Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Виноградарство


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / В.М. Ласкавий; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі даних вивчення настання фенологічних фаз продукційого періоду з'ясовано, що сорти "Цитронний Магарача", "Гечеї заматош", "Видвиженець" і "Бурмунк" можуть вирощуватися у зоні Запоріжжя. Відзначено більш пізнє розпускання бруньок у сортів "Цитронний Магарача" й "Бурмунк" у порівнянні з районованим у зазначеній зоні сортом "Подарунок Магарача". Виявлено більший ступінь впливу на початок цвітіння винограду у зоні Запоріжжя кліматичних умов, чим тривалість періоду від настання попередньої фенологічної фази. За встановленими закономірностями настання фенологічних фаз розвитку сортів винограду, що вивчалися, визначено більший ступінь реакції на зміни кліматичних факторів сортів європейсько-амурського походження у порівнянні з сортами складного міжвидового походження. Оцінено агробіологічні показники вивчених сортів винограду й установлено у зоні Запоріжжя значну мінливість за роками кліматичних умов, що спричинює необхідність вирощування пластичних сортів, зокрема, "Цитронний Магарача".

Источник: Автореф. дис.. канд. с.-г. наук: 06.01.08 / А.І. Григоришен; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено агробіологічні та технологічні властивості нових гібридних технічних форм винограду селекції Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова. За результатами фенологічних спостережень встановлено, що досліджені форми за показником тривалості продукційного періоду є пізніми та дуже пізніми, відзначено їх високу плодоносність та середньорослість. Для більшості гібридів характерним є добре або посереднє визрівання однорічних пагонів, а також висока зимо- та морозостійкість. Досліджено стійкість зразків до грибних хвороб (мілді, оїдіуму), а також до гнилі ягід і чорної плямистості на жорсткому інфекційному фоні, виявлено шість форм, стійких до трьох і одну (34 - 4 - 49) - до чотирьох хвороб винограду. Значна продуктивність і адаптивність більшості гібридних форм поряд з високою якістю виноматеріалів дозволяє зробити висновок щодо доцільності вирощування кращих з них за промислових умов, зокрема, чорноягідної Хаджибей (31 - 53 - 37) і білоягідної Загрей (34 - 4 - 49), білоягідну форму 39 - 35 - 88 рекомендовано використати для подальшої селекційної роботи.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Ю.В. Молчанова; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання виділення на підставі агробіологічної та технологічної оцінки 12 нових стійких гібридних форм технічного винограду селекції Інституту винограду і вина ім. В.Є.Таїрова перспективних для сортаменту винограду України і селекційних цілей. Встановлено ступінь стійкості проти морозу та порівняльну стійкість вегетативних і генеративних органів куща проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості - найбільших грибних хвороб у степовій зоні півдня України. Визначено особливості варіювання головних селекційних ознак і рівень їх стабільності. Доведено принципову можливість виділення серед нових гібридних форм високопродуктивних, придатних для виготовлення якісних сухих вин.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / О.В. Разгонова; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено агробіологічне та технологічне вивчення нових сортів винограду, а саме, "Перлинка", "Святковий Магарача", "Ай-Петрі" і "Кафа" у західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму з метою виділення найперспективніших сортів для вирощування за даних умов. Установлено їх високу продуктивність і врожайність у даній зоні. За силою росту нові сорти визначено як сильнорослі з високим ступенем визрівання однолітних пагонів. З'ясовано, що сорти "Святковий Магарача" і "Кафа" виявляють підвищену стійкість до розповсюджених хвороб мілдьї, оїдіуму, сірої гнилі. Визначено високу кількість біологічно-активних речовин у свіжих ягодах всіх нових сортів винограду, з яких виготовляють високоякісні столові, а за наявності відповідних кондицій урожаю - міцні та десертні вина. Виявлено, що рентабельність вирощування сортів "Перлинка", "Святковий Магарача" і "Кафа" удвічі перевищує у даній зоні сорти "Аліготе ", "Первісток Магарача", "Каберне-Совіньон" і "Антей магарачський".

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / А.П. Ігнатов; УААН; Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено нові перспективні столові сорти винограду зі стійкістю до хвороб і несприятливих умов середовища, впровадження яких у виробництво дозволить знизити застосування ядохімікатів і збільшити виробництво винограду. Наведено агрогосподарську характеристику нових стійких столових сортів за умов західної передгірсько-приморської зони Криму. Виділено сорти з найвищими показниками плодоношення. Кліматичні умови за роки досліджувань відзначалися великою різноманітністю, що дозволило вивчати сорти за несприятливих погодних умов (засуха, надмірні опади). Відзначено, що ряд сортів виділялись за урожайністю та продуктивністю навіть за несприятливих умов. Вивчено стійкість нових сортів до морозу, хвороб. Внаслідок заморожування в холодильній камері та візуального обстеження виділено сорти, що виявили найбільшу морозостійкість і стійкість до хвороб (оідіум, мільдью, сіра гниль). За результатами досліджень встановлено, що ряд нових стійких столових сортів перевершили за продуктивністю, якістю урожаю та ефективністю обробітку контрольні сорти.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.08 / А.М. Авідзба; УААН; Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 30 с. — укp.

Аннотация: Оцінено стан та визначено основні напрями розвитку виноградарства та виноробства Автономної Республіки (АР) Крим на найближчу перспективу. Розроблено багатомірні регресійні моделі, що описують зв'язок кількості, якості та напрямів використання урожаїв з конкретними ампелоекологічними ресурсами місцевості, сортами, а також технологіями ведення насаджень. Проаналізовано енергоємність сталих технологій закладання та вирощування виноградних насаджень Криму. Наведено пропозиції щодо раціонального використання ампелоекологічних, технологічних та агробіологічних ресурсів, а також розміщення й вирощування нових селекційних сортів за умов Криму. Запропоновано рекомендації з метою формування спеціалізованих зон виробництва високоякісної виноградо-виноробної продукції АР. Науково обгрунтовано прогноз розвитку виноградарства АР Крим до 2015 р.

Источник: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.01.08 / Л.О. Баранець; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему захисту рослин від бур'янів за допомогою хімічних засобів боротьби в поєднанні з механічними операціями на виноградниках. Встановлено вплив гербіцидів на видовий склад бур'янів, поширення та шкідливість оїдіума за умов Південного берега Криму. Доведено, що для ефективного захисту винограду від бур'янів доцільно застосовувати наступні препарати: глифосат, 48 % в.р., поаст плюс, 20 % к.е., базагран-М, 37,5 % в.р. За новою технологією захисту винограду від бур'янів передбачено одну обробку гербіцидом у ряду і дві культивації міжрядь. Виявлено, що запропонована технологія дозволяє знизити забур'яненість ділянок на 78 - 98 %, у даному разі є можливість одержувати урожай високої якості. Зазначено, що застосування хімічної прополки сприяє збільшенню продуктивності роботи листового апарату приблизно удвічі. Встановлено позитивний вплив хімічної прополки на ступінь визрівання лози та фотосинтетичну продуктивність виноградної рослини. Надано економічну оцінку застосування гербіцидів для захисту винограду від бур'янів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Т.Ю. Брановицька; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив гібереліну на насіннєві сорти винограду: Бастардо магарацький, Каберне-Совіньон, Сапераві за умов Південного берега Криму. На підставі проведених досліджень встановлено, що гіберелін сприяє посиленню ростових процесів під час обробки ним через 10 днів після цвітіння винограду в концентрації 40 мг/л. Багаторічна обробка гібереліном також стимулює ріст пагонів. Показано позитивний вплив гібереліну на врожайність винограду. Гіберелін не впливає негативно на плодоношення винограду на другий і наступні роки обробки. Внаслідок дії гібереліну показано збільшення загального вмісту вільних амінокислот. Виявлено, що екзогенний гіберелін сприяє підвищенню якості винограду. Показано господарську та економичну доцільність використання гібереліну на даних сортах винограду. Розроблено рекомендації щодо обприскування виноградних плантацій розчином гібереліну.

Источник: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.01.08 / Н.В. Каменева; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2001. — 19 с.: мал. — укp.

Аннотация: За умов Одеської області вивчено вплив органічних кислот і солі титану на ріст, розвиток і продуктивність винограду сортів Пино сірий і Бастардо магарацький, схильних до високого цукронакопичення. Обгрунтовано можливість спільного застосування бордоської рідини, органічних кислот і солі титану для позакореневого підживлення з метою одержання високо кондиційного врожаю, а надалі якісних виноматеріалів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Валерій Бубакірович Джемакулов; УААН, Інститут винограду і вина "Магарач". — Ялта, 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис. канд. с.-х. наук: 06.01.08 / І.О. Кривошей; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено основні закономірності формування та реалізації потенційної плодоносності центральних бруньок у сорту винограду Кокур білий у гірсько-долинному приморському районі Криму. Визначено, що серед аборигенних сортів винограду Криму є сорти з дуже низькою, середньою і дуже високою потенційною плодоносністю центральних бруньок. Виявлено, що потенційна плодоносність змінюється в тих самих сортів залежно від району та умов рельєфу. На основі методу оцінки адаптаційної здатності, визначено потенційні можливості генотипу сорту Кокур білий. Досліджено вплив довжини обрізки плодових лоз на масу однорічного приросту у сорту Кокур білий. Встановлено, що найбільш висока урожайність відзначається у досліджуваного сорту за довжини обрізки на 12 вічок. Отримано рівняння регресії для прогнозування урожаю сорту Кокур білий.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / В.О. Семенюк; УААН. Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено динаміку формування потенційної плодоносності центральних бруньок винограду протягом вегетаційного періоду. Проаналізовано питання реалізації створеного потенціалу, що залежить від довжини обрізки винограду сортів "Сурученський білий", "Молдова" й "Оницканський білий" у передгірній зоні Криму. Надано агробіологічну характеристику дослідженим сортам винограду, що вирощується у зазначеному районі, визначено коефіцієнти їх адаптації. Установлено динаміку розподілу фактичного врожаю за віссю торішніх пагонів у сорту "Струченський білий". Показано продуктивність сорту "Оницканський білий" внаслідок пошкодження зелених пагонів пізньо-весняними заморозками. Одержано рівняння регресії для прогнозування врожаю досліджених сортів на плодоності центральних бруньок.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Н.А. Мазуренко; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2004. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено можливість підвищення кількості та якості урожаю під час зрошення винограду сорту Мускат білий шляхом впливу короткочасним водним стресом різної глибини в різні фази вегетації. Виявлено, що в результаті короткочасного стресового впливу (I період фази росту, зразу після зав'язування усіх ягід можливе підвищення якості урожаю винограду сорту Мускат білий. Визначено кількісну міру необхідного стресового впливу в термінах передранкових значень водних потенціалів листя (-0,5 - 0,6 Мпа). Встановлено, що реалізація стратегії зрошення короткочасним водним стресом даної глибини приводить до інтенсивного цукронакопичення у ягодах сорту Мускат білий, зміни у структурі грона та зниження ушкодженості грибковими захворюваннями.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Н.М. Зеленянська; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова". — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено питання впливу фізіологічно активних препаратів "Гумісол" і "Реаком" на урожайність, якість і регенераційну здатність підщепної та прищепної лози винограду. Досліджено різні строки, кількість обробок і концентрації робочих розчинів даних препаратів. Установлено, що найбільш ефективним є дворазове та триразове обприскування кущів підщепних і технічних сортів винограду розчином гумісолу розведення 1:10 і 1:20 та розчином реакому розведення 1:100. Відзначено, що такі обробки забезпечували посилення процесів біосинтезу у тканинах листків і пагонів оброблених маточних рослин винограду протягом вегетації. Це сприяло більшому накопиченню пластичних речовин у визрілій лозі, що покращувало її якість і регенераційну здатність. Щепи, виготовлені з оброблених протягом вегетації чубуків, відрізнялись інтенсивнішим коренеутворенням, а за подальшого розвитку у шкілці - кращими агробіологічними показниками розвитку вегетативної маси та кореневої системи. За цих варіантів збільшувався вихід стандартних саджанців зі шкілки у середньому на 4,7 - 11,0 %.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / М.Д. Волканов; УААН. Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мінливості локального внесення під гідробур на плодоносячих виноградниках сортів "Сухомлинський білий" і "Каберне Совіньон" фенілаланіну, NPK, супергумісолу за умов різних обробок грунту. За впливу кореневого підживлення під гідробур речовинами, що вивчалися, значною мірою збільшується площа листової поверхні, об'єм однорічного приросту куща винограду в рік їх застосування й особливо наступного року в обох сортів винограду, збільшується кількість коренів у шарі грунту від 40 до 60 см. У разі впливу фенілаланіну на фоні оновлення плантажу на 16,1 %. Приблизно така ж залежність і у сорту "Сухомлинський білий". Проведено досліди з застосуванням мінеральних добрив у складі NPK, супергумісолу окремо та разом, виявлено збільшення площі листової поверхні, об'єму однорічного приросту в обох сортів у рік застосування, особливо на другий рік та незначною мірою - на третій рік після застосування у разі оновлення плантажу. У рік застосування вивчаємих речовин у вічках, особливо у центральних бруньках, відбувається більш глибока диференціація суцвіть за добре сформованим зачатком та сумою зачатків до восьмого вічка, що у подальшому проявляється у збільшенні кількості та маси грон, урожайності та цукристості ягід. За цього збільшується кількість коренів у шарі грунту від 20 до 60 см. Зауважено щодо тенденції поліпшення якості виноматеріалів сортів "Сухомлинський білий" і "Каберне Совіньон" за впливу фенілаланіну чи NPK разом з супергумісолом. Зазначено, що економічний ефект внаслідок виробничого впровадження фенілаланіну на площі 106 га становив 1 294,1 грн з 1 га, а завдяки застосуванню NPK по 160 г д.р. на 100 л воли разом з супергумісолом на площі 62,5 га - 1 521,4 грн. з 1 га.

Источник: Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.01.08 / Еміна Шевкетівна Меметова; УААН, Інститут винограду і вина "Магарач". — Ялта, 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / В.Б. Дрягін; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості росту кущів сортів Ркацителі, Мускат Оттонель, Трамінер рожевий, наведено оцінку величини та якості врожаю для приготування виноградного сиропу. Встановлено зв'язки та розраховано рівняння залежності сили росту кущів, показників продуктивності та якості винограду від величини навантаження. Визначено економічну ефективність вирощування винограду для приготування сиропів за різними рівнями навантаження.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.08 / В.О. Волинкін; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2003. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено моделі виведення столових і технічних сортів винограду, сформульовано концепцію та визначено перелік 16-ти провідних селекційних ознак. Рекомендовано для оцінки сортів винограду використовувати критерій - рівень максимального цукронагромадження, як генетично обгрунтований показник можливого цукронагромадження даним сортом. Вивчено структуру продукційного періоду в різних за походженням і рівнем цукронагромадження груп сортів. Установлено відсутність зв'язку між рівнем цукронагромадження та наступанням фенофаз розвитку. Зазначено, що це дозволяє цілеспрямовано виводити сорти винограду різних термінів дозрівання та біологічних рівнів цукронагромадження. Виявлено відсутність впливу на ефективність гібридизації у винограді походження батьківських форм, у якій, материнській або батьківській формі, використовуються сорти різних видів, міжвидові гібриди, а також статі материнської форми. Доведено, що вона знижується, коли як материнська форма використовуються сорти раннього терміну дозрівання. Показано відсутність зв'язку між наслідуванням стійкості винограду до збудників мілдью, оїдіуму, сирої гнилі з біологією цих патогенів, та корелювання з їх походженням, еколого-географічним розміщенням і спряженою еволюцією. Запропоновано та затверджено удосконалений метод селекції та сортовивчення винограду, що дозволяє скоротити термін від гібридизації до районування нового сорту до 10-ти років. Зазначено, що він реалізований на шести організованих ділянках Державного сортовипробування винограду при ІВіВ "Магарач", на яких оцінено 33 виведених сорти. З'ясовано, що економічний ефект вирощування нових районованих сортів винограду, стійких до біологічних факторів, складає більше ніж 2,9 тис. грн. на 1 га.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / В.В. Сілаков; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено основні результати досліджень і розробок раціональних для умов агрофірми "Золота балка" систем ведення виноградних насаджень, а також технічних засобів їх реалізації. Надано оцінку зв'язку факторів ампелоекологічного середовища на ділянках і технологічним прийомам закладення, вирощування виноградних насаджень агрофірми з отриманням виноградно-виноробної продукції. Визначено раціональні параметри розмірів насаджень, стану їх рельєфу і порядку розташування рослин на ділянці, що забезпечують стійке отримання основних типів її виноградної та виноробної продукції. Здійснено комплексний і поелементний аналізи енергоємності технологій закладення й обробітку виноградних насаджень, висвітлено основні напрями зниження сукупних енергозатрат у галузі.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины