Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Теория, методика и организация культурно-просветительской деятельности


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / М.Г. Татаренко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено шляхи, форми та методи розвитку творчих здібностей молодших школярів за умов дозвілля засобами театрального мистецтва. Розвинуто теоретичні засади даної проблеми. Розглянуто творчі здібності у контексті загальнотеоретичних досліджень. Визначено можливості театрального мистецтва для розвитку цих здібностей. Виявлено особливості дозвіллєвої діяльності, що мають бути враховані під час організації занять молодших школярів театральним мистецтвом.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Л.О. Троєльнікова; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено соцільно-педагогічні умови і всебічно обгрунтовано необхідність подальшого удосконалення підготовки керівних кадрів органів державного управління в галузі культури і мистецтв. Розроблено й експериментально перевірено соціально-педагогічну систему підготовки, яка забезпечує формування основних компонентів ефективної діяльності керівника у випадку зміни "філософії" управління: професіоналізму особистості, діяльності, самовдосконалення.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / О.А. Бурля; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Теретично обгрунтовано зміст педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об'єднання. Розроблено й експериментально апробовано концептуальну теоретичну модель формування та вивчено умови ефективної реалізації цієї майстерності. Визначено пріоритетні напрямки підготовки керівників дитячих хореографічних об'єднань, доведено важливість результатів дослідження для ефективного функціонування й подальшого розвитку аматорського хореографічного процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Г.О. Єскіна; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито методологічні засади формування ціннісних орієнтацій молоді за умов театрального аматорства. Визначено пріоритетні ціннісні орієнтації молоді у сфері аматорської діяльності (гуманістичні, соціальні, морально-естетичні, художні, національні). На підставі розроблених критеріїв визначено рівні сформованості ціннісних орієнтацій у молодих учасників аматорських театральних об'єднань. Розроблено програму педагогічного керівництва формуванням ціннісних орієнтацій молоді, варіативну за призначенням, мобільну за характером практичного використання. Експериментально доведено ефективність методики формування ціннісних орієнтацій молоді як основи її духовного становлення та життєвого самовизначення.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины