Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Исторические науки / Всемирная история


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О.М. Захарчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено "силову дипломатію" Наполеона, а також проаналізовано головні принципи та напрями її здійснення. Розглянуто еволюцію поглядів Наполеона на силу, як інструмент зовнішньої політики, виявлено компонент невійськових силових методів у загальній системі "силової дипломатії" Наполеона та визначено співвідношення військових та невійськових компонентів у зовнішньополітичній стратегії Наполеона. Продемонстровано форми та методи діяльності французької дипломатії в антикоаліційній боротьбі Наполеона, а також розглянуто методи силового тиску наполеонівської Франції на інші європейські країни.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М.А. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: У контексті змін у американській зовнішньополітичній стратегії в Східній Азії, а також формування нових підходів у відносинах з КНР досліджено сутність політики США щодо Тайваню в 1990-х рр. Визначено сутність "тайванської проблеми" в зовнішній політиці США. Розкрито основні напрямки стратегії Вашингтона стосовно забезпечення безпеки Тайваню, а також проаналізовано його роль у конфлікті між урядами в Пекіні та Тайбеї щодо незалежності о.Тайвань і статусу уряду на ньому. Висвітлено відмінності у поглядах на зовнішньополітичний курс щодо Тайваню та Китаю між президентськими адміністраціями Б.Клінтона (1993 - 2000 рр.) та американського Конгресу.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Н.В. Слободян; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено виникнення, розвиток та вплив "іракської проблеми" на розвиток міжнародних відносин у кінці XX ст. Розкрито політичні та військово-політичні аспекти розвитку кризи навколо Іраку. Проаналізовано сучасну концепцію миротворчої діяльності ООН під час врегулювання кризової ситуації навколо Іраку, визначено механізми її реалізації та розглянуто їх еволюцію. Виявлено фактори, які здійснили негативний вплив на миротворчі зусилля Ради Безпеки ООН щодо Іраку. Визначено дестабілізувальний вплив "іракської проблеми" на систему міжнародних відносин, а також досліджено еволюцію підходів щодо виведення Іраку з ізоляції європейських держав, арабських держав Перської затоки, а також Росії. Проаналізовано чинники, що вплинули на формування політики США щодо Іраку, особливу увагу приділено формам та методам американської політики в Перській затоці, спрямованої на повалення режиму Садама Хусейна та зміцнення американського впливу в субрегіоні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Б.В. Малиновський; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто аграрну політику Австро-Угорщини та Німеччини в Україні у 1918 р. в контексті східної політики зазначених держав періоду Першої світової війни. Висвітлено політичні та економічні фактори, які обумовили зацікавленість Центральних держав у вирішенні аграрного питання в Україні. Охарактеризовано взаємовідносини між представниками Німеччини й Австро-Угорщини з одного боку й урядами Української Народної Республіки та української держави - з іншого, які склалися з приводу та в процесі вирішення аграрного питання в Україні. Проаналізовано діяльність австро-угорських і німецьких військ, пов'язану з реалізацією політичних рішень керівництв Центральних держав у галузі земельних відносин в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / О.Б. Бубенок; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію формування та розселення пізнього іраномовного населення Євразійського степу - аланів-асів (ясів), які з VI до XV ст. входили до складу державних утворень номадів алтайського походження. Досліджено характер взаємовідносин кочівників-завойовників та підкорених ними аланів-асів. Здійснено спробу встановлення взаємозв'язку між політичними подіями доби середньовіччя, що відбувались у Євразійському степу, з особливостями етнічного розвитку аланів-асів. Розглянуто питання участі аланів-асів в етногенезі середньовічних і сучасних народів Євразії. На прикладі аланів-асів з'ясовано, що осіле населення степу в соціальній структурі державних утворень кочівників традиційно посідало більш низький рівень, ніж номади, але за певних обставин політичного характеру дана закономірність порушувалась. Зроблено висновок, що співіснування в степу кочових скотарських та осілих землеробських економічних систем - це закономірність, а перехід від рухомого пасторального господарства до осілого землеробського - вимушена необхідність.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Г.Г. Грінченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняній історіографії запропоновано цілісну картину розробки та реалізації урядом США принципів повоєнного управління в Німеччині, заснування та організаційного розвитку військової адміністрації, форм і методів здійснення нею окупаційної політики. Значну увагу приділено вивченню механізму управління окупаційною адміністрацією підконтрольними німецькими територіями. Досліджено вплив демократичних традицій США на становлення нових німецьких органів влади. Проаналізовано спробу США об'єднати єдину міжсоюзницьку стратегію з метою реалізації власних політичних та економічних інтересів.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І.В. Зубаренко; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше комплексно досліджено питання ролі США у формуванні та розвитку зовнішньої політики Єгипту у 1952 - 1991 рр. Визначено головні напрями та фази американсько-єгипетського співробітництва з урахуванням близькосхідних подій, що вплинули на розвиток відносин між двома країнами. З'ясовано зовнішні та внутрішні чинники, які мотивували поведінку єгипетських керівників щодо реалізації відносин з США. Показано значення радянського фактора в американсько-єгипетських відносинах, причини та наслідки його "пульсації". Проаналізовано стратегічні маневри та тактичні заходи, застосовані США та Єгиптом для захисту своїх інтересів на Близькому Сході. Висвітлено координацію позицій США та Єгипту у пошуку напрямків формування стабільних умов у сфері близькосхідної безпеки та співробітництва.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Л.Ю. Питльована; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу опублікованих та архівних матеріалів показано динаміку англо-німецького територіального розмежування на африканському континенті у 1890 - 1902 рр. Розкрито логічну послідовність та зумовленість впливу колоніального питання на переговорний процес 1898 - 1901 рр. Простежено взаємозв'язок між колоніальними змаганнями та нарощуванням військової могутності Великобританії та Німецької армії. Відзначено, що Гельголандський договір сприяв зближенню позицій Англії та Німеччини в Африці та Європі. Зауважено, що надзвичайного загострення англо-німецькі відносини досягнули під час трансваальської кризи 1895 - 1896 рр. Зазначено, що громадська думка обох країн справляла значний вплив на англо-німецькі переговори з проблем розмежування сфер впливу в Африці. Показано, що Англія та Німеччина, незважаючи на підписання окремих угод, на зламі XIX - XX ст. залишалися непримиренними суперниками на "чорному" континенті.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О.В. Зінченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано внесок відомого російського вченого Б.М. Чичеріна в ініціювання, розвиток та ідейно-теоретичне озброєння ліберального руху в середині 1850-х рр. Визначено суть чичерінської програми лібералізації Росії, скасування кріпосного права, забезпечення умов для виникнення середнього класу, формування громадянського суспільства, перетворення країни на правову державу у формі конституційної монархії. Особливу увагу приділено визначенню суттєвих відмінностей позиції Б.М. Чичеріна від позицій його однодумців-західників, опонентів-слов'янофілів та їх супротивників - революційних демократів, виявленню впливів ідей та концепцій вченого на характер реформ 1860 - 1870 рр., 1905 - 1097 рр. і столипінських аграрних перетворень.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Т.О. Ваколюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальну проблему розвитку балканської політики Російської імперії на початку XX ст., висвітлено її вплив на подальшу історію південнослов'янських держав. З'ясовано вплив балканських регіональних кризових ситуацій на формування політики провідних держав Європи та Росії. Проаналізовано погляди політичного керівництва Росії, його програми та дипломатичну діяльність стосовно балканських країн у даний хронологічний період, спрямовані на забезпечення виконання власних завдань у регіоні, зокрема щодо зміни статусу чорноморських проток Босфору та Дарданелл. Простежено вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на зміни зовнішньополітичного курсу царського уряду. Досліджено дипломатичні дії Росії, спрямовані на об'єднання слов'янських держав Балканського півострова й утримання їх російської орієнтації. Висвітлено зовнішню політику Російської імперії напередодні та під час Балканських воєн. Простежено вплив наслідків воєнних дій на міжнародну ситуацію в Європі напередодні Першої світової війни.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ю.В. Курнишова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес розробки і реалізації політики США щодо Берлінської кризи та її вплив на міжнародні відносини на європейському континенті наприкінці 1950-х - на початку 1960-х рр. Висвітлено основні американські зовнішньополітичні концепції розв'язання проблеми Берліна, відмінності в американських та західноєвропейських поглядах на подолання кризової ситуації в центрі Європи за умов холодної війни. Розкрито вплив Берлінської кризи на розвиток американсько-радянських відносин та трансатлантичних відносин США з країнами Західної Європи в досліджуваний період. Проаналізовано роль чинника ядерної зброї у військово-стратегічному плануванні Вашингтона та зв'язок Берлінської та Карибської криз.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / С.В. Потрашков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Охарактеризовано двосторонні відносини Болгарії з кожною з держав антигітлерівської коаліції та міжсоюзницькі відносини в контексті політичного курсу Болгарії. Визначено місце, яке посідала Болгарія в стратегічних планах держав антигітлерівської коаліції на Балканах та в Європі, зокрема в планах відкриття другого фронту. Розкрито причини невдачі спроб з боку держав антигітлерівської коаліції залучити Болгарію на свій бік. Визначено ступінь впливу зовнішніх факторів на внутрішньополітичну ситуацію в Болгарії у воєнні роки. Досліджено вплив ситуації в Болгарії на розвиток конфлікту всередині антигітлерівської коаліції на завершальному етапі війни та її роль в генезисі "холодної війни". Показано вплив "суб'єктивного" людського фактора на весь комплекс відносин провідних держав антигітлерівської коаліції з Болгарією. Висвітлено хід радянсько-англійських переговорів у Москві у жовтні 1944 р., надано оцінку "поділу Балкан на сфери впливу".

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / А.В. Гончаренко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено місце боснійсько-герцоговинського питання у системі зовнішньополітичних пріоритетів Великобританії та Росії. Виявлено внутрішньополітичні та зовнішньополітичні чинники впливу на процес формування та здійснення британської та російської політики щодо Боснії та Герцоговини. Простежено еволюцію поглядів керівництва Великобританії та Росії щодо Османської імперії у цілому та Боснії й Герцоговини зокрема. Охарактеризовано боротьбу у британських та російських правлячих колах з питань зовнішньополітичної орієнтації.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.В. Коваль; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено джерелознавчий порівняльний аналіз документів, що відображають перебіг Брестської мирної конференції. Періодизовано хід перговорів між делегаціями УНР та інших держав. Зроблено висновок, що в Бресті проходили дві паралельні конференції - між Четвертим Союзом і Росією та між Четвертим Союзом і Україною. Доведено, що Брест-Литовський мирний договір було укладено відповідно до українських вимог і пропозицій.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.М. Заполовський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано воєнні дії періоду Першої світової війни на території Буковини, їх особливості та становище населення в смузі військових дій. З'ясовано чинники, що постійно або певний час впливали на плани воюючих сторін і зумовлювали характер воєнних дій у краї. Висвітлено факти австрійських та російських репресій. Обговорено питання біженства, а також специфіки російської окупації краю, її періодизацію.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О.А. Неприцький; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання місця й ролі Великої Британії в інтеграційних процесах Європи в 1990-х рр., історичну обумовленість її специфічної позиції щодо європейської та трансатлантичної інтеграції в контексті специфічного визначення ідентичності та розуміння суверенітету. Досліджено вплив процесів об'єднання на зовнішню та внутрішню політику Сполученого Королівства, еволюцію європейського питання в урядах та громадській думці. Проаналізовано особливості економічної, політичної та воєнної інтеграції через реакцію Лондона на Маастрихтський процес, введення єдиної валюти євро, побудову спільної європейської системи безпеки і оборони та розширення на Схід.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.В. Савенков; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено проблему формування зовнішньої політики Великобританії у взаємозв'язку з будівництвом Суецького каналу. Розглянуто історію розвитку східних комунікацій Великобританії, основні передумови виникнення "суецької проблеми". Головну увагу приділено вивченню особливостей процесу формування зовнішньополітичного курсу Великобританії стосовно будівництва нової лінії міжнародних комунікацій. Виявлено баланс сил і характер боротьби у бритаських правлячих колах щодо "суецької проблеми". Проаналізовано роль парламенту та преси у цьому процесі, виділено основні етапи британської політики, що стосувалася будівництва Суецького каналу у 1854 - 1869 рр. Зроблено висновок, що ця політика була недалекоглядною, а відкриття Суецького каналу в 1869 р. стало свідченням тимчасової поразки британської дипломатії у боротьбі за перевагу на Близькому Сході. Відзначено, що відновити свої позиції у цьому регіоні Великобританія змогла вже на наступному етапі - після окупації Єгипту в 1882 р.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / В.А. Брехуненко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2000. — 37 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто взаємовідносини волзького, гребінського, терського, українського та яїцького козацтв XVI - середини XVII ст. З'ясовано витоки, наріжні підвалини, принципи функціонування, прояви міжкозацьких взаємин та потенціал їх впливовості. Досліджено генезу козацтв Волги, Дону, Терека, а також Яїка. Вперше запропоновано цілісну концепцію взаємин козацьких спільнот Східної Європи XVI - середини XVII ст. Встановлено, що міжкозацькі стосунки були вагомим самостійним чинником, проаналізовано їх вплив на розвиток козацьких спільнот та міжнародних взаємин у регіоні. Значну увагу приділено суперництву Москви та Речі Посполитої за гегемонію у Східній Європі, українському питанню, кримсько-турецьким протиріччям, кавказькій політиці Москви, а також проблемі васалітету Орди Великих ногаїв.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Р.В. Бабенко; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі системного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури досліджено взаємовідносини між Золотою Ордою і Південно-Західною Руссю в XIII ст., визначено їх основні напрямки. Детально проаналізовано і висвітлено закономірності та особливості цих взаємовідносин, визначено їх вплив на розвиток Русі і Золотої Орди. Виявлено зміни, які сталися в економіці та адміністративно-територіальному устрої Південно-Західної Русі після встановлення ординської гегемонії в регіоні. З'ясовано особливості політичних відносин, встановлено їх позитивні і негативні впливи на історію обох держав.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ю.С. Горбач; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Показано зміни, які відбулися у зовнішньополітичному курсі Німеччини після її об'єднання. З'ясовано значення цих змін для вишеградських країн. Визначено місце Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини у зовнішній політиці ФРН й охарактеризовано роль цієї держави у зовнішньополітичних курсах зазначених країн. Проаналізовано процес становлення та розвитку політико-дипломатичних, торговельно-економічних, культурних відносин між об'єднаною Німеччиною та країнами Вишеградської групи. Проаналізовано еволюцію цих стосунків у взаємозв'язку з європейською інтеграцією та у процесі вирішення ряду актуальних історичних питань. Розкрито зміст, характер, цілі й основні напрями взаємовідносин Німеччини та країн Вишеградської групи, розглянуто результати та сучасний стан цього партнерства. Висвітлено недостатньо вивчені зарубіжними та вітчизняними науковцями аспекти німецької зовнішньої політики щодо Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Визначено перспективи подальшого дослідження проблеми.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины