Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Безопасность жизнедеятельности


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Аль-Таххан Біляль; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На основі аналізу джерел електромагнітного випромінювання (ЕМВ), їх впливу на біологічні та технічні об'єкти досліджено питання безпеки праці. З метою розробки рекомендацій щодо нових організаційних методів захисту вивчено картину розподілення полів у ближній та дальній зонах, що створюються у приміщенні та по фасаду будівлі різними джерелами ЕМВ. Визначено місця розміщення джерел випромінювання, для яких небезпечна зона випромінювань займає мінімальну площу. Отримано аналітичні вирази, що дозволило розрахувати координати розміщення джерела залежно від геометричних розмірів будівлі, приміщення та провідності їх стін. У результаті проведення обчислювального експерименту знайдено зони, в межах яких рівень ЕМВ у приміщенні та по фасаду будівлі мав максимальні значення за умов розташування джерела ЕМВ у середині приміщення та зовні нього. Встановлено, що у випадку опромінення людини амплітудно-модульованими ЕМВ з різними несучими частотами можливий ефект "локальної концентрації" ЕМВ у тілі людини. Розроблено рекомендації стосовно порядку розміщення робочих місць персоналу в даних випадках для зниження шкідливого впливу ЕМВ.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / І.І. Пугач; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено залежності розрідження в устях сведловини, концентрації метану в суміші та витрати метаноповітряної суміші (МПС) від відстані устя свердловини до лінії очисного вибою, дебіту газоповітряної суміші від розрідження в усті свердловини до лави, витрат метану, відстані устя свердловини до лави, дебіту метану від розрідження у свердловині. За одержаними результатами складено рівняння парних і множинних регресій. Виконано обгрунтування топологічних параметрів дегазаційних свердловин за умов дегазації зближених пластів, що підробляються, на базі математичного апарату аналітичної геометрії. Розроблено методику розрахунку для визначення параметрів закладення свердловин, що буряться з виробок виїмкової ділянки за зазначених умов. Наведено методи визначення дебітів МПС, метану та розрідження на устях свердловин одночасно на всіх виїмкових дільницях шахти з урахуванням продуктивності працюючих вакуум-насосів. Запропоновано модель балансу МПС та сумарного масового дебіту метану на виїмковій ділянці з урахуванням концентрації метану у газопроводі. Здійснено розрахунок зміни тиску МПС за довжиною газопроводу з використанням диференціального рівняння, до складу якого входять масові витрати МПС, що дозволяє враховувати зміни втрат та щільності МПС за довжиною газопроводу за умов підсмоктування повітря у трубопровід.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.26.01 / З.М. Іохельсон; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2004. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше установлено різницю у процесах запалення метану нагрівними елементами рудникового електроустаткування до їх руйнування залежно від матеріалу зазначених елементів. Виявлено, що безпечні температури неокиснюваних нагрівних елементів рудникового електроустаткування залежать від діаметрів і довжин цих елементів. З'ясовано, що запалення метану нагрівними елементами можна запобігти на підставі використання явища зміни тепломасообміну в зоні цих елементів, за умов, якщо із зони реакції окиснення метану навколо розглянутих елементів за допомогою спеціальних зовнішніх конструкцій теплової енергії відводиться більше, ніж виділяється внаслідок цієї реакції, а продукти реакції гальмують її поширення на весь об'єм метано-повітряної суміші навколо нагрівних елементів, що доведено результатами досліджень, яких проведено з застосуванням інфрачервоних випромінювачів з визначеними безпечними параметрами для тіла розжарення й відбивача. Показано, що здатність електричних іскор запалювати метан, які утворюються під час руйнування нагрівних елементів у певних електричних колах, збільшується зі збільшенням температури іскротвірних електродів. Виявлено, що плавкі вставки запобіжників під час перегоряння не можуть запалити вибухонебезпечну метано-повітряну суміш, якщо діаметри та довжини таких установок, а також іскронебезпечні струми в їх колах відповідають безпечним температурам, які дорівнюють або перевищують температури плавлення матеріалів плавких вставок. Установлено, що безпечні температури розглянутих елементів стосовно запалення метану значно перевищують їх безпечну температуру, що залежить від умов запалення вугільного пилу. За результатами дослідження створено вибухозахист рудникового електроустаткування з даними елементами, який є небезпечний завдяки обмеженню їх температур, а струми - іскронебезпечні щодо запалення метану й виключенням засипання зазначених елементів вугільним пилом.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Врейкат Абдель Кхалех Ібрагім; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Містяться теоретичні дослідження інерційного осадження у вихрових пиловловлювачах у залежності від початкової концентрації пилу і його дисперсності, а також результати експериментальних досліджень. Установлено раніше невідомий вплив кута нахилу сопел вторинного газу й лопаток завихрювача, а також відношення вторинного газу (повітря) до первинного на збільшення ефективності пиловловлювання. Здійснено промислове впровадження вихрових пиловловлювачів з кутом установлювання сопел вторинного газу 25-27 градусів, лопаток завихрювача 45 градусів і відношення вторинного газу до первинного 0,6 у цеху готової продукції. Впровадження вихрових пиловловлювачів дозволило нормалізувати умови праці за пиловим чинником у цеху готової продукції і вирішити ресурсозберігаючу задачу шляхом повторного використання зловленого цементного пилу у виробництві. Економічний ефект, отриманий за рахунок цього, склав 13150 доларів США на рік.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Аль-Хеярі Алі; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методи та засоби забезпечення безпеки праці в процесі впливу високочастотного (ВЧ) та надвисокочастотного (НВЧ) випромінювань за допомогою екрануючих і поглинальних огороджуючих конструкцій. Вивчено екрануючі властивості огороджуючих конструкцій стосовно полів ближньої зони, амплітудно-модульованого та несинусоїдального електромагнітного випромінювань. Визначено властивості спектра радіовипромінювання, що пройшло крізь екран (для гармонічних і негармонічних полів). Вдосконалено моделі оцінки поглинальних властивостей комбінованих поглиначів електромагнітних хвиль, що дозволило отримати більш точне рішення для похилого падіння хвиль. Досліджено конструкцію поглинальної решітки типу "жалюзі". Експериментально підтверджено, що введення в базовий поглинач електромагнітних хвиль "ножової" решітки (за умов нормального та близького до нього падіння надвисоких частот НВЧ-випромінювання), решітки типу "жалюзі" (у широкому діапазоні кутів падіння) призвело до підвищення його поглинальних властивостей. Розроблено рекомендації стосовно вибору параметрів екрануючих і поглинальних огороджуючих конструкцій залежно від характеристик високих частот і НВЧ випромінювань.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Валерій Антонович Кіптик; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / С.О. Крутенко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано фактори, що впливають на пилові умови в шахтах та рівень захворюваності пневмоконіозом, пиловим бронхітом, розглянуто питання удосконалювання заходів запобігання захворюванням гірників. Досліджено, що рівень захворюваності залежить від рівня концентрації пилу, об'єму видобутку вугілля та виходу з нього летких речовин. Розроблено метод розрахунку прогнозованих показників концентрації пилу у вугільних шахтах. Визначено гранично допустимі пилові навантаження на організм людини в залежності від складності виконуваних робіт, виду, пилу і вмісту в ньому вільного діоксиду кремнію. Розглянуто метод розрахунку залишкової запиленості повітря в очисних вибоях на основі даних про умови виймання, гранулометричний склад зруйнованого вугілля та середніх значень ефективності знепилюючих заходів. Відзначено, що сьогодні на більшості шахт неможливо досягти санітарних норм за пиловим фактором. Запропоновано організувати на шахтах контроль середньозмінної концентрації пилу на робочих місцях та ввести обрахування і облік пилових навантажень на органи дихання шахтарів з метою виключення перевищення допустимих навантажень. Розроблено галузевий стандарт з пилового контролю та інструкція з обліку пилових навантажень.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / О.Є. Короленко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірнич. пром-сті. — Макіївка, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено рівні та значимість радіаційно-небезпечних факторів, вивчено природну радіоактивність вугілля. Виявлено закономірності формування радіаційної обстановки у виробках залежно від гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов їх проведення. Розроблено аналітичну модель радоновиділення в гірничих виробках. Запропоновано розрахунковий спосіб оцінки активності радону та продуктів розпаду в атмосфері виробок. Розроблено та обгрунтовано окремі положення "Керівництва з оцінки та контролю радіаційної обстановки на вугільних шахтах", що дозволяють забезпечувати безпеку праці гірників за радіаційним фактором.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / С.О. Калякін; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки праці у гірн. пром-сті. — Макіївка-Донбас, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання безпеки підривних робіт запобіжними вибуховими речовинами п'ятого класу. Встановлено, що основними напрямками підвищення безпеки підривних робіт є збільшення стійкості запобіжних вибухових речовин (ЗВР) проти вигоряння за рахунок зниження їх підпалюваності, покращання детонаційної здатності та водостійкості ЗВР за умови більш високої працездатності, ніж у вугленіта Е-6. Висвітлено спосіб зниження підпалюваності за рахунок введення до складу ЗВР вуглекислого кальцію. Розроблено математичну модель, що описує запаленння метано-повітряної суміші під час підривних робіт, за допомогою якої визначено граничну кількість сенсибілізатора (13 %) у складі ЗВР, що забезпечує його максимально можливу детонаційну здатність. Досліджено оптимальну кількість інгібітора у складі ЗВР з позиції підвищення рівня запобіжності та працездатності. Доведено підвищення водостійкості ЗВР заміною деревної муки полістиролом.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / В.В. Білоножко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано існуючі методи вимірювання вмісту метану, засобів і систем контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт. Досліджено причини неоднозначної та нестабільної роботи засобів контролю вмісту метану та вплив неконтрольованих компонентів і параметрів рудникової атмосфери на їх роботу. Запропоновано нові методи контролю, що усувають можливість неоднозначного вимірювання концентрації даного газу в гірничих виробках шахт і розроблено засоби контролю вибухонебезпечності, що підвищують вірогідність й ефективність контролю та забезпечують однозначність роботи сигналізації та захисту. Визначено шляхи удосконалення даних засобів і систем.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / В.Л. Чесанов; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Комплексно використано дані геологічного та радіаційно-гігієнічного досліджень для забезпечення радіаційної безпеки об'єктів будівництва. Розроблено розрахунково-експериментальну модель радононадходження з грунту до повітря приміщення, яка дозволяє вирішити поставлені завдання. Встановлено припустимі значення швидкостей ексхаляції радону з джерел, що дозволяють оцінити ступінь радононебезпеки території міста та будівельних матеріалів. На підставі проведеної порівняльної оцінки економічної ефективності застосованих протирадіаційних захисних заходів щодо величини їх грошових еквівалентів зроблено висновок, що найбільш ефективним є протирадоновий захисний екран. З'ясовано, що отримані результати досліджень дозволяють реалізувати запропоновану регулювальну систему радіаційного контролю будівельного виробництва для забезпечення радіаційної безпеки.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / К.В. Данова; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання зменшення впливу шуму рухомого складу рейкового міського електротранспорту. Висвітлено основні джерела шумовипромінювання, проаналізовано фактори впливу на збільшення шуму та вібрації, створено математичні залежності, на основі яких описано ступінь і характер впливу даних факторів на рівень шуму. Досліджено корпусну складову шуму джерел і шляхів проходження акустичних коливань по балкових конструкціях лінійного рухомого джерела.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Сергій Миколайович Ткаченко; Національний гірничий ун-т. — Д., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Л.М. Шиман; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливість утилізації ракетних двигунів твердого палива (РДТП) міжконтинентальних балістичних ракет РС-22, шляхом вилучення з них сумішевого твердого ракетного палива (СТРП) та його переробки на промислові вибухові речовини. Проаналізовано можливі шляхи утилізації РДТП, виявлено чинники, що впливають на безпеку процесу утилізації. Теоретично досліджено можливість виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних з запаленням СТРП під час вирізання його зразків із РДТП з метою проведення експериментальних досліджень, розроблено безпечні режими вирізання. Обгрунтовано методи і методику досліджень, визначено обсяги та параметри випробувань. Експериментально досліджено властивості СТРП, що впливають на безпеку робіт з утилізації РС-22 після їх тривалого зберігання. Зроблено класифікацію СТРП, як вибухових речовин, та розроблено рекомендації щодо безпечного виймання, транспортування і зберігання палива, а також рекомендації щодо заходів безпеки під час переробки палива на промислові вибухові речовини.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Є.Б. Ніколаєв; Держ. Мак. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності та особливості формування у вугільному пласті попередньо зволоженої зони, визначено параметри зволоження для попередження пилогазоутворення під час вибухової відбійки вугілля. Наведено оцінку сучасних способів і засобів попередження проявів пилогазового фактора у процесі вибухової відбійки вугілля за критерієм ефективності, запропоновано шляхи їх удосконалення. Визначено залежності впливу зволоження на зміни деформаційних характеристик вугілля і процеси пилогазоутворення під час його вибухової відбійки, обгрунтовано можливість керування даними процесами.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / А.Д. Гончаров; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Н.М. Кравченко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтувано параметри розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням впливу конвекції газово-повітряної суміші та виникнення зустрічних потоків пожежних газів і метану під покрівлею аварійної виробки під час пожежі чи викиду метану. За результатами аналітичних і експериментальних досліджень визначено загальні закономірності формування конвективних потоків у виробці з джерелами природної тяги: осередком пожежі, легкими чи важкими (динамічно активними) газами. Охарактеризовано конвективний потік і показано його вплив на поширення продуктів горіння в мережі підземних виробок. Встановлено умови зберігання стійкості провітрювання за аварійних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / О.М. Тихоліз; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка-Донбас, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено залежності прояву раптових обвалень вугілля від гірничо-геологічних умов залягання вугільних пластів, гірничотехнічних і геомеханічних умов їх розробки. Встановлено, що 35 % раптових обвалень вугілля відбулися в зонах впливу геологічних порушень; найбільш небезпечними щодо раптових обвалень є ділянки пластів зі зміною потужності на 15 % і більше, а також пласти (пачки), складені вугіллям III - V типів тектонічної порушеності. Прояв раптових обвалень вугілля зростає через збільшення потужності розроблюваного пласта та глибини розробки. З'ясовано, що 48,6 % раптових обвалень вугілля відбулися в області впливу очисних вибоїв сусідніх пластів, 74,4 % - в зонах підвищеного гірничого тиску (ПГТ), що утворюються створами зупинених вибоїв і крайових частин сусідніх пластів. Відмічено, що раптове обвалення вугілля можливе в над- і підроблених зонах. Установлено, що схильний до раптових обвалень пласт є сипучим, можливість обвалення якого зумовлена характером поводження бічних порід, тобто наявністю зависання порід покрівлі у виробленому просторі, обвалення яких сприяє процесу обвалення вугілля. Перетворення вугільного пласта на сипуче середовище відбувається під впливом геологічних факторів, гірничого тиску, сорбційного зниження міцності, розклинювальної дії рідких плівок, що утворюються внаслідок фазового переходу суміші метану та його гомологів. Уточнено деякі параметри технологічних і спеціальних способів запобігання раптовим обваленням вугілля. Визначено кути нахилу вибоїв прямолінійних лав за умов забезпечення стійкості вугільного масиву, а також параметри випереджальної кріпи з використанням пінополіуретанових складів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / М.П. Сорокопуд; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 16 с.: рис. — укp.

Аннотация: Доведено, що процес запобігання викидонебезпечності під час відробки захисних шарів є тимчасовим.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Б.С. Штангрет; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: На основі експериментальних і теоретичних досліджень розглянуто питання зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності населення України. Розроблено методику визначення і встановлення рівнів регулювання контрольних радіаційних параметрів будівельних матеріалів, виробів. Встановлено на прикладі Дніпропетровщини потенційні та регіональні рівні регулювання, які визначають зовнішню і внутрішню складові дози опромінення в приміщеннях будівель. Розроблено моделі, які дозволяють ще на етапі проектування будівель, зважаючи на протирадіаційні захисні заходи, встановити регіональні рівні регулювання параметрів будівельних матеріалів (виробів) і об'єктів будівництва. Розроблена методика управління рівнем радіаційної безпеки об'єктів будівництва дозволяє реалізувати принципи Норм радіаційної безпеки України. Надано оцінку ефективної еквівалентної дози опромінення і розглянуто можливості її зменшення. Показано, що для зниження гама-фону в приміщеннях будівель можна використовувати захисні екрани. Наведено методику розрахунку необхідної товщі захисного екрану. Проаналізовано соціально-психологічний і економічний результати у випадку зменшення дози опромінення в приміщеннях будівель завдяки впровадженню встановленого рівня регулювання параметрів будівельного виробництва.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины