Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Детская хирургия


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Є.О. Руденко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати діагностики та лікування 99-ти дітей з обструкцією дихальних шляхів різного походження віком від 2-х тижнів до 14-ти років. На підставі даних комплексного обстеження вивчено механізми обструкції, а також патогенез дихальних розладів у разі аплазії однієї легені. Систематизовано патогенетичні чинники та клінічні ознаки синдрому нестабільної трахеї. Патогенетично обгрунтовано показання до операції та вибір методу втручання за умов обструкції крупних дихальних шляхів різного походження. Прооперовано 77 пацієнтів з використанням зазначених втручань. Розроблено нові способи лігаментної аортопексії за допомогою двох армованих перикардіальних клаптів, трахеопластики клаптем аутоперикарду, комбінації аортопексії та трахеопластики. Запропоновано застосування транслокації куполу діафрагми для корекції дихальних розладів у випадку аплазії легені. Відзначено, що використання розроблених і впроваджених методів корекції обструкції дихальних шляхів з урахуванням патогенетичних чинників дозволило одержати позитивний результат у 96,1 % оперованих пацієнтів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Г.І. Таран; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено клініко-морфологічне та клініко-морфометричне зпівставлення структурних елементів нормальної та подвоєної нирки та сечоводів у дітей з урахуванням важкості ураження патологічним процесом та методу хірургічного лікування. Розроблено алгоритм морфологічного дослідження стану тканин нирки у разі вирішення питання про видалення нирки. Підтверджено, що операціями вибору у разі подвоєння нирок у дітей мають бути пластичні реконструктивні втручання. Визначено зміни, характерні для структури подвоєної нирки, відзначено велике прогностичне значення кількості дистрофічно змінених ядер епітелію ниркових канальців, ядер м'язових волокон та перехідного епітелію сечоводів. Для виявлення тяжкості стану нирки та сечоводу підтверджено значимість кількості сполучної тканини у разі зменшення кількості основної речовини. Досліджено розвиток явищ дисплазії в подвоєних сечових шляхах 85-ти оперованих дітей віком до 15-ти років, доведено її присутність у тканинах подвоєних нирок у всіх вікових групах. Виявлено критерії дисплазії подвоєної нирки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / С.В. Шестобуз; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання діагностики та лікування гострого брижового лімфаденіту у дітей. Розроблено й апробовано диференційно-діагностичний алгоритм із використанням дистанційної динамічної теплометрії у дітей, який підвищує об'єктивність та наочність обстеження та зменшує кількість діагностичних помилок, запобігає невиправданим операціям. Визначено точки та відповідні їх ділянки дослідження на передній черевній стінці у хворих з гострими запальними процесами черевної порожнини. На підставі визначення інтенсивності теплового випромінювання запропоновано спосіб диференційної діагностики гострого брижового лімфаденіту та гострого апендициту. Розглянуто особливості змін імунологічної реактивності організму, досліджено зміни гемостазу, протеолізу та функціонального стану нирок. Клінічно обгрунтовано ефективність застосування у комплексному лікуванні гострого брижового лімфаденіту поєднаної дії ентеросорбції та внутрішньотканинного електрофорезу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Ан.Є. Волосюк; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено комплекс діагностичних методів для раннього виявлення синдрому портальної гіпертензії, вирішено питання проведення передопераційної підготовки хворих дітей та профілактики післяопераційних ускладнень. Запропоновано 4 варіанти операцій. На основі проведених досліджень розроблено підхід до вибору методу та призначення обсягу оперативного втручання у дітей із врахуванням провідних механізмів розвитку стравохідно-шлункових кровотеч у випадку портальної гіпертензії. Запропоновано і впроваджено новий метод оперативного втручання: селективна декомпресія гастроезофагеальної зони шляхом дистального спленоренального анастомозу в поєднанні з роз'єднанням гастроезофагеального колатерального венозного кровотоку без видалення селезінки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Н.А. Бушанська; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу результатів діагностики та лікування 275-ти дітей віком до 15-ти років, хворих на гострий гематогенний остеомієліт, розроблено метод ранньої діагностики на підставі визначення pH внутрішньокісткового осередку запалення. Відзначено, що pH-метричні дослідження вмісту внутрішньокісткового осередку відтворювали динаміку кістково-гнійної рани, супроводжувались алкалозом, а також довели тісний зв'язок між pH, відсотковим вмістом нейтрофільних гранулоцитів та фазою патологічного процесу.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.09 / О.В. Щокін; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 39 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено результати обстеження та лікування 748-ми дітей з переломами кісток ліктьового суглоба віком від 1-го до 15-ти років. Встановлено, що у разі традиційного обстеження діагностичні помилки допускалися у 23 % дітей, а традиційні способи лікування є травматичними, не завжди ефективними, часто закінчуються ускладненнями та незадовільними функціональними результатами. Зазначено, що комплексне використання даних методів клінічного, рентгенологічного обстеження та магніторезонансної томографії дозволило знизити діагностичні помилки до 2 %.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Б.Б. Серденко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 27 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано та розроблено оптимальну структуру лікувально-діагностичної допомоги дітям зі сторонніми тілами у дихальних шляхах (СТДШ). Уперше вивчено та обгрунтовано диференційований підхід до використання ендоскопічних методів різних видів для видалення аспірованих сторонніх тіл у дітей з урахуванням високого ступеня операційно-анестезіологічного ризику, визначено показання та протипоказання до їх використання. Уперше вивчено зміну показників імунореактивності організму в дітей з СТДШ. Доведено необхідність застосування імунотропної терапії для корекції дисфункції імунної системи у комплексному лікуванні даного контингенту хворих. З метою виявлення змін бронхіального дерева розроблено та впроваджено оригінальний метод бронхографії, який дає змогу найбільш безпечно та повно визначити локалізацію, розповсюдженість та характер хронічного запального бронхолегеневого процесу. Запропоновано диференційований підхід до застосування хірургічних методів лікування з метою видалення сторонніх тіл (СТ) та у період тривалого їх перебування у дихальних шляхах. Обгрунтовано необхідність використання органозберігаючих оперативних втручань (бронхотомія, пульмотомія) у гострий період аспірації СТ та раціональний підхід до резекційних методів (сегмент-, лоб-, білобектомія) у період ускладнень з урахуванням можливості оберненого розвитку патоморфологічних змін легені (бронхоектазії, фіброз), особливо у дітей раннього віку, після проведення комплексного консервативного лікування.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / В.Ф. Рибальченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням діагностики та раціональної лікувальної тактики гіпоплазії легень у дітей в віковому аспекті. Вивчена особливість клінічного перебігу гіпоплазії легень в віковому аспекті та установлено: чим молодший вік дитини, тим гнійно-запальний процес частіше набуває дифузного характеру. Функціональними та рентген-інструментальними методами обстеження визначено обсяг ураження як первинною гіпоплазією легень так і вторинними змінами (деформуючим бронхітом та бронхоектазами). На основі отриманих результатів дослідження, з урахуванням незадовільних та повторних операцій, обгрунтована раціональна хірургічна тактика з використанням: типових резекцій, комбінованих (поєднання резекції частки з екстирпацією та сегментарною резекцією бронхів), економних операцій. Оперативне лікування проведено 205 (80,39%) хворим із 255. Удосконалені методи лікування хворих. Розроблена програма післяопераційної реабілітації хворих. Застосування індивідуально обгрунтованої хірургічної тактики дозволило досягти зниження рівня післяопераційних ускладнень до 12,19%, незадовільних результатів до 4.83%. Віддалені результати хірургічного лікування розцінені як добрі у 87.64%, а задовільні - у 7.53%.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / А.М. Шалтаф; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено залежність ступеня ураження сегмента нирки від ступеня порушень уродинаміки та ектопії вічка рефлюксуючого сечоводу за умов повного подвоєння верхніх сечових шляхів. Опрацьовано метод оперативного лікування міхурово-сечовивідного рефлюксу в один з сегментів нирок - накладення пієло-уретеро- або уретеро-пієлоанастомозу з залишенням "вимкнутого" рефлюксуючого сечоводу. Розроблено показання до різних видів операцій залежно від рівня ектопії сечоводу, а також характеру ураження верхніх сечових шляхів. Запропоновано алгоритм вибору методу хірургічного лікування, який дає змогу оптимізувати лікувальну тактику та у 91,9 % одержати гарні та задовільні результати.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / О.В. Бебешко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі даних комплексного вивчення патогенезу та перебігу транзиторного синовіту (ТС) кульшового суглоба (КС) вперше з'ясовано чинники ризику виникнення ТС КС у дітей, сформовано групи перспективного спостереження, показано значення імунних змін у реалізації структурних і функціональних порушень синовіальної оболонки КС для діагностики та патогенетично обгрунтованого лікування ТС. На основі системного підходу розроблено діагностичний алгоритм, а також клінічні, ультразвукові та імунологічні критерії, що характеризують динаміку ТС КС у дітей від початку захворювання до вилікування. На підставі даних клініко-імунологічних досліджень і ультразвукового моніторингу розроблено методику адекватного, патогенетично обгрунтованого лікування та реабілітації хворих на ТС КС, яка дозволяє запобігти виникненню рецидивів, ураженню контралатерального суглоба, появі асептичного некрозу та дегенеративно-дистрофічних ускладнень, спричинених ішемією КС.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / А.А. Махер; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В.К.Гусака АМН України. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — укp.

Аннотация: Досліджено питання покращання результатів лікування вроджених гідронефрозів, які ускладнюються вторинним пієлонефритом, у дітей. Установлено, що гідронефротична трансформація та пієлонефрит зумовлюють мікроциркуляторні та нефросклеротичні зміни в нирках, значно знижуючи проникнення антибіотиків у тканини. Експериментально вивчено електрофоретичну рухомість та стійкість активності антибіотиків в електричному полі. Оцінено ефективність антибіотикотерапії з використанням внутрішньотканинного діадинамофорезу гентаміцину. Проаналізовано результати лікування 125-ти дітей з вродженим гідронефрозом, ускладненим пієлонефритом. Розроблено комплексну програму лікування, яка передбачає ранню хірургічну корекцію вади, використання внутрішньоклітинного діадинамофорезу антибіотиків та санацію верхніх сечовивідних шляхів озонованим фізіологічним розчином. Установлено, що у разі вторинного пієлонефриту переважають високо резистентні до антибіотиків кокова флора та кишкова паличка. Виявлено, що діадинамічні струми не порушують хімічну структуру антибіотиків і не змінюють їх активність. Показано, що діадинамофорез підвищує концентрацію антибіотика у 8,09 разів у паренхімі нирки і в 3,6 рази - в сечі, подовжує його дію до 12 - 16-ти годин. Озонований фізіологічний розчин дозволяє за 4 - 5 діб одержати стійку санацію сечі. Відзначено, що впровадження лікувального комплексу сприяло покращанню перебігу післяопераційного періоду, знизило кількість рецидивів пієлонефритів з 30,8 до 19,6 %.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / А.О. Момотов; Ін-т невідклад. і відновн. хірургії АМН України. — Донецьк, 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання оптимізації діагностики та лікування гострого гематогенного остеомієліту (ГГО) у дітей. Охарактеризовано мікрофлору кістковомозкового каналу та міжм'язового ексудату, основні кліничні зміни у дітей з даною патологією у ході надходження та динаміці, кількість післяопераційних ускладнень залежно від тяжкості процесу. Упроваджено нові методи лікування гострого гематогенного остеомієліту, що включають застосування йоддицерину для лаважу кістковомозкового каналу, аплікаційний метод застосування йоддицерину, комбіновану лазеротерапію. Виділено критерії ефективності та кратності проведення лаважу кістковомозкового каналу йоддицерином. Визначено показання щодо закриття гнійної рани у дітей з ГГО.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / К.М. Джансиз; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено, що антибактеріальна терапія у разі гострої гнійної деструктивної пневмонії (ГГДП) не повною мірою запобігає порушенням у компонентах аерогематичного бар'єру в легенях білих щурів, а застосування заміщувальної сурфактантної терапії (ЗСТ) препаратом "Сукрим" дозволяє їм запобігти. З'ясовано, що доза даного препарату для ендотрахеального введення внаслідок ГГДП у дітей визначається з врахуванням фізіологічного вікового дихального об'єму (ДО) легень і становить для дітей до 5 років - 2 мг/мл ДО, а для дітей старшого віку - 1,5 мг/мл ДО. Дослідження клінічного перебігу інфільтративно-деструктивної форми первинної ГГДП у хворих дитячого віку встановило, що застосування ЗСТ препаратом "Сукрим" у комплексному лікуванні даного захворювання дозволяє запобігти розвитку й прогресуванню плевральних ускладнень у вигляді піотораксу та піопневмотораксу, прискорити одужання й реабілітацію дітей, знизити на них медикаментозне навантаження, а також скоротити термін лікування хворих у хірургічному стаціонарі вдвічі.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Л.В. Кот; Ін-т оториноларингології ім. О.С.Коломійченка АМН України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальне питання отоларингології - підвищення ефективності лікування хворих на хронічні фарингіти з переважним ураженням носової частини глотки на підставі встановлення їх клінічно-морфологічних і патогенетичних особливостей. Відмінними ознаками хронічних неспецифічних епіфарингітів є більш часте їх поєднання з захворюваннями дихальної (а не травної) системи, залучення до запального процесу м'якого піднебіння, а також характерні епіфарингоскопічні ознаки та глотково-рефлекторні симптоми з порушенням носоглоткової секреції, астеновегетативний синдром. У патогенезі прогресування запально-дистрофічних змін носоглотки ключову роль відіграють патологічні порушення з боку мукоціліарного апарату, особливо зміна рівня залізистих елементів, а також мікроциркуляції, за відносної ролі бактерійної флори. Патогенетично обгрунтовано новий метод фармакотерапії на базі пролонгованих інстиляційних зрошувань носової частини глотки мукокінетичними розчинами амброксола та його сполук з застосуванням пентоксифіліну та вінпоцетіну, ефективність якого за всіх клініко-морфологічних форм захворювання становить 71 %, що доведено результатами клініко-біохімічних досліджень та біопсійними даними післялікувального патоморфозу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / О.Л. Купчик; АМН України. Ін-т отоларингології ім. О.С.Коломійченка. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено шляхи підвищення ефективності лікування хворих на атрофічний фарингіт за допомогою використання препарату з групи каратолінів - "Карофлава". За результатами вивчення особливостей епідеміології хронічного фарингіту в регіоні Поділля вперше встановлено, що захворюваність та розповсюдженість хронічного фарингіту серед міських жителів складає 30,9 % та 62,7 % відповідно. За останні 5 років захворюваність та поширеність стали зростати у всіх вікових групах. Встановлено, що хронічний фарингіт в атрофічній формі характеризується певними зрушеннями у стані факторів клітинного та гуморального місцевого й системного імунітету, з яких важливішими є зниження рівня сероторної форми імуноглобуліну А в секреті з ротової частини глотки і зміни у кількісно-функціональній характеристиці Т-лімфоцитів периферичної крові. Клінічний ефект застосування карофлава у разі хронічного атрофічного фарингіту значно перевищує ефективність традиційних методів лікування, що проявляється у скороченні частоти загострень, більш тривалій ремісії та зниженні числа повторних звернень. Локальне застосування карофлаву хворими на хронічний фарингіт сприяло підвищенню рівня секреторного IgA, зниженню концентрації мономерної форми цього імуноглобуліна та кількості лейкоцитів у секреті з ротової частини глотки, підвищенню функціональної активності Т-лімфоцитів периферичної крові до рівня норми та чутливості цих клітин до різних імунотропних речовин.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / П.С. Русак; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання поширеності, особливості перебігу гострого гематогенного остеомієліту та (ГГО) у дітей Житомирщини, вивчено стан імунологічної реактивності організму протягом всього періоду їх лікування в стаціонарі. Визначено клінічну ефективність застосування ліпосомальних препаратів. Встановлено, що ГГО має циклічність у збільшенні кількості хворих дітей через 8 - 9 років. У хворих із забруднених радіонуклідами зон спостережено зміни імунної відповіді на антигенне подразнення, зокрема, у разі слабкої дії - інтенсивна імунна відповідь і гавпаки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / С.М. Федоренко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено можливості механічного усунення різноплощинної деформації під час виконання позавогнищевого остеосинтезу у дітей спицестрижньовим апаратом (ССА) удосконаленої конструкції у процесі лікування переломів довгих кісток нижніх кінцівок. Обгрунтовано показання та протипоказання для застосування удосконаленого ССА у разі переломів довгих кісток нижніх кінцівок та їх ускладнень. Визначено переваги застосування розробленого ССА у порівнянні з іншими моделями. Проаналізовано результати лікування методом позавогнищевого остеосинтезу за Г.А.Ілізаровим, стрижньовими системами та удосконаленим ССА. Експериментально та клінічно доведено переваги застосування нової конструкції ССА у порівнянні з апаратом Ілізарова та іншими відомими апаратами зовнішньої фіксації. Розроблено та впроваджено систему лікування з застосуванням нового ССА для лікування переломів довгих кісток нижніх кінцівок та їх ускладнень у дітей.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / О.О. Ярова; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Викладено характеристику мікрофлори перитонеального ексудату й основні біохімічні зміни у дітей у разі апендикулярних перитонітів у процесі надходження й у динаміці за умов використання комплексної програми лікування, що включає в себе керовану лапаростомію, продовжену заочеревинну новокаїнову блокаду кореня брижі тонкої кишки та комбіновану лазеротерапію. Доведено ефективність і патогенетичну обгрунтованість запропонованої програми комплексного лікування даної патології у дітей.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / О.Б. Боднар; АМН України. Ін-т невідклад. і віднов. хірургії. — Донецьк, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Надано характеристику особливостей виникнення та клінічного прояву спайкової хвороби у дітей. Вивчено роль розладів тканинного фібринолізу в індукції внутрішньочеревного спайкоутворення. Розроблено прогностичні критерії розвитку спайкової хвороби. Доведено ефективність поєднаного застосування системної ензимотерапії (Вобе - Мугос Е) та електрофорезу з колалізином у комплексному лікуванні та профілактиці рецидивів даної хвороби у дітей.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / В.В. Гончар; Нац. мед. ун-т. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано причини виникнення ускладненого перебігу хвороби Гірсшпрунга та визначено, що найбільш складними для діагностики та лікування є поєднання хвороби Гірсшпрунга з ентероколітом, "гігантською" дилятацією ободової кишки, а також хвороба Гірсшпрунга, яка ускладнена неправильною сформованою товстокишковою стомою. Доведено, що причинами, які призводять до виникнення цієї групи ускладнень, є запізнення з встановленням діагнозу, неправильна оцінка клінічних симптомів захворювання, даних інструментальних і лабораторних досліджень, довготривале консервативне лікування. Розроблено метод профілактики та лікування ентероколіта у дітей з хворобою Гірсшпрунга, запропоновано комплекс лікувальних заходів у разі хвороби Гірсшпрунга, ускладненої "гігантською" дилятацією товстого кишечника, визначено показання до формування колостоми у дітей з хворобою Гірсшпрунга залежно від клінічного перебігу, а також оптимальне місце та методику формування. Завдяки використанню вказаних методик знижено кількість ускладнень, скорочено термін лікування, лише віддалені наслідки лікування хворих, які мали ускладнений перебіг хвороби Гірсшпрунга.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины