Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Океанология


Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / О.М. Воскресенська; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 31 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності формування фізико-географічних особливостей у природних аномаліях Атлантико-Європейського регіону під дією великомасштабних процесів у системі океан - атмосфера Атлантичного та Тихого океанів. Вивчено природно-часову мінливість північноатлантичного коливання міжрічного та міждесятилітнього масштабів, надано оцінку її впливу на природні аномалії Атлантико-Європейського регіону. Проаналізовано роль різних чинників, що формують міждесятилітню мінливість взаємодії в системі океан - атмосфера Північної Атлантики. Розглянуто особливості мінливості кліматичних характеристик приморських курортів Чорного та Середземного морів під впливом глобальних процесів у системі океан - атмосфера та наведено рекомендації щодо раціонального використання рекреаційного потенціалу приморських курортів Європейського регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / М.О. Стокозов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / Ле Тхи Куінь Ха; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена розробці методу кількісного опису турбулентно-циркуляційної структури прибережної мілководної зони моря - шельфового пограничного шару (ШПШ) і виявленню основних закономірностей тривимірного розподілу характеристик ШПШ. Постановка задачі кількісного опису нестаціонарного стратифікованого бароклинного ШПШ сформульована з урахуванням основних внутрішніх і зовнішніх механізмів для обмеженої тривимірної розрахункової області моря з топографічно складним рельєфом дна. Виписана система рівнянь гідротермодинаміки і турбулентного замикання і запропоновано метод визначення циркуляційних і турбулентних характеристик ШПШ шляхом чисельного розв'язання цієї системи для широкого діапазону гідрометеорологічних і морфометричних параметрів. Достовірність моделі підтверджена узгодженням розрахованих і виміряних модулів і напрямів вектора поверхневої течії. Показана можливість застосування розробленого методу в оперативній практиці на прикладі Одеської затоки і Південно-Китайського моря.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / С.А. Доценко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено регіональні особливості основних гідрологічних характеритик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря: просторово-часову мінливість термохалінної структури та циркуляції вод, міжрічну та внутрішньовікову мінливость температури та солоності води. Використано матеріали багаторічних експедиційних досліджень акваторії Одеського філіалу Інституту біології південних морів, дані рейдових спостережень за течіями станції Одеса-порт, а також багаторічні ряди вимірів температури та солоності води на станціях Одеса-порт і Геофізичної лабораторії Одеського державного екологічного університету. Надано характеристику термохалінної структури акваторії та її сезонної мінливості. Визначено гідрологічні сезони. Виявлено особливості загальної циркуляції вод. Здійснено модельні розрахунки вітрової циркуляції для постійних вітрів різних напрямків та імітаційні розрахунки у разі їх зміни у період природного синоптичного циклу проходження циклону із заходу на схід. На базі реальних полів температури та солоності води проведено модельні розрахунки термохалінної циркуляції та показано їх сезонні особливості. Виявлено періоди міжрічної та внутрішньовікової мінливості температури та солоності води, обумовлені коливаннями сонячної активності, стоку річок та опадів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / В.А. Мубарак; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням адаптованої моделі океанічної циркуляції Принстонського університету, що дозволяє детально описувати структуру течій в різних широтах, розраховано тримірні поля швидкості течій для зимового та літнього сезонів у Персидській затоці. Проведено сценарні розрахунки поширення забруднювальних речовин у Персидській затоці, а також проведено її гідрологічне районування залежно від гідрометеорологічних особливостей і умов. Виділено особливості просторової структури основних елементів динаміки вод у центральній частині затоки. Отримано характеристики внутрирічної мінливості температури в Персидській затоці, докладні розподіли температури та солоності на горизонтах і гідрологічних розрізах.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / О.А. Саркісов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності системи локальних течій на прибережних ділянках економічної зони України, а також у районі архіпелагу Аргентинські острови. Розглянуто особливості рельефу дна даних акваторій. Оцінено ступінь розчленованості та розраховано спектри кутів нахилу середніх форм донного рельєфу підводної окраїни Кримського півострова. Виявлено характерні морфологічні ознаки рельєфу дна архіпелагу Аргентинські острови. Розроблено комп'ютеризований промірний комплекс, здатний фіксувати характеристики течій під час пересування судна.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / О.Є. Совга; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що сучасний критичний екологічний стан північно-західної частини та рівень його впливу на функціонування екосистем відкритого моря визначаються обсягами антропогенних навантажень і кількома природокліматичними чинниками. Надано прогнозні оцінки еволюції досліджуваних екосистем з використанням сучасних методів математичного моделювання. За результатами досліджень встановлено залежність механізмів функціонування морських екосистем від мінливості природокліматичних і антропогенних чинників, використання яких дають змогу визначити причини деградації шельфових екосистем.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / Ю.В. Артамонов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 38 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу сучасних масивів гідрологічних і супутникових даних досліджено середній стан і сезонну мінливість циркуляції вод і великомасштабних фронтів у Південній Атлантиці (ПівдА). Досліджено їх взаємозв'язок з мінливістю поля вітру. Установлено основні механізми, що контролюють сезонну мінливість циркуляції та фронтів. Показано, що реакція верхнього шару океану на сезонні варіації великомасштабного поля вітру має прояв у мінливості системи Південний субтропічний антициклічний кругообіг (ПівдСАК) - Південний тропічний циклонічний кругообіг (ПівдТЦК). У першу половину року, коли південно-східний пасат ослаблений, спостерігається розширення зональних меж і збільшення площі ПівдСАК, а площа ПівдТЦК зменшується. За даними альтиметрії встановлено поширення сезонного сигналу у течіях ПівдА з заходу на схід, за цього максимальне фазове запізнювання протягом 6-ти місяців спостерігається у Північній гілці Антарктичної циркумполярної течії. Досліджено кліматичні фронти ПівдА у полях температури та солоності, уточнено критерії їх визначення, закономірності сезонної мінливості. Установлено, що фронтальна система Атлантики у тропіках асиметрична щодо екватора. Виділено неописані раніше у літературі Південні гілки Південних тропічного та субекваторіального фронтів, Фронт Північної гілки Південної пасатної течії. Досліджено сезонну мінливість водних мас ПівдА. З'ясовано взаємозв'язок між сезонною динамікою антициклічних кругообігів, фронтів і площ поверхневих вод, що проявляється у протифазній мінливості площ субтропічних водних мас та їх модових модифікацій. Проаналізовано структуру фронтів, характеристики геострофічної циркуляції, характеристики водних мас у західній частині моря Скотія та протоці Брансфілда за результатами спостережень в Українських антарктичних експедиціях.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / В.Н. Кравець; НАН України. Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структуру та просторово-часові мінливості поля сірководню під впливом природних і антропогенних чинників, розраховано можливі зміни його концентрацій у Чорному морі. Зібрано, систематизовано та проанлізовано дані спостережень за 1891 - 2000рр., що дозволило застосувати класичний статистичний метод дослідження для аналізу мінливості поля концентрації сірководню на стандартних горизонтах. Доведено, що вміст сірководню в морі коливається з мінливістю, близькою до циклів сонячної активності (10,6, 20 і 30 років). Зроблено висновок, що запас сірководню в морі виріс за останні 40 років на 30 %, а інтесифікація його росту в 1976 - 1990 рр. пов'язана з природними й антропогенними чинниками. Виявлено тризональну просторову структуру поля сірководню (три сульфідні клини) з підвищеними вертикальними градієнтами в шарах 100 - 110, 130 - 170, 200 - 500 м. Отримано емпіричне рівняння вертикального розподілу концентрацій сірководню. З'ясовано, що вміст сірководню в шарі 100 - 1000 м добре корелює з температурою, солоністю, густиною води та її pH.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / С.К. Коновалов; НАН України. Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: З використанням методу аналізу розподілу характеристик, які вивчаються в ізопікнічній системі координат, традиційних методів аналізу вертикальних і просторових розподілів і порівняльного аналізу розподілів різних показників досліджено взаємодію аеробних і анаеробних вод. Змодельовано математичну модель з використанням одновимірної моделі еволюції мраморноморських вод у Чорному морі. Показано, що спостережені особливості та уявні протиріччя біогеохімічної структури вод моря є елементами єдиної картини, в якій субкисневу зону розглянуто як наслідок дії двох слабозв'язаних між собою процесів: витрати вертикального потоку кисню на окиснення переважно завислої органічної речовини - експортної продукції верхнього діяльного шару й окиснення сірководню переважно киснем, який поступає з водами суміші мраморноморських вод з чорноморськими водами холодного проміжного шару.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / В.М. Белокопитов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено регіональні особливості термохалинної та гідролого-акустичної структури Чорного моря на основі нового статистично забезпеченого кліматичного масиву температури та солоності. Запропоновано схему сезонного циклу геострофічної циркуляції, модифіковано схему підрозподілу водних мас на базі об'ємного T,S-аналізу, визначено кількісні показники відносного внеску регіональних джерел утворення вод холодного проміжного шару та кліматичні характеристики звукових каналів, проведено районування гідролого-акустичної структури Чорного моря. Встановлено співвідношення основних видів часової мінливості термохалинної структури. Розроблено програмне забезпечення для роботи з океанологічними та гідрометеорологічними даними.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / О.О. Скрипальова; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проведено класичне океанографічне дослідження регіону Південно-західної Атлантики та прилеглої до нього акваторії Атлантичного сектору Антарктиди. Проведено класифікацію та запропоновано схему районування даної акваторії за типовими ознаками вертикальної термохалінної структури вод. Виділено кліматичні та вторинні великомасштабні фронти й оцінено сезонні варіації їх характеристик. Проаналізовано поля амплітудно-фазових характеристик внутрішньорічного ходу температури та солоності води, а також об'ємів основних водних мас. Оцінено внутрішньо- та міжрічні коливання поля температури на поверхні океану за супутниковими даними.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.08 / Ю.С. Тучковенко; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 35 с. — укp.

Аннотация: Установлено закономірності формування режимних гідрохімічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря залежно від стоку річок, гідрологічних умов, режиму функціонування антропогенних джерел забруднення у прибережній зоні. Уперше на підставі даних моніторингу виконано системний аналіз сучасного екологічного стану тропічних морських водойм колумбійського узбережжя Карибського моря, які зазнають сильного антропогенного впливу. Розроблено науково-методичне забезпечення технології використання методу імітаційного моделювання для вирішення прикладних екологічних задач на базі моделей якості вод. На підставі результатів дослідження особливостей евтрофування вод шельфових морських акваторій помірних і тропічних широт розроблено нову числову нестаціонарну прикладну модель якості вод та її модифікації. Розроблено вимоги до структури, змісту та науково-методичного забезпечення екологічного моніторингу морського середовища, зокрема спеціалізованих експериментів, обумовлених необхідністю інформаційного забезпечення процесу розробки, адаптації, калібрування та використання моделей якості вод у вирішенні практичних задач. Розвинуто й удосконалено методологію використання числових математичних моделей для визначення оптимальної стратегії управління якістю вод шельфових морських екосистем, які зазнають значного антропогенного навантаження. За даними числових імітаційних експериментів з моделлю якості вод визначено оптимальні стратегії реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення якості водного середовища досліджуваних шельфових морських акваторій помірних і тропічних широт.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины