Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Биологические и медицинские приборы и системы


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / В.В. Усик; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано критерії для кількісної оцінки ступеня зміни форми тіл хребців, а також алгоритм, що дозволяє перетворювати координатну інформацію про контур тіл хребця у функціональну залежність, до якої можна застосовувати методи цифрового аналізу. Розроблено новий двосторонній підхід до створення моделі тіл хребця: структурної моделі хребця, яка дає змогу дослідити зміну геометричних параметрів його тіл та аналітичної моделі для опису їх контурів. Розроблено структуру автоматизованої системи обробки рентгенограм поперекового відділу хребта, запропоновано технічну реалізацію комплексу, а також створено багаторівневе програмне забезпечення. Наведена система дозволяє здійснювати введення координатної інформації з рентгенограм поперекового відділу хребта, одержувати кількісні характеристики, необхідні фахівцеві для постановки діагнозу згідно з існуючими методиками, дослідити форму тіл хребців, одержати вектор ознак їх структурної моделі та апроксимувати графік розгортки контуру певного тіла хребця (аналітичну модель цього тіла).

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Х.Т. Ельозі; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено флоуспірометричну апаратуру для діагностики стану вентиляційної функції дихання. Проведено теоретико-експериментальне дослідження функціональних характеристик флоуспірометричних перетворювачів змінного перепаду тиску, а також їх статичних і динамічних похибок. На базі аналогової моделі процесу форсованого видиху розроблено метод програмованого контролю функціональних характеристик флоуспірометрів та комп'ютерну програму для його реалізації. Нормовано перспективні медико-технічні вимоги за результатами аналізу стандартизованих вимог до флоуспірометрів, функціональних характеристик флоуспірометричних перетворювачів і можливостей їх підвищення. Запропоновано схему вибору раціональних конструктивних реалізацій флоуспірометрів у рамках сформованої багаторівневої системи побудови флоуспірометричної апаратури.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Валід Абу Сабха; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено біотехнічну систему для акустичних досліджень легень. Запропоновано модель розповсюдження акустичної хвилі в легеневих повітропроводах. Показано, що формування акустичного сигналу на поверхні грудної клітки (ПФГ) спричинено проходженням акустичної хвилі вздовж акустичної системи, що складається з повітропроводів легенів, паренхіми й імпедансу ділянки грудної клітки. Показано адекватність даної моделі процесам, що відбуваються в реальних легенях. На підставі аналізу характеру механічних імпедансів акустичного тракту та результатів експерименту з'ясовано, що на формування ПФГ впливає природний резонансний контур, що складається з ділянки паренхіми, відповідної ділянки бронхіального дерева та прилеглої ділянки грудної клітки. Синтезовано структурну схему та реалізовано біотехнічну систему для ПФГ досліджень. Відзначено, що особливістю системи є адаптація амплітуди акустичного сигналу до пацієнта, що дає змогу здійснювати оцінку кількісних показників дихання. Наведено результати випробувань можливостей розробленої системи за реальних умов клініки.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / В.О. Ярута; Харк. нац. й ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання розробки методології побудови біотехнічної системи нормалізації функціонального стану людини (БТС Н). Показано, що сучасні біотехнічні системи медичного призначення мають вузьку спеціалізацію, виявлено їх недостатню ефективність під час проведення комплексної діагностики та терапії людини за декількома методами у режимі реального часу за різних умов. Для розв'язання даних задач запропоновано використовувати БТС Н. Наведено її узагальнену модель, алгоритм функціонування й основні рекомендації щодо медико-технічних вимог стосовно розробки її технічної підсистеми. Доведено доцільність використання БТС Н методу дистанційної великомасштабної ортогональної електрокардіографії у поєднанні з методами математичного аналізу ритму серця, електропунктурної діагностики (Накатані, Гойденка) й кольоропунктури у розробленій модифікації, а також методу електропунктури. Удосконалено модель живих тканин й розроблено універсальну систему відведень та пристрій для вимірювання біоелектричних параметрів. Визначено тип вимірювального електрода та джерела світла, розроблено діючі макети окремих функціональних блоків БТС Н.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.11.17 / Євген Володимирович Сторчун; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Ю.Ф. Бабіч; Нац. техн. ун-т України НТУУ "КПІ". — К., 2001. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрям технології медичних зображень - апаратурно-методичне забезпечення візуалізації рельєфу електричних параметрів шкіри. Запропоновано принципово новий тип сканера, на базі якого створено вимірювально-інформаційний комплекс (ВІК). За допомогою ВІК виявлено й описано біологічно активні зони (зокрема, зони проекції болю, гіперестезії, акупунктури), а також феномени природної та індукованої автохвильової активності імпедансного і потенційного рельєфів шкіри.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / О.М. Зудов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципи забезпечення перешкодостійкості непрямих вимірювань осцилометричним способом, що здійснюється за несприятливих умов. Запропоновано вводити опорний канал реєстрації пульсового сигналу з подальшою спільною кореляційно-спектральною обробкою цього сигналу разом з основним сигналом, що реєструються на органі з манжетою. Наведено нові методики експериментальної оцінки точності та перешкодостійкості вимірювачів артеріального тиску без застосування прямого інвазивного методу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Т.В. Жемчужкіна; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Модифіковано функціонально-феноменологічну математичну модель перорального глюкозотолерантного тесту для випадку довільного глюкозного навантаження та розроблено нові математичні моделі секреції інсуліну підшлунковою залозою в експериментах in vitro та in vivo, що являють собою диференціальні рівняння першого порядку з запізнілим аргументом. Параметри моделей мають конкретний фізіологічний зміст, а числові значення кожного з них визначають вид глікемічної кривої та інтенсивності секреції інсуліну на відповідній ділянці. Представлено спосіб диференційної діагностики порушень толерантності до глюкози за значеннями числових параметрів розроблених математичних моделей. Запропоновано спосіб поліпшення компенсації цукрового діабету за допомогою комп'ютерного підбору оптимального режиму інсулінотерапії та керування автоматизованим насосом-дозатором інсуліну в режимі, близькому до фізіологічного, на базі розроблених індивідуалізованих математичних моделей. Розроблено структурну схему біотехнічної безсенсорної системи автоматизованої компенсації цукрового діабету та рекомендації для її створення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Я.В. Савенко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 24 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено техніку та технологію лазерної діагностики крові людини шляхом подальшого вивчення та дослідження ефектів взаємодії лазерного випромінювання з кров'ю людини. Розроблено моделі розсіювання лазерного випромінювання на крові людини. Виконано комп'ютерне моделювання розподілу інтенсивностей розсіювання на елементах крові за кутами розсіювання. Розроблено методики проведення експериментальних досліджень розсіяння лазерного випромінювання цільною кров'ю у вигляді мазку крові на предметному склі. Показано можливість використання розроблених концепції, моделей і методів як методологічної основи для проектування високоінформативних лазерних діагностичних систем медичного призначення. Створено дослідницьку установку для зняття індикатриси розсіювання. Визначено технічні умови на лазерну діагностичну систему для визначення характеристик крові людини та її фізіологічного стану в цілому. Проведено експериментальні дослідження індикатрис розсіювання на крові людини. На підставі результатів клінічних випробувань підтверджено ефективність застосування розробленої лазерної діагностичної системи для досліджень елементів крові, діагностування системи крові та фізіологічного стану людини.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / М.М. Колендовська; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше обгрунтовано та побудовано модель політравми, яка характеризує ступінь прояву пошкоджень. Ця модель дає змогу одержати вагові коефіцієнти контрольованих фізіологічних показників організму пацієнтів з політравмою для різних сполучень політравм. Розроблено інформаційну модель медичної системи інформаційно-аналітичного забезпечення лікування та дослідження політравм. Наведено принципи побудови медичної системи інформаційно-аналітичного забезпечення розв'язання наукових і практичних задач їх лікування та дослідження.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / О.М. Величко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання створення біотехнічної системи (БТС) зовнішнього адаптивного управління глікемією. Синтезовано структурну схему системи та обгрунтовано вимоги до її елементів. Імітатором фізіологічної системи регулювання рівня глюкози у складі БТС є спрощена математична модель, яка адаптується до кожного пацієнта. Розроблено спосіб адаптації моделі за результатами тестів на толерантність до глюкози та інсуліну. На базі методу числового експерименту через порівняння емпіричних і теоретичних даних показано пристосування моделі в нормі та патології. Висвітлено спосіб оцінки стану людини, що базується на аналізі фазового портрету динамічної системи. Запропоновано діагностичний індекс з метою відведення даних до діагностичного класу. Описано спосіб зовнішнього адаптивного управління глікемією, що базується на визначенні дози препарату за допомогою адаптивної моделі.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Л.О. Авер'янова; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення достовірності діагностики остеопорозу (ОП) шляхом створення нового методу одержання та обробки рентгенодіагностичної інформації. Запропоновано модель фрагменту кисті на рівні метакарпальних кісток, на базі якої проведено аналіз взаємодії цієї структури з рентгенівським випромінюванням. Проведено теоретичний денситографічний аналіз рентгенівського зображення (РЗ) розглянутого ідеального об'єкту та аналітично одержано розподіл прозорості РЗ, що дало змогу знайти об'єктивні ознаки для визначення рентгеноморфометричних розмірів метакарпальної кістки, а також дозволяє одержати нові діагностичні показники ОП. Проаналізовано вплив реальних умов рентгенографії на точність вимірювання рентгеноморфометричних розмірів метакарпальної кістки за денситограмою її РЗ. Обгрунтовано вибір методу та засобів аналізу РЗ метакарпальної кістки. З урахуванням результатів проведених досліджень створено методики денситометричного аналізу РЗ у діагностиці ОП, яскравісної корекції РЗ з використанням еталону, запропоновано спеціалізований програмний засіб для визначення рентгеноморфометричних розмірів метакарпальної кістки та обрахунку індексів ОП.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / О.М. Дацок; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено двофазову математичну модель для випадку седиментації еритроцитів у полі нерівномірних відцентрових сил. Запропоновано параметри даного поля та оптоелектронний метод автоматичного визначення межі розподілу фаз, а також алгоритм обробки бінарного інформаційного масиву даних про динаміку процесу седиментації. Обгрунтовано застосування методу оцінки стану об'єкта на підставі аналізу нового діагностичного показника. Базуючись на результатах проведених досліджень, розроблено рекомендації щодо медико-технічних вимог та дослідний взірець пристрою відцентрової седиментації еритроцитів крові.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Кирило Львович Хрустальов; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / О.В. Харченко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 22 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Побудовано модель ультразвукових зображень, яка відрізняється від існуючих тим, що параметри, від яких залежить якість зображення, можуть контрольовано змінюватися. Одержано аналітичний вираз для нового показника ефективності виділення контурів та меж тестових зображень, в якому вибір коефіцієнтів визначається особливостями розв'язуваних задач. Створено локально-адаптивний метод виділення контурів розмитих ультразвукових зображень на підставі використання апріорних даних про форму та розміри об'єкта дослідження. Розроблено новий різновид сплайн-інтерполяції, яка є необхідною для реалізації методу. Одержано новий аналітичний вираз, що характеризує точність виділення контуру у разі локально-адаптивної обробки зображення. Запропоновано інтегральну ознаку та показник значущості діагностичних ознак, що дає змогу сформувати простір ознак і кількісно оцінити вірогідність діагностики серцево-судинних захворювань. Розроблено новий спосіб виділення діагностичних ознак, що базується на візуалізації фазової траєкторії переміщення особливих точок серцевих структур у разі комп'ютерної обробки ультразвукових зображень у кардіоциклі, який розширює простір ознак цих захворювань.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / А.І. Кузін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод оцінки інтенсивності та напрямку моторики по біопотенціалах, що реєструються від кінцівок. Досліджено поведінку електродів для відведення наднизькочастотних біопотенціалів з поверхні тіла. Проаналізовано можливості резонансних активних фільтрів у підстройці до індивідуальних характеристик електричної активності органів шлунково-кишкового тракту. Описано методи цифрового спектрального аналізу сигналів шлунка та кишечника, в тому числі алгоритм мінімізації представлення сигналу в надлишковому базисі з використанням нейронної мережі. Висвітлено вплив схемотехнічних рішень підсилювачів біопотенціалу шлунка на шумові характеристики сигналу у разі відведення від проекцій на черевну стінку. На підставі проведених експериментальних та теоретичних досліджень обгрунтовано параметри апаратури електроентерографії та вдосконалено характеристики апаратури електрогастрографії.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / В.С. Качер; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання створення математичної моделі динамічного стану протезованої ноги людини, вимірювальної бази та методики їх застосування у клінічній практиці для покращення рівня реабілітації інвалідів з ампутаційними дефектами нижніх кінцівок. Розроблено вимірювальні засоби, які дозволяють одержувати дані про кінематику рухів людини - поліцентричний гоніометр, схему побудови протезу - базометр та пристрій вимірювання тиску в системі "кукса - гільза" протезу. Дані експериментальних вимірювань застосовано як вихідні параметри моделі та контролю одержаних результатів моделювання. Розроблено математичні моделі силової взаємодії у системі "кукса - гільза" протезу гомілки та стегна, які грунтуються на механіці абсолютно твердого тіла з використанням оптимізаційного підходу. Створено програмне забезпечення для реалізації математичних моделей та методику їх застосування у практиці протезування для виявлення дефектів схеми побудови протезів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / С.М. Лінник; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи та засоби сегментарної реографії легенів, здійснено огляд математичних моделей їх функціонування. Запропоновано феноменологічну модель легеневого сегмента, що дозволяє адекватно описати процеси зміни його електричного опору на різних фазах дихального циклу. Розроблено метод сегментарного реографічного дослідження легенів, за допомогою якого вперше встановлено зв'язок між пульсовими коливаннями кровонаповнення та фазами дихального цилку, а також проведено діагностику прихованих порушень легеневої структури. Експериментально досліджено особливості сегментарних показників легенів за різних варіацій геометрії електродної техніки та струму, що зондує. Наведено результати реографічних досліджень легенів на різних фазах дихального циклу за реальних умов клініки. Експериментально обгрунтовано доцільність застосування методу сегментарного реографічного дослідження для диференційної діагностики стану легенів. Розроблено апаратно-програмні засоби реєстрації та обробки одержаних результатів й обгрунтовано шляхи технічної та програмної реалізації запропонованих засобів дослідження легенів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / В.Є. Доброва; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення достовірності контролю пульсацій артеріального тиску (ПАТ). Створено нові прилади та методи обробки даних сигналів. Запропоновано модель руху елементів шкіряного покриву під дією ПАТ, на базі якої розглянуто динамічні характеристики приймачів ПАТ типу "воронка" та оклюзійну манжету. Проаналізовано динамічні характеристики пневмотракту передачі ПАТ, розроблено активний приймач та компенсаційний пневмотракт. Модифіковано коливальну систему з кварцовим резонатором, модульованим міжелектродним зазором і коригувальним елементом, здобуто аналітичні вирази, які визначають її параметри, оптимальне значення коригувальнго елемента, що лінеаризує характеристику перетворення. Вперше запропоновано спектральний метод визначення контурно-часових діагностичних параметрів і наведено модель ділянок артеріального русла у вигляді поліноміальних і цифрових фільтрів. Розроблено та практично реалізовано вимірювальний канал ПАТ і багатоканальну систему пульсометричних досліджень.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Ю.Є. Сторчун; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні аспекти синхронної реєстрації з поверхні тіла внутрішнього руху в організмі людини за допомогою об'єднаних в одному конструктиві системи перетворювачів та створено пристрої з практично незалежними на акустичній стороні каналами. Створено моделі елементів та процесів взаємодії у біотехнічній системі пульсової діагностики за канонами східної медицини під час встановлення зовнішніх умов та синхронної реєстрації сигналів. Визначено закономірності взаємодії з біооб'єктом та між каналами багатоканальних пристроїв для пульсометрії, де визначальну роль відіграє контакт елементів закріплення з м'якими тканинами організму людини. Синтезовано нову структуру пристрою для багатоканальної пульсометрії, обгрунтовано вимоги до метрологічних характеристик та антропометричних показників первинних перетворювачів і каналів.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины