Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Рыбоводство


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Б.І. Гудима; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням вирощування слимака ампулярія, виходця тропічного пояса. Запропоновано використання нового нетрадиційного об'єкта у тепловодному рибництві. Визначена принципова можливість культивування ампулярій у тепловодних господарствах індустріального типу. Встановлені оптимальні щільності посадки плідників, методи одержання кладок та молоді, підрощування та вирощування товарної маси, отримані нові дані щодо використання м'яса та ікри ампулярій як делікатесної продукції та сировини для виготовлення харчових добавок лікувально-профілактичного значення.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Я.В. Тучапський; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Оцінено біолого-господарчі показники любінського рамчастого коропа на завершальному етапі його виведення. На підставі рибницько-біологічних досліджень за умов інтенсивного промислового вирощування виявлено значну перевагу любінського рамчастого коропа у порівнянні з існуючими нормативно-технологічними показниками у коропівництві, що забезпечило успішну апробацію та визнання його новим селекційним досягненням України. Установлено основні біологічні та фізіолого-біохімічні показники та споживні якості даних риб. Запропоновано для виробництва новий внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа, який успішно використовується в рибній галузі за умов чистопородного розведення та для одержання промислових помісей і гібридів, а також у виконанні селекційних програм зі створення нових масивів українських рамчастих коропів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / С.В. Рекрут; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено доцільність застосування біологічно активних речовин на базі використання знань закономірностей морфофункціональних особливостей личинок риб на відповідних етапах їх розвитку. Запропоновано використання стартового комбікорму, збагаченого 5 % жовчі великої рогатої худоби з метою компенсації недостатнього жовчевиділення личинками риб. Підвищення енергетичного рівня в організмі личинок рекомендовано досягати за рахунок балансування цукрово-протеїнового відношення корму 1:1. Встановлено, що корекцію захисних сил організму доцільно проводити за рахунок препаратів "Біофорд" у кількості 0,03 мг/л.

Источник: Автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.02.03 / О.М. Криворучко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено значну активність пробіотиків біоспорину та субаліну щодо патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, виділеної від риб, водного середовища та з гранульованих комбікормів. Виявлено позитивну динаміку клітин Bacillus subtilis пробіотику субаліну у дослідному комбікормі після виготовлення та тривале їх збереження у водному середовищі. Досліджено характер взаємовідносин між бактеріями Bacillus subtilis, що складають основу препарату субаліну, а також автохтонною гетеротрофною мікрофлорою риб. Значну увагу приділено активізації обмінних процесів та захисних сил організму риб під його впливом.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Ю.В. Лобойко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни цитогенетичних, гематологічних та біохімічних показників соматичних клітин органів та крові у коропа різних вікових груп під впливом гідрохімічних чинників водного середовища. Розроблено методи еколого-цитогенетичного моніторингу водних екосистем та цитогенетичних порушень в організмі коропа. За результатами дослідження одержано дані про мітотичну активність та аномальні відхилення соматичних клітин нирок, селезінки, кишечника та зябер коропа залежно від умов вирощування, встановлено каріотип коропа в різних господарствах. Вперше одержано дані про цитогенетичні порушення еритроцитів крові риб під впливом гідрохімічних чинників, а за допомогою мікроядерного тесту встановлено вірогідні зміни рівня еритроцитів з мікроядрами. Досліджено загальні закономірності вікових змін гематологічних показників та змін вмісту загального білка й окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа. Встановлено корелятивні зв'язки між цитогенетичними, гідрохімічними та гематологічними показниками.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Е.В. Компанець; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження рибницько-біологічних, фізіологічних та імунологічних показників у разі виникнення аеромонозу та весняної віремії коропа. Досліджено можливості застосування різних способів вакцинації для профілактики аеромонозу в рибницьких господарствах. Встановлено більшу ефективність вакцинації коропів у черевну порожнину у порівнянні з гіперосмотичним методом. Встановлено, що лускаті українські коропи більш стійкі до аеромонозу та весняної веремії, ніж малолускаті. Проаналізовано стан імунної системи риб за гострого та нетипового перебігу досліджуваних захворювань. Доведено негативний вплив аеромонозу та весняної віремії на перебіг фізіологічних та імунологічних процесів в організмі риб. Наведено пропозиції щодо проведення профілактичної вакцинації проти аеромонозу та практичного застосування методів фізіологічного та імунологічного контролю риб у господарстві.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.П. Марценюк; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше одержано третє селекційне покоління малолускатного коропа нивківського відгалуження шляхом реципрокних схрещувань плідників другого покоління селекції з коропами румунської рамчастої породи фресинет. На підставі результатів рибницько-біологічних і фізіолого-біохімічних досліджень надано оцінку екстер'єрним та репродуктивним ознакам плідників вихідних форм та їх нащадкам на першому та другому роках життя, а також встановлено особливості успадкування екстер'єрних та інтер'єрних ознак помісних коропів. Для покращення якості товарної продукції рибництва обгрунтовано доцільність проведення промислової гібридизації нових форм малолускатних коропів з метою одержання гетерозисного ефекту.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.О. Корнієнко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано вплив термічного режиму та технологічних параметрів середовища на ефективність вирощування личинок російського осетра до життєстійких стадій. На підставі результатів рибницько-біологічних досліджень запропоновано нові напрямки розвитку галузі осетрівництва. Встановлено обгрунтований взаємозв'язок між щільністю посадки, впливом терміну вирощування та раціоном на рибно-біологічні характеристики молоді, які є критеріями життєстійкості. Охарактеризовано специфіку впливу термічного режиму та технологічних параметрів середовища штучного відтворення на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники личинок. Вперше зроблено спробу визначити економічну-ефективність вирощування життєстійкої молоді російського осетра. Результати наукового дослідження впроваджено у виробництво.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.В. Бех; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вперше в практиці рибництва одержані помісні коропи від реципрокних схрещувань української рамчастої та румунської рамчастої породи фресинет. Проведено комплекс рибоводно-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень, що виявили значний гетерозис у помісних форм за переважною більшістю показників продуктивності та фізіологічного стану. Встановлено, що екстер'єрні та інтер'єрні ознаки помісних коропів спадкуються проміжно відносно вихідних батьківських форм. Виробництву запропоновані нові помісні форми малолускатого коропа з покращеними продуктивними та товарними якостями.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / А.В. Пекарський; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено умови ефективного використання плідників коропа та амурського сазана у процесі одержання личинок основного об'єкта культивування - коропово-сазанового гібриду. Досліджено абіотичні та біотичні фактори середовища вирощувальних та нагульних ставів. Розглянуто особливості живлення та росту об'єктів вирощування. Визначено нормативно-технологічні параметри ефективного вирощування риби у вирощувальних ставах I та II порядку. Проаналізовано фактори, що впливають на результати зимівлі риб одно- та дволітнього віку. Доведено перспективність застосування розробленої технологічної схеми вирощування товарної риби у ставовому рибництві України. Запропоновано удосконалену технологію вирощування товарної риби за трилітнього циклу.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / С.В. Кутіщев; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Одержано нові дані стосовно сучасного стану фізико-хімічних характеристик і гідробіологічних компонентів (макрофіти, фітопланктон, зоопланктон, зообентос) та аборигенної іхтіофауни принципово нових для рибництва акваторів з нестабільною мінералізацією. Запропоновано штучний іхтіоценоз, який є полікультурою високопродуктивних видів риб, що використовують природну кормову базу, й адаптивних до певних рівнів мінералізації води. Проведено районування та класифікацію водойм за величинами мінералізації з відповідними гідробіологічними й іхтіологічними показниками, оптимальними для розвитку ефективного рибництва водойм півдня України. Уперше для водойм з нестабільною мінералізацією наведено сучасний віковий і видовий стан, ріст, харчування та харчові взаємовідносини компонентів штучного та природного іхтіоценозів досліджуваних видів риб. Запропоновано та практично втілено нову технологію вирощування полікультури високопродуктивних видів риб з використанням природної кормової бази у водоймах з нестабільною мінералізацією.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.І. Олексик; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше одержано промислові помісі малолускатних коропів внаслідок реципрокних схрещувань любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи та українського малолускатного коропа новостворюваного типу першого покоління селекції. Проведено комплекс рибоводно-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень, що виявили значну гетерезисту перевагу помісних форм за більшістю показників продуктивності та фізіологічного стану за умов Закарпаття. Установлено, що екстер'єрні ознаки помісних коропів спадкуються проміжно відносно первісних батьківських форм. Для виробництва запропоновано промислові помісі малолускатного коропа з високими рибоводно-біологічними та товарними якостями.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / О.В. Онученко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено заходи з відтворення нового об'єкта товарного осетрівництва, північноамериканського інтродуцента - веслоноса (Polyodon spathula (Walb)) за умов ставових господарств України, укомплектованих засобами для заводського відтворення риб. Визначено умови штучного одержання потомства веслоноса з використанням уперше дозрілих самок десяти- та одинадцятирічного віку, вирощених в ставах. Зроблено рибоводно-біологічну характеристику плідників. Вивчено особливості підрощування личинок веслоноса за заводських умов та вирощування цьоголіток за умов звичайних коропових ставів у полікультурі з традиційними об'єктами ставової аквакультури. Досліджено особливості росту та живлення інтродуцента на першому році життя. Розроблено рибогосподарське обгрунтування та визначено перспективи введення веслоноса в аквакультуру України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.О. Коваленко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив фактора водозабезпечення ставів на результати вирощування товарної ставової риби за умов випасного утримання. Зроблено оцінку впливу комплексу різних факторів на результативні показники випасного товарного ставового рибництва за умов обмеженого рівня водозабезпечення водойм. Вперше встановлено достовірні кореляційні взаємозв'язки між результатами вирощування товарної риби у ставах та рівнем водозабезпечення водойм, щільністю посадки та початковою масою риб, інтенсивністю використання мінеральних та органічних добрив. Обгрунтовано економічну доцільність застосуванян дволітнього або неповного трилітнього товарних циклів випасного рибництва у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення з урахуванням різних умов господарювання. Розроблено нормативно-технологічну базу випасного товарного рибництва для ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення, яка дозволяє одержувати високий економічний результат за умови ресурсоощадного використання сировини та матеріалів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Н.М. Кравчук; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі виробничих даних ВАТ "Сумирибгосп" розроблено математичну модель процесу вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів, що є системою регресійних залежностей і відображає вплив витрат комбікормів та маси посадкового матеріалу на вихід рибопродукції та кінцеву масу риб, а також дає можливість визначити необхідну щільність посадки. Запропоновано оптимізаційну модель, яка дає можливість визначити необхідні для досягнення максимальної природної рибопродуктивності нагульних ставів щільності посадки рослиноїдних риб. На підставі розрахунків обгрунтовано напрями підвищення інтенсивності вирощування товарної риби за трилітнього циклу за умов Полісся України.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины