Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Автомобильные пути и аэродромы


Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.11 / А.О. Бєлятинський; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 34 с. — укp.

Аннотация: Базуючись на результатах теоретичних і експериментальних досліджень розроблено та реалізовано методологію застосування космічної інформації та аерометодів у разі проведення гідрологічних розвідувань мостових переходів, що проектуються, та мостових переходів, які підлягають реконструкції. Науково обгрунтовано та розроблено нові методи, зокрема: прогнозування й установлення меж підтоплення мостових переходів, що проектуються, та мостових переходів, які підлягають реконструкції. Розроблено методи: прогнозування та установлення меж підтоплення мостових переходів за даними космічних знімань; установлення величини втрати води у районі мостового переходу, що проектується, та елементів водного потоку; установлення згідно з стереомоделлю мостового переходу величини підпору вооди, висоти вибігання хвилі, визначення умовних рівнів води та побудови профілів живого перерізу; визначення на існуючих мостових переходах величини загального та місцевого розмивів і величини руслових природних деформацій. Створено нові технологічні схеми обробки матеріалів аерокосмічної зйомки під час гідрологічних розвідувань мостових переходів, які передбачають шляхом використання космічного зондування та геоінформаційних технологій, просторове моделювання гідрологічних ситуацій. На підставі теоретичних досліджень з'ясовано основні етапи моделювання повеневих ситуацій. На підтаві аналізу космічної інформації розроблено методику просторового аналізу наслідків катастрофічних гідрологічних ситуацій засобами ГІС.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Н.В. Ярещенко; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням довгострокового прогнозування швидкостей руху та математичного моделювання системи "людина - автомобіль - середовище руху" у процесі еволюції. Пропонується модель еволюції системи на організаційному рівні, що дозволяє використовувати інформаційну мову моделювання. Надано якісну оцінку системи "людина - автомобіль - середовище руху". Коли система є закритою, розвиток її компонентів пролягає в напрямку через дійсний стан до норми. Норма - це стан функціонального оптимуму. При нормі настає динамічна рівновага, яку описує система рівнянь. Використовуючи розв'язок рівнянь динамічної рівноваги, можливо оцінити перспективну швидкість руху. Описується прогнозування конструктивних, розрахункових, функціональних норм швидкостей руху, суспільно-необхідної швидкості руху. Розроблено прогноз цих швидкостей до 2032 року.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.Г. Батракова; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено вирішення науково-технічної проблеми енергоощадження на етапі розробки проектів автомобільних доріг, спрямоване на економію паливних ресурсів, створення умов для екологічної безпеки автомобільних доріг, підвищення безпеки і поліпшення умов діяльності водія. Подано модель формування магістрального ходу за критерієм мінімуму енерговитрат у разі обмежень щодо капіталовкладень у будівництво. Обгрунтовано параметри моделі для різних рельєфів місцевості. Розроблено комплексний показник стану системи людина - автомобіль - дорога - середовище (ЛАДС). Запропоновано математичну модель формування траси, що забезпечує допустиме функціонування системи ЛАДС. Обгрунтовано параметри трасування за локальними координатами стану автомобіля, середовища, водія та інтегральним показником стану системи. Розроблено алгоритми трасування та програми автоматизованого розрахунку, методику формування траси.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Адель Абдулкарім Мухаммед Курді; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан та особливості експлуатації автомобільних доріг за умов жаркого клімату (на прикладі доріг Ємену). Визначено, що для удосконалення планування ремонтів нежорстких дорожніх одягів необхідно встановити закономірності їх руйнувань під комплексною дією транспортних засобів та погодно-кліматичних факторів. За результатами теоретичних досліджень та на підставі аналізу результатів випробувань дорожніх одягів розроблено математичну модель розвитку руйнувань різних типів: вибоїн, викришування, руйнування кромки одягу, відбитих, поперечних, поздовжніх та алігаторних тріщин. Висвітлено алгоритм та програму розрахунків для прогнозування об'ємів руйнувань на ЕОМ. Доведено, що розраховані площини руйнувань збігаються з експериментальними значеннями.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.І. Баришпол; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи розрахунку часу осушення дренажних шарів аеродромних водопроникних покриттів, з урахуванням процесу неусталеної фільтрації дренажних вод. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено методику гідравлічного розрахунку чотирьох типів водопроникних покриттів. Встановлено основні залежності часу осушення дренажного шару та гідравлічного ухилу. Отримані результати перевірено експериментально. Наведено рекомендації щодо практичного застосування водопроникних покриттів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.Ю. Усиченко; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод розрахунку внутрішньої стійкості підпірних конструкцій різних типів, армованих геосинтетиками, на автомобільних дорогах з урахуванням впливу зниження активного тиску грунту засипки за рахунок введення геосинтетичних армуючих прошарків. Обгрунтовано методику визначення розтягуючого зусилля у геосинтетичному армуванні для двох моделей роботи армогрунтової підпірної стінки з урахуванням додаткового навантаження на поверхні грунтової засипки. Створено методику визначення довжини закладення прошарку в нерухому частину грунтового масиву та довжини закладення геосинтетичних обойм. Обгрунтовано методи експериментального визначення розрахункових характеристик армуючих прошарків, наведено результати виробничої апробації.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.В. Василевич; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено моделі та метод розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів, армованих синтетичними матеріалами. Проаналізовано сучасні методи розрахунку армованих асфальтобетонних шарів на міцність. Досліджено й узагальнено механізм взаємодії армуючого синтетичного прошарку з асфальтобетонними шарами нежорсткого дорожнього одягу й обгрунтовано фізичні моделі даного процесу. Розроблено моделі функціонування армуючих прошарків в асфальтобетонних шарах нежорстких дорожніх одягів, які дозволяють визначати прийнятні норми напруження, сформованого під дією транспортних засобів. Створено метод розрахунку армованих асфальтобетонних шарів й обгрунтовано умови межового стану, що описує розтріскування армованих асфальтобетонних шарів. На підставі проведених експериментальних досліджень запропоновано методику визначення розрахункових характеристик для асфальтобетону, армованого різними синтетичними матеріалами, шляхом використання аналітичних залежностей. Вперше для прогнозування стану армованих асфальтобетонних шарів використано метод акустичної емісії. На базі узагальнення одержаних результатів наукового дослідження розроблено й апробовано за виробничих умов методику проектування дорожніх одягів нежорсткого типу з асфальтобетонними шарами, армованими різними синтетичними матеріалами.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.О. Догадайло; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему підвищення ефективності надійності захисту автомобільних доріг від снігових заметів, зважаючи на особливості сніжно-хуртовинного режиму регіонів з м'якими зимами. Висвітлено вплив вологості снігу на інтенсивність його переносу. Удосконалено метод визначення об'єму снігоприносу до автомобільних доріг на підставі аналізу та уточнення закономірностей переносу снігу та формування снігових відкладень біля засобів снігозахисту з урахуванням регіональних особливостей сніжно-хуртовинного режиму автомобільних доріг. Визначено коефіцієнти коригування розрахункового об'єму снігоприносу до автомобільних доріг для різних регіонів України. Розкрито закономірності формування снігових відкладень біля снігозахисних споруд. Запропоновано коригування схем снігозахисту доріг залежно від регіональних особливостей їх сніжно-хуртовинного режиму.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / І.В. Шилін; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні фактори, які впливають на процес деформації автомобільної дороги під впливом підземних гірничих робіт, а також розглянуті розрахункові схеми осідання характерних елементів поздовжнього профілю від підземних гірничих робіт. Розглянуто характер розподілу локальних значень параметрів деформації по довжині деформованої поверхні. Визначено залежності розподілу величини параметрів деформації (локальних та середньозважених) від умов залягання пласта і геометричних характеристик ділянок поздовжнього профілю. Отримано регресійні залежності похилів від умов залягання вугільного пласта. Запропоновано методику по практичному використанню результатів моделювання зміни геометричних параметрів поздовжнього профілю автомобільної дороги під впливом підземних розробок.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Р.В. Смолянюк; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2005. — 25 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано принципово новий підхід щодо оцінки рівності та зчіпних якостей дорожнього покриття, який полягає у диференціації впливу нерівностей на коливання підвіски автомобіля за різних режимів руху та врахуванні їх комплексної дії та неоднорідності розподілу за шириною. Встановлено закономірності впливу нерівностей на коливання підвіски автомобілів під час виконання маневрів. Вперше запропоновано оцінювати рівність дорожнього покриття з урахуванням основних режимів руху автомобіля. Розроблено нову методику оцінки якості покриття на базі використання таких критеріїв: коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з покриттям, різниці між максимальною та мінімальною величиною даного показника, ступеня шорсткості та рівності поверхні. Відповідно до міжнародних індексів рівності IRI розроблено "Рекомендації щодо оцінки зчіпних якостей дорожніх покриттів з урахуванням неоднорідності по площі проїзної частини", впровадження яких забезпечить своєчасне виконання ремонтних робіт.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Л.О. Коваленко; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено модель визначення пропускної здатності смуги руху дороги для щільного, зв'язаного та частково зв'язаного потоків. Встановлено залежність величини пропускної здатності від інформаційних характеристик середовища руху. Запропоновано методики й алгоритми, що дозволяють розраховувати необхідні інформаційні характеристики і практичну пропускну здатність дороги. Доведено адекватність моделі розрахунку пропускної здатності автомобільних доріг з урахуванням закономірностей поведінки водія. Наведено рекомендації щодо визначення пропускної здатності існуючих автомобільних доріг на підставі аналізу варіабельності швидкостей руху.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.Г. Островерхий; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод проектування тонкошарових дорожніх покриттів з литої емульсійно-мінеральної суміші (ТЕМП). Встановлено характеристики напружено-деформованого стану тонкошарових покриттів. Запропоновано метод розрахунку ТЕМП нежорсткого одягу автомобільних доріг за двома критеріями: міцності на зсув і вирівнювання основи. Отримано теоретичний розв'язок про вплив нерівностей верхньої та нижньої поверхонь покриття на його товщину. Визначено основні фізико-механічні та розрахункові показники матеріалу з литої емульсійно-мінеральної суміші та експлуатаційні якості ТЕМП. Встановлено область раціонального використання ТЕМП за міцністю, рівністю й економічною ефективністю та визначено термін його служби за вітчизняних умов. Розроблено та впроваджено метод проектування ТЕМП.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / А.В. Сєдов; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: На основі системного підходу запропоновано досліджувати руйнівний вплив агресивних середовищ хлористих протиожеледних матеріалів на асфальтобетонні покриття з урахуванням напружено-деформованного стану дорожньої конструкції. Результати експериментальних досліджень виявили, що хлориди сприяють проникненню агресивних середовищ у асфальтобетонні покриття, шари основи та земляне полотно. Визначені критичні концентрації агресивних середовищ хлористих протиожеледних матеріалів, при яких максимально прискорюються різні види руйнувань покриттів. За результатами досліджень закономірностей руйнувань покриттів в агресивних середовищах хлористих протиожеледних матеріалів обгрунтовано спосіб профілактики руйнувань регулювання фізико-хімічних властивостей середовищ протиожеледних матеріалів у процесі боротьби із зимовою слизькістю.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / С.М. Каратєєв; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено роботу штучних основ аеродромного покриття, виконаних зі структурних матеріалів (піскоцемента) на літакові навантаження, які спричинюють у перезволоженому аеродромному покритті багаторазово повторювані гідродинамічні процеси. Створено математичну модель роботи аеродромного покриття та його штучної основи за зазначених умов для визначення часу руйнування цементаційних зв'язків у даній основі та втомної міцності її матеріалу. За результатами експериментального випробування зразків аеродромного покриття у пристрої для визначення їх втомної міцності підтверджено правильність результатів теоретичних досліджень, а також обгрунтовано методику встановлення строку служби аеродромних покриттів. Розроблено методику визначення нормативного часу осушення перезволожених покриттів і доведено доцільність зміни їх конструкції з метою підвищення надійності, довговічності та працездатності. Виведено спрощені формули для розрахунку дренуючих шарів аеродромних покриттів, що враховують нормативний строк їх осушення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / І.С. Ладижинський; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено нові розрахункові схеми роботи армованих асфальтобетонних шарів нежорсткого дорожнього одягу, для яких уперше встановлено аналітичні залежності, що дають змогу визначити температурні напруження в армованих асфальтобетонних шарах з урахуванням коливання температури протягом річного та добового циклів. Удосконалено умову межового стану даних шарів за температурною тріщиностійкістю з урахуванням кінетки тріщиноутворення. Одержано нові закономірності температурного розтріскування армованих асфальтобетонних шарів, розроблено метод їх розрахунку на температурну тріщиностійкість.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / С.К. Головко; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблена методика проектування шарів дорожнього одягу з комбінованих асфальтобетонів, яка враховує їх фізико-механічні властивості, технологічні особливості та конкретні умови експлуатації. На основі імовірно-геометричного аналізу структуроутворення асфальтобетонів визначений припустимий вміст повторно використовуваного асфальтобетону в залежності від структури комбінованого асфальтобетону. Проведено комплексне дослідження фізико-механічних властивостей комбінованих асфальтобетонів. З урахуванням неоднорідності властивостей повторно використовуваного асфальтобетону визначені розрахункові характеристики комбінованих асфальтобетонів. Розв'язана задача пошуку оптимального комбінованого асфальтобетону. На основі багатофакторного аналізу встановлені основні фактори, що впливають на якість і ефективність комбінованого асфальтобетону. З використанням методу аналізу ієрархій складена домінантна ієрархічна система визначення оптимального комбінованого асфальтобетону.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.М. Іщенко; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто температурну тріщиностійкість асфальтобетонного покриття (АП) у зоні між деформаційними швами на найбільш розповсюджених залізобетонних елементах прогонових будов штучних залізобетонних споруд. На підставі аналізу умов експлуатації розроблено розрахункові схеми роботи АП, що враховують основні конструктивні особливості дорожнього одягу штучних споруд, їх закономірності температурного деформування, а також відображають характер температурного режиму даного покриття та залізобетонних елементів. Для даних розрахункових схем встановлено аналітичні залежності для визначення температурних напружень і межового стану АП у разі коливання температури у річному та добовому циклах. Зазначено, що аналітичні залежності одержано з урахуванням термореологічних властивостей асфальтобетону. На підставі експериментальних досліджень і числового аналізу показано достовірність теоретичних положень і зроблено аналіз температурного розстріскування АП, а також встановлено закономірності забезпечення його температурної тріщиностійкості. За даною методикою проведено розрахунки та розроблено практичні рекомендації щодо підвищення температурної тріщиностійкості АП штучних споруд автомобільних доріг.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / О.І. Безбабічева; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що причинами передчасної відмови гідроізоляції та зниження довговічності несучих елементів мосту є відсутність науково обгрунтованого системного підходу щодо вибору гідроізоляційного матеріалу, засобів для влаштування дорожнього покриття та захисного шару гідроізоляції, а також технологічні порушення. Розроблено методику вибору гідроізоляційного матеріалу за критеріями його теплостійкості та відносного подовження, що припускає можливість застосування різних матеріалів для улаштування захисного шару гідроізоляції та шарів дорожнього одягу з урахуванням кліматичних умов експлуатації. Розроблено математичну модель теплового впливу на шар гідроізоляції гарячих або литих асфальтобетонних сумішей під час улаштування з їх застосуванням захисних шарів гідроізоляції та шарів покриття. Результати наукового дослідження реалізовано під час створення прикладного програмного забезпечення для здійснення розрахунків необхідної теплостійкості гідроізоляційного матеріалу з урахуванням конструктивно-матеріалознавчо-технологічних факторів, а також для розробки галузевих нормативних документів та рекомендацій. На підставі результатів чисельного аналізу запропоновано здійснювати проектування конструкції гідроізоляційного захисту мостової споруди з урахуванням матеріалознавчих факторів і технологічних особливостей використання матеріалів для улаштування шару гідроізоляції та шарів проїзної частини.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Б.Ш. Дурга; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику дорожнього районування територій за умовами експлуатації автомобільних доріг. Висвітлено закономірності впливу окремих факторів територіальних природних комплексів на транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг. Запропоновано критерій визначення таксонометричних одиниць дорожнього районування за умовами експлуатації автомобільних доріг - ступінь зменшення безпечної швидкості руху транспортних засобів під впливом природних умов. Удосконалено модель оцінки товщини водяної плівки на поверхні проїзної частини, розроблено алгоритм та програму для ЕОМ. За розробленою методикою проведено дорожнє районування території Непалу за умовами експлуатації автомобільних доріг. Це дозволить заощадити до 15 % експлуатаційних ресурсів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / І.С. Клименко; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено розв'язання науково-технічної проблеми проектування реконструкції горизонтальних кривих автомобільних доріг з метою економії паливних ресурсів та зменшення забруднення навколишнього середовища. Застосовано системний підхід, досліджено систему дорожні умови - транспортний потік - середовище. За допомогою методів математичного моделювання з використанням числових експериментальних досліджень і симплекс-методу встановлено залежність витрати пального та забруднення навколишнього сердовища від ряду базових параметрів: змінного радіуса перехідної кривої, швидкості руху автомобіля, видимості в плані, ширини проїзної частини. Розроблено методику розрахунку витрати пального автомобілем під час проїзду на задорожніх заокругленнях. Визначено раціональний тип перехідної кривої з точки зору економії пального для різних дорожніх умов руху автомобіля. Методику визначення економії енергоресурсів передано до "Укрдіпродору".


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины