Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов


Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.01 / Л.Л. Малишева; НАН України. Ін-т географії. — К., 1998. — 32 с. — укp.

Аннотация: Переглянуті й систематизовані базові положення геохімії ландшафтів, обгрунтована методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій (алгоритм, критерії, система показників), яка пройшла апробацію у зонах впливу АЕС, промислових зонах, агроландшафтах, міських ландшафтах, рекреаційних зонах. Визначені принципи класифікації основних типів ландшафтно-геохімічних структур, розроблені методика ландшафтно-геохімічного картографування та геохімічна класифікація ландшафтів України, складена ландшафтно-геохімічна карта України, запропонована система ландшафтно-геохімічного моніторингу як складова екологічного моніторингу України.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.01 / Фам Хоанг Хай; НАН України. Ін-т географії. — К., 1999. — 36 с. — укp.

Аннотация: Подано основні принципи, методи і методичні прийоми ландшафтознавчого дослідження, оптимальність визначення і застосування їх для аналізу і оцінки ландшафтів в умовах мусонно-вологих тропіків В'єтнаму. Виявлено закономірності просторово-часової диференціації ландшафтних комплексів (ЛК), структурні, функціональні і динамічні властивості ландшафтів, особливості природних і антропогенних процесів, а також взаємозв'язки, взаємодія між суспільством і природою на території В'єтнаму. Складено систему класифікації мусонно-вологих тропічних ландшафтів, створено карту ландшафтів (в масштабі 1:1 000 000) і карту фізико-географічного районування (в масштабі 1:1 000 000) і на їх основі проведено прикладне оцінювання ландшафтів, подано конструктивні рекомендації щодо раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища В'єтнаму.

Источник: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.01 / Л.Л. Василюк; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано географічні та соціальні умови формування місцевих природно-топонімічних комплексів. Значну увагу приділено новому напряму дослідження, який дозволяє використовувати географічні назви як інформативне джерело щодо змін ландшафтів від їх первинного стану до сучасного, антропогенного, змінного. Виявлені географічні закономірності топонімії забезпечують правильне розкриття етимології багатьох волинських найменувань, що є внеском географії у справу збереження та вивчення пам'яток матеріальної та духовної культури українського народу.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Н.Б. Таранова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто географічні та соціальні умови формування географо-топонімічних систем Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся. Наведено класифікацію українських топонімів, відмінну від семантичної та структурної класифікацій. Викладено методику комплексного аналізу топонімів, що базується на врахуванні критеріїв виникнення назв, їх діахронічному вивченні. Запропоновано нові етимології цілого ряду назв найдавніших поселень Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся, висвітлено стратиграфію основних словотвірних типів регіону епохи давнього, старого та новоукраїнського періодів. Наведено оцінку продуктивності певних структурних моделей у різні століття, розкрито тенденції та причини її змін.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / І.М. Огородник; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні основи фізико-географічного обгрунтування локальної системи моніторингу несприятливих природно-антропогенних процесів, апробованої в південно-східному Криму. Як методологічну основу системи моніторингу запропоновано використовувати сукупність наукових підходів - ландшафтного та басейново-територіального. Розроблено проект і запропоновано структуру локальної системи моніторингу для ключової ділянки - басейну річки Ворон - типової у дослідженому районі. Оцінено ефективність системи спостережень і розроблено рекомендації щодо її удосконалення, зважаючи на ландшафтні особливості та антропогенне навантаження. Визначено особливості формування та розвитку несприятливих природно-антропогенних процесів, надано рекомендації щодо їх прогнозу, засобів боротьби на базі прикладних комп'ютерних програм і ГІС-технології.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины