Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Фармацевтические науки / Технология лекарства и организация фармацевтического дела


Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Л.С. Петровська; Укр. фармац. акад. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Отримані, проаналізовані, вилучені та ідентифіковані 7 сполук: кемпферол, кверцетин, кверцетрин, гіперозид, авікулярин, кавова та елагова кислоти. Вперше вивчені амінокислотний та жирнокислотний склад листя горіху грецького. Розроблено раціональний склад та оптимальну технологію лосьйону з екстрактом листя горіху грецького. Досліджено фізико-хімічні властивості препарату, стабільність в процесі зберігання, його нешкідливість.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 15.00.01 / О.П. Яворська; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація містить результати експериментальних досліджень щодо отримання хелатної сполуки цинку з 2-меркаптобензтіазолом, підтвердження її структури, аналізу, вивчення токсичності та біологічної активності. В роботі наведено результати досліджень по обгрунтуванню складу, технології, аналізу та вивченню фармакологічної і мікробіологічної активності лікарських засобів на основі цинкової солі 2-меркаптобензтіазолу: протигрибкової суспензії "Меркаптодімекс" і вагінальних паличок "Меркабен" для профілактики та лікування ендометриту.

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.01 / В.А. Загорій; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2002. — 30 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні запропоновано та науково обгрунтовано концептуальні підходи щодо проведення реконструкції та модернізації технологічного процесу фармацевтичного підприємства, відповідно до міжнародних стандартів та вимог GMP. Розроблено систему управління контролю якості лікарських засобів згідно з стандартами GMP і GLP. Науково обгрунтовано необхідність організації та проведення перманентного післядипломного навчання та атестації спеціалістів, зайнятих у сфері створення, виробництва та реалізації ліків. Запропоновано пакети нормативних документів організації та створення професійних товариств (об'єднань), орієнтованих на захист вітчизняного виробника та усіх суб'єктів фармацевтичної діяльності.

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.01 / В.А. Загорій; Укр. фармац. акад. — Х., 1999. — 33 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовані, розроблені та запропоновані інструктивно-методичні рекомендації з організації контролю та дотримання санітарно-технічного, технологічного режиму в умовах дотримання норм та стандартів GMP при проведенні реконструкції та модернізації фармацевтичного підприємства; з аналізу захворюваності персоналу та техніки безпеки; з аналізу кадрового складу працюючих у сфері фармацевтичної промисловості та визначення потреби в їх післядипломній підготовці. Науково обгрунтована і реалізована програма реконструкції і модернізації цеху м'яких лікарських форм та дільниці по виготовленню ін'єкційних розчинів на фармацевтичній фірмі "Дарниця" та підвищення кваліфікації персоналу. Вивчена захворюваність працюючих у взаємозв'язку з умовами їх праці. Проведено аналіз деяких фінансово-господарських показників та показана динаміка їх розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Р.В. Сагайдак; Нац. фармац. акад. України. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено комплексний підхід до вибору постачальників субстанцій та матеріалів. Наведено організаційно-практичні засади процесу складування матеріальних ресурсів та запропоновано алгоритм оптимального руху потоків на складах фармацевтичних підприємств (ФП). Розроблено модель управління запасами за умов ФП. Доведено необхідність використання тягнучої системи організації виробництва та методики оптимізації виробничої програми з урахуванням фінансових критерії. Представлено модель оптимізації регіональної збутової політики ФП з використанням теорії графів. Обгрунтовано організаційне забезпечення впровадження логістики у виробництво. Наведено модель формування інформаційних потоків, а також методику розрахунку комплексного показника ефективності управління ресурсами ФП та побудовано багатофакторну модель залежності комплексного показника від незалежних змінних.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Т. В. Кузнецова; Київ. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності з використанням традиційного методу фармакотерапії та гірудотерапії. Визначено перелік препаратів, що увійшли до розроблених формулярів лікарських засобів за кодами F 10.0 - F. 10. 4 міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Проведено дослідження щодо використання медичних п'явок у процесі лікування алкогольадиктивних хворих. Розроблено інструктивно-методичні рекомендації щодо нормативно-правового регулювання контрольно-дозвільного обігу медичних п'явок на етапах гірудообігу від розведення до знищення. Доведено вартісні переваги використання гірудотерапії в порівнянні з традиційною фармакологією у разі купірування абстинентного синдрому.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / А.І. Бойко; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено фармакоекономічні параметри сукупності протидіабетичних лікарських засобів. Проведено аналіз їх споживання на базі вибіркового, статистичного підходів та моделі суцільної вибірки. Розроблено методику нормативного аналізу протидіабетичних засобів та розрахунку їх фармакоекономічних параметрів. Запропоновано методику визначення фактичного стану лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет (ЦД) і нецукровий діабет у взаємозв'язку з показниками фінансування їх фармакотерапії. Наведено методики визначення індивідуалізованої потреби у препаратах інсуліну для лікування ЦД та - у пероральних гіпоглікемічних лікарських засобах. Створено програмне забезпечення, структуру та базу даних для оптимізації інформативних можливостей аналізу стану споживання лікарських засобів для лікування діабету, орієнтовану на аналіз стану забезпечення хворих лікарськими засобами на підставі даних вивчення джерел фінансування їх фармакотерапії. Наведено методичні рекомендації щодо фармацевтичної опіки хворих на ЦД у разі продажу їм певною аптекою протидіабетичних лікарських засобів. Обгрунтовано використання елементів оцінки якості життя у хворих на ЦД залежно від використання сучасних (інноваційних) лікарських форм протидіабетичних лікарських засобів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / І.В. Жирова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано методичні підходи щодо вдосконалення медикаментозного забезпечення хворих на цукровий діабет за умов медичного страхування. Проведено аналіз епідеміології захворюваності на цукровий діабет в Україні й у світі. Досліджено витрати систем охорони здоров'я на лікування цукрового діабету, виявлено їх збільшення з появою ускладнень. Проведено аналіз законодавчої бази з питань організації медикаментозної допомоги хворим на цукровий діабет, визначено основні проблеми реалізації існуючих пільг, обгрунтовано шляхи їх вирішення. Встановлено необхідність впровадження обов'язкового медичного страхування для хворих на цукровий діабет. Проаналізовано основні методи фармакоекономічних досліджень, визначено їх переваги та недоліки. Обгрунтовано вибір методів для фармакоекономічної оцінки схем лікування цукрового діабету. Запропоновано формулярний довідник, що є складовою формуляра і містить дані про антидіабетичні лікарські засоби відповідно до міжнародної класифікації АТС, основну фармакологічну інформацію, фармакотерапевтичні й фармакокінетичні особливості препаратів, а також інформацію про небажану дію у разі спільного застосування з іншими препаратами.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / В.М. Назаркіна; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретико-методологічні основи дослідження соціально-трудових процесів. Визначено особливості реалізації соціально-трудових відносин за умов праці молодого фахівця, на етапі самостійної професійної діяльності провізора та на рівні управління. Визначено фактори, що впливають на процес управління соціально-трудовими відносинами та досліджено перспективні напрямки його оптимізації. У рамках комплексного підходу вивчено систему мотивації праці фармацевтичних працівників та визначено соціальні резерви підвищення ефективності їх діяльності. На базі результатів аналізу створено методичні підходи до удосконалення управління соціально-трудовими відносинами у фармацевтичній галузі, які знайшли практичне використання в управлінських структурах на рівні регіонів, районів та окремих фармацевтичних підприємств різних форм власності, а також впроваджені до навчального процесу фармацевтичних закладів освіти.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Т.М. Краснянська; Київ. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено ретроспективне дослідження динаміки показників розвитку та сучасного стану аптечної галузі України за період с 1911 по 2004 р. Доведено, що показник товарообігу на 1-го працюючого за умов нестабільності цін не може бути об'єктивним показником продуктивності праці. Розроблено кваліфікаційні характеристики нового покоління посад, професій і деяких професійних угруповань для персоналу підприємств промислової фармації та "уповноваженої особи" з контролю якості лікарських засобів. Наведено основні організаційно-методичні рекомендації, Положення, програми й учбові плани для організації повноцінної підготовки, перепідготовки, удосконалення й атестації кадрів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Л.В. Галій; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено комплекс заходів щодо державного регулювання цін на медикаменти за сучасних умов, визначальними з яких є постійне ведення Національного переліку основних лікарських засобів та впровадження реєстрації цін виробників основних лікарських засобів (ОЛЗ). Розроблено та запропоновано Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров'я України методику проведення експертизи та державної реєстрації цін виробників ОЛЗ з використанням показника доступності лікарського забезпечення. Визначено формулу обрахування зазначеного показника. Описано структуру бази даних цін країн світу на ОЛЗ для забезпечення інформаційних потреб державних органів, які здійснюють політику регулювання. Наведено методичні рекомендації щодо проведення моніторингу системи цін на ОЛЗ як інструменту ефективного контролю за виконанням заходів державної політики регулювання ціноутворення.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Л.Ю. Бабінцева; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше досліджено та проаналізовано чинники управління персоналом фармацевтичного промислового підприємства за умов перехідного періоду економіки держави та впровадження міжнародних вимог GMP ЄС та стандартів ISO. Вивчено й обгрунтовано взаємозв'язок між основними показниками діяльності промислового підприємства, а також тенденціями їх розвитку та якісними змінами кадрового складу взагалі та за окремими контингентами працюючих зокрема. Уперше запропоновано уніфіковану методику анкетування працівників промислового підприємства для динамічного комп'ютерного аналізу чинників управління персоналом. Наведено науково-методичні рекомендації для подальшої розробки теорії мотивації трудової діяльності, підвищення ефективності праці шляхом регулювання мотиваційного механізму на різних рівнях народного господарства. Запропоновано концепцію інформатизації ринку лікарських засобів та фармацевтичних послуг з урахуванням принципів інтеграції в єдину міжнародну комп'ютерну мережу та здійснено її технологічну реалізацію.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / О.В. Шуванова; Нац. фармац. акад. України. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів дослідження інформаційних потреб фахівців системи лікарського забезпечення населення розроблено автоматизовану інформаційно-пошукову систему (АІПС) "Фармінфо", призначену для забезпечення фармацевтичною інформацією широкого кола фахівців. Створено інформаційну маркетингову систему "Архіви Доктора Прайса Н", яка надає широкі можливості у накопиченні та аналізі комерційної інформації у фармації. Вивчено її ефективність. Розроблено еспертну систему "Субстанції лікраських засобів" для обгрунтування прийняття рішень щодо доцільності виробництва субстанцій в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.01 / Л.Л. Давтян; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 42 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено науково-методичні принципи розробки складу та технології лікарської плівки, гелю та мазі для стоматології. На підставі вивчення фармако-технологічних, біофармацевтичних, фізико-хімічних, фізико-механічних та кінетичних властивостей м'яких лікарських форм обгрунтовано теоретичні та експериментальні підходи щодо створення оптимального складу та технології стоматологічних пролонгованих лікарських засобів. Проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень щодо вивчення впливу технологічних факторів на фармако-технологічні показники, а також залежність якості лікарських плівок від їх фізико-механічних параметрів. Експериментально встановлено та теоретично обгрунтовано залежність стабільності, фізико-механічних та структурно-механічних властивостей стоматологічних лікарських засобів від концентрації та способу введення допоміжних речовин. Вперше розроблено та впроваджено у промисловість технології виробництва лікарських плівок та стоматологічного гелю.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / А.А. Бабський; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2002. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано комплексні науково-теоретичні підходи та практичні проекти обгрунтованих технологій процесу гармонізації взаємопов'язаних факторів, які активно впливають на виробництво, реалізацію та споживання лікарських засобів. З'ясовано, що в Україні до цього часу недостатньо напрацьовано законодавчу та нормативну базу фармацевтичного права. Розроблено інструктивно-методичні рекомендації з удосконалення фармацевтичної діяльності, проект закону України "Про фармацевтичну діяльність".

Источник: Автореф. дис... д-ра фарм. наук: 15.00.01 / О.П. Гудзенко; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2004. — 38 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано стандартизовані варіанти лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів, які базуються на мінімізації витрат шляхом оцінки фармакотерапевтичної дії лікарських засобів. Передбачено можливість вибору стандартизованих варіантів залежно від медичних показань стану хворого та наявності коштів на придбання лікарських засобів. Стандартизовані варіанти розглянуто як системно обгрунтовані положення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів. Науково обгрунтовано технологію регіонального виготовлення, методи контролю якості розчинів "Реополіглюкін" і "Трисіль" у полівінілхлоридній упаковці та проведено їх фізико-хімічні дослідження. Одержано дані щодо проникності води та іонів солей у полівінілхлоридній тарі, а також значення осмолярності даних інфузійних розчинів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / О.В. Якимів; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено лікувально-профілактичні засоби на основі кондитерських виробів - льодяникових карамелей з сухими екстрактами ехінацеї та деревію, карамелі з начинкою з сухим соком калини. На підставі фізико-хімічних і технологічних досліджень визначено оптимальний склад і раціональну технологію виготовлення карамелі з екстрактом ехінацеї, деревію за лабораторних та промислових умов і карамелі з начинкою, що містить сухий сік калини - за промислових умов. Вивчено показники їх якості, мікробіологічну чистоту та корисність.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / О.В. Гетало; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та досліджено магнієвмісні засоби у формі сиропу та композиційного розчину. Теоретично й експериментально обгрунтовано склад таких засобів. Підібрано оптимальну концентрацію магнію хлориду та піридоксину гідрохлориду. Запропоновано технологію виробництва. Створені магнієвмісні засоби характеризуються стабільністю фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних властивостей за тривалого (24-х місяців) зберігання. Установлено, що у разі ентерального введення сироп і композиційний розчин забезпечують рівномірне у часі надходження магнію до сироватки крові. Запропоновано технологічні схеми виробництва та методики стандартизації розроблених магнієвмісних засобів для внутрішнього застосування.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / О.О. Макогонська; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан забезпечення ветеринарної медицини ветпрепаратами та перспективи створення вітчизняних антигельмінтних засобів. Опрацьовано методики якісного та кількісного аналізу 5-пропілтіо-2-метилкарбамінобензімідазолу. Досліджено вплив допоміжних речовин на властивості суспензії та гранул з альбендазолом, їх оптимальний склад та розроблено раціональні технології виготовлення. Встановлено терміни придатності лікарських форм. Визначено токсичність суспензії та гранул з альбендазолом, з'ясовано ефективність їх використання у лікуванні.

Источник: Автореф. дис. канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / І.В. Софронова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено науково-обгрунтовані рекомендації щодо оптимізації забезпечення населення препаратами для активної імунізації з використанням комплексного підходу. Вивчено систему організації імунопрофілактики населення та медикаментозного забезпечення імунізації в Україні, досліджено рівень вакцинації населення. Проведено маркетингові дослідження ринку вакцин в Україні. Розроблено автоматизовану інформаційно-маркетингову систему "Вакцини" для удосконалення довідково-інформаційного та маркетингового обслуговування процесу постачання вакцинними препаратами. Оцінено ефективність виробництва вакцин. Запропоновано методику порівняльної оцінки економічної ефективності вакцинації з урахуванням вартості медикаментозного лікування захворювань і вартості вакцини. Проведено економіко-математичне моделювання прогнозування обсягів продажу вакцин. Здійснено моделювання управління запасами вакцин з використанням логістичних підходів.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины