Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Бурение буровых скважин


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / І.І. Чудик; Івано-Франків. нац. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено методику поетапного проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (КНБК) з урахуванням особливостей їх конструкцій та умов взаємодії опор зі стінками свердловини шляхом послідовного збільшення кількості ОЦЕ. За розробленим алгоритмом розрахунку мінімальної енергії деформації багатоелементних неорієнтованих КНБК з двома ОЦЕ визначено момент появи нестійкої рівноваги, що може використовуватися як додатковий критерій вибору компоновок. Розроблено та впроваджено стандарт організації України "Компоновки низу бурильної колони для буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / М.В. Лігоцький; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель технологічного процесу забурювання додаткового стовбура через "вікно" в обсадній колоні, в основу якої покладена реалізація проектного початкового кута буріння додаткового стовбура. Розроблені методики розрахунку довжини "вікна" і вибору оптимальних параметрів клинового відхилювача, райберів, компоновки низу бурильної колони для вирізання "вікна" в обсадній колоні і буріння додаткового стовбура. Запропоновані нові конструкції триплощинного клинового відхилювача, сферичного райбера і розширюючого ексцентричного лопатевого ступінчастого долота типу ДЕЛС, класифікація профілів додаткових стовбурів, рекомендації з вибору конструкції свердловин з додатковим стовбуром, розраховані значення гранично допустимих початкових кутів забурювання додаткових стовбурів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / Ю.М. Василюк; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено математичну модель поздовжніх коливань у бурильній колоні, які виникають внаслідок взаємодії тришарошкового долота з вибоєм під час буріння. Досліджено динамічні характеристики коливальної системи бурильна колона - долото - вибій для різних типорозмірів тришарошкових доліт, компоновок низу бурильної колони та характеристик вибою. Розроблено рекомендації щодо вибору типів доліт, навантаження на долото та частоти обертання у ході розбурювання порід різних стратиграфічних підрозділів Яблунівського ГКР.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.10 / С.В. Гошовський; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню технології використання енергії вибуху при бурінні та освоєнні свердловин на основі розвитку теоретичних досліджень і узагальнення промислових даних. Отримані наукове обгрунтовання і подальший розвиток питання ліквідації прихоплень бурильного інструменту, перерізання бурильних труб, руйнування сторонього металу на вибої та жолобоутворень шляхом торпедування. Дано аналітичну оцінку зміни крутного моменту в різьовому з'єднанні при його торпедуванні з метою розгвинчування. Проведено аналітичні та експериментальні дослідження впливу балістичних характеристик і параметрів комбінованої перешкоди "промивальна рідина - обсадна колона - цементне кільце - гірська порода" на пробивну здатність кульових і кумулятивних перфораторів. Розроблено рекомендації щодо вибору типу прострільно-вибухового апарата і режиму його роботи для досягнення максимальної ефективності перфорації при збереженні цілісної обсадної колони і цементного каменю в затрубному просторі. Удосконалено відомі і запропоновано нові технічні рішення (локатори, селективні торпеди, торпеди збільшеної потужності, локалізатори дії вибуху), спрямовані на підвищення ефективності прострільно-вибухових робіт у свердловинах.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.10 / О.М. Давиденко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення ефективності буріння свердловин. На базі комплексного підходу, що включає теоретичний аналіз, наукове узагальнення, лабораторні та промислові дослідження щодо використання ПЕОМ, вирішено актуальну науково-технічну проблему встановлення закономірностей механіки взаємодії промивних рідин з гірськими породами і буровим інструментом у процесах буріння свердловин. Встановлено, що вибіркова хемосорбція речовин зі складу промивних рідин на поверхні гірських порід і бурового інструменту є основою даних взаємодій. Розкрито роль термодинамічних і кінетичних аспектів взаємодії промивних рідин з гірськими породами та буровим інструментом. Запропоновано науково обгрунтовану методику вибору компонентів промислових рідин, що забезпечують підвищення ефективності процесів буріння свердловин. Розроблено способи, технології та інструменти для реалізації комплексного впливу промивних рідин на буріння свердловин.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / В.Л. Хоменко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу кінематики планетарних доліт побудовано епюри розподілу тиску по поверхні породоруйнівних сателітів. Установлено, що великий вплив на роботу планетарних доліт безударної дії має явище проковзування сателітів стосовно стінок свердловини. Запропоновано рівняння для визначення форми профілю торця породоруйнівних сателітів залежно від умов роботи. Наведено методику проектування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії, що забезпечує створення доліт, у яких за рівних умов роботи для всіх одиничних породоруйнівних елементів відбувається максимально повне відпрацювання сировини для армування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / П.В. Зибінський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів експериментальних досліжень науково обгрунтовано параметри гідрообертального бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морских акваторіях. Створено нові гідробури з клапанним розподілом рідини та гвинтовим перетворювачем зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух бурового снаряда, які ефективно використовуються у складі легких технічних засобів у процесі їх експлуатації на економічних неспеціалізованих плавзасобах. Обгрунтовано оптимальні умови запуску гідробура та закономірності формування його характеристик за обмеженої потужності на привід насосу, експериментально підтверджено їх адекватність. Розроблено раціональне сполучення конструктивних параметрів гідробура, які використано в процесі розробки гідрообертального бурового снаряда, успішно апробованого за умов морського бурового виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / В.А. Русанов; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності буріння неглибоких підводних свердловин. В роботі досліджується ударно-вібраційне буріння пухких грунтів із зворотною промивкою колонкової труби. Встановлено, що збільшення гідравлічних опорів в колонковій трубі веде до зниження енергетичних параметрів гідроударного механізму заглиблювача і виникнення кавітації в циліндрі насосного блоку. Запропонована методика розрахунку раціональних технологічних режимів ударно-вібраційного буріння.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / О.А. Пащенко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано параметри та технологію руйнування гірської породи, які забезпечують підвищення продуктивності та зниження енергоємності руйнівного процесу на вибої свердловини у разі дії гідростатичного тиску. Встановлено критерій руйнування гірської породи за даних умов - енергоємність відділення елементу в напрямку вільної поверхні, який є власною характеристикою процесу руйнування матеріалу, що відображає витрати енергії на відділення визначеного обсягу гірської породи та залежить від фізико-механічних властивостей породи та процесу руйнування. На підставі результатів аналітичних, стендових і виробничих досліджень сформульовано рекомендації для підвищення ефективності руйнування породи за умов дії гідростатичного тиску та розроблено методику розрахунку параметрів руйнівного процесу: величини прикладених сил і швидкості переміщення породоруйнівного інструмента. Експериментально й теоретично встановлено залежність енергоємності руйнування від величини гідростатичного тиску, типу породи та швидкості навантаження. На підставі аналітичних досліджень складено математичні моделі процесів руйнування та впливу на них промивальної рідини. Теоретичні результати підтверджено експериментально та використано для обгрунтування параметрів і розробки технології руйнування гірської породи, здійснено їх успішну апробацію за виробничих умов на Петропавлівському водозаборі Дніпропетровської області, буровому управлінні "Укрбургаз" та рекомендовано до використання Державною геологічною службою Міністерства екології та природних ресурсів України.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / І.О. Юшков; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано раціональні технологічні параметри багаторейсового поінтервального буріння підводних свердловин глибиною до 20 м. Встановлено швидкість потоку у зоні змішання струменів та доведено необхідність накладення периферійних ділянок суміжних струменів, що утворюють зони змішання зі швидкістю, достатньою для розмиву вибою свердловини. Запропоновано механізм формування свердловини у донних відкладеннях та встановлено залежність розмірів її ствола від технологічних параметрів та фізико-механічних властивостей породи, яка підтверджена експериментом. Визначено умови руху висхідного шламового потоку. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено конструкцію заглибної установки для багаторейсового буріння, яка успішно апробована у промислових умовах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / Ю.В. Лубан; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності робіт при будівництві та експлуатації свердловин шляхом розробки та впровадження нових рецептур промивних рідин на основі недефіцитних вітчизняних матеріалів. Розроблено новий тип реагенту - крохмале-солевий гель. В основі одержання реагенту лежить спосіб клейстеризації крохмалю в розчинах солей певного типу, густини і температури, без використання каустичної соди. Реагент характеризується значними технологічними перевагами, які дозволяють поширити межі застосування крохмалевих реагентів. На основі розробленого реагенту запропоновані рецептури бурових розчинів для буріння хемогенних і теригенних відкладів, а також спеціальних рідин для закінчування і ремонту свердловин.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / М.Є. Сімків; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено математичну модель роботи бурильної колони з обваженими бурильними трубами змінної жорсткості експоненціальної форми в компоновках низу бурильної колони та розв'язано задачу стосовно визначення величини поздовжніх і поперечних напружень у конічних перерізах за дії статичних і динамічних навантажень. Розроблено обважені бурильні труби змінної жорсткості зазначеної форми, технологію виготовлення та методику їх застосування у компоновці низу бурильної колони. Удосконалено конструкцію обважених бурильних труб з приварними різьбовими кінцями завдяки наявності розвантажувальних канавок зварних з'єднань, одержано аналітичні залежності визначення їх раціональних параметрів. Запропоновано конструкцію замкових різьбових з'єднань підвищеної міцності "гальтельного" типу та визначено їх оптимальні параметри, що забезпечує перерозподіл напружень між витками різьби. Розвинуто методику визначення експериментальної діаграми Веллєра втомної міцності елемента бурильної колони, базуючись на законі збереження енергії.

Источник: Автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.15.10 / М.В. Баранецький; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / Ю.М. Салижин; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності буріння свердловин за рахунок вибору оптимальних рецептур обробки бурових розчинів. Розроблено методику вибору оптимальних рецептур обробки бурових розчинів, яка базується на новій формалізації задачі пошуку з гнучким вибором критерію оптимальності залежно від геолого-технологічних умов буріння. Відзначено, що дана методика органічно поєднує використання регресійних залежностей і сплайн-функцій для опису впливу концентрацій реагентів на технологічні властивості бурового розчину, а також методи числового, експериментального й інформаційного пошуку оптимальної рецептури обробки бурового розчину. Розроблено експертну систему "MudExpert", яка забезпечує вибір методів пошуку, побудову та супровід планів експериментів, математичну обробку експериментальних даних і пошук оптимальної рецептури обробки бурового розчину, а також опрацювання даних ротаційної віскозиметрії. В запропоновану експертну систему включено засоби для накопичення промислової інформації та її використання під час пошуку рецептур обробки бурових розчинів. Проведено апробацію нової методики вибору оптимальних рецептур обробки бурових розчинів в БУ "Укрбургаз".

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / А.М. Рязанов; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглядаються питання розробки забивних пробовідбірників для відбору представницьких проб грунтів в нескельних породах в умовах вертикальних переміщень плавзасобу при бурінні глибоких морських інженерно-геологічних свердловин. На підставі аналітичного огляду запропонована принципова схема знімного забивного пробовідбірника з автономним гідравлічним приводом і вільно падаючим на робочому ході бойком. Виконаний математичний опис процесу ударної взаємодії елементів системи эбойок - керноприймальна труба - нескельний грунтю. З метою погодження в часі руху поршневої групи гідродвигуна з рухом бойка проведені теоретичні дослідження робочого циклу пробовідбірника.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / А.К. Судаков; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: На основі аналітичних, стендових, свердловинних і виробничих досліджень запропоновано принципово нову, нетрадиційну технологію ізоляції зон поглинання, яка базується на заповненні каналів поглинання розплавом легкоплавких матеріалів. Експериментально та теоретично встановлено оптимальну глибину застосування даної технології, залежність температури нагрівання свердловинної рідини від теплофізичних властивостей термопластичного матеріалу. Визначено необхідні технологічні параметри тампонування: розміри ізоляційної оболонки, методику їх проектування. На основі аналітичних досліджень складено математичну модель процесу теплопередачі з метою електротеплової обробки свердловини у зоні ускладнення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / Е.М. Барановський; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено залежність для визначення показника тріщинуватості гірських порід, а також зв'язок цієї залежності з коефіцієнтами повторного дроблення породи та вторинного руйнування керна. Досліджено ступінь руйнування керна за умов тріщинуватості та деформації гірських порід у масиві. Розроблено класифікації гірських порід за їх тріщинуватістю та складністю відбору керна. Встановлено аналітичні залежності виносу керна від його питомої кускуватості та товщини диска. Запропоновано нові конструкції керновідбірних пристроїв і бурильних головок фрезерного типу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / О.Г. Лазаренко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено характер і умови предачі тиску газу через стовп тампонажного розчину в процесі його твердіння. Встановлено зв'язок між величиною переданого тиску та міцністю каменю на стискування. Визначено критичні показники міцності цементного каменю на стиснення, за яких починається зниження та припинення передачі тиску. Удосконалено технологію цементування, яка базується на розробленій методиці підбору рецептур тампонажного розчину, призначеного для запобігання заколонних газонафтоводопроявів. На підставі аналізу можливих причин виникнення суфозійної міграції флюїдів запропоновано нове розв'язування проблеми зв'язування надлишкової води замішування кремнієорганічними сполуками типу АКОР.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / М.М. Яворський; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Підвищено ефективність динамічної дії на прихоплений інструмент завдяки ударним механізмам. Розроблено математичну модель технології ліквідації прихоплювачів з використанням ударних механізмів, яка враховує вплив основних технічних і технологічних факторів на ефективність динамічної дії у зоні прихоплювача. Досліджено динамічні характеристики коливальної системи. Вивчено вплив основних факторів на критерії динамічної дії на зону прихоплювача (імпульс коливальної системи та внутрішня сила на верхній границі прихоплювача). Встановлено існування оптимальних техніко-технологічних параметрів, які забезпечують екстремальне значення критеріїв ефективності динамічної дії. Удосконалено технології та технічні засоби для ліквідації прихоплювачів ударними механізмами в ударному та імпульсно-хвильовому режимах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.10 / О.Ю. Витязь; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2001. — 24 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних, експериментальних і промислових досліджень, пов'язаних з вдосконаленням технології буріння свердловин долотами різального типу. Вивчено роботу долота, встановлено нову аналітичну залежність його заглиблення та площі контакту ріжучих елементів від осьового навантаження, з врахуванням конструктивних параметрів долота, площин перекриття сусідніми різницями і механічної характеристики породи. Розроблено аналітичні моделі роботи бурильного інструменту під час буріння свердловин долотами різального типу роторним і турбінним способами. Оцінено вплив параметрів бурильного інструменту, зокрема, віброзахисного пристрою, і режиму буріння на роботу долота. Розроблено напрямки практичного використання запропонованого нового віброзахисного пристрою.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины