Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Клиническая алергология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / А.В. Ковпак; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено причини масових спалахів алергічних захворювань у м.Комсомольську на Полтавщині. Проведено анкетування 5 тис. жителів міста, а також поглиблене алергологічне обстеження - близько тисячі. Проаналізовано контингент хворих з діагнозом "токсико-алергійний альвеоліт", які одержували клінічне лікування. Установлено, що сукупність хворих з бронхообструктивним синдромом у місті складають особи з бронхіально астмою (БА), хронічними обструктивними захворюваннями легень, алергічним і неалергічним ринітом, а не екзогенним альвеолітом, як вважалося раніше. Відзначено, що головною проблемою для жителів міста є алергічний риніт, зважаючи на його значну поширеність, відзначено наявність більше, ніж у половини цих хворих прихованого бронхоспазму. З'ясовано часту трансформацію риніту у БА. Доведено, що безпосередньою причиною виникнення респіраторних алергічних захворювань у місті є пилкові, побутові, грибкові і, меншою мірою, інші місцеві алергени (водорості, виробнича сфера). Зауважено, що завдяки розробці та запровадженню лікувально-профілактичного комплексу, що містить специфічну імунотерапію й аерозольну фармакотерапію, певні соціальні та санаторні заходи вже через рік було попереджено масові спалахи алергічних захворювань у місті.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / Я.М. Кулик; АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему підвищення ефективності ранньої специфічної діагностики бронхіальної астми та різних форм алергічного риніту в дитей. Інформативність ротаційного прик-тесту компакт-ланцетами з побутовими та пилковими алергенами порівнянно з традиційними методами алергодіагностики. Доведено ефективність різних модифікацій компакт-ланцетів з рідкими та висушеними алергенами. Встановлено прямий кореляційний зв'язок між результатами шкірних тестів та імуноферментного аналізу з відповідними побутовими та пилковими алергенами. Розроблено методику постановки й оцінки результатів ротаційного прик-тесту з мікст-алергенами. Встановлено ефективність і безпечність застосування прик-тесту за допомогою компакт-ланцетів для скринінгової діагностики алергічних захворювань у дітей. Показано, що ротаційний прик-тест у порівнянні з методом скарифікаційних проб є специфічним, простим у виконанні, доступним та уніфікованим.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.29 / О.А. Трунова; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2001. — 33 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми розвитку виробничо-обумовленої недостатності імунної системи гірників вугільних шахт і розроблено організаційні та лікувально-профілактичні заходи щодо їх усунення. Комплексно вивчено стан здоров'я, імунні системи і сенсибілізацію організму гірників різних вікових, стажевих і професійних груп. Виявлено групи ризику розвитку імунної недостатності і сенсибілізації організму, досліджено вплив виробничих чинників вугільних шахт на імунний та алергологічний статус гірників, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Розроблено систему організаційних і лікувально-профілактичних заходів щодо усунення імунної недостатності та алергізації організму, що враховує характер впливу виробничих чинників на організм.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / А.З. Акопян; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено розповсюдженість бронхіальної астми (БА), алергійного риніту (АР) та атопічного дерматиту (АД) серед дітей Києва за уніфікованою методикою ISAAC (I - II фази). На підставі аналізу результатів шкірного алергологічного тестування, бронхіальної гіперреактивності за показниками функції зовнішнього дихання і концентрацією загального IgE, поширенням візингу і БА, риносинусопатій та АР, дерматозів і АД, віково-статевих особливостей проявів клініки та об'єктивних маркерів вивчено етапність формування, а також еволюції даних захворювань. Досліджено взаємовідносини візингу і БА, риносинусопатій та АР, дерматозів, а також АД. Виявлено головні чинники ризику, які діють на кожному етапі формування та особливості їх зв'язку з об'єктивними маркерами. Рекомендовано створювати групи ризику щодо формування алергійних захворювань первинними ланками медичної допомоги дітям та провести алергологічну паспортизацію з метою контролю за процесом розвитку патології.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / В.О. Жмурко; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2000. — 21 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню та визначенню ролі імунних та ендокринних порушень у хворих на міастенію відповідно до клінічної форми захворювання, морфологічних змін тимуса. Розглянуто ефективність плазмаферезу у хворих після тимектомії у разі відновлення міастенічних розладів. Обгрунтовано доцільність вивчення імунних та ендокринних показників для удосконалення діагностики міастенії та оцінки стану хворих. На підставі проведених досліджень доведено, що імунні та ендокринні порушення у хворих на міастенію суттєво відрізняються відповідно до клінічної форми захворювання та пухлинної патології вилочкової залози. Ступінь даних порушень найбільш виражено у хворих генералізованою міастенією з пухлинами тимуса, а найменша - у хворих з локальною формою міастенії без пухлинної патології залози. Виявлено, що рівень аутоантитіл до нативної ДНК відображає процес переходу локальних змін у генералізовані та підвищується відповідно до тяжкості перебігу міастенії. Науково обгрунтовано доцільність використання плазмаферезу у комплексному лікуванні хворих на міастенію після неефективної тимектомії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / Л.М. Кириченко; АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему медикаментозної алергії (МА) в інфікованих мікобактеріями туберкульозу (МБТ) і хворих на туберкульоз дітей, її поширеність, клінічні прояви, вплив на перебіг туберкульозного процесу, методи діагностики та прогнозування ризику її розвитку. Вивчено частоту та структуру МА у зазначеної категорії хворих дітей, її клініко-імунологічні особливості, діагностику за допомогою шкірного прик-тесту та лабораторних методів дослідження (реакції інгібіції міграції лейкоцитів (ІМЛ), методу імунотермістометрії (ІТМ)). Розроблено критерії прогнозування ризику розвитку МА. Доведено високу інформативність лабораторних методів дослідження (реакції ІМЛ, методу ІТМ) та ПТ з медикаментозними алергенами у діагностиці МА, а також доцільність застосування секвенціального статистичного аналізу для визначення рівня ризику виникнення МА перед проведенням протитуберкульозної хіміотерапії або хіміопрофілактики.

Источник: Автореф. дис... д- ра мед. наук: 14.01.29 / В.О. Білоглазов; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати комплексного клінічного, функціонального, бактеріологічного, імунологічного обстежень і вивчення рівня ендотоксину кишкової палички, його рецепторів, а також гомеостазу та фібринолізу в 414 хворих на бронхіальну астму (БА) (ендогенну неалергічну) та хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ). Експериментальні дослідження проведено на 33 мишах лінії BALB/c та 46 безпорідних білих мишах. Встановлено, що дисбактеріоз кишечника в хворих на БА та ХОБ асоціюється з надмірним системним та місцевим (ендобронхіальним) впливом ендотоксину кишкової палички у разі дисрегуляції ендотоксинопосередкованих рецепторних структур, що створює патофізіологічні умови для тяжкого клінічного перебігу захворювань, зниження ефективності традиційних комплексних схем лікування, призводить до вираженого імуно-гемокоагуляційного дисбалансу. Експериментально доведено можливість перорального застосування тималіну. Висвітлено високу клініко-функціональну ефективність та корекцію порушень імунітету і гемостазу замісною пероральною терапією тималіном у хворих на БА і ХОБ та елімінації з крові ендотоксину та комплексів ендотоксину і фібронектину за допомогою ДНК-сорбентів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / Є.В. Вихованець; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Представлені результати дослідження стану імунної та гіпофізо-тиреоїдної систем у дітей, які проживають на територіях, що зазнали забруднення від радіонуклідів внаслідок Чорнобильської катастрофи. Встановлено вплив малих доз опромінення на імунну систему і наявність . 131DІ-дозозалежних тиреоїдних аутоімунних порушень. З урахуванням одержаних результатів обгрунтована необхідність регулярного імунологічного обстеження дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / С.В. Шевченко; АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Подана до захисту дисертація, а також 10 наукових публікацій, в яких відображені результати комплексного клініко-імунологічного дослідження, що базувалось на порівняльному аналізі динаміки основних стадій природної цитотоксичності у взаємозв'язку з показниками імунітету у 155 пацієнтів, що страждають на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (ВХДК). Встановлено, що фаза клініко-морфологічної маніфестації ВХДК супроводжується різноспрямованими змінами в механізмах природної цитотоксичності, які відбивають активацію початкового етапу цитотоксичного процесу, високий літичний потенціал поодиноких природних кілерних клітин у хворих опозитної групи та ознаки гіперактивного стану природних кілерних клітин у ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Виявлено діагностична і прогностична значимість показників природної цитотоксичності для оцінки тривалості захворювання, розмірів виразкового дефекту, перебігу репаративного процесу. Визначено атиповість динаміки природної цитотоксичності та негативні тенденції в системних змінах імунітету, що свідчать про можливість приєднання імунопатологічного компоненту до патогенезу ВХДК у ліквідаторів Чорнобильської аварії. Результати роботи знайшли практичне застосування при імунологічному моніторингу пріоритетних категорій осіб і формуванні груп ризику за ознаками недостатності природної цитотоксичності у віддаленому поаварійному періоді.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / М.Б. Джус; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням етіології та імуногенезу хвороби Рейтера. Запропоновано клініко-імунологічну систему оцінки активності хвороби Рейтера. Встановлено, що найчастішими тригерними факторами хвороби Рейтера виступають хламідійна інфекція, яка асоціюється з герпетичними вірусами, а також ентеробактеріальні збудники. Хвороба Рейтера супроводжується змінами імунозалежних процесів, які характеризуються дизрегуляцією клітинних і гуморальних факторів імунної системи. У хворих з виявленним HLA-B27 генотипом ці зміни особливо виражені і супроводжуються зниженням основних популяцій лімфоцитів на тлі збільшення імунорегуляторного індексу, рівнів IgG та IgM, а також більш вираженою гіперімунокомплексемією.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / А.І. Барвінок; АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Містяться дані клінічного, імунологічного, алергологічного та біофізичного обстеження хворих на медикаментозну алергію, яка виникла під час проведення наркозу. Були проаналізовані частота, структура, фактори ризику, клініко-імунологічні особливості медикаментозної алергії під час проведення різних видів анестезії та можливість її прогнозування. Встановлено, що серед застосованих під час хірургічного лікування різних видів анестезії (2063 випадки) розвиток медикаментозної алергії спостерігався частіше під час проведення ендотрахеального наркозу (9.77%), в основному, у формі анафілактичного шоку. Посиндромний аналіз даних імунологічного обстеження показав, що розвиток медикаментозної алергії під час наркозу супроводжувався гострою комбінованою імунною недостатністю з ознаками алергії. Виявлено, що серед антигенних чинників медикаментозної переважали медикаментозні засоби для премедикації, анестетики, атарактики, антистресорні засоби. За допомогою секвенціального статистичного аналізу доведена можливість прогнозування ризику виникнення медикаментозної алергії під час проведення наркозу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.29 / С.М. Куляс; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему підвищення якості діагностики та ефективності лікування інсектної алергії (ІА), досліджено її поширеність серед населення. Викладено новий підхід до ранньої специфічної діагностики гіперчутливості до отрути комах за допомогою прик-тесту та методу імунотермістометрії з вітчизняними інсектними алергенами з метою покращення діагностики ІА. Доведено, що розроблена методика шкірного тестування у порівнянні зі скарифікаційними пробами з алергенами більш специфічна, доступна та уніфікована. Відзначено, що специфічна імунотерапія вітчизняними інсектними алергенами ефективний та безпечний метод лікування, яка допомагає досягти позитивного клінічного ефекту в 85,18 % хворих і знижує інтенсивність клінічних проявів та реакцію шкіри під час проведення прик-тесту з відповідними алергенами. Визначено частоту побічних ефектів у процесі проведення специфічної імунотерапії інсектними алергенами на основі парентеральних методів, яка складає 11,1 %.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины