Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Вирусология


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / С.В. Дерев'янко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено і вивчено біологічні, фізико-хімічні та антигенні властивості 47 штамів ентеровірусів свиней (ЕВС), 9 з яких віднесено до ЕВС 1-го серотипу, 4 штами не належать до відомих серотипів ЕВС. Типову належність 28 виділених штамів не визначено, бо вони мають антигенні зв'язки з референтними штамами ЕВС декількох серотипів. Встановлено, що міжтипові антигенні властивості ЕВС обумовлені спільними антигенними детермінантами вірусного походження. Внаслідок міжтипового схрещування референтних штамів ЕВС одержано клони з проміжними антигенними властивостями. На підставі вивчення штамів ЕВС із міжтиповими антигенними властивостями створено "набір діагностикумів ентеровірусних пневмоентеритів свиней".

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / О.М. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено біологічні властивості ізоляторів фагів, поширених в агроценозах України. Встановлено динаміку чисельності конкуруючих бактеріофагів у природному агроценозі, а також динаміку декількох популяцій фагів антагоністичних до різних бактерій, що одночасно зустрічаються в оточуючому середовищі. У складі білків фагів виявлено загальні антигенні детермінанти, досліджено їх поліпептидний склад. Встановлено, що геноми фагів представлені двонитковою ДНК, яка характеризується відсутністю фрагментованості в структурі. Запропоновано модифікований метод виділення ДНК, який дозволяє швидко та ефективно з отриманих ізоляторів виділяти нуклеїнові кислоти одночасно для великої кількості проб без застосування фенолу. Створено лабораторну колекцію ізоляторів фагів (понад 400 зразків), виділених з агроценозів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Н.М. Матвієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати порівняльного вивчення референтних штамів вірусу інфекційної анемії коней (ІНАК): TIA P 337 V 26 13 та Wyoming W 40, а також ізолятів вірусу, які виділено від коней господарств Черкащини (З 14261/97, Ч 17714/01) та Сумщини (С 14378/98). Досліджено особливості культивування вірусу інфекційної анемії коней. Вивчено цикл репродукції вірусу ІНАН у чутливих біологічних системах. Змодельовано інфекцію на природно чутливих тваринах та проведено гістологічну оцінку ураження організму під дією вірусу, встановлено біохімічні зміни в сироватці крові хворих коней. Наведено методичні підходи з використання реакції імунофлуоресценції для індикації антигену вірусу інфекційної анемії коней. Розроблено тест-систему для індикації вірусу інфекційної анемії коней з використанням методу флуоресціюючих антитіл.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Т.П. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / М.О. Шугай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто негативний вплив фагів високого титру на якість та рівень епідеміологічної безпеки цільового продукту. Наведено результати досліджень фагочутливості культури термофільних стрептококів, показано здатність фагів перехресно лізувати штами мезо- і термофільних молочнокислих бактерій. Висвітлено морфолого-структурну організацію фагових часток та їх поліпептидний склад. Встановлено високий ступінь серологічної спорідненості с2-подібних фагів, а між ізолятами морфотипів В1 та В2 спільних антигенних детермінант не виявлено. Визначено чутливість фагів до фізико-хімічних факторів і стабільність вірусів за різних умов зберігання.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / П.М. Болтовець; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий підхід до визначення вірусів безпосередньо в клітинних гомогенатах за допомогою специфічних антитіл методом поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Запропоновано нову модифікацію поверхні сенсора для визначення вірусів шляхом формування на його поверхні мономолекулярного шару з ефективним негативним зарядом, що запобігає денатурації білків і забезпечує їх орієнтовану іммобілізацію. Розроблено та випробувано на прикладі вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) загальний підхід до виявлення та кількісного визначення вірусів методом ППР за допомогою специфічних антитіл, іммобілізованих на модифікованій KNCS і білком A. St. aureus поверхні сенсора. На прикладі культури зеленої водорості Bracteacoccus minor, інфікованої ВТМ на стадії зооспор, показано, що така модифікація поверхні сенсора дозволяє адекватно визначати вірус у клітинних гомогенатах, що підтверджено методами ІФА і світлової мікроскопії. На прикладі моделі структурного білка Х-вірусу картоплі і гексону аденовірусу типу 2 встановлено можливість використання такого підходу для визначення вірусних білків. Запропоновано нову оригінальну процедуру кількісного визначення вірусу шляхом іммобілізації комплексу специфічні IgG-вірус на модифіковану тіоціанатом і білком A поверхню сенсора. На прикладі Nicotiana tabacum за допомогою даного підходу досліджено розвиток вірусної інфекції у рослинах. Одержано узгодження між даними ППР та ІФА.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / В.З. Улинець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Показано можливість діагностування фітовірусих інфекцій з застосуванням спектрометричних методів досліджень, які базуються на вимірюванні концентрації хлорофілу. Головною перевагою даного методу є знаходження відмінностей у спектрах відбиття контрольних і системно інфікованих вірусом тютюнової мозаїки рослинах, які можна спостерігати ще до появи перших симптомів інфекції. Виявлено негативний вплив вірусної інфекції на структуру та функціональний стан фотосинтетичного апарата з переважним ураженням фотосистеми II. Встановлено, що під час оцінки впливу вірусу на рослину за допомогою спектрального методу необхідно використовувати також параметри відбиття, чутливі до зміни величини листового індексу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Н.В. Ахрамєєва; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / О.В. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено, що наявність у грунті важких металів у високих концентраціях може призводити до більш суворих симптоматичних проявів вірусного інфікування рослин і сприяє розвитку процесу накопичення рослинами вірусів. Зазначено, що за дуже високих концентрацій важких металів у грунті відбувається пригнічення утворення вірус-індукованих включень в інфікованих рослинах. Доведено, що за сумісного впливу вірусної інфекції та важких металів відсутній синергічний або адитивний ефект щодо вмісту сумарного хлорофілу та співвідношення концентрацій хлорофілу a до хлорофілу b в рослинах у порівнянні з окремою дією кожного з даних факторів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / С.С. Кир'яченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виділено ізоляти з Канівського природного заповідника, вивчено їх біологічні властивості та фізичні показники. Проаналізовано тонку структуру синьо-зеленої люмінесценції протопластів тютюну, встановлено чутливість її компонент до вірусу тютюнової мозаїки. Виявлено збільшення функціональної активності макрофагів селезінки та перитонсального ексудату білих мишей після введення їм ВТМ, встановлено зростання їх фагоцитарної активності під час введення вірусу грипу та ВТМ окремо та за умов його попереднього введення тваринам. Встановлено, що під час трасформації клітин ссавців епітеліального та лімфоїдного походження РНК ВТМ, з використанням ДЕАЕ-декстранового методу в інфікованих клітинах виявлено антигени ВТМ, що призводять до морфологічних змін клітин. Показано прояву інфекційності гомегенату з інфікованих клітин на рослинах-індикаторах Ch.amaranticolor, Ch.album та D.stramonium.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Андрій Сергійович Бисов; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / А.В. Харіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вперше встановлено антифітовірусну активність гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів in vitro та in vivo. Виявлено найбільш активні препарати, які проявляють віруліцидну активність щодо вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) та X-вірусу картоплі (XВК). Показано, що координаційні комплексні сполуки впливають на серологічні властивості бактеріофагу Т4, ВТМ та XВК. Встановлено, що під час дії на віріони найбільш активні сполуки зумовлюють агрегацію віріонів між собою. Зазначено, що в деяких випадках під впливом гетерополіядерних координаційних сполук відбувається порушення морфологічної цілісності віріонів. Виявлено, що додавання препаратів координаційних сполук у середовище для культивування рослин значно редукує розвиток вірусної інфекції. Встановлено, що обробка експлантів з вірусінфікованих рослин зменшує кількість вірусу в одержаному калусі.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.06 / Ю.Л. Криворутченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 32 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що дезінтегрон-О руйнує оболонку вірусів грипу з усуненням основної частини глікопротеїдів, а отримані за його допомогою субвірусні продукти зберігають нативні властивості та можуть використовуватись для створення противірусних моноклональних антитіл різної специфічності. У дослідах in vitro охарактеризовано властивість катіонного детергента мірамістину інактивувати віруси імунодефіциту людини 1 типу. Зазначено, що мірамістин пригнічує інфекційність позаклітинного вірусу, а також знищує ВІЛ-інфіковані клітини у концентрації 100 мкг/мл і є одним з найбільш активних антисептиків з анти-ВІЛ властивостями. Досліджено вплив амфотерного детергента дезінтегрону-О на ВІЛ-1 інфіковані лімфобластоїдні клітини. Доведено, що дезінтегрон-О поступається мірамістину і не може бути рекомендований для профілактики ВІЛ-інфекції. Зазначено, що присутність у вірусовмісному матеріалі сироватки крові та сорбція ВІЛ-1 на тканину (батист) перешкоджають реалізації віруліцидної дії мірамістину. Проаналізовано концентраційні залежності ефектів. Вперше виявлено дію на ВІЛ-О та ад'ювантні властивості тритерпенових сапонів із кримського плюща Hedera taurica Carr (таурозидів). Розглянуто залежність вказаних характеристик від хімічної будови глікозидів. Встановлено: таурозиди збільшують гуморальну імунну відповідність на глікопротеїди ВІЛ-1,а таурозид I дозозалежно пригнічує репродукцію вірусу. Доведено, що дія ВІЛ-1 та ад'ювантні характеристики мурамілпептидів залежать від конфігурації їх аномерного центру. З'ясовано, що beta-бутил-МДП за імуноад'ювантними властивостями переважає фосфат алюмінію і не активує репродукцію ВІЛ-1 in vitro. Препарат можна віднести до кандидатів на роль безпечного ад'юванту для вакцин проти СНІДу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Г.О. Снігур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати дослідження посівів 14-ти областей України на наявність вірусів зернових культур. Встановлено найвищий відсоток ураження рослин вірусною інфекцією в агроценозах Харківської, Одеської, Київської, Чернігівської та Вінницької областей. Виявлено, що найбільш розповсюдженими вірусами злакових в Україні є вірус мозаїки бромусу, вірус жовтої карликовості ячменю та вірус смугастої мозаїки пшениці. Вперше на території України детектовано віруси, які передаються через грунт за допомогою гриба Polymyxa graminis, такі як: вірус веретеновидної смугастої мозаїки пшениці, вірус м'якої мозаїки ячменю, грунтовий вірус мозаїки злакових та грунтовий вірус мозаїки пшениці. Проведено дослідження біологічних властивостей вірусів зернових культур на рослинах-індикаторах. За допомогою методу електронної мікроскопії визначено морфологію вірусних частинок деяких вірусів зернових. Виділено ізолят вірусу мозаїки бромусу, для якого розроблено спеціальну діагностичну тест-систему. На підставі результатів тестування насіння різних сортів та ліній зернових культур, а також диких злаків за допомогою імуноферментного аналізу на контамінацію вірусом штрихуватої мозаїки ячменю (ВШМЯ) встановлено, що у 10-ти сортів (11,8 %) з 85-ти досліджених наявні антигени ВШМЯ. На основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) розроблено діагностичну систему для тестування ВШМЯ в насінні. Проведено скринінг селекційного матеріалу на чутливість до грунтового вірусу мозаїки злакових, з 107-ми досліджених виявлено 6 несприятливих сортів пшениці (5,6 %), показано перспективність їх використання для виведення стійких сортів.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.06 / Федір Іванович Товкач; НАн України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д- ра біол. наук: 03.00.06; 03.00.20 / М.Д. Мельничук; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2006. — 48 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему створення та впровадження в Україні системи вірусологічних біотехнологій для ідентифікації фіто- та і міковірусів і оздоровлення рослин від інфекційних хвороб. Вдосконалено методику, оптимізовано процедури та розроблено молекулярно-біологічні тест-системи для виділення, очистки та ідентифікації дволанцюгових вірусних РНК з рослин і грибів. На підставі електронно-мікроскопічних досліджень, клонування фрагментів длРНК та аналізу філогенетичних дерев, побудових за вирівнюванням амінокислотних послідовностей фрагментів гена РНК-залежної РНК-полімерази, ідентифіковано новий міковірус Helicobasidium purpureum Partitivirus. Вперше визначено видовий склад мікроміцетів у листках, коренеплодах і ризосфері цукрових буряків, одержано чисті культури грибів, уражених вірусами. За нуклеотидними послідовностями внутрішніх трансляційних спейсерів рибосомальних генів визначено належність вірусінфікованих культур мікроміцетів до родів Peniofora, Thanatephorus, Schizophillum. З'ясовано причетність міковірусів до виникнення гнилей коренеплодів цукрових буряків, що викликаються мікроміцетами, а також доведено можливість оцінки шкодочинності мікопатогенів за наявністю в рослинах вірусних длРНК.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Г.Є. Раєвська; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні засади для отримання біологічних компонентів та конструювання на їх основі високоінформативної імуноферментної тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції. Антигенами в дослідженнях були рекомбінантні білки ВІЛ-1: Env1, Gag1, Gag120 та ВІЛ-2: Env2. З використанням імуноферментних кон'югатів (проти імуноглобулінів людини) поліклональних антитіл з пероксидазою хрону (ПХ) та з біотином, аффіноочищених антивидових імуноглобулінів із ПХ, рекомбінантного білку A S. aureus та стрептавідину з ПХ, моноклональних антитіл проти IgG людини з ПХ було сконструйовано імуноферментні системи другого покоління. Вперше отримано стабільні препарати пероксидазних кон'югатів з рекомбінантними антигенами ВІЛ-1 та ВІЛ-2 та створено на їх основі імуноферментну тест-систему третього покоління для виявлення ВІЛ-специфічних антитіл. Порівняльний аналіз розроблених ТІФА систем другого та третього поколінь на зразках крові ВІЛ-інфікованих громадян України, стандартних панелях анти-ВІЛ-1/2 позитивних та негативних сироваток на масиві ВІЛ-1/2 негативних зразків показав, що найбільш високою чутливістю та специфічністю характеризувалась імуноферментна система третього покоління з використанням пероксидазних кон'югатів рекомбінантних антигенів ВІЛ. На базі цього варіанта розроблено тест-набір - ІФА-ВІЛ-1/2-III, детально проаналізовано його показники інформативності (чутливість, специфічність) і стабільність.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.06 / В.В. Бобир; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто можливість формування поверхневих компонентів у вірусів Коксакі В та їх дисоціантів за рахунок клітинних структур та з'ясовано їх вплив на біологічні властивості віріонів. Визначено структурно-морфологічні особливості бентонітових варіантів вірусів Каксакі В. З'ясовано можливості асоціації даних вірусів та їх бентонітових варіантів з клітинними компонентами. Проведено порівняльне дослідження вливу органічних розчинників на ступінь нейтралізації типоспецифічними діагностичними сироватками вірусів Коксакі В. Досліджено динаміку інфекційних бентонітових варіантів цих вірусів під час процесу їх збереження за різних температурних режимів та встановлено можливий вплив на даний процес інших фізико-хімічних факторів. Вивчено вплив умов ліофілізації щодо збереження інфекційності вірусів Коксакі В.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Н.Л. Зубкова; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Показано, що на якість імунізації оральною полімієлітною вакциною несприятливо впливає наявність неполімієлітних ентеровірусів у кишечнику щеплених. Визначено, що вакцинні штами поліовірусів мають нижчі інтерферуючі властивості у порівнянні з епідемічно актуальними штамами вірусів Коксакі В-5 та ЕСНО-30. Встановлено, що стан поствакцинального імунітету залежить від стану мікробіоценозу кишечнику. Розглянуто можливість корекції поствакцинальної імунної відповіді за допомогою продукту "Лактовіт білковий" та імуномодуляторів метилурацилу та дибазолу. Визначено властивість нейрамінів S.aureus та A.laidlawii впливати на інфекційний титр поліовірусів. Встановлено, що нейрамінін, одержаний з S.aureus, стимулює більш тривалий синтез антитіл у високих титрах до поліовірусів типів 1 та 3, але такої залежності щодо поліовірусу типу 2 не виявлено.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.06 / Валерій Петрович Поліщук; НАН України; Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2000.

Аннотация:


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины