Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Овощеводство


Источник: Автореф. дис... д- ра с.-г. наук: 06.01.06 / В.В. Хареба; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Вперше за умов Лісостепу та Полісся України на підставі вивчення біологічних особливостей росту та розвитку рослин і фенотипової мінливості їх ознак теоретично обгрунтовано й експерментально апробовано енергозберігаючі технології виробництва капусти білоголової для продовольчого та насіннєвого використання. Досліджено біологічні властивості вітчизняних сортів з високими адаптивними можливостями й обгрунтовано доцільність використання короткоротаційних сівозмін, в яких визначено кращі попередники, оптимальні параметри обробітку грунту, дози та способи внесення добрив залежно від грунтово-кліматичних умов. Пристосовано робочі органи ППР-5,4 для рихлення грунту в міжряддях. Встановлено умови застосування мульчувальних матеріалів. Виявлено особливості формування врожайності та якості товарних головок, маточників і насіння капусти білоголової залежно від строків сівби та садіння, площі живлення та схеми розміщення рослин, способів обробки насіння, вирощування розсади, умов зберігання та підрізання кореневої системи маточників, пінцирування та десикації насінників. Удосконалено агротехнічні заходи боротьби з бур'янами та хворобами, що сприяють підвищенню продуктивності рослин капусти, а також збереженню та відтворенню родючості грунтів. На базі розроблених прийомів створено Національний стандарт "Виробництво насіння капусти білоголової. Типовий технологічний процес".

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / З.І. Ковтунюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено асортимент вітчизняних та інтродукованих сортів, висвітлено ефективні технологічні заходи вирощування капусти броколі за умов правобережного Лісостепу України без зрошення. Встановлено перевагу касетного способу вирощування розсади віком 30 і 40 днів у весняно-літній період порівняно з безгорщечним. Касетний спосіб вирощування розсади віком 30 і 40 днів забезпечив на 6 - 8 днів врожай пізніше, проте загальний обсяг був на 30 - 31 ц/га вищий за наявності зменшення затрат на вирощування розсади на відміну від традиційної технології. Доведено, що локальний спосіб внесення половинної норми мінеральних добрив дає такий же ефект, як і повна норма, якщо їх вносити врозкид. Встановлено позитивний вплив регуляторів росту івін, гумісол та емістим C за умов намочування насіння або обприскування рослин під час вегетації.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / І.М. Срібна; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати трирічних досліджень ефективності окремих прийомів вирощування капусти брюссельської за умов Лісостепу України. Наведено господарсько-біологічну оцінку сортів різного географічного походження, зокрема середньопізніх, таких, як Горнет, Вертус і Розелла з Німеччини, Завитка (Чехія), Мачуга (Польша), Перфекшн (Росія), а також пізньостиглих сортів Геркулес 1342 (Росія), Гронігер (Німеччина), Кетскайл (Польща), Лонг ісланд і Мезо нано (Італія) за врожайністю, кількістю і масою головочок, розміщених у нижній, середній та верхній частинах стебла, біохімічним складом та вмістом макроелементів. За комплексом господарсько-цінних ознак виділено кращі сорти капусти брюссельської, які рекомендовано для державного сортовипробування, якими є: середньопізні - Розелла та Вертус та пізньостиглий Гронігер. Досліджено вплив строків сівби на ріст, розвиток і продуктивність двох різних за скоростиглістю сортів. Доведено, що оптимальні строки сівби - 20 - 25 квітня. Визначено оптимальний строк прищипування верхівки рослин пізньостиглого сорту Геркулес 1342 (10 вересня), який забезпечує формування більшої кількості головочок на рослині та істотне підвищення врожайності до 10 т/га. Показано, що даний захід недоцільно застосовувати для середньопізнього сорту Розелла.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Є.М. Ільїнова; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано закономірності дії добрив як фактора оптимізації мінерального живлення рослин кавуна з урахуванням забезпеченості грунту рухомими поживними елементами для лівобережного Лісостепу України. Обгрунтовано доцільність локального застосування органічних і мінеральних добрив під час вирощування кавуна на чорноземі типовому малогумусовому важкосуглинковому. Виявлено позитивний вплив нових стимуляторів росту "Росток 2МЄ" та "Росток МЄ" на урожайність плодів і насіння. Установлено оптимальну схему розміщення рослин кавуна з урахуванням цілей їх вирощування. Показано позитивну роль дозарювання плодів кавуна стосовно посівних якостей насіння.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / П.П. Костанецький; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено й апробовано комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України. Проведено господарсько-біологічну оцінку рослин і плодів різних продовольчих сортів та виділено найбільш урожайні з них (Самарську та Голянку). Визначено необхідні параметри та найбільш придатні сорти до механізованого збирання на насіннєві цілі за фізико-механічними властивостями (Голянку та Інею). Здійснено порівняльний аналіз біоенергетичних показників та економічної ефективності виробнитцва дині залежно від сорту та схем розміщення рослин. Основні результати наукового дослідження впроваджено у виробництво.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / В.Б. Гаврилюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено елементи конвеєрного вирощування посівних і вигоночних зеленних овочевих культур у несезонний період у зимових блокових теплицях. Встановлено, що в конвеєрі найвищу врожайність капусти пекінської та салату можна отримати від сівби у жовтні та лютому - березні, а кропу - у лютому - березні. Строки садіння цибулі ріпчастої та діаметр садивного матеріалу впливають на врожайність зеленого пера. Одержано найвищу врожайність від цибулин середнього розміру (3 - 4 см). Продуктивність рослин петрушки під час вигонки зелені у несезонний період у спорудах закритого грунту залежить від строків висаджування та маси коренеплодів. Найвища врожайність у коренеплодів масою 60 - 70 г.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень комплексу технологічних елементів і прийомів вирощування цибулі ріпчастої в лісостепу України. Запропоновано заходи зменшення забур'яненості посівів цибулі з насіння. Розроблено систему удобрення цибулі ріпчастої, установлено оптимальну дозу добрив за умов їх локального внесення. З'ясовано вплив розроблених елементів технології на якість врожаю. Установлено рівень споживання та винос поживних речовин рослинами цибулі (на 1 т цибулин), а також коефіцієнти їх використання з грунту та добрив під час вирощування цибулі з сіянки та насіння за умов зрошення та без зрошення. Розраховано біоенергетичну й економічну ефективність розроблених елементів технології.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / В.П. Роєнко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати чотирирічних досліджень щодо визначення особливостей формування врожаю та якості насіння капусти білоголової за безпересадкового способу вирощування. Доведено можливості застосування розсадної та безрозсадної культур. Для забезпечення успішної перезимівлі безпересадкових насінників, завершення стадійних змін, дружного формування пагонів і стручків та досягнення врожайності насіння на рівні 10,5 - 12,2 ц/га на півдні України обгрунтовано доцільність використання розсадної культури і строків сівби 10 - 15 липня, а для безрозсадної культури - 25 - 30 липня. З'ясовано, що для підвищення зимостійкості безпересадкових насінників і врожайності насіння необхідно застосовувати передзимове підгортання їх землею.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.О. Андрощук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.В. Шеметун; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження біологічних особливостей рослин нового сортименту бджолозапильних гібридів <$Eroman F sub 1> огірка вітчизняної селекції для вирощування у плівкових теплицях на соломі. Визначено оптимальний спосіб формування рослин огірка за різних площ живлення у процесі вирощування на соломі. Охарактеризовано питання ефективності використання регуляторів росту рослин для плівкових теплиць на соломі та їх впливу на ріст, розвиток і врожайність огірка.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.М. Цизь; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено підбору штамів і субстратів для вирощування печериці двоспорової. Проведено господарсько-біологічну оцінку 12 штамів. Встановлено ефективність внесення у субстрати різних азотовмісних додатків. Вивчено залежність росту, розвитку і плодоношення гриба від штаму та складу субстрату. Запропоновано синтетичний субстрат на основі пшеничної соломи, курячого посліду та солодових ростків. Виділено 2 кращих за комплексом господарсько-цінних ознак штами печериці, один з яких -ІБК-25 зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1999 році.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / І.М. Бобось; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень сортименту кавуна та дині й агробіологічно обгрунтовано способи їх вирощування в плівкових теплицях на сонячному обігріві в правобережному Лісостепу України. Виділено цінні сорти та гібриди за господарсько-біологічними ознаками. Відібрано новий матеріал перспективних сортозразків кавуна та дині за скоростиглістю, врожайністю, вмістом сухої розчинної речовини, стійкістю до хвороб і шкідників. Установлено тісні кореляційні зв'язки між ознаками кавуна та дині та їх інформаційну цінність. Визначено рівень економічної ефективності способів вирощування та сортів даних фруктів в плівкових теплицях. Установлено, що у дині та кавуна фенологічні фази розвитку та закладання зародкових органів проходять інтенсивно, на 5 - 6-му етапі органогенезу в розсадний період закладаються майже всі вегетативні органи майбутніх дорослих рослин.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.В. Завадська; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень вивчення гібридів перцю солодкого у продовженій культурі зимових теплиць за умов четвертої світлової зони України. Проведено господарсько-біологічну оцінку шести гібридів іноземного виробництва та вітчизняного сорту "Дружок". За комплексом господарсько-цінних ознак виділено для виробництва два кращі гібриди перцю солодкого. Вивчено вплив регуляторів росту нового покоління (івіну та емістиму С) на ріст, розвиток, структуру плодоношення та продуктивність культури й визначено кращий спосіб їх застосування.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / С.М. Янушкевич; УААН, Інститут овочівництва і баштанництва. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Саад Ахмад Авамлех; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження індетермінантних гібридів помідора у зимово-весняній культурозміні зимових теплиць та удосконалено технології його вирощування способами формування куща. Вивчено динаміку росту та розвитку розсади, а також рослин шести індетермінантних гібридів. Виявлено, що більш дешевою є розсада, вирощена з насіння гібридів вітчизняної селекції, що зумовило найвищий рівень рентабельності її виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.М. Могильна; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення системи застосування гербіцидів у посівах цибулі ріпчастої, які забезпечують зниження забур'яненості на 90 - 95 % і дозволяють зменшити пестицидне навантаження на довкілля. Встановлено, що тотрил з набу застосовують в баковій суміші у дозі (1,0 - 1,4) + 1,0 л/га. Фітотоксичність суміші підвищується через додавання до робочого розчину в якості ПАР масляно-емульсійного препарату суспензії (МЕПС) у дозі 4 л/га або рідкого комплексного добрива (РКД) - 15 л/га. Вивчено післядію гербіцидів грунтової дії (стомпу, рейсеру, зенкору, дуалу та бутизану) на наступі овочеві культури в сівозміні, які сприяли зниженню забур'яненості посівів на 10 - 61 %, і не впливали на зниження врожайності цибулі ріпчастої, томату, огірка та капусти пізньостиглої. За результатами досліджень розроблено систему смугового застосування гербіцидів, яка включає досходове внесення стомпу в дозі 3 - 4,5 л/га (розрахунок на суцільне внесення) й одно- та дворазове обприскування сходів баковою сумішшю тотрилу з набу (1,0 - 1,4) + 1,0 л/га з додаванням МЕПС або РКД.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / О.А. Сиворакша; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Установлено закономірності формування врожайності плодів і насіння, виходу та якості останнього залежно від сортових особливостей. Визначено вплив ступеня стиглості плодів, розташування китиці та плодів у ній на врожайність та якість насіння. Проведено біохімічний аналіз насіння з плодів різного ступеня стиглості сортів Флора, Атласний, Лагідний, Аміко.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.06 / В.І. Овчарук; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розроблено нові агротехнічні заходи вирощування зелені петрушки і селери з метою конвейєрного їх виробництва протягом року та насіння петрушки безвисадковим способом. Це дає можливість безперебійно забезпечити високоякісною продукцією культур з відкритого і закритого грунту, а також насіння безвисадковим способом вирощування.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / В.А. Сонець; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено найбільш раціональні способи вирощування розсади капусти білоголової, оптимальні строки її висаджування у відкритий грунт, умов сівби насіння за безрозсадного способу з метою стабільного постачання продукції населення протягом року на сірих опідзолених грубопилувато-легкосуглинкових грунтах Центрального Полісся України. Установлено вплив агротехнічних заходів та факторів навколишнього середовища на динаміку формування врожайності сортів та гібридів капусти білоголової.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.М. Попова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Викладено результати досліджень технологічних прийомів вирощування часнику нестрілкуючого ярого в південному Степу України. Визначено оптимальні параметри строків та глибини садіння, площі живлення рослин в залежності від фракції зубків і способу зберігання посадкового матеріалу.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины