Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Вариационное исчисление и теория оптимального управления


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.09 / О.Д. Кічмаренко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено числово-асимптотичний метод розв'язування задачі оптимального керування системами з постійним, асимптотично великим, змінним запізненням та максимумом з застосуванням методу усереднення рівнянь керованого руху, а також одержано оцінку множин досяжності керованих систем з запізненням за допомогою відповідних диференціальних рівнянь з похідною Хукухари. Обгрунтовано метод усереднення для керованих диференціальних рівнянь з похідною Хукухари та запізненням, а також для квазідиференціальних рівнянь з запізненням у локально компактному метричному просторі. Одержано числово-асимптотичний метод розв'язування задачі оптимального керування в'язками траєкторій та числово-асимптотичний метод побудови оптимальних керувань для керованих процесів у локально-компактних метричних просторах.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины