Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Плодоводство


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.А. Трохимчук; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення 10-ти форм вегетативно розмножуваних підщеп для груші в маточнику конкурсного випробування та 30-ти комбінувань даних підщеп з трьома сортами груші, внесеними до Реєстру сортів рослин України. За комплексом біологічних, господарських, технологічних та економічних показників виділено дві кращі форми - айву мліївську та ВА29, адаптовані до грунтово-кліматичних умов правобережної частини західного Лісостепу України та перспективні для вирощування високоякісного садивного матеріалу нових сортів груші, придатних для закладання сучасних насаджень інтенсивного типу. Досліджено проходження фізіологічних процесів у вегетативних органах підщеп у маточнику і саджанців у розсаднику. Визначено кращі сорто-підщепні комбінування в груші за сумісністю, а також несумісні у разі окулірування на досліджуваних підщепах.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / С.О. Васюта; Ін-т садівництва УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати комплексної оцінки клонових підщеп для аличі вітчизняної та зарубіжної селекції у маточно-живцевому саду та в полях розсадника за умов північної частини Правобережного Лісостепу України. Досліджено особливості ризогенезу зелених живців досліджуваних підщеп і сортів аличі, визначено критичні мінусові температури для їх кореневої системи. Встановлено можливості розмноження даної культури здерев'янілими живцями. За комплексом господарсько цінних ознак у розсаднику виділено перспективні для використання клонові підщепи СВГ 11-19, Євразія-43, ВВА-1, ВСВ-1, Весняне полум'я та Сіянець Фібінга, які значно збільшують вихід саджанців з одиниці площі та підвищують їх якість. Доведено високу економічну та енергетичну ефективність застосування даних підщеп у розсаднику та визначено можливості їх використання щодо виходу саджанців. Здійснено виробниче випробування основних результатів наукового дослідження, на підставі результатів якого обгрунтовано доцільність застосування клонових підщеп у розсадницьких господарствах.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Є.В. Розсоха; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено результати комплексної оцінки нових і перспективних клонових підщеп яблуні у маточнику конкурсного випробування та у полях розсадника за умов Донбасу. Виділено високоінтенсивні морозостійкі підщепи для оцінки їх у розсаднику та саду. Відібрано сорто-підщепні комбінування для вирощування одно- та дворічних садженців. Розроблено прийоми стимулювання кроноутворення в однорічок. Встановлено оптимальні параметри підщеп та висоти їх окулірування. Запропоновано технологію вирощування дворічних садженців з однорічною кроною, щеплених узимку з використанням відсадків-переростків.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.П. Ріпамельник; Уман. держ. аграр. акад.. — Умань, 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: Надано господарсько-біологічну оцінку імунних і високостійких до парші інтродукованих сортів яблуні та виділено конкурентоспроможні сорти для вирощування в регіоні Поділля. Перевірено за виробничих умов нові, перспективні сорти з метою визначення їх здатності проявити свої цінні господарсько-біологічні ознаки в саду. Оцінено нові інтродуковані сорти за комплексом біологічно-господарських ознак (скороплідність, слаборослість, продуктивність, якість плодів, стійкість до основних хвороб, зимостійкість в інтенсивних насадженнях). Проведено економічну та енергетичну оцінку виробництва плодів яблуні різних помологічних сортів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Л.Г. Варлащенко; Уман. держ. аграр. акад. — Умань, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності проходження процесів репродуктивної регенерації в сукупності ознак, які визначають формування у стеблових живців адвентивних коренів і розроблено окремі агробіологічні заходи прискореного розмноження перспективних гібридних форм і сортів жимолості їстівної на основі технології зеленого живцювання. За результатами досліджень визначено здатність стеблових живців, залежно від консистенції пагона, до репродуктивної регенерації. Встановлено морфологічні відмінності укорінювання різнотипних живців жимолості їстівної залежно від сортового складу та впливу рістактивуючих сполук ауксинової породи. Визначено оптимальні терміни заготівлі живців та їх висаджування на укорінювання з врахуванням біологічних особливостей сортового складу та фізіологічного стану маточних рослин та їх частин для підвищення регенераційної здатності. Розроблено агробіологічні заходи дорощування кореневласних рослин за умов Правобережного Лісостепу України. Довндено економічну ефективність вирощування садивного матеріалу перспективних форм та сортів жимолості їстівної на основі технології зеленого живцювання за умов Правобережного Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / І.С. Рожко; Уман. с.-г. акад. — Умань, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.07 / І.І. Середа; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 38 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методику визначення придатності дерново-підзолистих і дерново-борових піщаних грунтів та прогнозування продуктивності на них яблуні. Установлено критерії визначення потреби хімічної меліорації дерново-підзолистих грунтів залежно від рівня їх кислотності та систем удобрення яблуні. За результатами досліджень розроблено збалансовану систему удобрювання різновікових насаджень яблуні на даних, придатних для садівництва, грунтах з диференційованим передпосадковим і поточним застосуванням добрив. Теоретично обгрунтовано та випробувано за виробничих умов високоефективні, близькі за економічними та енергетичними показниками альтернативні технології освоєння малопродуктивних піщаних земель із формуванням штучних акумулятивних горизонтів та збагаченням кореневмісного шару меліорантами. Визначено прийоми зниження міграції радіонуклідів у системі грунт - плодове дерево.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / О.А. Балабак; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше інтегровано оцінено регенераційну здатність 14-ти сортів дерену справжнього за умов Правобережного Лісостепу України. Установлено особливості вкорінювання різнотипних живців залежно від сортового складу, оптимальні строки заготівлі живців - зважаючи на фенологічні фази їх розвитку, відмінності вкорінювання зелених живців - у взаємозв'зку з метамерністю пагона, строком живцювання та віком маточної рослини. Визначено оптимальні концентрації фізіологічно-активних речовин ауксинової природи, що стимулюють укорінювання. Обгрунтовано заходи дорощування вкорінених живців.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.07 / П.В. Кондратенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням оптимізації вирощування промислових насаджень яблуні в Україні. За допомогою розроблених комп'ютерних програм надано з кліматичної, економічної, грунтової та технологічної точок зору комплексну оцінку регіонів України, яка дозволить за умов низьких ресурсозатрат вирощувати високопродуктивні насадження. Уточнено групування грунтів за ступенем їх придатності для вирощування яблуні. Проведено оцінку існуючих інтенсивних промислових садів, яка дала можливість визначити недоліки в закладанні та догляді за ними. Розкрито роль сорту в адаптації яблуні. Запропоновано нові способи вирощування та розміщення вегетативних підщеп за основними промисловими зонами виробництва. Показано вплив пестицидного навантаження на мікроорганізми грунту, а також оцінено перспективні препарати для захисту яблуневих насаджень від шкідників і хвороб відповідно до умов будь-якої місцевості. Визначено лежкість плодів зимових сортів та їх мікробіоту в саду та за умов холодильника.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / О.А. Спрягайло; Уман. держ. аграр. акад. — Умань, 2003. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше встановлено біологічні особливості та продуктивність одинадцяти сортів і елітних форм груші на сильно- та слаборослій підщепах. Визначено строки проходження основних фенологічних фаз залежно від умов вегетації, вивчено зимостійкість, стійкість до збудників парші та бурої плямистості стосовно даних сортів. Виявлено високу фізіологічну сумісність більшості досліджених сортів і форм з підщепами. Визначено продуктивність насаджень, хімічний склад, смакові якості та тривалість зберігання плодів. Виділено продуктивні, рентабельні сорти та форми груші - носії господарсько-цінних ознак. Науково обгрунтовано добір сортів з високою економічною ефективністю вирощування, адаптованих до культивування в Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.07 / В.А. Заяць; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 40 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади та селекційні програми з виведення нових сортів персика з темночервоним листям і нових сортів з червоною м'якоттю. Удосконалено та доповнено внутрішньовидову класифікацію персика звичайного. Розкрито концепцію біологічного ефекту червоних пігментів у листках червонолистих форм персика й участі антоціанів у фотосинтезі та нагромадженні органічних сполук. Введено в культуру якісно нові червонолисті та червоном'ясі форми персика. Висвітлено основні технологічні заходи щодо вирощування персика та нектарина в зоні Українських Карпат.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / А.В. Долід; Національний аграрний ун-т. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / М.М. Богуславський; Національний аграрний ун-т. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Б.І. Гулько; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено 25 форм клонових карликових та напівкарликових підщеп яблуні в маточнику конкурсного випробування за умов західного Лісотепу України. Значну увагу приділено дослідженню процесів росту та розвитку надземної частини та кореневої системи відсадків. За комплексом господарсько-біологічних показників та економічною ефективністю виділено карликові та напівкарликові підщепи, перспективні для виробництва та подальшого вивчення в розсаднику та саду. У маточнику конкурсного випробування істотно переважали контроль карликові підщепи Д 70-456, Д 70-49, 62-396 і напівкарликові 54-118, 64-194, 71-3-150. З метою вдосконалення технологій вирощування відсадків клонових підщеп вивчено вплив загущених схем закладання маточника на параметри їх росту, розвитку кореневої системи, вихід стандартних відсадків та економічну ефективність їх продукції в таких насадженнях. Обгрунтовано переваги загущеного садіння та застосування тирси для підгортання маточних кущів, яке сприяє покращанню проходження процесу коренеутворення та полегшує проведення технологічних операцій. Рекомендовано для виробництва кращі форми клонових підщеп. Встановлено оптимальні схеми закладання маточника та придатність підщеп для вирощування в загущених насадженнях.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / О.В. Моргун; Ін-т садівництва УААН;. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення особливостей проходження ростових процесів у фундука. Встановлено найбільш ефективні способи розмноження його сортів, їх морозо- та зимостійкость, а також стійкість до шкідників. Наведено технічну характеристику плодів, їх хімічного складу. Розроблено математичні моделі залежності продуктивності даної культури від погодних факторів довкілля, що дають можливість прогнозувати урожайність для кожної зони промислового вирощування. На підставі узагальнення результатів досліджень встановлено кращі сорти фундука для північного Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Т.І. Красуля; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження придатності інтродукованих і створених в Інституті зрошуваного садівництва УААН сортів і гібридних форм яблуні для вирощування у південному Степу України. Виділено сорти та гібриди, які відзначаються високою та стабільною врожайністю, відмінною якістю плодів, стійкістю проти хвороб і несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля, придатністю для створення інтенсивних насаджень у південному Степу. Для перспективних сортів селекції ІЗС УААН підібрано кращі сорти-запилювачі. Результати дослідження застосовано у процесі планування сортового складу насаджень спеціалізованими садівничими та фермерськими підприємствами регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / А.П. Душейко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: табл. — укp.

Аннотация: Виділено високопродуктивні, адаптовні до регіональних умов вирощування та стійкі проти хвороб сорти малини різного строку достигання. Створено малиновий конвеєр, який забезпечує одержання свіжих ягід протягом тривалого літньо-осіннього періоду за рахунок підбору традиційних сортів, агротехнічних заходів і ремонтантних сортів. Вивчено репродуктивну спроможність сортів. Розроблено методику визначення ураження малини пурпурною плямистістю та антракнозом.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / О.М. Кузьмінець; Ін-т садівництва УААН. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень особливостей росту та продуктивних можливостей популярних в Україні сортів яблуні в маточно-живцевому саду моделі Інституту садівництва Української академії аграрних наук (ІС УААН), запропоновано деякі елементи технології їх вирощування. Здійснено групування сортів за фенотиповими ознаками, живцевою продуктивністю, зимостійкістю, якістю живців, стійкістю до комплексу грибних хвороб, економічною ефективністю. Встановлено різноякісність бруньок в апікальній, медіальній і базальній частинах пагонів, одержаних з маточно-живцевого насадження, за ступенем визрівання, морозостійкістю і ємністю. На підставі удосконаленої методики вивчено ступінь розвитку бруньок залежно від умов формуванння та сортових особливостей і визначено вплив різноякісності бруньок на вихід стандартних саджанців.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / В.І. Власов; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: В дисертації викладено результати досліджень придатності нових сортів і підщеп яблуні в умовах дерново-підзолистих піщаних грунтів південного Полісся. Виділені найбільш продуктивні сорти різних строків достигання з високою польовою стійкістю або імунні проти основних грибних хвороб, та насіннєві і клонові підщепи з підвищеною екологічною стійкістю, придатні для створення інтенсивних насаджень яблуні в умовах південного Полісся України. Основні результати впроваджені у виробництво.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Б.М. Мазур; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень нових сортів смородини селекції Національного аграрного університету за умов Лісостепу України. Проведено їх групування за строками стиглості, надано порівняльну оцінку за складовими продуктивності, швидко- та самоплідності, стійкості до хвороб і шкідників, якості ягід, придатності для механізованого збирання ягід. Виділено сорти-носії цінних господарсько-біологічних ознак. Установлено оптимальні строки посадки живців для збільшення виходу високоякісного садивного матеріалу. Визначено економічну ефективність вирощування нових сортів смородини.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины