Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Астрономия


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / С.П. Руденко; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вдосконаленню існуючих та розробці нових алгоритмів, що використовуються при визначенні орбіт високоорбітальних супутників Землі, а саме, геодинамічних супутників Lageos-1 та Lageos-2, а також геостаціонарних супутників. Отримана нова реалізація земної системи відліку, що містить геоцентричні координати 109 станцій та швидкості 64 станцій. Обчислено також ряд параметрів обертання Землі з кроком 3 доби на інтервалі з 6 вересня 1983 р. по 13 грудня 1998 р. Обчислені орбіти 126 геостаціонарних об'єктів на основі аналізу 1966 фотографічних спостережень, отриманих в Києві та Ужгороді у 1996 році.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / О.В. Шульга; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2001. — 28 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему визначення положень небесних об'єктів до 15m з систематичними похибками не гірше від +- 0".02 до +- 0".03 та вмпадковими похибками не гірше від +- С 0".03 до +- 0".04 для зірок 8m - 11m та не гірше від +- 0".07 до +- 0".09 для зірок 12m - 15m. Розроблено та запатентовано конструкцію аксіального меридіанного круга (АМК). Створено прикладну теорію АМК. Викладено методики дослідження його параметрів. Виготовлено оптико-механічні вузли АМК, зірковий та автоколімаційний мікрометри з використанням ПЗЗ приймачів і скануючу відлікову систему круга. Побудовано павільйони та допоміжні будівлі АМК. Виконано дослідження параметрів та інструментальної системи АМК з використанням методу безперервного контролю рухомих вузлів і деталей АМК. Здійснено регулярні спостереження на телескопі та одержано каталоги положень: 9146 зірок до 15m за списком каталогу GSC навколо 190 позагалактичних радіоджерел (AMC1C), 1415 зірок 8m - 10m за списком каталогу HIPPARCOS (AMC1A).

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / Н.І. Каблак; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — Ужгород, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена проблемі підвищення точності врахування впливу земної атмосфери на результати денних віддалемірних спостережень штучних супутників Землі. За одержаними впродовж року даними денних аерологічних зондувань в регіоні України та в Будапешті, використовуючи сферичну симетричну та несферичну моделі атмосфери, визначено поправки, їх просторово-часові варіації. Проведено оцінку та аналіз моделей редукцій за атмосферу, рекомендованих Міжнародною службою обертання Землі (МСОЗ) для обробки віддалемірних спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ). Досліджено і удосконалено моделі редукцій за атмосферу на основі виявлених регіональних і локальних особливостей впливу атмосфери на лазерні та радіовіддалемірні спостереження ШСЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / О.В. Козел; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ефект непрецесійного руху рівнодення за вашингтонськими та грінвіцькими меридіанними спостереженнями Сонця 1925 - 1982 рр. Отримано та проаналізовано оцінки різниць положень нуль-пунктів, непрецесійного руху рівнодення, кутів взаємної орієнтації систем координат, елементів орбіти Землі. Зроблено висновки про реальність ефекту непрецесійного руху рівнодення та про прийняття завищеної приблизно удвічі величини ефекту в FK5. Доведено, що на оцінки ефекту впливають методики дослідження, неточність прийнятої сталої процесії, а також відмінності шкал UT2 і динамічної "шкали часу Брауера". Вперше виявлено залежності величини ефекту непрецесійного руху рівнодення від середньодобових рухів планет та від розмірів їх орбіт. Доведено кращу збіжність та більш високу точність оцінок невідомих під час використання геометричного підходу щодо розв'язку задачі про узгодження каталожної та динамічної систем координат. Обгрунтовано, що приведення координат зір каталогу до динамічних нуль-пунктів має здійснюватись із урахуванням взаємного нахилу каталожного та динамічного екваторів систем.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.01 / А.І. Яценко; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: З використання даних щодо абсолютних власних рухів зір на базі каталогу GPM1 одержано компоненти швидкості обертання осей координат, закріплених каталогом астрометричного супутника HIPPARCOS, відносно галактик. Разом з матеріалами інших досліджень дані результати використано у процесі побудови остаточного варіанту каталогу HIPPARCOS. Досліджено дисторсію, кому та рівняння блиску подвійного ширококутного астрографа (ПША) з використанням нової методики визначеня сталих платівки телескопа за обробкою знімків за двома експозиціями різної тривалості.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / С.Л. Болотін; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгоритми моделювання часової затримки й оцінки параметрів для обробки РНДБ спостережень, за використанням яких створено унікальне програмне забезпечення "SteelBreeze" для обробки РНДБ даних, що дозволяє проводити аналіз існуючих спостережень, визначати параметри обертання Землі, координати та швидкості станцій спостережень, координати радіоджерел, інші геодинамічні параметри. Досліджено високочастотні варіації миттєвого вектора кутової швидкості обертання Землі.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / В.Р. Суберляк; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано методику визначення інструментальних похибок наведення телескопа лазерного віддалеміра за даними спостережень яскравих (менше 4-ї зоряної величини) зірок. Розроблено систему автоматизованого спостереження зірок з використанням основного каналу прийому лазерного віддалеміра, яка разом із впровадженим методом математичної обробки даних спостереження стала базою для побудови моделі похибок телескопа. Вперше визначено координати точки відліку віддалеміра з точністю 1 - 2 см на базі віддалемірних спостережень геодинамічних ШСЗ LAGEOS-1 і LAGEOS-2.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / О.О. Хода; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Використано GPS-технології на геодинамічних полігонах. Побудовано моделі іоносфери за даними спостережень GPS-супутників. Завдяки обробці GPS-спостережень отримано високоточні координати пунктів, розташованих на Кримському геодинамічному полігоні, у Карпатах (проект GEODUS), на локальному полігоні Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Створено мережу перманентних GPS-станцій на території України. Доведено, що розроблене програмне забезпечення Klio дозволяє оцінити параметри іоносфери у рамках моделі тонкого шару. Обчислено значення загального вмісту електронів, які узгоджуються зі значеннями, отриманими за допомогою комплексу Bernese v.3.5, в межах 0,25 TECU.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / Ю.І. Процюк; Миколаїв. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 21 с. — укp.

Аннотация: Викладено теоретичні та методичні основи позиційних спостережень, їх обробки на автоматичному меридіанному крузі Миколаївської астрономічної обсерваторії шляхом проведення спостережень та їх обробки в автоматичному режимі. Розроблено та впроваджено високотехнологічний процес, який включає автоматизовану підготовку до спостережень та обробку вхідних даних, автоматичне проведення спостережень небесних об'єктів, контрольовані процедури обміну інформацією між вузлами телескопа та керуючою ЕОМ, високоточну та продуктивну обробку одержаних спостережень від первинної обробки до одержання диференційних каталогів спостережних об'єктів включно. Протягом 169 ночей за допомогою програмного комплексу проведено більше 12000 спостережень зірок. Застосування розроблених у дослідженні методик, алгоритмів і програм забезпечило ефективність функціонування всього комплексу, дозволило отримати однорідні дані спостережнь. Проведено їх обробку й одержано каталог прямих піднесень і схилень 14022 зірок (11 - 14,5 зоряної величини) зі списку USNO-A2,0 навколо 190 позагалактичних радіоджерел (AMC1B).

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / Л.О. Гудкова; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / Н.В. Майгурова; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми уточнення зв'язку оптичної опорної системи координат (HCRF) з системою ICRF, положення об'єктів у якій визначено методами радіоінтерферометрії з наддовгими базами. З цією метою використано ПЗЗ-спостереження оптичних компонент позагалактичних об'єктів списку ICRF. Астрометричні редукції виконано, в основному, з використанням зір каталогів UCAC2 і USNO B1.0 як опорних. Цей каталог оптичних положень ERS є основою для уточнення кутів взаємної орієнтації оптичної та радіо опорних систем координат, а також має самостійне значення для підвищення точності координат оптичних компонентів позагалактичних радіоджерел, на яких базується опорна система ICRF. Виконано порівняння середніх оптичних положень радіоджерел з їх радіоположеннями, внаслідок чого одержано кути взаємної орієнтації радіо й оптичної систем координат на рівні точності 6 mas. З метою розширення системи каталога HIPPARCOS одержано каталог положень більше 10-ти тисяч зір 10 - 21 зоряної величини, що знаходяться в полях навколо радіоджерел. Точність положень зір у каталозі перебуває в межах від 25 до 60 mas для зірок 14 - 20 зоряної величини.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / Н.Л. Шабас; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено фізичні умови у плазмових хвостах комет 1P/Галея, 67P/Чурюмова - Герасименко, C/1970 N1 (Абе) C/1982 M1 (Остин), відповідно, для 5, 2, 24 та 15ти моментів спостережень, розвиток фізичних параметрів у знов утворених після відриву плазмових хвостах комет, залежність зміни фізичних параметрів хвостів від фізичних умов у сонячному вітрі та рівня сонячної активності. З використанням даних спостережень та дифузійної моделі розроблено алгоритм для розрахунків модельних кривих поверхневої яскравості плазмових хвостів комет з заданою точністю. Побудовано фотометричні профілі (поздовжні та поперечні) та відповідні теоретичні криві плазмових хвостів вказаних комет для кожного моменту спостереження. Зміну індукції магнітного поля у плазмовому хвості комети, що знов утворився після відриву, представлено у вигляді перехідного процесу експоненціального зростання з певним часом релаксації (1 доба). Виявлено існування впливу сонячних спалахів та інших проявів сонячної активності на фізичні умови у плазмових хвостах комет.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.С. Гузій; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дані про абсолютний розподіл енергії у спектрі використано для проведення калібрування спектральної апаратури, стандартизації фото- та спектрофотометричних спостережень, та для уточнення фундаментальних характеристик зір, моделей атмосфер і вибору спектральних діапазонів для гетерохромної фотометрії.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / І.В. Лук'яник; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено криві блиску та спектри комет для встановлення певних характерних особливостей, притаманних спалахам і флуктуаціям блиску комет і розвалам їх ядер. Створено каталог фізичних характеристик комет, спостережених у 1990 - 2000 рр. Побудовано та детально охарактеризовано криві блиску двох яскравих комет C/1995 O1 (Hale-Bopp) та C/1996 B2 (Hyakutake), а також встановлено зв'язок флуктуацій блиску даних комет з фізичними умовами у міжпланетному просторі. Отримано розподіл числа спалахів блиску комет у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля та встановлено їх три основні причини. Проаналізовано зв'язок флуктуацій блиску з положенням комети у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля. На підставі спектрального та фотометричного матеріалу про комету C/1999 S4 (LINEAR) наведено результати, що характеризують процес руйнації ядра зазначеної комети та оцінено розміри фрагментів, їх швидкість та енергію розльоту. Виявлено зміщення люмінесцентного континуума стосовно комет C/1999 S4 (LINEAR) та C/2001 A2 (LINEAR), які відносяться до класу комет, ядра яких руйнуються. Обчислено фізичні характеристики нейтральної складової атмосфери комети C/2000 WM1 (LINEAR). Проведено детальне ототожнення спектрів вищезгаданих комет.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / П.П. Петров; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено активність молодих зірок, що виявляється у змінах фотометричних і спектральних характеристик і обумовлена різними фізичними механізмами - магнітною активністю сонячного типу, акрецією речовини на поверхню зірки. Визначено розміри, температуру та час життя холодних плям на поверхні зорі типу T Тільця V410 Tau. З'ясовано характер руху речовини поблизу класичних зірок цього типу та роль магнітного поля у напрямку потоків акреції та зоряного вітру. Здійснено порівняння спостережуваних ефектів з моделями магнітосферної акреції. Виявлено обертову модуляцію спектральних ознак акреції на RW Aur, яка обумовлюється аксіальною асиметрією магнітного поля зорі. Досліджено спектральну змінність фуорів FU Ori і V1057 Cyg. Виявлено квазіперіодичні зміни швидкості та щільності вітру FU Pri. Показано, що спостережувані спектральні особливості фуорів в оптичному діапазоні не можуть бути адекватно описані моделлю однорідного акреаційного диску.

Источник: Автореф. дис.... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.М. Андрієвський; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Наведено фізико-хімічні характеристики помірно масивних зір, що знаходяться на стадії головної послідовності (спектральні класи A - B), а також на стадії надгігантів (спектральні класи F - G). Досліджено анамалії хімічного складу зір типу lambda Boo, блакитних страглерів, цефеїд і незмінних надгігантів. Розкрито зв'язок аномалій з еволюційними особливостями помірно масивних зір. Доведено, що хімічний склад атмосфер B зір не відбиває коректно хімічний склад міжзоряного середовища, з якого вони сформувалися, отже, гіпотеза про "надметалевість" Сонця, що базується на зіставленні його хімічного складу з хімічним складом B зір, не має підстав.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Т.М. Дорохова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 15 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати спостереження пульсуючих зірок нижньої частини смуги нестабільності (СН) з використанням методів астросейсмології. Основну масу спостережень одержано на високогірній станції Душак-Эрекдаг НДІ "Астрономічна обсерваторія" ОНУ з використанням 0,8 м телескопа та двоканального фотометра. Показано, що астроклімат цього району є одним з кращих у Середній Азії та придатний до спостережень зірок нижньої частини СН.<$E0. sup roman m 005>.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / А.В. Тугай; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Побудовано вибірку з 1561-ї плоских спіральних галактик з каталогу RFGC, стосовно яких існують дані про променеві швидкості та ширини лінії НІ. На її базі визначено величини та похибки параметрів узагальненої залежності Таллі - Фішера у варіанті "лінійний діаметр - ширина лінії НІ" та мультипольних моделей колективного руху галактик. Побудовано об'єднаний масив даних про спіральні галактики з каталогів RFGC і Mark III. З використанням одержаної залежності Таллі - Фішера у варіанті "світність - ширина лінії НІ" оцінено відстані та радіальні пекулярні швидкості галактик двох каталогів. З'ясовано, що положення близьких надлишків густини (атракторів), які знаходяться у межах вибірки, не може бути визначеним з використанням мультипольної моделі колективного руху галактик. Розглянуто 4-атракторну модель розподілу густини на масштабі до 200 Мпк і проаналізовано її відповідність спостереженим даним про великомасштабні рухи галактик. Показано, що дана модель узгоджується з параметрами дипольної складової колективного руху і не узгоджується з параметрами октупольної і квадрупольної складових.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Р.В. Ващишин; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше описано антенну решітку радіотелескопу "УРАН-2", детально висвітлено принципи побудови, фазування та керування променем діаграми спрямованості антени, наведено результати вимірів та здійснено розрахунок її основних технічних характеристик у діапазоні частот 9 - 32 МГц. Одержано моделі розподілу радіояскравості для галактичного джерела 4С21.53 з пульсаром PSR 1937 + 214, квазара 3С216, радіогалактик 3С338, 3С295 і 3С234 для частот 25 і 20 МГц. Виявлено істотну відмінність одержаних моделей від радіозображення цих джерел на високих частотах. На підставі аналізу спектрів цих об'єктів у широкому частотному діапазоні визначено, що на їх загальну видиму структуру впливають різні механізми поглинання випромінювання від деталей цих об'єктів: у квазарі 3С216 радіовипромінювання ядра піддається ефекту реабсорбції, цей же ефект виявлено у гарячих плямах радіогалактики 3С234, що дало змогу визначити їх розмір. У радіогалактиці 3С295 виявлено ефект поглинання радіовипромінювання в іонізованому середовищі самого джерела та спростовано існуючу думку, що на спектр 3С295 в області частот нижче 5і0 МГц впливає реабсорбція.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Н.В. Гаврилова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено нову методику розрахунку фотоіонізаційних моделей світіння (ФМС) планетарних туманностей (ПТ) з урахуванням двох типів неоднорідного розподілу густини газу в їх оболонках (I - макронеоднорідності, II - мікронеоднорідності. На підставі даних стосовно іонних вмістів, одержаних за діагностикою інтегральних спектрів ФМС ПТ, знайдено нові вирази для іонізаційно-корекційних факторів ПТ для двох типів неоднорідностей густини газу в оболонках туманностей. Уперше побудовано оптимізовані ФМС дев'яти ПТ з урахуванням неоднорідного розподілу небулярного газу.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины