивних результатів колоїдно-осадових проб, протеїнурії, глюкозурії, зниженого вмісту креатиніну та сечовини в сечі, збільшення відношення білок/креатинін, зменшення показника у 100 % корів концентраційного індексу креатиніну та коефіцієнта канальцевої реабсорбції. Вивчено вплив паранефральної новокаїнової блокади на функціональний стан нирок у комплексному лікуванні високопродуктивних корів з ознаками гепаторенального синдрому. Експериментально обгрунтовано критерії діагностики нефротичного синдрому в телят, хворих на колібактеріоз. Встановлено позитивний вплив урсоліту в комплексній схемі лікування даної патології у хворих тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / Н.В. Козій; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено динаміку показників, що характеризують стан білкового обміну та системи гемостазу у разі бронхопневмонії у телят, розроблено комплексні методи її лікування. Встановлено розвиток дисбалансу між прокоагулянтною та фібринолітичною системами в бік підвищення коагуляційних властивостей крові, що призводить до накопичення в просвіті альвеол, фібрину і порушення мікроциркуляції крові, а пригнічення її інгібіторного потенціалу збільшує можливість деструктивного впливу протеїназ різного походження в легеневій тканині, передусім у випадку гострого перебігу захворювання. На основі результатів проведених досліджень обгрунтовано необхідність використання протизапальних засобів у комплексному лікуванні тварин. Доведено високу ефективність інтраплеврального введення диметилсульфоксид-новокаїн-антибіотикового розчину та внутрішньом'язового - флуніксинмеглюміну. Встановлено, що протизапальна терапія сприяє відновленню вмісту білків "гострої фази", S-фракції, Ig G і Ig A та активності плазміну, а також зменшенню кількості фібриногену.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / Л.М. Соловйова; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Експериментально та теоретично обгрунтовано інформативність окремих методів діагностики токсичної гепатодистрофії у собак на тлі прижиттєвого вивчення гістологічної структури біоптатів печінки, що дало змогу рекомендувати деякі з них для ранньої діагностики хвороби. Розроблено методику біопсії печінки у собак. Доведено доцільність застосування диференціальної діагностики гепатодистрофії та цирозу печінки й ефективність застосування різних гепатопротекторів для лікування даної патології.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / А.О. Макарін; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Головна мета дисертації - вивчення впливу різного рівня кетонемії на показники природної резистентності корів та новонароджених від них телят. В роботі з'ясовано стан природної резистентності у корів в залежності від рівняя кетонемії у них, вивчено вплив підвищеного вмісту кетонових тіл в організмі корів на показники резистентності і захворюваність новонароджених від них телят, встановлений вплив деяких імуностимулюючих засобів на показники природної резистентності і ефективність лікування телят, хворих гострими розладами травлення. В результаті проведених досліджень отримані нові дані про вплив фракцій кетонових тіл на стан клітинних та гуморальних факторів природної резистентності у корів та новонароджених телят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.О. Скиба; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено порушення обміну речовин в організмі корів сухостійного періоду та народжених телят за умов недостатнього надходження з кормами раціону макро- і мікроелементів, розроблено новий підхід до лікування та профілактики даної патології. Визначено зміну мінерального складу крові (зниження вмісту Ca, Fe, Cu, Zn, K, Na, Ca/P-співвідношення) у сухостійних корів залежно від пори року. Проаналізовано особливості морфологічного складу крові сухостійних корів, стан обмінних процесів у їх організмі, кисню, вуглекислоти та пластичних речовин. Висвітлено вплив макро- та мікроелементів на пігментний, вуглеводний, білковий обмін та стан кислотно-лужної рівноваги. Описано комплексний біогенний стимулювальний препарат "Профстимкор", який нормалізує клінічні та біохімічні показники у сухостійних корів, підвищує вміст Zn, Cu, Fe, Mg, Na та Ca, показники кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну, рівня глюкози, загального білка, альбумінів та альфа-, бета-глобулінів, стабілізує показники вмісту буферних основ та величини pH крові.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / В.В. Мельник; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Опрацьовано технологію отримання цитомединів із легеневої тканини великої рогатьої худоби. Вивчено профілактичну та лікувальну дії препарату у разі неспецифічної бронхопневмонії телят. Розроблено методику застосування препарату для профілактики та лікування неспецифічної бронхопневмонії телят. Експериментально та теоретично доведено, що препарат цитомединів стимулює еритропоез, синтез альбумінів та IgG, функціональну активність нейтрофілів, лізоцимну активність сироватки крові, профілактує бронхопневмонію та підвищує ефективність терапії хворих телят.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / М.Г. Личук; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та науково обгрунтовано комплексне лікування хворих тварин із застосуванням хелатних сполук (метіонатів) мікроелементів селену, кобальту та вітамінного препарату "Урсовіт", а також застосування препарату "Еветсель" ("Polfa") телятам із симптомами білом'язової хвороби.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / Г.О. Ющенко; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше визначено роль глікозаміногліканів (ГАГ) у патогенезі сечокам'яної хвороби домашніх кішок, а також інформативність їх визначення у комплексній діагностиці урогенітіазу та взаємозв'язок з клінічними, ультрасонографічними та біохімічними показниками. Установлено ліміти вмісту ГАГ у сечі здорових і хворих на уролітіаз домашніх кішок, що дозволило удосконалити діагностику захворювання та контролювати ефективність лікувально-профілактичних заходів. Виявлено позитивний ефект застосування сулодексиду у комплексному лікуванні хворих тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / М.В. Утеченко; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено інформативність клінічних, біохімічних, сонографічних, прижиттєвих гістологічних і патоморфологічних змін у разі токсичної гепатодистрофії та гіпотрофії телят, жирової (у високопродуктивних) та аліментарній дистрофії корів, а також відновлено структуру та функції печінки під час лікування телят, хворих на токсичну гепатодистрофію. Для вивчення проблеми були використані клінічні, гематологічні, біохімічні, сонографічні, прижиттєві органолептичні та гістологічні (біоптати) і патоморфологічні методи досліджень. Висвітлено зміни структури та функцій печінки за умов токсичної гепатодистрофії телят та їх лікування, жирової (у високопродуктивних) та аліментарної дистрофії корів і гіпотрофії телят. Експериментально обгрунтовано тести для ранньої діагностики даних захворювань.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / М.Я. Тишківський; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено симптоми, патогенез та ефективність лікування корів, хворих на аліментарну дистрофію (АД), залежно від стадії хвороби. На підставі клінічних, морфологічних, біохімічних, імунологічних та ультразвукових методів дослідження розглянуто поширення патології, обгрунтовано етіологію та патогенез, вивчено симптоми АД у корів на різних стадіях хвороби. Експериментально обгрунтовано схему лікування корів з ознаками першої та другої стадій АД.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / І.П. Лігоміна; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Експериментально обгрунтовано застосування мінерально-вітамінно-амінокислотного препарату "Vitamin Complex + Oligo" у поєднанні з імуномодулювальним препаратом "КАФІ" для відновлення фосфорно-кальцієвого і А-вітамінного обміну та окремих показників природної резистентності в корів у зоні Полісся Житомирщини. Уперше проведено комплексне дослідження показників мінерального (Ca, P, Co, Cu, Fe, Zn) і А-вітамінного обміну, функціонального стану щитоподібної залози та печінки, окремих показників природної резистетності в лактуючих корів за умов полімікроелементної недостатності та низькоінтенсивного радіоактивного випромінювання в окремих господарствах даного регіону.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины