Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Автомобили и трактора


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Я.П. Яворський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено метод теплового розрахунку дискових гальмових механізмів автомобільних коліс за тривалих режимів роботи. Розроблено теплову модель дискового гальма, яка відзначається значною інформаційною продуктивністю. Адекватність створеної моделі підтверджено результами аналітичного розв'язку теплової задачі у випадку екстреного гальмування та стендових випробувань II для тривалого гальмування. За допомогою методу математичного моделювання досліджено вплив різних чинників на температурний режим і тепловий баланс дискових гальм. На базі даного методу та методу планування експерименту одержано регресійну формулу для теплового розрахунку дискових гальм автотранспортних засобів під час випробувань II.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / А.І. Шилов; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано уточнену математичну модель пневматичної підвіски, яка дозволяє враховувати теплообмін стиснутого повітря з навколишнім середовищем через стінки пружного елемента, відриви колеса від дороги й удари в буфер стиску та відбою. На підставі аналізу коливань підресореної та непідресореної мас за допомогою розробленої моделі визначено основні критерії керування підвіскою. Для механічної системи керування запропоновано методику визначення раціональної площі прохідних перетинів регулятора рівня підлоги залежно від кута повороту його важеля.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.І. Кирчатий; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено високу ефективність розроблених метаматичних моделей.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.В. Дячук; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методи, алгоритми, динамічні моделі автомобіля для елементів системи дорога - шина - несуча система. Створено аналітичну методику прогнозування випадкових напружень у лонжеронах кінцевої жорсткості рами вантажного довгобазного автомобіля з використанням методів спектральної теорії підресорювання транспортних засобів і методів будівельної механіки. Удосконалено методику числового моделювання стохастичних дорожніх збурювань (дорожнього мікропрофілю) на базі швидкого перетворювання Фур'є з необхідним ступенем точності за інтервалами та коінтервалами Найквіста. Підвищено точність розрахунків ланцюгових моделей підвісок автомобільних транспортних засобів шляхом розробки нелінійної математичної моделі шини на підставі її гістерезисної характеристики. Проаналізовано роботу несучої системи на підставі даних статистичного оцінювання показників вібронавантаженості моделей автомобіля КрАЗ-6510. Виконано порівняння результатів розрахунків показників вібраційної навантаженості плоских і просторових моделей. Доведено вплив кінцевої жорсткості рами довгобазного вантажного автомобіля на розрахункові показники плавності ходу в діапазоні, що перевищує інженерну точність.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Д.В. Абрамов; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено вплив рівня охолоджувального мастила у гальмівному механізмі на величину втрат потужності у трансмісії трактора за розімкнутого стану гальмівних дисків. Виявлено вплив параметрів фрикційних дисків, властивостей мастила й інтенсивності наростання тиску у приводі гальмівного механізму на час його включення. Уточнено вимоги до мастил, що застосовуються у багатодискових гальмівних механізмах з урахуванням їх сумісності з іншими механізмами трансмісії. Визначено вплив зміни вагових параметрів і параметрів потужності колісних тракторів, що входять у модельний ряд, на необхідну зміну геометричних розмірів і число фрикційних пар багатодискових гальмівних механізмів за умови їх максимальної уніфікації.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / О.Ю. Ребров; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше створено фізичну модель сільськогосподарського гусеничного тарктора з плугом, складовими якої є двигун, трансмісія, ведуче колесо, гусеничний рушій. Наведена модель враховує ланкову структуру гусеничного ланцюга з відкритим шарніром, деформацію опорної поверхні та дозволяє здійснити раціональне конструктивне виконання гусеничного рушія. Уперше визначено епюру розподілу питомих тисків за довжиною опорної частини гусениці та встановлено взаємозв'язки питомих тисків з типом і конфігурацією ходової системи, натягненням у гілках обводу з урахуванням агрегатування навісними і напівнавісними сільськогосподарськими знаряддями для випадку ланкового гусеничного ланцюга з суцільнолитими траками та відкритими шарнірами. Уперше з урахуванням ланкової структури гусеничного ланцюга визначено характеристики динамічної взаємодії грунту, гусеничного обводу та трансмісії для його різних конфігурацій. Базуючись на комплексному підході, розвинуто фізичну модель роботи машинно-тракторного агрегату - гусеничного трактора сільськогосподарського знаряддя, яка враховує сукупність взаємозв'язків між складовими частинами складної динамічної системи, зовнішнє середовище та дозволяє розкрити механізми формування динамічних навантажень на даний трактор. На підставі даних теоретичних досліджень здійснено вибір доцільного конструктивного виконання гусеничного рушія, яке дозволяє знизити взаємодію трансмісії, гусеничного обводу та грунту.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.02 / В.Д. Мигаль; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2003. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано системний підхід до оцінки якості параметрів на базі показника - параметра вібрації, який є узагальнюючим критерієм оцінки технічного стану під час проектування, доводки конструкції, виготовлення та експлуатації тракторів. Розроблено моделі нормування класів вібрації тракторів, розрахунку рівнів вібрації, конструктивні та технологічні засоби зниження вібрації з метою проектування тракторів заданого класу вібрації, які відповідають заданим ресурсам. Запропоновано методи нормування вібрації та її контролю. Розроблено статистичні методи нормування вихідних і граничних вібраційних параметрів, класів технічного стану та моделі прогнозування залишкового ресурсу за лінійним трендом вібраційного параметра.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.В. Доброгорський; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання поліпшення динамічних параметрів граничних режимів руху автомобіля за умов забезпечення стійкості. Здійснено якісну та кількісну оцінки впливу величини дестабілізувального момента в площині дороги на зміну показників курсової та траєкторної стійкості автомобіля. Досліджено процес динамічної стабілізації курсового кута автомібля за допомою регулювання дестабілізуючого моменту. Наведено результати експериментальної оцінки забезпечення курсової стійкості автомобіля під час процесу гальмування за допомогою регулювання дестабілізувального моменту. Досліджено параметри траєкторної стійкості автомобіля за умов усталеного руху криволінійною траєкторією.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.Є. Сергієнко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено закономірності формування динамічної навантаженості колісного трактора у процесі дії встановленого на ньому однокамерного імпульсного джерела сейсмічних збурень із системою стабілізації положення випромінювача. Розроблено програмне та експериментальне забезпечення пошуку раціональних конструктивних параметрів і характеристик системи стабілізації. Досліджено проведені на основі комплексної математичної моделі системи колісний трактор - однокамерний генератор сейсмосигналів - опорна поверхня. Наведено результати стендових і природних експериментів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / С.В. Дунь; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано методи зменшення димності відпрацьованих газів дизельних автомобілів, а також методики визначення та розрахунку нормованих параметрів. Визначено характерні режими роботи даних автомобілів. Проведено теоретичне дослідження газодинамічних процесів у каталітичному нейтралізаторі. Встановлено оптимальні швидкості газів у каналах каталітичного блока, які забезпечують каталіз та самоочистку блока від сажових відкладень. Охарактеризовано вплив платинового каталітичного нейтралізатора на димність відпрацьованих газів. Докладно розглянуто вплив окиснення часток сажі на ступінь очистки газів від оксиду вуглецю. Узагальнено залежності, які визначають зменшення димності відпрацьованих газів з розробкою алгоритмів розрахунку величини димності газів і викидів твердих часток великовантажними дизельними автомобілями, обладнаними каталітичними нейтралізаторами.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.Ю. Степанов; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення курсової стійкості автомобіля під час гальмування. Доведено, що вирішення зазначеної проблеми можливе за рахунок досягнення мінімальної нерівномірності гальмівних сил на передніх колесах за допомою систем автоматичного регулювання, що знижує дану нерівномірність. Розроблено експериментальний варіант системи, стенд для її дослідження, методику проведення лабораторних експериментів та шляхових випробувань легкового автомобіля зі встановленою системою.

Источник: Автореф. дис... канд. техн.наук: 05.22.02 / О.А. Крестьянполь; Укр. трансп. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Рассмотрены вопросы маневренности и устойчивости движения автопоезда с самоустанавливающейся осью полуприцепа. Показатели маневренности определены на основе анализа статической и динамической поворотливости автопоезда. Показатели устойчивости определены на основе решения системы дифференциальных уравнений движения автопоезда. Многовариантными расчетами, выполненными на ПЭВМ с использованием программного обеспечения Mathcad-7,8, установлено влияние массово-геометрических, конструктивных и эксплуатационных параметров на устойчивость движения автопоезда. Предложена методика выбора и обоснования массово-геометрических и конструктивных параметров автопоезда с самоустанавливающейся осью полуприцепа по критериям маневренности и устойчивости прямолинейного движения.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.02 / В.А. Дем'янюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 39 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено засади системного аналізу й оптимального проектування гальмового керування (ГК) автобусів та його підсистем (гальмових механізмів і приводу, антиблокувальної системи) зі створенням нових і вдосконалених математичних моделей, методів програмного забезпечення та робочих процесів з урахуванням структурно-функціональних взаємозв'язків з основними системоутворювальними елементами відкритої органічної системи "гальмуючий автобус". Запропоновано концепцію та алгоритми багатокритеріального оптимального проектування ГК автобусів на підставі статистичних вагових коефіцієнтів і розробленого векторного критерію ефективності. Здійснено параметричну оптимізацію підсистем ГК і запропоновано їх нові технічні рішення.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.02 / В.П. Матейчик; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено загальну методологію оцінки екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) за критеріями ефективності паливовикористання та рівня забруднення середовища з врахуванням призначення та умов експлуатації. Створено модель фунціонування системи "дорожній транспортний засіб", що визначає вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на екологічну безпеку ДТЗ. Запропоновано методики та математичні моделі для визначення показників ефективності паливовикористання та рівня забруднення середовища ДТЗ з удосконаленими схемами енергоустановки (ЕУ) в окремих режимах, їздових циклах та на експлуатаційних маршрутах. Розроблено комплекс окремих, групових та інтегральних критеріїв оцінки та вибору способу підвищення екологічної безпеки ДТЗ з врахуванням їх призначення та умов експлуатації. Встановлено ефективність способів підвищення екологічної безпеки ДТЗ, одержаних методом удосконалення систем живлення та регулювання бензинових двигунів та дизелів, переобладнанням рідкопаливних двигунів для роботи на природному газі, заміною бензинових двигунів дизелями.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Остап Леонідович Коляса; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.В. Паніна; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше одержано математичну модель процесу руху малогабаритного машинного агрегату в автоматичною безступінчатою трансмісією у період розгону з урахуванням витрат у клинопасовому варіаторі. Розроблено методику розрахунку його параметрів. Розвинуто методику узгодження параметрів автоматичної безступінчастої трансмісії з характеристиками двигуна. Експериментально одержано математичні моделі тяглової здатності та витрат палива для даного машинного агрегату.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / В.В. Федоров; Нац. трансп. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто існуючі джерела шуму автомобілів, методів боротьби з шумом автомобілів, конструкцій глушників шуму відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) автомобілів та зроблено їх класифікацію на підставі аналізу ідентичності фізичних процесів, що мають місце за умов шумоглушіння. Розроблено алгоритм вибору глушників шуму випуску ДВЗ. Створено математичну модель для визначення акустичної ефективності запропонованого глушника шуму. Наведено спосіб визначення швидкості звуку у відпрацьованих газах ДВЗ шляхом вимірювання затухання акустичних хвиль в експериментальній установці без глушника та з глушником. З урахуванням ефекта Доплера уточнено формулу для визначення частоти шуму відпрацьованих газів ДВЗ шляхом внесення поправки. На базі розробленої моделі акустичної ефективності глушника створено комплексний глушник шуму відпрацьованих газів ДВЗ. Для підтвердження його акустичної ефективності проведено експериментальні дослідження на двох експериментальних моделях з ДВЗ: автомобілі та електрозварювальному агрегаті. Наведено методику розрахунку реактивних глушників. Запропоновано додатковий спосіб зменшення шуму відпрацьовних газів ДВЗ шляхом використання газового екрану.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.І. Загороднов; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель плоскопаралельного руху шарнірно зчленованих автобусів (ШЗА) за різних схем приводу ведучих коліс та систем управління причіпною секцією. Запропоновано методику визначення критичної швидкості та межової швидкості початку коливальної нестійкості ШЗА, яка дає змогу підбирати та оптимізувати параметри колісного керуючого модуля та автопоїзда в цілому, завдяки чому забезпечується стійкість його руху у межах експлуатаційних навантажень та швидкостей. З використанням методу "продовження за параметрами" визначено умови втрати статичної стійкості у круговому русі й одержано мінімально можливі стійкі динамічні радіуси повороту за різних швидкостей руху, а також визначено стаціонарні кругові режими ШЗА за дії на нього постійних зовнішніх сил і моментів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / М.М. Горбаха; Нац. трансп. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження показників тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності переобладнаних автомобілів "ГАЗель" за умов заміни штатного бензинового двигуна дизелем. Розроблено математичну модель для вибору параметрів системи "двигун - трансмісія" у разі переобладнання даних автомобілів за наявності різних типів дизелів та коробок передач. Установлено, що за більшістю показників тягово-швидкісних властивостей кращим є автомобіль з силовим агрегатом Iveco 81.40.43. Зазначено, що неузгодженість енергетичних і кінематичних параметрів автомобілів з цим силовим агрегатом не дозволяє рекомендувати його для встановлення на автомобіль без повної модернізації трансмісії. Запропоновано методику визначення оптимальних параметрів системи "двигун - трансмісія" переобладнаних автомобілів категорії N1, з використанням якої реалізовано один зі шляхів підвищення показників тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності переобладнаних автомобілів сімейства "ГАЗель". За цього вибір трансмісії, передаточні відношення якої підібрано таким чином, що забезпечуються необхідні показники тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності за різних умов експлуатації. За результатами проведених експериментальних досліджень підтверджено адекватність розробленої математичної моделі для визначення даних показників переобладнаних автомобілів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / О.Д. Бумага; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив передаточних відношень трансмісії та параметрів компонування газобалонних автобусів на показники їх тягово-швидкісних властивостей, паливної економічності та стійкості руху. Запропоновано методику визначення передаточних відношень трансмісії даних автобусів. Установлено показники поперечної стійкості газобалонного атобуса ЛАЗ. Складено диференційні рівняння руху автобуса за умов загального випадку та встановлено, що показники маневреності цього автобуса відповідають показникам базової бензинової моделі, а приведена жорсткість керувального колісного модуля суттєво вливає на стійкість його руху.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины