Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Разведение и селекция животных


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Л.В. Шкрядо; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, Київ. обл., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Викладено основні положення виявлення, побудови й аналізу родинних зв'язків між тваринами, процес формування родоводів у розвитку ліній та родин новоствореної поліської м'ясної породи. Окремі результати роботи використано для апробації поліської м'ясної породи. Зроблено об'єктивну оцінку доцільності, масштабів і методів розведення породи. Комплексно розглянуто та вирішено основні питання селекції поліської м'ясної породи. Визначено перспективні напрямки її удосконалення.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.Ф. Стаховський; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Доведено переваги маршрутно-кільцевої форми організації штучного осіменіння корів і телиць за умов господарств з різними формами власності. Проведено порівняльне вивчення залежності заплідненості корів від місця введення сперми у статеві органи корів та кваліфікації техніка штучного осіменіння. Розроблено способи підвищення рівня відтворювальної здатності корів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Т.В. Сафонова; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано перспективи використання порід шовковичного шовкопряда як компонентів гібридів, на їх підставі створено гибридні комбінації для станційних випробувань. На основі визначення реакції генотипів на нестабільні умови середовища розроблено методику оцінки випробуваних гібридів шовковичного шовкопряда, обгрунтовано перспективність її застосування з використанням оптимального та песимального фонів вигодівель. Проаналізовано динаміку основних показників порід і гібридів шовковичного шовкопряда залежно від впливу функціональних навантажень. Розроблено комплексний показник економічної оцінки гібридів шовковичного шовкопряда з метою диференціювання перспективних комбінацій. Запропоновано засіб прогнозування його життєздатності.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.О. Полякова; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню генотипових особливостей порід свиней різного напряму продуктивності за репродуктивними, відгодівельними і м'ясними якостями. Для розробки прийомів оцінки продуктивності якостей свиней використані інтер'єрні показники сироватки крові та моделювання кривих росту з використанням моделі Річардса. Визначено зв'язок активності ферментів з репродуктивними якостями свиней. Встановлено доцільність відбору ремонтного молодняку свиней за параметрами напруги і рівномірності росту. Виявлено вплив генотипових і паратипових факторів на мінливість інтер'єрних показників. За допомогою кластерного аналізу встановлені відмінності досліджуваних порід за основними господарсько-корисними ознаками.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / І.І. Антонік; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено дослідження вовнової продуктивності та показників жиропоту овець нового таврійського типу. Виявлено й узагальнено закономірності співвідносної мінливості комплексного рівня вовнової та м'ясної продуктивності овець. Обгрунтовано механізм формування особливостей жиропітності тварин залежно від статевого та вікового чинників та інтенсивності відбору. Встановлено зв'язок між кольором жиропоту та продуктивністю овець, характеристиками вовнового жиру і поту, захисними властивостями руна. Визначено оптимальні показники та параметри вовнового жиру та поту та їх співвідношення для подальшого удосконалення захисних властивостей вовни таврійських мериносів. Для поліпшення вовнової продуктивності обгрунтовано доцільність використання тварин з білим і світлим жиропотом. На підставі результатів виробничих і лабораторних досліджень вперше встановлено числові показники комплексної оцінки вовнової продуктивності овець племзаводу "Червоний чабан" залежно від кольору та загальних параметерів жиропоту.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Сергій Андрійович Осадчий; Національний аграрний ун-т. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Д.В. Ломако; УААН. Ін-т свинарства. — Полтава, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ознаки відтворювальної здатності свиноматок за умови чистопородного розведення, розроблено пропозиції щодо одержання більшої кількості відлучених поросят від кожної свиноматки за рік. Визначено, що свиноматки великої білої породи української селекції внутріпородного материнського типу УВБ-1, маючи високу багатоплідність, потребують значного покращання інших ознак відтворювальної здатності: вирівняність гнізд, збереженість поросят у підсисний період, середня жива маса та кількість поросят під час відлучення, а також збільшення кількості сосків у свиноматок. Внаслідок проведених досліджень виявлено вплив живої маси поросят під час народження на їх збереженість, швидкість росту та репродуктивні якості. Доведено, що найбільш вдалим є поєднання великих при народженні свиноматок та малих кнурів, взятих з найбільш багатоплідних гнізд. Наведено нову формулу для визначення вирівняності гнізд, а також новий оціночний індекс для визначення комплексної селекційної цінності свиноматок за їх відтворювальною здатністю.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.Г. Фесенко; УААН. Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького. — Полтава, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні у порівняльному аспекті вивчено продуктивні якості та біологічні особливості шести генотипів свиней, вирощених з застосуванням різних методів розведення (чистопородного, схерщування та породно-лінійної гібридизації). Одержано нові дані щодо продуктивності свиноматок, закономірності формування м'язової тканини тварин, перетравності поживних речовин корму, впливу генотипових і фенотипових факторів на показники м'ясної продуктивності. Встановлено кореляційні зв'язки між відгодівельними, забійними, м'ясними та інтер'єрними показниками. Виявлено, що свині м'ясних генотипів за чистопородного розведення переважали за більшістю показників інші породи, а помісі і гібриди за їх участю у разі відгодівлі до 100 та 125-ти кг живої маси перевищували показники чистопородних тварин за інтенсивністю росту на 3 - 23 та 2 - 19 днів, за виходом м'яса в туші - на 1,2 - 2,9 % та 1,2 - 3,2 %. Обгрунтовано доцільність відгодівлі свиней до вищих вагових кондицій залежно від генотипу.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.Г. Мороз; УААН. Ін-т свинарства. — Полтава, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена вивченню найбільш ефективних варіантів поєднань генотипів свиней української та англійської селекції для одержання товарних гібридів на внутріпородній і міжпородній основі в умовах "Калитянського" свинокомплексу Київської області. Встановлено, що при використанні внутріпородного типу української великої білої породи (УВБ-1), як материнської форми, а кнурів порід дюрок, ландрас та великої білої англійської селекції, досягаються найвищі показники відтворювальних, відгодівельних і м'ясних якостей. Відгодівлю товарних гібридів, одержаних за такою схемою, в умовах України доцільно закінчувати при досягненні тваринами живої маси 115...120 кг.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / П.А. Ващенко; УААН. Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького. — Полтава, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше за однакових виробничих умов встановлено ефективність внутрішньопородних поєднань свиней української, естонської, англійської та німецької селекцій у великій білій породі. Досліджено вплив плідників зарубіжної селекції на продуктивні якості вітчизняних генотипів з метою визначення доцільності їх використння у процесі формування нових генеалогічних структур. Встановлено найбільшу ефективність поєднання свиноматок української з кнурами естонської та англійської селекцій. Зазначено, що за даних умов у піддослідних тварин не спостерігається погіршення якості продуктів забою, а відгодівельні показники поліпшуються. З урахуванням одержаних результатів закладено три заводські лінії (Валле 3 009, Кюукки 3 089, Славутича 6 161) та родини (Волшебниці 1 880, Тайги 1 734, Сої 58). На підставі принципів модальної селекції запропоновано нові критерії відбору родоначальників генеалогічних структур і встановлено ефективність використання даних показників.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.В. Прокопенко; УААН. Ін-т свинарства УААН. — Полтава, 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності успадкування господарсько-корисних ознак потомками свиней, одержаних шляхом схрещування великої білої (ВБ) і великої чорної (ВЧ) порід, а також їх помісей у поєднанні з кнурами полтавської м'ясної (ПМ) породи та ефективності відгодівлі їх до різних вагових кондицій. Встановлено, що доцільно у масовому товарному свинарстві Донбасу використовувати ВБ породу як материнську форму, а як батьківську - кнурів ВЧ породи. З метою підвищення м'ясності туш найефективніше використовувати двопородне схрещування маток ВБ породи з кнурами ПМ, а у разі трипородного - двопородних маток у поєднанні з кнурами ПМ породи. Доведено ефективність використання чистопородного та помісного приплоду під час відгодівлі за умов виробництва до живої маси 100, 125 і 150 кг.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.В. Бондаренко; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику оцінки та добору коней за ведучою селекційною ознакою - спортивною роботоздатністю (СР). Визначено фактори, які зумовлюють метод тренінгу, вік і стать тварин, а також бажаний тип спортивного коня. Наведено рекомендації з добору коней у виробничий склад і в спорт. З використанням методу обмеженої максимальної правдоподібності проведено оцінку успадковуваності СР, яка склала 0,12. Уперше в Україні застосовано метод BLUP ("модель тварини") для оцінки племінної цінності (ПЦ) коней. Виділено та рекомендовано для племінного використання жеребців української верхової породи, які виявилися кращими за роботоздатністю та типом будови тіла. На підставі оцінок ПЦ тварин розраховано фактичний та очікуваний середньорічний генетичний прогрес СР. Запропоновано схему організації роботи суб'єктів племенної справи в українській верховій породі.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / А.П. Юрченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено та науково обгрунтовано використання у породно-лінійній гібридизації перспективного генофонду свиней вітчизняної та зарубіжної селекції. Проведено комплексну порівняльну оцінку різних варіантів породно-лінійної гібридизації на дво- та трипородній основі з кнурами спеціалізованих м'ясних порід вітчизняної та зарубіжної селекції на матках внутрішньопородного типу УВБ-1 з урахуванням рівня багатоплідності за перший опорос. Одержано високі ефекти гетерозису за ознаками репродуктивної здатності на низькопродуктивних свиноматках з використанням кнурів-плідників породи дюрок вітчизняної селекції. Запропоновано диференційний підхід до використання маток різного рівня продуктивності, зокрема маток класу <$Eroman M sup -> - у породно-лінійній гібридизації. Встановлено ефективність використання нового внутрішньопородного типу УВБ-3 як батьківської форми у гібридизації. Здійснено оцінку тварин різних варіантів гібридизації за селекційними індексами.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / А.В. Вороненко; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено закономірності формування генотипів у поліалельних локусах у популяціях англерської, червоної датської, голштинської порід і новостворених жирномолочного та голштинізованого типів червоної молочної породи. Досліджено можливість і підтверджено доцільність використання імуногенетичних маркерів для контролю генетичної ситуації під час стабілізуючого відбору. Встановлено імуногенетичні маркери, які характеризують стійкість червоної молочної худоби до захворювання лейкозом. Виявлено позитивний зв'язок гетерогенних підборів батьківських пар на рівень розвитку селекційних і біотехнологічних ознак. Розроблено й удосконалено методи використання імуногенетичних маркерів для підвищення ефективності оцінки генотипів, відбору та підбору тварин для відтворення та консолідації нових типів червоної молочної породи.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / І.О. Ряполова; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уперше у порівняльному аспекті за критерієм інтенсивності формування визначено інтер'єрні показники сироватки крові за активністю ферментів переамінування, лужної фосфатази (ЛФ), концентрацією загального білку, глобулінів і альбумінів у овець асканійської тонкорунної породи, таврійського типу та помісних тварин. Відзначено, що тварин, які мають вищу активність біохімічних показників доцільно використовувати для виробництва баранини завдяки високим темпам росту овець, під час досягнення ними 8-місячного віку мають більший забійний вихід. Зазначено, що тварин повільноформувального типу доцільно використовувати для виробництва вовни.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / М.І. Гиль; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням удосконалення і розробки типів підбору і прийомів розведення молочної худоби при внутрішньопородній її селекції, визначенню дискретності і комбінаційної здатності ліній червоної степової породи, вибору найбільш високопродуктивних класів розподілу за мірними ознаками. Визначена недоцільність безцільового кросування ліній худоби і застосування у товарних стадах спорідненого розведення, тоді як оцінка комбінаційної здатності ліній, використання інбридингу і принципів стабілізуючого відбору є невід'ємною частиною в селекції молочної худоби в основних репродукторах породи.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О.В. Іванова; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено комплексне дослідження відтворювальних якостей овець асканійської тонкорунної породи за різних методів розведення - чистопородному та схрещуванні з плідниками австралійсьского мериноса, таврійський тип та 1/2 частки крові за австралійським мериносом. Виявлено, що на рівень відтворювальних якостей суттєво впливають генотипові фактори, вік вівцематок, жива маса ягнят та тип народження. Встановлено, що для підвищення відтворювальних якостей доцільно використовувати плідників таврійського типу асканійської тонкорунної породи та маток оптимального віку. Досліджено еколого-генетичні параметри відтворювальних якостей овець та встановлено їх зв'язок зі збереженістю молодняку різних генотипів, визначено демографічні показники та особливості дії штучного відбору для одинаків та двоїн.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / С.А. Золотарьова; УААН; Ін-т тваринництва. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему покращання сокільської породи овець. Розглянуто відтворювальні здатності та продуктивність овець різних відтінків смушку. Проаналізовано кореляційні зв'язки ознаки відтінку з показниками продуктивності. Досліджено вплив пігментації на відтворювальні здатності, вовняну продуктивність, ріст та розвиток тварин. Визначено особливості росту та розвитку тварин з різними відтінками та описано математичні моделі росту. Запропоновано проводити підбір батьківських пар з урахуванням оптимальних параметрів відтінку, що забезпечує одержання бажаного типу.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.02.01 / Г.Т. Шкурин; УААН, Ін-т тваринництва. — Х., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано розроблену методику, раціональну схему й етапи створення української симентальської м'ясної породи з використанням географічно віддалених м'ясних сименталів зарубіжної селекції. Установлено високу ефективність поєднання вітчизняних сименталів комбінованого напряму продуктивності з м'ясними сименталами селекції Австрії, США, Канади та Німеччини. Дослідження дали змогу виявити родоначальників комолого типу сименталів - бугая Фанта 39032 та його сина Фазана 832. Проведено порівняльне вивчення росту, розвитку та м'ясної продуктивності комолих і рогатих тварин. Зазначено, що потомство, одержане від комолих бугаїв, має поліпшені племінні, технологічні та продуктивні якості.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Р.І. Чумель; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське Київської обл., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів комплексної оцінки тварин вітчизняної селекції лебединської та популяції створюваного сумського типу української чорно-рябої молочної породи та імпортованої з Австрії симентальської. Виявлено породоспецифічні особливості за поліморфізмом генетико-біохімічних систем крові. Для популяції чорно-рябої худоби вперше проведено оцінку біологічної цінності - амінокислотного та жирнокислотного складу виготовлення з нього твердих сичужних сирів. З метою вдосконалення селекційного процесу в конкретних стадах розроблено модель раннього прогнозування значень величини продуктивних ознак з використанням комплексних генотипів поліморфних систем крові.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины