Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Геологические науки / Геология металлических и неметаллических полезных ископаемых


Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11 / Т.П. Волкова; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 27 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано зв'язок рідкіснометалевого рудоутворення з інтенсивністю процесів диференціації речовини земної кори, які направлені на сепарацію і багатоетапне концентрування рідкісних елементів під час односпрямованих еволюційних геологічних перетворень регіону. Розроблено формалізований, кількісний метод визначення різних рудоконтролюючих структур, що забезпечує найбільшу ефективність виявлення родовищ. Поглиблено теоретичні засади методики пошуків та оцінки рідкіснометалевого зруденіння. Удосконалено методи кількісної оцінки прогнозних ресурсів, що грунтуються на розрахунку інформаційних показників контрастності й комплексності геохімічних аномалій.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / І.Є. Меркушин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено геологічну будову золоторудного родовища "Майське". Розкрито його геолого-структурну позицію, структуру, речовинний склад рудовмісних порід, розповсюдження та внутрішню будову рудних зон. Подано петрографічну та петрохімічну характеристику суперкрустальних, плутоно-метаморфічних і плутонічних утворень. Наведено результати мінералогічних і мінералого-фізичних досліджень рудних мінералів, визначено їх співвідношення. Проаналізовано рудовмісні метасоматити та навколорудні зміни. Розроблено комплекс прогнозно-пошукових критеріїв та ознак золотого зруденіння.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Ю.П. Шубін; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості тектоніки кристалічного фундаменту та осадового чохла, мінералого-геохімічну спеціалізацію окремих подовжніх диз'юнктивів, а також вузлів їх перетинання. Встановлено особливості просторового розповсюдження мінералів і хімічних елементів. Досліджено гідротермальну мінералізацію рудопроявів і ділянок підвищеної мінералізації. Детально охарактеризовано типоморфні властивості окремих мінералів, особливості мінералоутворення та літологічний, структурно-тектонічний і мінерало-геохімічні критерії оцінки гідротермальної мінералізації Північної антикліналі.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11; 04.00.19 / О.В. Плотников; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2002. — 28 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрямок у геолого-економічній оцінці родовищ, який грунтується на концепції оптимізації геологічної інформації. Удосконалено теоретичні засади геологічного картування залізорудних родовищ із застосуванням геоінформаційних технологій та урахуванням імовірнісної природи геологічних показників. Теоретично обгрунтовано кількісну оцінку складності геологічної будови родовищ. Емпірично доведено функціональні та статистичні залежності між геологічними параметрами докембрійських залізорудних родовищ і економічними показниками їх промислових запасів. Теоретично обгрунтовано принципи економічно-доцільного ступеня геологічної вивченості залізорудних родовищ. Виявлено та теоретично доведено залежності між параметрами кондицій та геолого-економічними показниками залізодобувних підприємств.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Худур Джамель; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто будову та склад зони Саксагансского насуву Криворізької структури на всій його території простягання. Показано, що у південній частині Саксаганського залізорудного району зона насуву складена брекчіями сланців саксаганської світи, а у північній - інтенсивно тріщинуватими породами сьомого сланцевого та залозистого горизонтів. Встановлено, що Саксаганський насув контролюється тальковими сланцями на всій території простягання. Виявлено, що формування насусу сприячнено укоріненням на заключних стадіях криворізького рифтогенезу Саксаганьского діапіра. Доведено, що у горизонтах продуктивної саксаганської світи непорушених процесами насувоутворення нагромадження та винос хімічних елементів підпорядковується законові седиментаційної ритмічності, а у зоні насуву така закономірність порушується. З'ясовано, що утворення насуву призвело до зміни фізико-механічних особливостей материнських залізистих кварцитів саксаганської світи та порушення рівноваги у її природній системі, відновлення якої відбувалося шляхом формування нових мінеральних парагенезисів покладів багатих залізних руд під впливом гіпогенних та гіпергенних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Н.М. Мохсен ; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання геологічної будови Маабір-Габарського району Йемена в цілому та золоторудного родовища Медден зокрема, розташованого в північній частині останнього. За результатами всебічного вивчення речовинного складу продуктивних золоторудних зон родовища, їх природи, взаємозв'язку з тектонікою, магматизмом, будовою та складом стратигенних комплексів виділено групу прогнозно-пошукових ознак виявлення продуктивних ділянок золоторудної мінералізації медденського типу в межах Маабір-Габарського району. Рекомендовано для проведення пошукових робіт три ділянки в зазначеному районі з метою виявлення продуктивних золоторудних тіл. По-новому представлено схему стратиграфічного розчленування верхньорифейських та нижньопалеозойських утворень району, як основу для прогнозно-пошукових побудов.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / І.В. Жильцова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: На підставі зіставлення та аналізу в ієрархічній послідовності (від масштабу 1:1 000 000 до 10 000) геолого-формаційних карт з картами систем розломів удосконалено методику металогенічного прогнозування золотого зруденіння на прикладі Середнього Придніпров'я (СП) Українського щита. Розроблено новий пошуковий критерій стосовно золотого зруденіння та з використанням комплексу прогнозних критеріїв виділено перспективні ділянки на маловивчених площах Конської та Білозерської зеленокам'яних структур.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / М.Ю. Дищук; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Складено послідовно-систематичний опис особливостей Сергіївського родовища і визначено його геологічну позицію в Сурській зеленокам'яній структурі (ЗКС). Встановлено головні фактори геологічного контролю рудних тіл. Запропоновано оригінальну геолого-структурну схему родовища. Виділено етапи та стадії мінералізації, що відображають поліхронний характер утворення родовища. Сформульовано пошукові критерії та ознаки районного та локального рівнів для родовищ Сергіївського типу.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Д.М. Щербак; НАН України, М-во з надзв. ситуацій України. Держ. наук. центр радіогеохімії навколиш. середовища. — К., 2000. — 34 с. — укp.

Аннотация: У дорифейській геологічній історії України виділено шість металогенічних епох (МЕ), кожна з яких має власний характерний набір рудних формацій та вміщуючих порід. Найдавніші з них - ранньоархейська (3,8 - 3,4 млрд р.) та середньоархейська (3,4 - 3,1 млрд р.) металогенічні епохи. У даний час утворені незначні залізорудні родовища та рудопрояви. Пізньоархейську МЕ (3,1 - 2,6 млрд р.) широко представлено родовищами та рудопроявами заліза та золота. Утворення ранньопротерозойської МЕ (2,6 - 2,1 млрд р.) проявлені локально; з нею пов'язані основні родовища заліза України (Кривий Ріг). Створено шкалу металогенічних епох рудоутворення, що грунтується на комплексних дослідженнях з використанням численних ізохронних датувань. Проведено порівняння даних епох з металогенічними епохами інших щитів світу. Визначено найсприятливіші епохи й етапи для утворення різноманітних типів рудних родовищ. Відзначено, що утворення родовищ заліза, урану та золота мало циклічний характер у докембрійській історії Землі. Різні металогенічні епохи були сприятливими для накопичення певних рудних елементів. Отримано результати та теоретичні узагальнення для металогенічного вивчення докембрію України, які мають велике значення для прогнозної оцінки ресурсів усіх твердих корисних копалин.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / І.Ю. Петрусенко; НАН України. Держ. наук. центр радіогеохімії навколиш. середовища. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено фактори, які впливають на тріщинуватість порід родовищ докембрійських залізисто-кременистих формацій. Розвинуто новий напрямок у практичній мінералогії, який базується на використанні топомінералогічного картування для прогнозу тріщинуватих зон родовищ. Розглянуто вплив мінерального, хімічного складів гірських порід і термодинамічних умов їх утворення на ступінь тріщинуватості. Виділено ряди мінералів і хімічних елементів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Т.О. Павлюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 26 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі результатів комплексного просторово-часового термобарогеохімічного моделювання виявлено фізико-хімічні умови мінералоутворення на досліжуваних золоторудних об'єктах Східного Саяну та України. Обгрунтовано доцільність використання методу декрепітації під час моделювання палеотемпературних умов мінералоутворення та вперше для еталонного родовища встановлено принципову можливість використання даного методу для виявлення загальних тенденцій мінливості температури в рудогенерувальних системах, визначення напрямів та динаміки руху мінералотвірних флюїдів та напрямів до їх джерел. Розроблено пошуково-оцінні термобарогеохімічні критерії золотого зруденіння та охарактеризовано рівні ерозійних зрізів досліджуваних об'єктів Східного Саяну та України.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / О.Л. Гелета; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено текстурно-колористичні ознаки декоративності гірських порід, що використовуються під час проведення геолого-розвідувальних робіт та у процесі промислової оцінки родовищ нерудних корисних копалин. Розвинуто новий підхід до оцінки декоративності природного каміння, який базується на врахуванні напрямків його використання. Показано взаємозв'язок декоративності гірських порід та їх комерційної вартості на прикладі гранатів Українського щита (УЩ). Розроблено уніфіковану системну методику для формальної та об'єктивної оцінки декоративних якостей гірських порід за їх текстурно-колористичними ознаками. На підставі узагальнення наукових результатів проведено геолого-промислову класифікацію формаційних типів гірських порід УЩ, які є перспективними для проведення геолого-розвідувальних робіт на декоративне каміння.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Є.В. Євтєхов; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто кореляцію залізовмісних розрізів Ганнівського родовища та родовища шахти ім.В.І.Леніна з метою уточнення вікового та стратиграфічного співвідношення метавулканогенно-осадової товщі Саксаганського та Північного району Кривбасу. Розроблено єдину модель комплексної оцінки залізорудних родовищ Кривого Рога. Обгрунтовано належність Ганнівського родовища до залізисто-кременистої метауль-трабазит-базитової формації верхнього архею, а родовища шахти ім.В.І.Леніна - до залізисто-кременистої сланцевої формації раннього протерозою. Встановлено, що розрізи родовищ шахти ім.В.І.Леніна та Ганнівського утворились асинхронно в різних структурно-фаціальних зонах.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 04.00.11 / Н.В. Шафранська; НАН України; Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання розробки теоретичних та методичних засад прогнозування урановорудних вузлів на підставі комплексування прогнозних ознак та критеріїв різного геологічного значення із суттєво різними шкалами реєстрації методом багатовимірної статистичної фільтрації. Реалізовано механізм врахування експертних оцінок під час комплексування критеріїв у процесі прогнозування. Надано прогнозну оцінку Західно-Інгулецької зони щодо гідротермального жильно-штокверкового уранового зруденіння із застосуванням методів лінійної статистичної фільтрації та пошуку багатовимірних аналогів. Проведено кількісну оцінку інформативності прогнозних ознак та критеріїв для даного типу уранового зруденіння.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11 / О.В. Орлінська; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 31 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено встановленню ролі електричних полів на різних етапах формування залізорудних формацій докембрію (ЗФД). Розрахунки показали, що під час розвитку п'єзоефекту у кварцвміщуючих гірських породах виникають електричні поля, здатні ініціювати фізико-хімічні процеси. В результаті експериментальних досліджень з термоелектричної обробки мінералів і гірських порід відкрито невідоме раніше явище стрибкоподібного росту електричної провідності, пов'язане з формуванням нових мінеральних фаз, які утворюють мікросмугастість, аналогічну текстурам залізистих кварцитів. Виділено четвертий чинник метаморфізму ЗФД - електричні поля й розкрита їх роль у формуванні родовищ ЗФД на Українському щиті.

Источник: Автореф. дис... канд. геолог. наук: 04.00.11 / М.В. Рузіна; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано геологічні фактори утворення комплексу корисних копалин, супутніх родовищам залізних руд у межах Білозерської зеленокам'яної структури. Виділено геологічні формації білозерської серії та визначено їх роль як індикаторів сингенетичної та вміщуючого середовища епігенетичних рудних формацій. Уперше відкрито формації середньо- та низькотемпературних метасоматитів у межах михайлівської світи білозерської серії. Встановлено провідну роль дислокаційного метаморфізму в епігенетичному рудоутворенні. Розроблено генетичну класифікацію комплексу корисних копалин стратотипу білозерської серії.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Є.Г. Шмельов; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: За результатами досліджень зроблено висновок, що базитові дайки північно-західної частини Українського щита відносяться до трьох формаційних типів та утворюють п'ять різновікові комплексів порід: дайки діабаз-лампрофірової формації; дайки формації континентальних толеїтових базальтів; дайки формації сублужних олівінових базальтів, що утворюють три різновікові комплекси порід (коростенський, посткоростенський, постврученський). Дайки вивчених комплексів утворюють закономірні структурні парагенезиси зсувного типу в зонах регіональних розломів. Геохімічна та металогенічна спеціаліація дайок зумовлена сингенетичними і епігенетичними процесами. Найбільш значимі рудні концентрації в дайках (Ni, Cu, Ti, Fe, P), пов'язані з сингенетичними рудоутворними процесами.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Д.С. Пікареня; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто геологію срібної мінералізації і геохімічних властивостей поведінки срібла в архейській Білозерській зеленокам'яній структурі. Встановлено середній вміст срібла за типами порід, визначено місцевий геохімічний фон, виявлено велику кількість аномалій та рудопроявів срібла. Висвітлено два різновікових, але просторово сполучених типи мінералізації срібла - комплексний (срібло з домішкою золота і платиноїдів) та золото-срібний з провідною роллю срібла. Показано, що комплексний тип є близьким до малосульфідної золото-сульфідно-кварцевої рудної формації та характеризується гідротермально-метасоматичним способом відкладення речовини. Золото-срібний тип віднесено до золото-срібло-сульфідної рудної формації з гідротермально-секреційним способом відкладення речовини. Визначено геологічні особливості та передумови виявлення двох рудно-формаційних типів срібловмісних руд, відмічено необхідність детальних пошуків у межах аномальних зон.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11 / І.В. Попівняк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 50 с. — укp.

Аннотация: На багатьох генетично споріднених золоторудних родовищах уперше за результатами комплексного термобарогеохімічного моделювання визначено особливості флюїдних режимів золотого зруденіння, виявлено мінливість фізико-хімічних умов мінералоутворення в часі та просторі, розроблено критерії прогнозування. Досліджено особливості кооперативної поведінки головних мінералотвірних хімічних елементів, з'ясовано автогенетичну послідовність періодичного їх сполучення у мінеральні конструкції. Виявлено доцентрово-регресивний характер зональності в межах давніх структурно-тектонічних блоків амагматичної флюїдодинамічної рудогенеруючої палеосистеми та відцентрово-регресивний тип зональності магматичної рудогенеруючої палеосистеми. Сформульовано концепцію особливої ролі фракціонування флюїдів у рудогенеруючих палеосистемах, з яким пов'язують формування промислових концентрацій золота, срібла та інших корисних копалин. Здійснено речовинно-генетичну систематику ендогенних флюїдних середовищ і розроблено нову генетичну класифікацію флюїдних включень.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / С.І. Ціхонь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 24 с. — укp.

Аннотация: Уперше для родовища Сауляк та головних рудопроявів Рахівського золоторудного району (РЗР) виявлено визначальні риси фізико-хімічних режимів формування різновікових мінеральних комплексів. Розроблено зведену температурно-парагенетичну схему процесів мінералоутворення. Досліджено оптимальні умови відкладання самородного золота. Виявлено закономірності просторового поширення допродуктивних, продуктивних (на золото) та післяпродуктивних мінеральних асоціацій в межах різних структурних блоків. Розкрито головні особливості структурно-тектонічної позиції золотого зруднення стосовно елементів радіально-кільцевих структур РЗР. Уперше на даних об'єктах РЗР виявлено різновікові морфогенетичні ряди ціриту, габітусні форми та типоморфні властивості яких у межах окремих генерацій закономірно змінюються від ранніх зароджень до пізніх. Розроблено комплекс пошуково-оцінювальних ознак та критеріїв щодо золотого зруднення. Визначено перспективні структурні блоки РЗР і ділянки першочергових пошуків.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины