Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Агрохимия


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / В.Д. Чайка; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення впливу мінеральних добрив, зокрема комбінованого добрива "Гармонія", внесених під гетерозисні гібриди капусти білоголової різних груп стиглості на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України. Визначено вплив доз добрив на агрохімічні показники грунту, проходження окремих фізіолого-біологічних процесів у рослинах, урожайність різних груп стиглості культури, а також біологічну цінність урожаю. Розроблено математичні моделі прогнозування продуктивності та якості урожаю гібридів капусти різних груп стиглості залежно від доз внесених добрив. Встановлено раціональні та економічно-доцільні дози добрив у процесі вирощування різних груп стиглості капусти білоголової за удосконаленою технологією.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Е.А. Захарченко; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення впливу нового комплексного добрива з пролонгуючим ефектом амофосфогіпсу (АФГ) у межах норм N50-N150 на ріст, розвиток, фотосинтетичну діяльність, мінеральне живлення, урожайність та якість ярого ячменю й озимої пшениці, агрохімічні показники чорнозему типового в роки дії та післядії. Визначено, що внесене добриво підвищило вміст азоту в зеленій масі та в зерні. Одержано значний приріст врожаю ярого ячменю та озимої пшениці в роки дії та післядії. Встановлено, що у разі підвищення дози азоту в добриві збільшується гідролітична кислотність. У рік післядії величини даного показника набагато нижчі, ніж у роки дії. Виявлено, що внесення АФГ у збільшених дозах і за азотом викликає збільшення доступних для рослин форм азоту за рахунок процесу дефіксації необмінно поглиненого грунтом амонію. Досліджено механізм пролонгуючого ефекту амофосфогіпсу, який забезпечив гарантовану післядію добрива за рахунок дефіксації попередньо фіксованого амонію грунтом зі складу АФГ.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / С.П. Паламарчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Викладено результати досліджень з вивчення впливу внесення добрив під час вирощування буряка столового на агрохімічні показники родючості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції. Визначено дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей буряка столового. Встановлено, що використання вермикомпосту в дозі 5 т/га та мінеральних добрив у три строки (перепосівна культивація, посів, підживлення) внесення забезпечує урожайність у межах 56,5 - 57,2 т/га сорту Регала та 49,5 - 50,3 т/га стандартних корнеплодів сорту Червона куля. Проведено економічну й енергетичну оцінку використання добрив у процесі вирощування даної культури.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Н.М. Бикіна; Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень впливу внесення добрив за традиційною та вдосконаленою технологіями вирощування цибулі ріпчастої на агрохімічні та агрофізичні показники родючості темно-сірого опідзоленого грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції та її здатність до тривалого зберігання. Встановлено раціональні форми, дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей цибулі ріпчастої.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / І.В. Присташ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с — укp.

Аннотация: З'ясовано, що систематичне застосування добрив у сівозміні сприяє покращенню поживного режиму грунту та підвищенню його родючості в результаті поліпшення якісних властивостей і збільшення вмісту гумусу шляхом підвищення кількості рухомих органічних речовин, мінерального азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в орному та підорному шарах. Встановлено вплив добрив на зменшення рухомості цинку у грунті, про що свідчать результати польових і лабораторних досліджень. Доведено, що поліпшення поживного режиму грунту сприяє кращому розвитку рослин кукурудзи за умови внесення добрив внаслідок підвищення площі листкової поверхні, накопичення органічної речовини та посилення чистої продуктивності фотосинтезу. Встановлено високу кореляційну залежність між площею листків і врожайністю кукурудзи на зерно. На підставі рівнянь регресії визначено критичні величини площі листкової поверхні у різні фази розвитку рослин кукурудзи. Встановлено, що проведення позакореневих підживлень комплексними добривами "Кристалон особливий", "Акварін N 5" та nutribor з урахуванням етапів органогенезу кукурудзи дозволяє підвищити ефективність основного удобрення та сприяє одержанню додаткового врожаю. Виявлено найбільшу оптимальність методу дворазового позакореневого підживлення на IV та VI етапах органогенезу качана. Визначено ефективність внесення добрив в основне удобрення та позакореневе підживлення в тривалому досліді на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Т.О. Зубок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Установлено позитивні зміни поживного режиму темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту за умов застосування цих добрив разом з мінеральними. Виявлено їх ефективний вплив на фізіологічні та біохімічні показники рослин огірка. Визначено врожайність та якість даної продукції за використання ВАС та суспендованого добрива "Ріверм" для підживлення. Розраховано показники економічної й енергетичної ефективності цих добрив для огірка.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / О.О. Олійник; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вивчено ефективність застосування продуктів вермикультивування за умов Західного Лісостепу. Визначено коефіцієнти гуміфікації органічних добрив та розраховано баланс гумусу темно-сірих грунтів у разі внесення вермикомпосту. Науково обгрунтовано та запропоновано зазначеному виробництву норму насичення сівозміни вермикомпостом для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Оцінено ефективність застосування продуктів вермикультивування, їх вплив на фітосанітарний стан та забур'яненість посівів, розвиток та продуктивність сільськогосподарських культур.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Микола Михайлович Мовчан; Національний аграрний ун-т. — К., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / О.М. Генгало; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено технологію виготовлення органо-мінеральних добрив (ОМД) "ТЕКОС-2" на базі бурого вугілля, яка базується на його збагаченні біологічно активними компонентами та неорганічними солями. Інтенсифікація мікробіологічних процесів за умов компостування та достигання добрива стимулювала підвищення вмісту активних метаболітів життєдіяльності мікроорганізмів. Обгрунтовано оптимальні дози ОМД "ТЕКОС-2" для передпосівного внесення їх під яру пшеницю у разі вирощування її на лучно-чореноземному карбонатному грубопилувато-легко-суглинковому грунті. Встановлено ступінь впливу ОМД на деякі показники родючості лучно-чорноземного карбонатного грунту та особливості формування мікробних угруповань грунту. Визначено інтенсивність деяких фізіологічних і біохімічних процесів у рослинах, коефіцієнти використання основних елементів живлення з добрив, величину та якість врожаю зерна ярої пшениці за умов вирощування її в Північному Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / В.А. Гаврилюк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано ефективність використання місцевих фосфоворитоносних агроруд на дерно-слабопідзолистих глеєвих супіщаних грунтах зони Полісся Західного регіону України. Визначено вплив різних типів місцевих фосфоритів на фосфатний режим грунту. Розроблено ефективні, економічно вигідні та екологонебезпечні норми їх застосування. Установлено роль місцевих фосфоритів у формуванні величини врожаю картоплі, ячменю ярого та зеленої маси конюшини лучної. Наведено дані стосовно агроекологічної ефективності використання зазначених фосфоритів. Розраховано показники економічної й енергетичної ефективності внесення місцевих фосфоритоносних агроруд.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / А.М. Кудрявицька; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження установлено, що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною підтримує постійний вміст гумусу, сприяє значному підвищенню вмісту елементів живлення в орному і підорному шарах грунту. З'ясовано, що систематичне застосування добрив у сівозміні вливає на накопичення сухої маси рослинами озимої та ярої пшениці і відповідно на кінцеву величину врожаю, обумовлює зміни у вмісті елементів живлення у рослинах. Виявлено, що за умов проведення позакореневого підживлення озимої пшениці комплексним добривом "Кристалон особливий" створюються сприятливі умови для росту та розвитку рослин. Визначено ефективність тривалого застосування добрив у сівозміні, а також безпосереднього їх внесення за тривалого досліду на лучно-карбонатному грунті.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Л.А. Ященко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень впливу тривалого застосування добрив у типовій зерно-буряковій сівозміні Лісостепу на поживний режим лечно-чорноземного грунту, зміну вмісту гумусу, сполук азоту та калію у метровому шарі. Встановлено, що найбільш стабілізувальну дію на вміст гумусу, сполук азоту та калію у грунті за дві ротації сівозміни мало сумісне застосування органічних і мінеральних добрив. Наведено дані про вміст свинцю, кадмію, цинку та міді у грунті та рослинах цукрових буряків за тривалого внесення добрив. Доведено, що кількість досліджуваних елементів знаходиться значно нижче гранично-допустимих концентрацій і не призводить до забруднення продукції. З урахуванням агрохімічних та агроекологічних показників грунту розрахована його еколого-агрохімічна оцінка. Проаналізовано вплив різних норм і способів внесення добрив на окремі фізіолого-біохімічні процеси у рослинах цукрових буряків, їх урожайність та якісні показники. Вивчено дію позакореневого підживлення калій-магнієвими нітратними солями на активність цукросинтезувальних ферментів. Визначено ефективність внесення добрив в основне удобрення та позакореневого підживлення як додаткового заходу на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Б.Т. Біпура; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено ефективність азотних добрив і нетрадиційних способів поліпшення азотного живлення рослин у взаємозв'язку з азотним режимом і гумусовим станом чорнозему типового. Встановлено закономірності дії та післяді азотних добрив протягом трьох вегетаційних періодів. Проаналізовано ефективність використання амонійно-кальцієвих дотацій у вигляді сірчанокислих солей кальцію та амонію як неодмінну умову оптимізації азотного режиму за умов стабільного гумусового стану грунту. Підтверджено доцільність внесення у грунт амонійнасиченого цеоліту як повільнодіючого азотного добрива та речовини, що сприяє збереженню первинних азотно-гумусових параметрів грунту.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / О.В. Бачинський; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Захищається робота, яка містить результати по визначенню впливу вермикомпосту та купограну на агрохімічні та агроекологічні властивості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту, урожай та якість капусти білоголової сорту "Амагер 611" при вирощуванні за енерго-ресурсо-природоохоронною технологією. Отримано значний приріст врожаю та покращання якості капусти білоголової в результаті використання нових видів добрив. Вивчена ефективність використання вермикомпосту та купограну на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому грунті Північного Лісостепу України для покращання агрохімічних властивостей грунту, стабілізації продуктивності білоголової капусти, покращання біологічної цінності та терміну зберігання продукції.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Л.О. Жеребна; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 23 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Виявлено вплив різних доз мінеральних добрив та вапна на формування урожайності зерна ячменю та зеленої маси кукурудзи, зменшення надходження важких металів до органів цих рослин. Установлено кількісні значення спроможності кореневих систем до зменшення надходження свинцю до генеративних органів ячменю за різних рівнів забруднення. Визначено роль вапна щодо зниження негативного впливу важких металів на сільськогосподарські рослини за сумісного його локального внесення з мінеральними добривами. Виявлено характер впливу високих рівнів забруднення чорнозему опідзоленого свинцем і кадмієм на вміст в орному шарі грунту поживних речовин. Доведено можливість використання на техногенно забруднених грунтах комплексних сорбент-меліорантів на основі бентонітів і цеолітів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Л.О. Шедєй; Нац. наук. центр "Ініт грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2005. — 22 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни гумусового та трофічно-енергетичного стану чорнозему опідзоленого, особливості функціонування мікробного ценозу, а також продуктивність сівозмін за різного навантаження агрохімікатами за традиційної, органічної та ресурсоощадної систем землеробства. Надано комплексну оцінку впливу застосування гною, соломи озимої пшениці, гички цукрових буряків і сидеральної маси редьки олійної на спрямованість трансформації органічних сполук і азотного фонду чорнозему опідзоленого на формування кількісних і якісних показників урожаю сільськогосподарських культур. Установлено, що грунт за ресурсоощадного ведення господарства характеризується високим трофічно-енергетичним рівнем з перевагою процесів гуміфікації та акумуляції енергії в органічній речовині. Доведено біоенергетичну й економічну доцільність зменшення витрат промислових мінеральних добрив на 50 % у порівнянні з традиційними системами їх застосування завдяки залученню до системи удобрення вторинної продукції рослинництва та сидеральної маси редьки олійної.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / М.М. Костюк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі результатів стаціонарного досліду, започаткованого в 1965 р. на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному грунті вивчено закономірність довготривалого впливу (протягом п'яти семипільних ротацій) різних систем удобрення та вапнування у сівозміні на агрохімічні властивості, поживний режим, урожай та якість зеленої маси кукурудзи на силос. Визначено, що використання самих мінеральних добрив є економічно та біоенергетично недоцільним заходом та призводить до зниження родючості. З застосуванням термодинамічних методів досліджень буферних властивостей грунту встановлено низьку стійкість ясно-сірого поверхнево оглеєного грунту до антропогенних навантажень, зокрема, кислотного, фосфатного та калійного впливів. Запропоновано використовувати для розрахунку оптимально-необхідних норм добрив і вапна параметри буферних властивостей ясно-сірого лісового грунту як високоінформативні критерії оцінки стану його родючості.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / М.Ю. Ляшенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.04 / О.Д. Роспутний; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень впливу різних норм добрив в зерново-буряковій сівозміні на агрохімічні, фізико-хімічні, агрофізичні та мікробіологічні показники лучно-черноземного грунту та продуктивність кукурудзи на силос, а також проведено агрохімічну, енергетичну та економічну оцінку впливу застосування добрив.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Олена Вікторівна Підручна; Національний аграрний ун-т. — К., 2000.

Аннотация:


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины