Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Грунтоведение


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / О.М. Пузняк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уперше обгрунтовано причини виникнення токсичних ознак дерново-підзолистих супіщаних грунтів у Волинському Поліссі. Визначено вплив різних видів і форм добрив, їх співвідношень та способів внесення на ступінь токсичності дерново-підзолистого супіщаного грунту та роль його фізико-хімічних, агрохімічних і мікробіологічних властивостей в усуненні цього явища. Уперше розроблено ефективні та екологічно безпечні засоби знешкодження мікробного токсикозу грунту. Встановлено вплив вапнування на зменшення коефіцієнту біологічного поглинання ряду мікроелементів на дерново-підзолистому супіщаному грунті з токсичними ознаками. Наведено рекомендації щодо відновлення родючості таких грунтів і підвищення продуктивності агрофітоценозів у зоні Західного Полісся.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Д.В. Бережний; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням вивчення гельмінтофауни та гельмінтоценозів у диких водоплаваючих птахів заповідника "Асканія-Нова" . Висвітлені показники гельмінтофауни та гельмінтоценозів, їх залежність від віку, сезону, умов помешкання та годівлі. Запропоновані науково обгрунтовані протигельмінтозні схеми боротьби та профілактики.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Л.М. Коваленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. ветеринар. медицини. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що розповсюдження дикроцелюлозу жуйних тварин у північно-східній частині України залежить від природно-кліматичних зон. Ураження великої рогатої худоби гельмінтозом інтенсивніше проходить на пасовищах, де переважають основні біотипи проміжних живителів - сухопутних молюсків та додаткових - мурашок. Розповсюдження та ураження личинковими стадіями дикроцелій залежить від відстані мурашників до основних біотипів молюсків, температурних коливань зовнішнього середовища, пори року та загальної ураженості тварин дикроцеліями. З'ясовано, що застосування вермітану для лікування хворих на дикроцеліоз тварин у формі 20 %-го грануляту у дозі 15 мг/кг по ДР індивідуально у вигляді суспензії забезпечує 100 % ефективності, а груповим методом разом з кормом - 96,8 %. Встановлено, що вермітан у дозі 15 мг на кг по ДР має виражену антигельмінтну дію, до 45 діб після дегельмінтизації відзначено суттєві зміни морфологічного складу крові. Застосування 5 %-х гранул метальдегіду має ефективну дію на наземних молюсків, а 2 %-а суспензія АСД - Ф 3 обмежує доступ тварин до уражених мурашників.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / А.А. Антіпов; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: У поліській та лісостеповій зонах України вперше встановлено залежність динаміки рівня метастронгільозного інвазування свиней від типу господарств і сезону опоросу, уточнено видовий склад метастронгіл та їх проміжних живителів, виявлено різницю у ступені інвазування останніх залежно від місця мешкання. Розроблено, апробовано та запропоновано схеми дегельмінтизації свиней, інвазованих метастронгілами, препаратами "Кубеном", "Медаміном", "Валбазеном", "Цидектином", 1,2 %-ним "Аверсектом", "Аверсектом АС-1" та "Універмом" 0,2 %-ним. На підставі результатів вивчення динаміки гепатоспецифічних ферментів, білка та його фракцій, еритро- та лейкоцитопоезу доведено, що зміни в організмі свиней, хворих на метастронгільоз, після введення універму характеризуються відновленням системи гемопоезу, функції печінки, структури гепатоцитозів, зниженням рівня алергізації та посиленням неспецифічного захисту.

Источник: Автореф. дис...канд. вет. наук: 03.00.18 / О.І. Коваленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: У Північно-східному регіоні України вперше досліджено особливості поширення фасціольозу великої рогатої худоби, сезонну та вікову динаміку, ураження тварин у колективних і приватних господарствах. Проаналізовано сезонну динаміку щільності популяції малого ставовика та ураження його личинковими формами фасціол. Наведено епізоотологічну характеристику біотопів L.truncatula та поширення його відповідно до типу грунтів. Удосконалено систему заходів боротьби з фасцільозом. Доведено терапевтичну ефективність сучасних антгельмінтних препаратів (ацемідофену, фенкуру, купріхолу та вермітану) за умов групового методу дегельмінтизації. Розроблено метод хіміопрофілактики фасціольозу великої рогатої худоби. Удосконалено методи пасовищної профілактики з використанням маломасштабних методів знищення молюсків.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 03.00.18 / І.С. Дахно; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Наведено матеріали розповсюдження та сезонної динаміки фасціольозу, дикроцеліозу, а також змішаної фасціольозно-дикроцеліозної інвазії у великої рогатої худоби та овець. Висвітлено строки зараження тварин трематодами на пасовищах. Досліджено зміни у разі паразитування гельмінтів в обміні мікроелементів, імунологічних показниках, центральних і периферичних органах імунної системи. Розроблено та впроваджено у виробництво комплексні схеми застосування антгельмінтиків та імуномодуляторів, які сприяють підвищенню лікувальних заходів, нормалізації імунологічних показників крові, відновленню імунодефіцитного статусу в органах імунної системи та підвищенню продуктивності тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / О.Г. Вакаренко; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.18 / М.О. Горін; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2002. — 42 с. — укp.

Аннотация: Сформульовано цілісну концепцію про заплавно-долинний педолітогенез в його еволюційному розвороті, встановлено закономірності природного грунтотворення та внесені в нього корективи в процесі окультурювання заплавних екосистем поліфункціонального призначення. Розроблено ландшафтну типологію заплавних земель. Оновлено теоретичні засади фітоагрохімічного окультурювання цілинних заплавних грунтів. Деталізовано біогеохімічні, екологічні закономірності та еволюційне спрямування окультурюючої корекції природного заплавного грунтотворення. Запропоновано екологізовані підходи до розв'язання колізії між підвищенням біопродуктивності заплавних екосистем і зменшенням грунтово-ценотичного біорізноманіття в процесі фітоагрохімічного окультурювання цілинних грунтів, а також незалежну екологічну експертизу проектів організації території заплавних земель.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / В.Л. Сарабєєв; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено морфологічні особливості виявлених видів паразитів, їх локалізацію, а також визначено показники зараженості. Досліджено структуру та становлення паразитофауни піленгаса в Азовському морі. Розглянуто вікову та сезонну динаміку паразитофауни піленгаса та її залежність від біологічних особливостей хазяїна. Проаналізовано сучасну паразитофауну риб Азовського моря. Вперше отримано дані про вплив низки екологічних факторів на зараженість піленгаса паразитами. На підставі детального дослідження вікової та сезонної динаміки зараженості піленгаса визначено вік риб, найбільш оптимальний для акліматизації та інтродукції даного виду в інші водойми.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / І.Д. Біла; УААН. Ін-т експерим. і клін. ветеринарної медицини. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Алхінді Халіль Мухамед; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення стронгілятозної інвазії великої рогатої худоби за умов Лісостепу України. Вперше одержано дані про зональне розповсюдження збудників стронгілятозної інвазії травного тракту різновікових груп великої рогатої худоби лісостепової зони України (Харківщина). З'ясовано морфологічні особливості інвазійних личинок масових видів стронгілят, строки розвитку і виживання личинок за умов пасовищ Харківщини у 1998 - 1999 рр. Встановлено зміни гематологічних показників, лізоцимної, бактерицидної активності сироватки крові, імуноглобулінових фракцій інвазованих та інтактних тварин. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо застосування ефективних антгельмінтиків та імуномодулюючого препарату.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.18 / М.М. Мірошниченко; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2005. — 37 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено методологію нормування забруднення грунту екзогенними хімічними речовинами. На підставі вивчення дії вуглеводнів, важких металів і солей лужних доведено провідне значення фізико-хімічних властивостей грунту у процесах перетворення, міграції й транслокації забруднюючих речовин. Встановлено рівень їх небезпечності для суміжних середовищ. Зазначено, що нові методи об'єктивного нормування створено з урахуванням кількісних показників стійкості грунту до забруднення. Розмежовано поняття "стійкість" і "буферність". Удосконалено термінологічний апарат і методологію вчення про стійкість грунту до дії зовнішніх чинників. Розвинуто теорію агрегативної стійкості тонкодисперсної системи грунту та її зміни під впливом факторів навколишнього середовища. Розроблено методологію та нормативи екологічної, господарської й меліоративної регламентації забруднення грунту нафтою та нафтопродуктами. Визначено концептуальні принципи педоекологічного нормування забруднення - функціональність і комплексність оцінки, а також грунтово-кліматичну адаптованість і стандартизованість нормативних параметрів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / Р.В. Саламатін; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фауну, систематику, екологію цестод родини Dilepididae наземних птахів України. Виявлено 62 види дилепідид, з них 29 вперше зареєстровано в Україні. Отримано нові відомості про коло хазяїв дилепідид. Встановлено таксономічну структуру дилепідид наземних птахів України. Оцінено місце дилепідидофауни наземних птахів України у світовій фауні даної групи цестод. З'ясовано характер залежності видового складу дилепідид від особливостей живлення та біологічної приуроченості птахів. На прикладі трьох видів ластівок показано особливості формування локальної та регіональної цестодофауни.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.18 / З.Г. Гамкало; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади екологічної якості сірих лісових грунтів гемеробних (окультурених) екосистем та вдосконалено методологію її індикації. Показано низьку інформативність існуючого елементарно-аналітичного підходу до оцінки якості грунту. Обгрунтовано необхідність врахування середовищетвірних екологічних функцій. Удосконалено термінологію проблеми якості грунтів. За умов стаціонарних режимних досліджень системи грунт - рослина, а також за результатами модельних експериментів доведено головне значення активної фази органічної речовини грунту як енергопластичного буфера у забезпеченні стабільності поживного режиму та едафічного комфорту за умов гемеробії - набутої якості грунту. Розроблено теоретичні засади індикації екологічної якості грунту на основі кислотно-основних буферних реакцій, окисно-відновного потенціалу й електропровідності грунтових суспензій. Уперше для України розроблено методологію та критерії регламентації набутої якості сірих лісових грунтів, яка передбачає контроль ефективності реалізації екологічних функцій, зокрема, вмісту активної фази органічної речовини, біотичної активності, фронту окиснення, іонної активності й фітопродукційної здатності.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины