Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Автоматизация технологических процессов


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.М. Сакало; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено спосіб автоматизації контролю координат та геометричних параметрів рядка рослин просапних культур (цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику) в стадії міжрядної обробки плантацій. Для контролю різних видів рослин у різних стадіях розвитку запропоновано і досліджено систему, в якій для одержання первинної інформації використано високочастотний ємнісний перетворювач з регулюванням геометричних параметрів зони контролю за допомогою додаткових рухомих екранувальних електродів. Теоретично обгунтовано геометричні параметри зони контролю в залежності від характеристик рядка рослин та головні елементи принципової схеми перетворювача, які дозволяють уникнути впливу зміни розмірів чутливих елементів первинного перетворювача на корисний сигнал. Експериментальні дослідження, методи розрахунку та практичне використання в складі системи НИВА-23 підтвердили перспективи використання перетворювача в системі точного землеробства за механічного обробітку проміжків між рослинами в рядках та більш точної орієнтації робочих органів відносно вісі рядка рослин з метою зменшення захисної зони, що призводить до зменшення використання гербіцидів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / С.В. Лубенець; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності виготовлення газорозрядних ламп шляхом автоматизації процесів контролю якості та класифікації їх розрядних трубок (пальників). Розроблена нова методика контролю і класифікації, яка основана на ідеї поелементного аналізу фотозображень з використанням безконтактних методів визначення геометричних характеристик об'єктів циліндричної форми. Наводяться результати розробки і досліджень методів та математичної моделі вимірювального процесу, виконана оптимізація його параметрів, що дозволило мінімізувати похибки вимірювань. Побудовано алгоритм автоматичного контролю та класифікації і технічно його реалізовано з використанням системи технічного зору. Виконана оцінка техніко-економічних показників автоматизованої системи, наводяться дані про її ефективність в процесі експлуатації.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / С.Г. Глеч; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано нові способи підвищення та підтримки надійності одно- та двокомпонентних технологічних комплексів (ТК) шляхом використання автоматизованої системи прийняття рішень (АСПР) у процесі управління періодичністю технічного обслуговування (ТО). Розроблено ієрархічну струкутру АСПР та основні принципи її реалізації з урахуванням сучасних вимог. Доведено, що використання АСПР позитивно впливає на процес прийняття рішень під час управління періодичністю ТО та дозволяє підвищувати й підтримувати надійність ТК.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.А. Зозуля; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень по обгрунтуванню закону управління технологічного процесу з метою одержання відповідної якості виробу, а також розроблену систему автоматичного управління процесом відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування. Запропоновано методику визначення параметрів закону управління для різноманітних типів гільз циліндрів. Здійснено технічну реалізацію і впровадження системи автоматичного управління та наведено дані про її ефективність у процесі експлуатації.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.І. Романенко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виконано аналіз систем керування, методів контролю параметрів і технічних засобів автоматизації процесів спалювання газового палива у котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств. Установлено закономірності зміни складу димових газів залежно від складу газових компонентів палива й енергетичної потужності за умов забезпечення оптимуму роботи котлоагрегатів за критерієм енергетичної ефективності. Обгрунтовано термокаталітичний метод і створено технічні засоби для вимірювання об'ємного вмісту кисню у димових газах котлоагрегатів. Висвітлено методи оптимізації систем регулювання витрат загального повітря для однопаливних і багатопаливних котлоагрегатів ТЕЦ. Розроблено нові ефективні алгоритми та структурні схеми систем автоматичного регулювання витрат загального повітря, що забезпечують низьку чутливість до координатних і параметричних збурень.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.Б. Савків; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблені струменеві захоплюючі пристрої для автоматизації процесів завантаження неміцних, нежорстких, крихких, гнучких, з покриттями, забруднених, нагрітих та інших об'єктів типу тіла обертання, які забезпечують високу точність базування та центрування об'єктів, надійність та довговічність роботи, мають низьку собівартість. Встановлені теоретичні та експериментальні залежності для розрахунку статичних, динамічних та витратних характеристик струменевих захоплювачів. Визначені оптимальні конструктивні параметри захоплювачів і запропоновано методику їх проектування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / О.А. Кислун; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням розпізнавання тварин при комплексній автоматизації технологічних процесів тваринницьких ферм. Розроблено спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварин, який грунтується на виявленні коливальних контурів певних резонансних частот, розміщених на тварині під час знаходження останньої в зоні розпізнавання. Встановлено, що використання слідкуючого порога для інформативного параметра при виявленні контуру підвищує ймовірність правильного розпізнавання тварини. Запропоновано схемні рішення та конструкція системи автоматичного розпізнавання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Т.В. Волкова; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий засіб підвищення продуктивності систем автоматизованого візуального контролю комутаційних плат, що базується на ефективному кодуванні топології друкованого монтажу. Вирішено задачу оцінки та вибору коду на основі імітаційного моделювання візуального контролю, розроблено новий метод подання топології та орієнтоване на нього програмне забезпечення (ПЗ) системи контролю. Застосування наданого ПЗ для автоматизації типового технологічного процесу дозволило істотно підвищити швидкодіяльність контролю, удосконалити план контролю та знизити собівартість виробів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.С. Борин; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Створено теоретичні засади автоматизованого управління процесом абсорбційної осушки природного газу на компресорній станції магістрального газопроводу. Запропоновано математичну модель керованого об'єкта, яка не враховує збурення за вмістом вологи у газі на вході в абсорбер, а також логіко-лінгвістичні моделі, що дають змогу врахувати дане збурення. Доведено адекватність даних моделей і необхідність використання їх для автоматизованого керування процесом абсорбційної осушки газу замість складних нелінійних моделей. Здійснено моделювання знань експертів-технологів про процес осушки газу з використанням лінгвістичних змінних, що дозволило на підставі технологічного регламенту та одержаних від експертів-технологів знань розробити логіко-лінгвістичну модель прийняття раціональних рішень для управління установкою абсорбційної осушки газу з використанням набору логічних правил-продукцій. Розроблено логіко-лінгвістичну модель метазнань, яка враховує всі технологічні параметри установки абсорбційної осушки природного газу та за наявності інформації про передаварійні ситуації забезпечує оперативно-диспетчерському персоналу можливість вибирати необхідну для рішення поточної проблеми локальну модель представлення знань і дає змогу розв'язувати основні виробничі задачі, які впливають на ефективність процесу осушки газу. Розвинуто принцип структурування знань, який передбачає розбиття глобальних бази знань на декілька локальних, кожна з яких орієнтована на розв'язання певної задачі для конкретного типу обладнання установки абсорбційної осушки газу, зокрема, запропоновано у структурі глобальної знань застосувати блок метазнань, який забезпечує можливість оперативно вибирати необхідну для рішення поточної задачі локальну базу знань. Удосконалено функціональну структуру системи автоматизації процесу абсорбційної осушки газу, яка, на відміну від структури оперативно-диспетчерського управління діючої установки, містить базу знань, блок нечіткого логічного висновку, діалоговий інтерфейс користувача, архів даних і підсистему одержання знань, що здатні формувати керуючі та інформаційні сигнали, задані базами правил-продукцій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / А.Д. Левченко; Наук.-виробнич. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2004. — 24 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено метод і принципи підвищення якості засобів індикації на прикладі лінійно-колористичних газоаналізаторів - індикаторних трубок (ЛКГ - ІТ) завдяки створенню системи автоматизованого керування технологічним процесом виготовлення ЛКГ - ІТ. Створено та досліджено інформаційну модель ЛКГ - ІТ, за якою у процесі моделювання засіб індикації розглядається як об'єкт автоматизованого технологічного процесу виготовлення. Наведений підхід дає змогу структурувати технологічний процес виготовлення виробів, формалізувати та оптимізувати його проведення та створити концептуальну модель технологічного процесу, інваріантну реальному технологічному процесу зборки ЛКГ - ІТ. Запропоновано комплексний критерій оцінки якості його проведення, який дає змогу на базі логічної схеми проектування та принципів декомпозиції структурування процесу формалізувати завдання керування, сформувати необхідну концепцію щодо оперативного керування обладнанням з урахуванням міжетапного узгодження технологічного процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Л.В. Мельнікова; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено оптимальну систему мікропроцесорного керування механізмами поступального руху, яка забезпечила гасіння коливань підвішеного вантажу до кінця пуску та гальмування механізму. Оптимізацію проведено за допомогою принципу максимуму за критерієм швидкодії. Одержано закон керування електроприводом механізму в три етапи. Обгрунтовано можливість аналізувати та досліджувати систему як двомасову. Розглянуто вплив різних факторів на роботу оптимальної системи керування. Доведено, що існує таке значення довжини линви, за якого час перехідного процесу та відповідно гасіння коливань вантажу щонайменший. Наведено рекомендації щодо бажаної довжини линви в процесі експлуатації. Проведено порівняння за швидкодією запропонованого способу керування з іншими, які сприяли гасінню коливань. Викладено умови, за яких даний спосіб мав суттєві переваги. Запропоновано окремі варіанти алгоритмів мікропроцесорного керування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Р.В. Жесан; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо удосконалення процесу енергопостачання фермерського господарства в Україні шляхом створення системи автоматичного керування системою енергопостачання автономного споживача на основі сонячної установки, вітроустановки, електроагрегата з двигуном внутрішнього згоряння й акумулятора. Запропоновано спосіб оптимізації структури системи енергопостачання за допомогою визначення природно-кліматичних факторів та рівня енергоспоживання. Здійснено технічну реалізацію та впровадження системи автоматичного керування на базі однокристальної мікроЕОМ типу МК51. Наведено дані про її ефективність у процесі експлуатації.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / С.П. Плєшков; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу процесів енергоспоживання обгрунтовано напрями енергозбереження у технологічних процесах сільськогосподарського виробництва з використанням автоматизованих систем управління енергоспоживанням. Розроблено стохастичні моделі графіків електричних навантажень, математичні моделі й алгоритми оперативного управління та прогнозування енергоспоживання за умов невизначеності апріорної та поточної інформації. Розглянуто питання оптимізації процесів вироблення електроенергії комплексною електроенергетичною системою та управління енергоспоживанням за рахунок зсуву графіків технологічних процесів. Розроблено алгоритм управління, архітектуру та апаратний склад програмно-технічного комплексу, на базі об'єктно-орієнтованих інформаційних технологій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / К.В. Колеснікова; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше формалізовано задачу управління складним процесом виплавки сталі на основі його операційної декомпозиції. Сформовано цільові функції управління для окремих стадій технологічного процесу (ТП). Наведено математичний опис основних етапів електросталеплавильних процесів з використанням визначення активності компонентів шлаку як фази з колективізованими електронами та врахуванням розчинення компонентів футерівки, заправних матеріалів та угару шихти. Удосконалено експериментальні моделі рівноважного вмісту оксидів заліза в шлаку, а також розподілу сірки між металом і шлаком, представлених поліномами. Показано ефективність використання одержаних моделей для автоматизації розрахунків матеріального балансу стадій ТП. Вперше запропоновано принципову схему управління ітераційним процесом розв'язання загальної системи нелінійних рівнянь рівноваги та матеріального балансу операцій за допомогою нейронної мережі, що виконує функцію перемикачів для передачі на вхід об'єкта чергових наближень.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Адель Мохаммед Р. Аль-Тувайні; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено метод параметричної діагностики технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок електростанцій на базі лінійних діагностичних моделей. Запропоновано ітераційний метод ідентифікації математичних моделей технологічних процесів у тепломасообмінному енергетичному устаткуванні за умови невідповідності розрахункових й експлуатаційних даних. Удосконалено математичні моделі тепломасообмінних систем і устаткування різного призначення: котельної та конденсаційної установок, системи регенеративного підігріву основного конденсату та живильної води, випарної установки для знесолення морської води у складі теплових схем енергоустановок електростанцій, що імітують їх функціональний стан.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / А.М. Фонотов; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано нове рішення актуальної наукової задачі підвищення ефективності технологічної підготовки меблевого виробництва та виробничих процесів під час розкрою меблевих заготівель шляхом удосконалення підсистеми пошуку оптимальних технологічних карт розкрою, формування маршруту різу, автоматичного обліку мірних залишків та забезпечення функціонування автоматизованої системи у режимі реального часу. Розроблено паралельний генетичний алгоритм розкрою на підставі моделі островів, в якому запропоновано нові проблемно-орієнтовані фітнес-функції, спосіб кодування рішення до хромосом, генетичні оператори. Показано, що застосування нового алгоритму дозволяє скоротити втрати матеріалу до 5 %, а кількість операцій, які виконуються на форматно-розкрійному обладнанні - на 7 %.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / В.І. Ярас; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано метод автоматизованого прийняття рішення щодо кондиційності будівельної конструкції шляхом зіставлення натурних сигналограм хвильового процесу з еталонною моделлю. Розроблено зазначену модель, зокрема, побудовано обвідні відлуння, одержані числовим інтегруванням хвильового рівняння для стрижневої системи. Запропоновано інформаційне забезпечення щодо функціонування автоматизованої системи діагностики залізобетонних паль, яке дозволяє здійснювати експрес-контроль якості за польових умов. Уперше для неруйнівного контролю будівельних конструкцій запропоновано метод підсилення корисного луно-сигналу шляхом просторової фільтрації з використанням кількох вимірювальних каналів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / С.В. Мошенський; ДП "Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто важливе питання автоматизації процесів огрудкування залізорудних концентратів як основної сировини для доменного виробництва. Досліджено та вивчено технологію виробництва сирих котунів, яка стосується сировинної бази доменного виробництва. Описано та представлено дані досліджень, алгоритми керування та системи дозування, огрудкування, дозволоження шихти на чашевих і барабанних огрудкувачах. Розроблено алгоритми та системи узгодження продуктивностей відділень огрудкувачів і випалу залізорудних офлюсованих котунів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / М.П. Лисиця; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено аналітичні залежності між комплексними НВЧ-параметрами та рівнями і фазами сигналу в контрольних точках системи, що дає можливість автоматизувати процес контролю. З метою забезпечення необхідної точності автоматизованого контролю отримано математичні залежності для визначення внеску похибок калібрувальних елементів і вимірювальних пристроїв у висхідні похибки контрольованих параметрів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Дмитро Вікторович Калашнік; Кіровоградський держ. технічний ун-т. — Кіровоград, 1999.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины