Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Гастроэнтерология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / О.Ю. Бандурин; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено комплексне біофізичне та біохімічне дослідження жовчі хворих на хронічний холецистит (ХХ) залежно від типу дискінетичних розладів жовчного міхура. Визначено взаємозв'язок між типом даних розладів та змінами біофізичних показників жовчі. Показано, що найбільш істотні зміни біофізичних властивостей жовчі спостерігаються у хворих з супутньою гіпотонічно-гіпокінетичною дискінезією і вони подібні до змін у хворих на жовчнокам'яну хворобу (ЖКХ). Доведено можливість та діагностичну цінність вивчення нативної жовчі за допомогою рентген-дифракційного аналізу. Встановлено однонаправлені зміни мікроелементного складу жовчі у хворих на ХХ та ЖКХ, що спостерігаються у випадку утворення жовчних конкрементів. Виявлено зміни питомої електроповідності жовчі залежно до типу дискінетичних розладів у хворих на ХХ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Г.І. Ковальчук; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше у мешканців Львівщини вивчено поширенність поєднання дуоденогастрального (ДГР) і гастроезофагеального (ГЕР) рефлюксів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХДК). Виявлено підвищення кількості випадків такого поєднання в останні 10 років удвічі. Установлено, що наявність ДГР і ГЕР у хворих на ВХДК не впливає на ефективність ерадикації Hp-інфекції та загоєння дуоденальних виразок за умов використання потрійної антигелікобактерної терапії (АГТ) (блокатора водневої помпи (БВП) і двох антибіотиків) та модифікованої АГТ (БВП, колоїдного вісмуту та/або урсодезоксихолевої кислоти (УДХК)), а також встановлено позитивний ефект підтримувальної терапії протягом 4-х тижнів (омепразолу з ломперидоном або омепразолу з домперидоном і УДХК) на ці показники. На підставі результатів комплексного дослідження хворих на ВХДК у поєднанні з ДГР і ГЕР вивчено особливості клініки, дані ендоскопії та кислотно-лужного стану верхніх відділів травного каналу, інфікованість слизової оболонки шлунка таких хворих Helicobacter pylori, ефективність загоєння ерозивно-виразкових уражень і ерадикації гелікобактерної інфекції за різних режимів лікування. Розроблено пріоритетний оригінальний метод одночасного виявлення ДГР і ГЕР у хворих на ВХДК, який полягає у вимірюванні pH окремо вмісту шлунка і стравоходу за допомогою pH-мікрозонда.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / О.М. Сухолитка; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено ефективність застосування нового вітчизняного синбіотика "Біфтоп" під час лікування кишкового дисбактеріозу та стеатогепатозу, що виникли на фоні хронічного панкреатиту (ХП) та цукрового діабету (ЦД). Запропоновано використання деяких ферментів та фруктози для визначення функціонального стану печінки за порушеної екзокринної й ендокринної функцій підшлункової залози. Вивчено інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів - антиоксидантного захисту (ПОЛ - АОЗ) і стан мікробіоценозу у хворих на ХП та ЦД. Доведено високу ефективність біфтопу у лікуванні хворих на ХП та ЦД, зокрема, виявлено швидке відновлення мікробіоценозу кишечника, покращення глікогенізації печінки, її функціональних показників, а саме: нормалізацію ферментного спектра та стабілізацію системи ПОЛ - АОЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Т.І. Ярмола; Івано-франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено порівняльне дослідження структури, частоти та клінічних особливостей уражень слизової оболонки гастродуоденальної зони (ГДЗ), індукованих нестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ) у хворих на ревматизм, ревматоїдний артрит (РА) та остеоартроз (ОА). Встановлено, що частота та важкість уражень шлунка та дванадцятипалої кишки та патоморфлогічні зміни в них не залежать від нозологічної форми ревматичного захворювання та не пов'язані з наявністю та ступенем обсіменіння слизової оболонки ГДЗ Helicobacter pylori (HP). Виявлено, що на початкових етапах прийому НПЗЗ ендоскопічними проявами уражень слизової оболонки ГДЗ є плямиста гіперемія, ерозивні та виразкові ураження, а морфологічним субстратом - лімфоцитарна інфільтрація слизової оболонки. Вперше запропоновано застосовувати під час комплексного лікування хворих на ревматизм вітчизняного протизапального препарату "Амізон", який не поступається в ефективності диклофенаку і не має побічної дії на слизову оболонку ГДЗ, притаманну НПЗЗ. Вперше для зменшення негативного впливу НПЗЗ на слизову оболонку ГДЗ під час лікування РА та ОА запропоновано проводити локальну навколосуглобову терапію у вигляді примочок з диметилсульфоксидом, гепарином та диклофенаком натрію та дротаверином гідрохлориду з одночасним зменшенням дози перорального прийому НПЗЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Е.П. Демида; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено клініко-біохімічні, лабораторні та сонографічні особливості неускладнених форм холестерозу жовчного міхура, розглянуто методи їх діагностики та лікування у хворих з надлишковою масою тіла. Встановлено, що для неускладненого холестерозу жовчного міхура характерний латентний перебіг, помірні зміни показників функціонального стану печінки, дисліпідемія, зниження моторно-евакуаторної функції жовчного міхура, зменшення вмісту жовчних кислот і підвищення концентрації холестерину, особливо в міхуровій порції жовчі, наявність великої кількості кришталиків холестерину та мікролітів за мікроскопії центрифугату міхурової жовчі. Виявлено, що скоротлива функція жовчного міхура найбільш знижена за дифузних форм холестерозу - сітчастої та поліпозно-сітчастої, а за поліпозної - у меншій мірі. Доведено, що дієта з обмеженням енергетичної цінності за рахунок вуглеводів збагачена полієнами, харчовими волокнами, вітамінами та мінералами, а також подовжені курси терпії лецитином та урсофальком сприяють нормалізації ліпідного, вуглеводного обмінів, біохімічного складу жовчі, запобігають прогресування та викликають регрес сонографічних показників холестерозу жовчного міхура.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / В.В. Сулима; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання удосконалення діагностики та лікування виразкової хвороби, хронічного неатрофічного й атрофічного гастриту. Розширено та поглиблено уявлення про особливості клініко-ендоскопічних і морфофункціональних проявів у пацієнтів з зазначеними хворобами, частоту інфікування Helicobacter (H.) pylori. Визначено особливості відновлення рівня кислотопродукції та клітинного складу залозистого апарату слизової оболонки фундального відділу шлунка в осіб з виразковою хворобою після ефективної ерадикації H. pylori. Обгрунтовано можливість використання спектрофотометрії для спостереження морфо-функціонального стану слизової оболонки гастродуоденальної зони, що зумовлює можливість використання цього методу в діагностиці хвороб шлунка та дванадцятипалої кишки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / А.В. Латфуліна; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше проведено комплексне вивчення біохімічних, морфологічних та імуногістохімічних показників, що мають головне значення у механізмі прогресування хронічного гелікобактерного гастриту. У хворих на хронічних гастрит (ХГ), асоційований з Helicobacter pylori (Hp) вивчено проліферитивну активність за експресією маркера Кі-67 та глибину залягання Hp у слизовій оболонці шлунка (СОШ). Визначено, що хронічний гелікобактерний гастрит завжди супроводжується гіперпроліферацією СОШ, а рівень підвищення експресії Кі-67 прямо пропорційно залежить від ступеня її заселення Hp. Доведено, що глибина залягання Hp характеризує їх інвазивний потенціал і зумовлює наявність перебудованих змін у СОШ.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.36 / А.Е. Дорофєєв; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2004. — 40 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано нове вирішення проблеми удосконалення діагностики та лікування неспецифічного виразкового коліту (НВК) та його позакишкових уражень, уточнено значущість сприяючих факторів та патогенетичних механізмів у розвитку позакишкових проявів НВК, порушень слизового бар'єра товстої кишки, процесів слизоутворення, мікробіоценозу кишечнику, характеру імунологічних, метаболічних змін. Розроблено класифікацію позакишкових уражень у хворих на НВК та алгоритм обстеження й лікування цих пацієнтів. Визначено рівень поширеності та форми позакишкових уражень у хворих на НВК. Досліджено роль дисплазії сполучної тканини у формуванні даної патології, доведено несприятливий вплив наявності дисплазії сполучної тканини на тяжкість перебігу, поширеність НВК, ступінь порушення мікробіоценозу кишечнику, розвиток позакишкових уражень. Вперше вивчено ураження щитоподібної залози у хворих на НВК, клінічні та лабораторні прояви антифосфоліпідного синдрому у даних пацієнтів. Доведено, що лікувальний комплекс хворих на НВК повинен складатися з базисної терапії, що включає дієтотерапію, вітамінотерапію, препарати 5-аміносаліцилової кислоти, за показаннями - кортикостероїди. Патогенетично обгрунтовано доцільність застосування пробіотиків, препаратів вісмуту, комплексу амінокислот, антиоксидантів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Е.Й. Лапковський; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Доповнено концепцію патогенезу хронічного некаменевого холециститу з урахуванням порушення балансу цитокінової системи з підвищеною продукцією прозапальних (ІЛ-6, ІЛ-8) цитокінів, активацією процесів ліпопероксидації та виснаженням антиоксидантних резервів організму. Встановлено провідну роль у патогенезі холециститу таких чинників, як запальний синдром, активація перекисного окиснення ліпідів з одночасним виснаженням антиоксидантних систем організму, дистонія відділів вегетативної нервової системи, супутне ушкодження шлунку. Доведено, що більше ніж у половини обстежених пацієнтів пребіг захворювань супроводжується гіперкінетичним типом порушень моторики жовчовивідних шляхів, а у третини - гіпокінетичним. Відзначено, що в 58 % випадків хронічний некаменевий холецистит супроводжується зниженою кислотністю шлункового вмісту, у 28 % - підвищеною, а у 67 % обстежених виявлено дуоденогастральний рефлюкс. Встановлено позитивний вплив на прогресування хронічного некаменевого холециститу вираженого дисбалансу вегетативної регуляції, що полягає у переважанні симпатикотонічного типу діяльності жовчовивідних шляхів. Виявлено, що у разі підвищеної активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи у 58 % випадків відбувається посилення, а у 40 % - ослаблення вагусних впливів. Вперше розроблено й апробовано диференційований підхід щодо лікування хворих на хронічний некаменевий холецистит на базі застосування у комплексній терапії альтану та дицетелу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / І.В. Смачило; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено спосіб стерилізації кутикули шляхом інкубації в розчині соляної кислоти, який зберігає її ферментативну та антимікробну активність.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Є.С. Сірчак; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України, Ін-т гастроентерології. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено клініко-патогенетичні особливості перебігу гіпертензивної портальної гастропатії (ГПГП) у хворих на цироз печінки (ЦП) та обгрунтовано її диференційовану терапію. Встановлено, що у хворних на ЦП з ГПГП одним з факторів обтяженого перебігу захворювання є персистування Helicobacter pylori (HP) у слизовій оболонці (СО) верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Показано, що клінічні ознаки ГПГП корелюють зі ступенем контамінації HP у СО шлунка, морфологічні зміни СО проявляються переважно у вигляді хронічного антрального гелікобактерного гастриту. З'ясовано, що у HP-негативних хворих ГПГП виникає, в першу чергу, на фоні печінкової недостатності та порушеної мікроциркуляції СО шлунка у поєднанні із кислотно-пептичним фактором. Проведено порівняльну оцінку ефективності диференційованої терапії ГПГП у хворих на ЦП з урахуванням наявності HP і стану кислоутворення за умов використання стандартних схем антигелікобактерної терапії (АГТ), та у модифікації із МВ "Поляна Квасова" на фоні базисної терапії ЦП із застосуванням глутаргіну.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / І.Т. Гавриш; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше з урахуванням результатів сучасних методів обстеження, зокрема, встановлення рівня FGF basic та інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у сироватці крові, визначення стану вегетативного забезпечення, вивчення стану перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантного захисту (АОЗ) установлено клініко-патогенетичні особливості перебігу різних форм хронічного панкреатиту (ХП) є виражений дисбаланс вегетативної регуляції. На підставі встановлених нових закономірностей формування і перебігу різних форм ХП обгрунтовано, розроблено й апробовано диференційований підхід до комплексної терапії цього захворювання з використанням парацетамолу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / М.Ю. Зак; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Уперше у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (ВХДПК) та хронічний гастрит (ХГ), асоційованих з Helicobacter pylori (Hp) за наявності гіпертонічної хвороби (ГХ) у слизовій оболонці (СО) шлунка визначено морфологічні та мікроциркуляторні зміни, стан NO-системи і рівень сечовини, а також кореляційні взаємозв'язки між ними. За гастродуоденальної патології виявлено ремоделювання мікросудин, а саме: збільшення концентрації колагену IV типу в їх базальних мембранах, ступінь вираженості якого зростала за поєднання ВХДПК і ГХ. Установлено, що незалежно від наявності ГХ у разі захворювань гастродуоденальної зони (ГДЗ) у СО шлунка концентрація стабільних метаболітів NO і сечовини значно перевищує ці показники у здорових осіб. Виявлено кореляційні взаємозв'язки показників нітриту та нітрату з гістологічними ознаками запалення, активності за умов хелікобактерної контамінації СО шлунка. Уперше визначено розходження значень сечовини в антральному відділі та тілі шлунка, які залежали від ступеня Hp-обсіменіння. Визначено пріоритет застосування антихелібактерної терапії у комбінації з ділтіаземом у порівнянні з атенололом під час лікування ВХДПК і ХГ, асоційованих з Hp, у хворих на ГХ шляхом вивчення клінічних і гемодинамічних показників, морфологічного стану СО шлунка, активності NO-системи та рівня сечовини. Обгрунтовано необхідність врахування гістологічних показників СО шлунка та рівня сечовини як маркерів оцінки ефективності антихелікобактерної та антигіпертензивної терапії під час лікування зазначеного контингенту хворих.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.36 / О.І. Головченко; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2004. — 40 с. — укp.

Аннотация: Уперше вивчено розповсюдженість гастродуоденальної патології у льотного складу Збройних сил України. Науково обгрунтовано показники для встановлення діагнозу функціональної диспепсії у льотного складу. Здійснено комплексне співставлення клінічного перебігу захворювання з морфологічним станом слизової оболонки шлунка, спричиненим інфекцією Helicobacter pylori (HP). Вивчено морфогенез у випадку HP-асоційованого запалення слизової оболонки шлунка. Проведено комплексне дослідження взаємозв'язків та співставлення моторно-евакуаторної, секреторної функції з контамінацією HP та рівнем інтестинальних гормонів у льотного складу. Установлено переконливий зв'язок ступеня контамінації слизової оболонки та рівня інтестинальних гормонів. З'ясовано, що інфекція є одним з провідних етіологічних чинників у розвитку функціональної диспепсії у пілотів. Поглиблено уявлення про моторно-евакуаторні порушення шлунків у разі функціональної диспепсії, апробовано методику визначення порушень евакуації з використанням ультразвукового методу дослідження. Визначено критерії для діагностики, лікування та реабілітації різних варіантів функціональної диспепсії у льотного складу, а також ефективність застосування медикаментозних і немедикаментозних засобів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / К.О. Просоленко; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено частоту та характер моторно-евакуаторних порушень гастродуоденальної зони у пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХ ДПК) та фактори, що визначають тип і тяжкість цих порушень. Розроблено диференційовані схеми їх корекції. За результатами комплексного обстеження встановлено, що ВХ ДПК характеризується різноманітністю клініко-інструментальних проявів залежно від типу моторно-евакуаторної дисфункції (ЕД). Уточнено патогенетичні взаємозв'язки між кислототвірною та моторно-евакуаторною функцією (МЕФ) шлунка. Вивчено кореляційні взаємозв'язки між клінічними й інструментальними даними за різних типів МЕД. З'ясовано частоту морфотипів шлунка у хворих на ВХ ДПК з різними типами МЕФ. Запропоновано нові способи клінічної оцінки тяжкості МЕД, морфотипу шлунка людини та клінічної ефективності лікування зазначених хворих. За результатами дослідження виявлено, що диференційоване застосування препаратів "Дротаверин" та "Домперидон" у комплексі з ампліпульстерапією дозволяє забезпечити патогенетичну корекцію МЕД і збільшити ефективність класичних схем терапії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / О.А. Дуло; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено ефективність застосування питного прийому мінеральної води Синяцького родовища на підставі вивчення результатів лікування 214-ти хворих на хронічний некалькульозний холецистит та дискінезії жовчовивідних шляхів віком від 20-ти до 60-ти років. Вперше запропоновано метод корекції комплесу порушень функціонального стану гепатобіліарної системи та біохімічного складу жовчі з використанням диференційованого питного прийому слабосульфідної мінеральної води залежно від стану моторики жовчного міхура та тонусу сфінктера Одді. Відзначено активізацію покращення загального стану пацієнтів, відновлення моторної функції жовчного міхура та тонусу сфінктера Одді, зовнішньо-секреторної функції печінки, нівелювання біохімічного холестатичного синдрому, що проявляється в досягненні стійкості та повноцінної ремісії захворювання.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / О.О. Крилова; Дніпропетр. держ. мед. акад.; АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено імунні та біохімічні показники, гістологічні зміни та їх взаємозв'язки у пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом (НВК) та хворобою Крона (ХК). За даних патологій вперше встановлено наявність синдрому ендогенної інтоксикації. У хворих на НВК і на ХК виявлено високий рівень запальних реакцій, інтенсифікацію процесів перекисного окиснення ліпідів і дисбаланс у системі антиоксидантного захисту. Зазначено, що для НВК більш храктерним є підвищення рівня катепсину D, малонового діальдегіду, а для ХК - вмісту основ Шиффа та каталази. Встановлено, що відмінною ознакою НВК є наявність перинуклеарних антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл і підвищення рівня Ig A, а для ХК характерне збільшення показників IgM. У хворих на НВК виявлено значно вищий рівень циркулюючих імунних комплексів у порівнянні з ХК. Вперше проведно вивчення гістологічних змін слизової оболонки найменш уражених ділянок товстої кишки, на підставі яких встановлено, що НВК відрізняється від ХК значною вираженістю запалення, алергії, деструкції та атрофії слизової оболонки. Встановлено, що зміни мікробіоценозу вмісту товстої кишки у хворих на НВК та ХК односпрямовані, але НВК відрізняється більшою вираженість дисбіотичних порушень за глибиною та спектром. Доведено ефективність використання аутоцитокінів та глутаргіну у комплексному лікуваннні хворих на НВК і ХК.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Т.В. Куц; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше вивчено стан детоксикувальної, білковосинтетичної та колагенотвірної функцій печінки у хворих на стеатоз печінки, хронічний гепатит (ХГ), цироз печінки (ЦП) невірусного генезу відповідно за показниками активності аргінази, орнітиндекарбоксилази та концентрації вільного оксипіролізу у крові. Установлено, що на тлі хронічних дифузійних захворювань печінки (ХДЗП) невірусного генезу, які перебігають з більш вираженими порушеннями її детоксикувальної функції й активацією процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), розвиваються моторно-евакуаторні дисфункції жовчовивідних шляхів у переважно за гіпертонічно-гіпокінетичним типом. Доведено, що за більш виражених порушень детоксикувальної, білковосинтезувальної функцій печінки й активації процесів ПОЛ ХДЗП невірусного генезу перебігають з порушенням мікробіоценозу кишечнику, а саме - зниженням росту цукроволітичної флори та підвищенням титрів протеолітичної флори, що призводить до підвищення активності процесів фібротизації печінки та подальшого прогресування захворювання. Проведено порівняльну оцінку ефективності корекції детоксикувальної, білковосинтетичної, та колагенотвірної функцій печінки у хворих на стеатоз печінки, ХГ та ЦП невірусного типу гепатопротекторами з різними механізмами дії. Вивчено характер і ефективність дії комбінованих холеретиків за порушення моторно-евакуаторної функції жовчовивідних шляхів і літогенних властивостей жовчі у хворих на стеатоз печінки з ХГ невірусної етіології. Обгрунтовано доцільність застосування екстракту Панкова - Дегтярьової під час лікування хворих на стеатоз печінки з дисфункцією жовчовивідних шляхів за гіпертонічно-гіпокінетичним типом. Уперше з використанням комплексу гепатопротекторів з лактулозою доведено можливість патогенетичної корекції порушень мікробіоценозу кишечнику у хворих на ХГ і ЦП невірусної етіології.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Е.І. Литвяк; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено критерії, які дозволяють за результатами динамічного ультрасонографічного дослідження жовчного міхура (ЖМ) протягом 20-ти хв оцінити характер його подальшої моторики та рівень вегетативного забезпечення моторної діяльності біліарного тракту (БТ), що може використовуватися під час скринінгових обстежень. Доведено доцільність застосування гострої медикаментозної проби за допомогою динамічного ультрасонографічного дослідження ЖМ для підбору жовчогінних препаратів. Доведено ефективність курсового лікування холівером та урсохолом з метою відновлення координованої взаємодії структур БТ та покращення функціонального стану вегетативної регуляції за окремих типів дисфункцій БТ. Показано більш високу ефективність холіверу у пацієнтів з гіпокінетично-гіпотонічним і гіпокінетично-нормотонічним типами дисфункцій БТ. З'ясовано, що у пацієнтів з гіпокінетично-гіпертонічним типом дисфункцій БТ більш значний позитивний вплив має урсохол. Обгрунтовано достатність використання цих препаратів у переважної більшості пацієнтів для комбінованої корекції біліарних дисфункцій, а також порушень функціонального стану ланок вегетативної регуляції.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Таміла Вікторівна Бондаренко; Дніпропетровська держ. медична академія, АМН України; Інститут гастроентерології. — Д., 2005.

Аннотация:


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины